E-posta Telefon
04762230010 | 3152
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2020
  Doktora

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (DR)/

  Tez Adı: 6. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİ KULLANMANIN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BECERİ VE DERSE KARŞI TUTUMUNA ETKİSİ
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2015
  Yüksek Lisans

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Sara Gürbüz Özeren’xxin eserlerinde aktarılan değerler
 • L

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  2019 - 2022
  Lisans

  AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ/ÇOCUK GELİŞİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

  Tez Adı:
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2005
  Lisans

  KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2018 Mümtaz Zeki Taşkın’ın Tiyatro Eserlerinde Aktarılan Değerler Uluslararası ÇAM TÜRKAN ÇİĞDEM,TÜRKAN SERVET Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 5 10 https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/41162/497818
2018 YUNUS EMRE TİYATRO ESERİNİN YAPI VE MUHTEVA BAKIMINDAN İNCELENMESİ Uluslararası ÇAM TÜRKAN ÇİĞDEM the Journal of Academic Social Sciences 72 72 http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=13804
2019 KİTAPLAŞTIRILAN ÇİZGİ YAYINLARIN EĞİTSELLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ulusal ÇAM TÜRKAN ÇİĞDEM Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 29
2018 KİBRİTÇİ KIZ VE ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSU MASALLARININ ÇOCUK EĞİTİMİNE VE DEĞER EĞİTİMİNE KATKISI Uluslararası ÇAM TÜRKAN ÇİĞDEM Route Educational and Social Science Journal 5 30 http://www.ressjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=1445
2018 Sara Gürbüz Özeren’xxin Eserlerinde Aktarılan Değerler Ulusal ÇAM TÜRKAN ÇİĞDEM,DİNÇ APTULKERİM Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16
2022 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YARGILARI İLE ÖZNEL İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Uluslararası ÇAM TÜRKAN ÇİĞDEM Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 9 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/68364/1019470
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Drama Ve Oyun Kavramlarına Yönelik Metafor Algıları Uluslararası ÇAM TÜRKAN ÇİĞDEM 2nd International Congress of Scientific Advances (ICONSAD'22) https://www.iconsad.org/
2019 2002-2006-2013 Values In Preschool Education Programs Uluslararası ÇAM TÜRKAN ÇİĞDEM 6th International Early Childhood Education Congress
2019 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI METİNLERİNİN TEMA VE TÜRLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: 2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI Uluslararası ÇAM TÜRKAN ÇİĞDEM,DİNÇ APTULKERİM AL-FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
2019 MUSTAFA ORAKÇI’NIN BİYOGRAFİK ESERLERİNDEN ÇOCUKLARA İLETİLER: ÜNLÜLERLE BİR GÜN SETLERİ Uluslararası ÇAM TÜRKAN ÇİĞDEM XII.International Congress of Educational Research
2019 Şiirde Metafor Kullanımı: Şermin ve Metafor Uluslararası ÇAM TÜRKAN ÇİĞDEM III. Congress of International Applied Social Sciences
2018 MÜMTAZ ZEKİ TAŞKIN’IN TİYATRO ESERLERİNDE AKTARILAN DEĞERLER Uluslararası ÇAM TÜRKAN ÇİĞDEM,TÜRKAN SERVET 1.ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/41162/497818
2018 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ Uluslararası TÜRKAN SERVET,ÇAM TÜRKAN ÇİĞDEM 1.ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/41162/497818
2018 Değer Aktarımında Küçük Prens Kitabı Uluslararası ÇAM TÜRKAN ÇİĞDEM International Conference on Social Sciences – ICOSSCappadocia
2018 Yapılandırıcı Yaklaşıma Göre Hazırlanan Öğretim Programlarında Değerler: Türkçe DersiÖrneği Uluslararası ÇAM TÜRKAN ÇİĞDEM 6. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARIVE ÖĞRETİM KONGRESİ
2018 Değer Aktarımında Tevfik Fikret ve Şermin Uluslararası ÇAM TÜRKAN ÇİĞDEM,DİNÇ APTULKERİM 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
2018 Kitaplaştırılan Çizgi Yayınların Eğitselliği Üzerine Bir İnceleme Uluslararası ÇAM TÜRKAN ÇİĞDEM International Conference on Social Sciences – ICOSS Cappadocia
2015 Kibritçi Kız ve Çirkin Ördek Yavrusu Masallarının Çocuk eğitimine ve Değer eğitimine katkısı Uluslararası ÇAM TÜRKAN ÇİĞDEM VII.International Congress of Educational Research
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2022 Eğitime Giriş Eğitimin Amaç ve İşlevleri Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2014-2015 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Önlisans
2014-2015 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Önlisans
2014-2015 Mesleki İngilizce Önlisans
2014-2015 Çocuk ve Drama Önlisans
2014-2015 Çocuk Beslenmesi Önlisans
2014-2015 Meslek Etiği Önlisans
2015-2016 ÇOCUK VE DRAMA Önlisans
2016-2017 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama-II Önlisans
2018-2019 AİLE EĞİTİMİ Önlisans
2019-2020 Sanat Etkinliklerini İzleme Önlisans
2019-2020 ÇOCUK VE DRAMA Önlisans
2019-2020 değer eğitimi Önlisans
2019-2020 Çocuk ve Oyun Önlisans
2019-2020 AİLE EĞİTİMİ Önlisans
2019-2020 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Önlisans
2018-2019 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Önlisans
2018-2019 DEĞER EĞİTİMİ Önlisans
2018-2019 ÇOCUK VE DRAMA Önlisans
2013-2014 çocuk edebiyatı ve medya Önlisans
2013-2014 Çocuk ve Drama Önlisans
2013-2014 AİLE EĞİTİMİ Önlisans
2011-2012 AİLE EĞİTİMİ Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
2009 AYLIKLA ÖDÜLLENDİRME MILLI EGITIM BAKANLIGI
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2017 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018