E-posta Telefon
| 0
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Sakarya Üniversitesi-Bilgisayar Mühendisliği-Tez Adı:Gini Algoritması kullanılarak kişilerde baş ağrısı nedenlerinin araştırılması

 • Y

  Yüksek Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi-Bilgisayar Mühendisliği (2012-2014)Tez Adı:Zamana Bağlı İşbirlikçi Filtreleme, Tez Danışmanı:Doç.Dr. Songül ALBAYRAK

 • D

  Doktora

  Yıldız Teknik Üniversitesi-Bilgisayar Mühendisliği(2014-2019 Haziran mezuniyet bitiş) Tez Adı= Dağıtık Veritabanı Sistemlerinde Gerçek Zamanlı Veri Güvenliği : Bilgi Akış Denetimi Tez Danışmanı:Doç.Dr. Veli HAKKOYMAZ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Collaborative Filtering with Temporal DYnamics with Using Singular Value Decomposition, Technical Gazette , 2018(SCI-Expanded) Kabul Edildi.Şubat,vol.25,no.1 yayınlanma tarihi(Atıf Var)

Nonlinear Feature Extraction for Hyperspectral Images-International Journal of Applied, Mathematics Electronics and Computers(Atıf Var)

Information Flow Control for privacy by using Decentralized Labeling Model, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University,2019. (SCI-Expanded)Kabul edildi.Basim asamasinda.

Speech Recognition System for TurkishLanguage with Hybrid Method.(SCI indexli)2018.

COMPARISON OF PROCESS MINING ALGORITHMS ACCORDING TO BAYES CONFORMANCE FUNCTION. Springer Arabian Journal for Science and Engineering - (Yayın No: 3438922),2019.İnceleme Aşamasında.(SCI-Expanded indexli)

Speech Recognition System for TurkishLanguage with Hybrid Method. (SCI indexli).2017-İnceleme Sürecinde.

Classification of ECG Singnals with the Dimension Reduction Methods, Journal of Mathematics and Statistical Science (ISSN 2411-2518, USA),2017. -Kabul Edildi.,vol.3, no.12, Aralık, 2017 basım tarihi.

Automatic Speaker Gender Identification For the German Language.  Balkan Journal Electrical&Computer Egineering, 4(2), 79-83., Doi: DOI: 10.17694/bajece.43067 (Yayın No: 2864950),2016.

Automatic Voice and Speech Recognition System for the German Language with Deep Learning Methods.  International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers, 4(1), 399-403., Doi: 10.18100/ijamec.280579 (Yayın No: 2978607),2016.

Automatic Determination of the Speaker on the German Language.  APJES Journal of Engineering and Science, 4(2), 52-58., Doi: 10.21541/apjes.24088 (Yayın No: 2849057),2016

Classification of ECG Signals By the Neighborhood Feature Extraction Method.  Balkan Journal Electrical&Computer Engineering, 3(3), 142-145., Doi: 10.17694/bajece.86662 (Yayın No: 1723925),2015.

Hybrid based Collaborative filtering with temporal dynamics.  International Journal of Recent and Innovations Trends in Computing and Communication, 2(11), 3428-3432. (Yayın No: 1253784),2014.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Alman Dili Üzerinde Konuşmacı Cinsiyetinin Otomatik Olarak Belirlenmesi-Academic Platform Journal of Engineering and Science(Atıf Var)

Tüm atıf verilen makalelerime erişim sağlayabilirsiniz. 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Classification of ECG Signals By Ensemble Learning Methods.  5th International Conference on Advanced Technology & Sciences, 39-42. (2017) (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3438927)

Speech Recognition System for TurkishLanguage with Hybrid Method.  4th World Conference on Computer Engineering (COMENG-2017) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3516254)

Ensemble Learning Methods with the Neighborhood Feature Extraction Method.  2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, 67-67. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3442711)

Implementation of process mining algorithms.  2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, 67-67. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3438040)

Classification of ECG Signals with Deep Learning Methods.  International Advanced Researches and Engineering Congress(IAREC-2017) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3590943)

Speech Emotion Recognition for Turkish with Hybrid Model using SVM.  International Advanced Researches and Engineering Congress'17 (IAREC'17)(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3590940)

Classification of ECG Signals By Ensemble Learning Methods.  5th International Conference on Advanced Technology & Sciences (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3438927),2017.

