E-posta Telefon
| 4044
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Bahçe Bitkileri

 • Y

  Yüksek Lisans

  Bahçe Bitkileri

 • D

  Doktora

  Tarla Bitkileri

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1          Eryigit, T., Yildirim, B., Ekici, K., & Çirka, M. (2017). Chemical Composition, Antimicrobial and Antioxidant Properties of Schinus molle L. Essential Oil from Turkey. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 20(2), 570-577.

2          Dursun, A., Turkmen, O., Turan, M., Sensoy, S., & Cirka, M. (2005). Effects of sewage sludge on the seed emergence, development and mineral contents of pepper (Capsicum annum) seedling. Asian Journal of Plant Sciences.

3          Türkmen, Ö., Şensoy, S., & Çirka, M. (2001). The effect of sewage sludge on the emergence and seedling growth in cucumber. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 11(1), 1-4.

4          Turkmen, O., Cirka, M., & Suat, E. (2005). Initial evaluation of a new edible wild rhubarb species (Rheum ribes L.) with a modified weighted scaling index method. Pakistan Journal of Biological Sciences, 8(5), 763-765.

5          ÇİRKA, M. (2016). Doğu Anadolu’nun Güneyinde Yetiştirilen Taze Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Gen Kaynaklarının Toplanması ve Bakla Özelliklerinin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21(2), 135-145.

6         Ertürk, Y. E., & Çirka, M. (2015). Türkiye’de ve Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi (KDAB)’nde domates üretimi ve pazarlaması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 25(1), 84-87.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

1          ÇİRKA, M., & ÇİFTÇİ, V. (2016). Doğu Anadolu’nun Güneyinde Yetiştirilen Taze Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Gen Kaynaklarının Toplanması ve Fenolojik Bakımdan Değerlendirilmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 109-121.


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

1          Vahdettin Çiftçi, Haluk Kulaz, Mustafa Çirka, Ensari Yıldız. Doğu Anadolu’nun güneyinde yetiştirilen kuru fasulye genotiplerinin Toplanması ve değerlendirilmesi. Türkiye 10 Tarla Bitkileri Kongresi. 10-13 Eylül 2013, Konya. Sayfa: 871-877.

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Sıcak İklim Sebze Türleri

Serin İklim Sebze Türleri

Örtüaltı Yetiştiriciliği

Genel Sebzecilik

Mantar Yetiştiriciliği

DOĞU ANADOLU’NUN GÜNEYİNDE YETİŞTİRİLEN FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GEN KAYNAKLARININ TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, 109O163 no’lu proje (BURSİYER).