E-posta Telefon
04762230010 | 3139
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2005
  Lisans

  KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR./

  Tez Adı:
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2020
  Doktora

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (DR)/

  Tez Adı: 6. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİ KULLANMANIN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BECERİ VE DERSE KARŞI TUTUMUNA ETKİSİ
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2015
  Yüksek Lisans

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Sara Gürbüz Özeren’xxin eserlerinde aktarılan değerler
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Sara Gürbüz Özeren’xxin Eserlerinde Aktarılan Değerler Ulusal Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16
Mümtaz Zeki Taşkın’xxın Tiyatro Eserlerinde Aktarılan Değerler Uluslararası Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 5 10
KİTAPLAŞTIRILAN ÇİZGİ YAYINLARIN EĞİTSELLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ulusal Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 29
KİBRİTÇİ KIZ VE ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSU MASALLARININ ÇOCUK EĞİTİMİNE VE DEĞER EĞİTİMİNE KATKISI Uluslararası Route Educational and Social Science Journal 5 30
YUNUS EMRE TİYATRO ESERİNİN YAPI VE MUHTEVA BAKIMINDAN İNCELENMESİ Uluslararası the Journal of Academic Social Sciences 72 72
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Yapılandırıcı Yaklaşıma Göre Hazırlanan Öğretim Programlarında Değerler: Türkçe DersiÖrneği Uluslararası 6. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARIVE ÖĞRETİM KONGRESİ 11.10.2018
Şiirde Metafor Kullanımı: Şermin ve Metafor Uluslararası III. Congress of International Applied Social Sciences 04.05.2019
2002-2006-2013 Values In Preschool Education Programs Uluslararası 6th International Early Childhood Education Congress 02.10.2019
MUSTAFA ORAKÇI’NIN BİYOGRAFİK ESERLERİNDEN ÇOCUKLARA İLETİLER: ÜNLÜLERLE BİR GÜN SETLERİ Uluslararası XII.International Congress of Educational Research 25.04.2019
6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI METİNLERİNİN TEMA VE TÜRLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: 2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI Uluslararası AL-FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 02.05.2019
Kibritçi Kız ve Çirkin Ördek Yavrusu Masallarının Çocuk eğitimine ve Değer eğitimine katkısı Uluslararası VII.International Congress of Educational Research 28.05.2015
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ Uluslararası 1.ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 09.03.2018
MÜMTAZ ZEKİ TAŞKIN’IN TİYATRO ESERLERİNDE AKTARILAN DEĞERLER Uluslararası 1.ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 09.03.2018
Değer Aktarımında Küçük Prens Kitabı Uluslararası International Conference on Social Sciences – ICOSSCappadocia 16.04.2018
Kitaplaştırılan Çizgi Yayınların Eğitselliği Üzerine Bir İnceleme Uluslararası International Conference on Social Sciences – ICOSS Cappadocia 16.04.2018
Değer Aktarımında Tevfik Fikret ve Şermin Uluslararası 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi 18.04.2018
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2014-2015 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Önlisans
2014-2015 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Önlisans
2014-2015 Mesleki İngilizce Önlisans
2014-2015 Çocuk ve Drama Önlisans
2014-2015 Çocuk Beslenmesi Önlisans
2014-2015 Meslek Etiği Önlisans
2015-2016 ÇOCUK VE DRAMA Önlisans
2016-2017 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama-II Önlisans
2018-2019 AİLE EĞİTİMİ Önlisans
2019-2020 Sanat Etkinliklerini İzleme Önlisans
2019-2020 ÇOCUK VE DRAMA Önlisans
2019-2020 değer eğitimi Önlisans
2019-2020 Çocuk ve Oyun Önlisans
2019-2020 AİLE EĞİTİMİ Önlisans
2019-2020 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Önlisans
2018-2019 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Önlisans
2018-2019 DEĞER EĞİTİMİ Önlisans
2018-2019 ÇOCUK VE DRAMA Önlisans
2013-2014 çocuk edebiyatı ve medya Önlisans
2013-2014 Çocuk ve Drama Önlisans
2013-2014 AİLE EĞİTİMİ Önlisans
2011-2012 AİLE EĞİTİMİ Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2017 Bölüm Başkanı IĞDIR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2018