Implementation of Alpha and Heuristic Process Mining Algorithms.  International Conference on Computer Science and Engineering, 166-170. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2861274),2016.

AUTOMATIC VOICE AND SPEECH RECOGNITION SYSTEM FOR THE GERMAN LANGUAGE WITH DEEP LEARNING METHODS.  III.International Conference on Advanced Technology& Sciences, 75-80. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2816881),2016.

TAVSİYE SİSTEMLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER.  I.International International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, 631-634. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2725884),2016.

AUTOMATIC VOICE AND SPEECH RECOGNITION SYSTEM FOR THE GERMAN LANGUAGE.  I.International International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, 131-134. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2725879),2016.

Veritabanı Güvenliğinde Saldırı Tahmini ve Tespiti için Kullanıcıların Sınıflandırılması.  VIII.th International Conference on Information Security and Cryptology, 28-33. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1601829),2015.

Nonlinear Feature Extraction for Hyperspectral Images.  International Conference on Advanced Technology&Sciences(ICAT 14), 946-950. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1053895),2014.

Ensemble Learning Methods with the Neighborhood Feature Extraction Method.  2ND WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3442711),2017.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

IEEE Sinyal İşleme Kurultayı 2014 Zmana Bağlı İşbirlikçi Fİltreleme

Zamana Bağlı Kullanıcı ve Nesne Tabanlı İşbirlikçi Filtreleme, Sinyal İşleme Kurultayı(Atıf Var)

Dağıtık Veritabanında Veri Etiketleme ile Bilgi Akış Denetimi.  5.Ulusal Yüksek Hesaplamalı Başarım Konferansı (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3590926)14-15 Eylül 2017 Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi.

ECG signals classification with neighborhood feature extraction method.  2015 Medical Technologies National Conference (TIPTEKNO), 1-4., Doi: 10.1109/TIPTEKNO.2015.7374099 (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1571579),2015.

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

 "Advances in Data Mining" User Based Collaborative Filtering With Temporal Dynamics Using Age of Scores pp.35-44

"International Advanced Researches & Engineering" Speech Emotion Recognition for Turkish with Hybrid Model using SVM pp.1180-185

"International Advanced Researches & Engineering " Classification of ECG Signals with Deep Learning Methods pp.1185-1189

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Yıldız Teknik Üniversitesi 2012-2017 arasında aşağıdaki derslerini yürüttüm.(Elimden geldiğince derstte anlattığım ve laboratuar da uygulamalarını gerçekleştirdiğim konuları verdim. Ayrıca ders içeriklerine YTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden de erişilebilirsiniz.)

Bilgisayar Bilimlerine Giriş 1-Sayı sistemleri, işaretli sayılar ve işlemler, yazılım donanım kavramlarına bakış, Algoritmaya Giriş, Akış Şemaları, Pascal ile algoritmik ifadeyi kavrama,veri türler,, C programlama dili(Ders-Lab) 

Bilgisayar Bilimlerine Giriş 2-Program kontrol deyimler, string ifadeler,tek ve çok boyutlu diziler, matrisler,diziler, rastgele değer üretimi, C programlama dili üzerinden konu ve uygulamalar, (Ders-Lab)

Veri Yapıları(Lab)-Özyinelemeli algoritmalar, C dilinde veri yapıları, liste, stak, kuyruk yapısı, ağaç yapısı, graflar ve uygulamaları, algoritma karmaşıklığının bulunması, sıralama algortimaları,, arama algoritmaları gibi temel konular.

