E-posta Telefon
04762230010 | 3139
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Atatürk Üniversitesi

 • Y

  Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi

 • D

  Doktora

  Atatürk Üniversitesi

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1. Çiğdem ÇAM TÜRKAN(2018). KİBRİTÇİ KIZ VE ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSU MASALLARININ ÇOCUK EĞİTİMİNE VE DEĞER EĞİTİMİNE KATKISI, Route Educational and Social Science Journal, Volume 5(10), ss. 1007-1013.

2. Çiğdem ÇAM TÜRKAN(2018). YUNUS EMRE TİYATRO ESERİNİN YAPI VE MUHTEVA BAKIMINDAN İNCELENMESİ. the Journal of Academic Social Sciences, 72(72), 398-404.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Çiğdem ÇAM TÜRKAN, Servet TÜRKAN(2018). MÜMTAZ ZEKİ TASKIN’IN TİYATRO ESERLERİNDE AKTARILAN DEĞERLER, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), Cilt 5 Sayı10, ss. 49-59.

2. Çiğdem ÇAM TÜRKAN, Aptulkerim DİNÇ (2018). SARA GÜRBÜZ ÖZEREN'İN ESERLERİNDE AKTARILAN DEĞERLER, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 16, ss.321-339.

3-Çiğdem ÇAM TÜRKAN(2019). KİTAPLAŞTIRILAN ÇİZGİ YAYINLARIN EĞİTSELLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 11, sayı 29,ss. 366-377.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. Çiğdem ÇAM TÜRKAN, Yapılandırıcı Yaklaşıma Göre Hazırlanan Öğretim Programlarında Değerler: Türkçe Dersi Örneği. 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 11-13 Ekim 2018 Kars, 308-311. Sözlü Sunum-Tam Metin)
2. Çiğdem ÇAM TÜRKAN, Aptulkerim DİNÇ. Deger Aktarımında Tevfik Fikret ve Sermin. 27. Uluslararası Egitim Bilimleri Kongresi, 4394-4396. 18-22 Nisan 2018 Antalya. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
3. Çiğdem  ÇAM TÜRKAN. Kitaplastırılan Çizgi Yayınların Egitselligi Üzerine Bir Inceleme. International Conference on Social Sciences – ICOSS Cappadocia. 16-20 Nisan 2018 Nevşehir. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
4. Çiğdem ÇAM TÜRKAN. Deger Aktarımında Küçük Prens Kitabı. International Conference on Social Sciences – ICOSSCappadocia16-20 Nisan 2018 Nevşehir (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
5. Servet TÜRKAN,Çiğdem ÇAM TÜRKAN. IGDIR ÜNIVERSITESI TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖGRENCILERININ SOSYAL MEDYA KULLANIM ALISKANLIKLARININ BELIRLENMESI. 1.ULUSLARARASI IKSAD SOSYAL BILIMLER KONGRESI (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).9-11 Mart 2018 Mardin.
6. Çiğdem ÇAM TÜRKAN, Servet TÜRKAN. MÜMTAZ ZEKI TASKIN’IN TIYATRO ESERLERINDE AKTARILAN DEGERLER. 1.ULUSLARARASI IKSAD SOSYAL BILIMLER KONGRESI (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)9-11 Mart 2018.
7. Çiğdem ÇAM TÜRKAN. Kibritçi Kız ve Çirkin Ördek Yavrusu Masallarının Çocuk egitimine ve Deger egitimine katkısı. VII. International Congress of Educational Research (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) 28-31 Mayıs Muğla 2015.

8. Çiğdem ÇAM TÜRKAN, MUSTAFA ORAKÇI’NIN BİYOGRAFİK ESERLERİNDEN ÇOCUKLARA İLETİLER: ÜNLÜLERLE BİR GÜN SETLERİ​( 12. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 25-28 Nisan 2019 Rize, Sözlü sunum/özet Bildiri)

9.Çiğdem ÇAM TÜRKAN, Aptulkerim DİNÇ, 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABIN METİNLERİNİN TEMA VE TÜRLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: 2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI​( Al Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2-5 Mayıs 2019, Erzurum)(sözlü Sunum/ 555-561-Tam metin)

10. Çiğdem ÇAM TÜRKAN, Şiirde Metafor Kullanımı: Şermin ve Metafor(3.Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, 4-6 Nisan 2019, İzmir-Çeşme), (Sözlü Sunum, Tam Metin,190-196)


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Bulunmamaktadır.

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

Bulunmamaktadır.


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Bulunmamaktadır.

Yönetilen Doktora Tezleri:

Bulunmamaktadır.


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Bulunmamaktadır.

1. Çocuk Edebiyatı ve Medya

2. Çocuk ve Drama

3. Çocuk Beslenmesi

4. Aile Eğitimi

5. Çocuk ve Oyun

6. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama

7. Değerler Eğitimi

Bulunmamaktadır.

Bulunmamaktadır.