Nesneye Dayalı Programlama1-Java,C# ile nesneye dayalı temel kavramlar, sınıf, nesne, sınıf nesne etkileşimi, metotlar, nesne davranışı, kalıtım, poliformizm gibi temel kavramlar, interface oluşturma, soyut sınıf, uml oluşturma, örnek uygulamalar üzerinden konunun pekiştirilmesi (Ders-Lab)

Nesneye Dayalı Programlama2-Java,C# ile nesneye dayalı ileri düzey programlama,Ek olarak GUI Programlama ve enum gibi yapılar. (Ders-Lab)

Programlama Dilleri(İleri Düzey C)-Dğerler ve türler,atama ifadeleri, diziler, bellek yapısı, dinamik ve statik tür kontrolü, tür kontrolü,fonksiyonlar, prosedürler,kontrol ifadeleri, alt programlar gibi konular ve uygulamalar (Ders-Lab)

Veritabanı ve Tasarımı(Lab)-veritabanı ve ilişkisel veritabanı,dosya sistemleri,vtys, varlık-bağıntı diagramı, uml, sql komutları.

Algoritma Analizi (Lab)-Algoritma analizi ve karmaşıklığı, böl yönet yaklaşımı, dinamik programlama, doğrusal programlama, greedy algoritmaları,derinliğine ve enine arama,Backtracking , branch, hashing.

Lojik Devreler(Ders-Lab)-Sayısal Sistemler,Boolean cebri ve lojik kapılar(ve,veya,nor,nand,xor,xand vs), ardışıl lojik devreler,saklayıcı ve sayıcılar, karnough haritaları, devre elemanları, entegre elemanlar, tam çıkarıcı, yarım çıkarı devreler, multiplexer/demultiplexer, segementler, karmaşıl devreler,asenkron devreler.

Bilgisayar Donanımı (Ders)-ardışıl lojik devreler, saklayıcılar, bellek birimleri, komut yapısı ve adresleme,donanım ve mikroprogram ile kontrol birimi tasarımı, CPU,BIOS,Giriş-çıkış birimleri, veri transferi,veri yolu,haberleşme, sanal bellek, page tabloları.

Devre Tasarımı(Lab) (Elektrik Devre Değişkenleri; Devre Elemanları; Rezistif Devreler; Rezistif Devreleri Analiz Yöntemleri; Devre Teoremleri; Operasyonel Amplifikatörler; Enerji Depolama Elemanları; Birinci Dereceden Devrelerin Tam Cevapları; İkinci Dereceden Devrelerin Tam Cevapları; Kompleks Cebir; Sinüsodial Sürekli Hal Analizi; AC Güç; Frekans Cevabı; Laplace Dönüşümü)

Elektronik Devreler(Lab) ( Diyot; Diyot Uygulamaları; Diyot Lojik; Bipolar Jonksiyonlu;Transistör (BJT); BJT’li Devrelerin DC Analizi; Diyot Transistör Lojik (DTL); Direnç Transistör Lojik (RTL); Transistör Transistör Lojik (TTL); İşlemsel Yükselteç (OP-AMP) ve Uygulamaları; Alan Etkili Transistör (FET); Jonksiyonlu Alan Etkili Transistör (JFET); Metal Oksit Yarıiletken Alan Etkili Transistör (MOSFET); Alan Etkili Transistörlü Devrelerin DC analizi; MOS Lojik)

Mikroişlemci Sistemleri(Lab) YTÜ Bilgisayar Mühendisliği sayfasından erişim sağlayabilirsiniz.

Dağıtık Sistemler(Ders) YTÜ Bilgisayar Mühendisliği sayfasından erişim sağlayabilirsiniz.

Derleyici Tasarımı (Ders) YTÜ Bilgisayar Mühendisliği sayfasından erişim sağlayabilirsiniz.

Ayrıca dönem içerisinde de hem yazılım hem donanım derslerinin yardımcılığını yaptım.Laboratuvar uygulamalarına girdim.

Gini Algoritması kullanarak baş ağrısı nedenelerinin araştırılması

Süreç Madenciliği Algoritmalarının Gerçeklenmesi(Alfa, Sezgisel ve Genetik Algoritmalarının Süreç Madenciliğinde Kullanılması Projesi)

Zamana Bağlı İF

..................................

 

ICDM En İyi Paper Ödülü 

2016, 2017, 2018  Akademik Teşvik Ödülü

 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi (2012-2017) YTÜ-Staj Komisyonu(2012-2017)-YTÜ Altyapı ve Laboratuvar Geliştirme Komisyonu(2012-2014)