E-posta Telefon
- | 4044
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2012
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (DR)/

  Tez Adı: Doğu Anadolu'nun güneyinde yetiştirilen taze fasulye (Phaseolus vulgaris L.) gen kaynaklarının toplanması ve değerlendirilmesi
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2004
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BAHÇE BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Van yöresi yabani ravent (Işkın) (Rheum ribes L.) populasyonunun seleksiyonu ve kültüre alınabilirliği üzerine bir araştırma
 • L

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  1996 - 2000
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/BAHÇE BİTKİLERİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2022 EFFECTS OF SALT STRESS ON SOME GROWTH PARAMETERS AND BIOCHEMICAL CHANGES IN BEAN (Phaseolus vulgaris L.) Uluslararası ÇİRKA MUSTAFA, TUNÇTÜRK RÜVEYDE, KULAZ HALUK, TUNÇTÜRK MURAT Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 21 3 http://dx.doi.org/10.24326/asphc.2022.3.5
2005 Initial Evaluation of a New Edible Wild Rhubarb Species Rheum ribes L with a Modified Weighted Scaling Index Method Uluslararası TÜRKMEN ÖNDER,ÇİRKA MUSTAFA,ŞENSOY SUAT Pakistan Journal of Biological Sciences 8 5
2005 Effects of Sewage Sludge on the Seed Emergence Development and Mineral Contents of Pepper Capsicum annum Seedling Uluslararası DURSUN ATİLLA,TÜRKMEN ÖNDER,TURAN METİN,ŞENSOY SUAT,ÇİRKA MUSTAFA Asian Journal of Plant Sciences 4 3
2018 Doğu Anadolu’nun Güneyinden Toplanan Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Gen Kaynaklarının Çiçek ve Tohum Özelliklerinin Belirlenmesi Ulusal ÇİRKA MUSTAFA,ÇİFTÇİ VAHDETTİN Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 3 http://dergipark.gov.tr/doi/10.21597/jist.458571
2006 Sewage Sludge and Farmyard Manure Ratios in Growing Media Affect Nutrient and Heavy Metal Contents in Cucumber Uluslararası ŞENSOY SUAT,TÜRKMEN ÖNDER,ÇİRKA MUSTAFA,DURSUN ATİLLA Fresenius Environmental Bulletin 15 11
2014 Türkiye de ve Kuzey Anadolu Bölgesi KDAB nde Domates Üretimi ve Pazarlama Ulusal ERTÜRK YAKUP ERDAL,ÇİRKA MUSTAFA Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 25 1
Doğu Anadolu nun Güneyinde Yetiştirilen Taze Fasulye Phaseolus vulgaris L Gen Kaynaklarının Toplanması ve Fenolojik Bakımdan Değerlendirilmesi Ulusal ÇİRKA MUSTAFA,ÇİFTÇİ VAHDETTİN Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 3
2021 Effects of Urban Sewage Sludge on Bean (Phaseolus vulgaris L.) Seedling Emergence Rate and Development Uluslararası BAŞDİNÇ Turgay, ÇİRKA Mustafa Journal of Elementology 26 1 http://jsite.uwm.edu.pl/articles/view/2062/
2021 Influence of Temperature and Salinity Stress on Seed Germination and Seedling Growth of Soybean (Glycine max L.) Uluslararası ÇİRKA MUSTAFA, KAYA ALİ RAHMİ, ERYİĞİT TAMER Legume Research 44 9 https://arccjournals.com/journal/legume-research-an-international-journal/LR-628
2017 Chemical Composition, Antimicrobial and Antioxidant Properties ofSchinus molleL. Essential Oil from Turkey Uluslararası ERYİĞİT TAMER,YILDIRIM BÜNYAMİN,EKİCİ KAMİL,ÇİRKA MUSTAFA Journal of Essential Oil Bearing Plants 20 2 http://dx.doi.org/10.1080/0972060x.2017.1304286
2001 The Effect of Sewage Sludge on the Emergence and Seedling Growth in Cucumber Ulusal TÜRKMEN ÖNDER,ŞENSOY SUAT,ÇİRKA MUSTAFA Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 11 1
2016 Doğu Anadolu nun Güneyinde Yetiştirilen Taze Fasulye Phaseolus vulgaris L Gen Kaynaklarının Toplanması ve Bakla Özelliklerinin Belirlenmesi Ulusal ÇİRKA MUSTAFA,ÇİFTÇİ VAHDETTİN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 2
2022 Effects of Vermicompost Applications on Some Yield and Yield Properties of Wheat Uluslararası ÇİRKA MUSTAFA, ALTUNER FEVZİ, ERYİĞİT TAMER, ORAL EROL, BİLDİRİCİ NUMAN MAS Journal of Applied Sciences 7 1 https://www.masjaps.com/SonSayi.aspx
2022 Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisinde Rizobakteri ve Alg Uygulamalarının Bitki Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Ulusal ÇİRKA MUSTAFA, TUNÇTÜRK RÜVEYDE, KULAZ HALUK, TUNÇTÜRK MURAT, ERYİĞİT TAMER, BARAN İshak Journal of the Institute of Science and Technology 12 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/69544
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 AĞIR METAL STRESİNİN FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) BİTKİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Uluslararası ÇİRKA MUSTAFA “Nizami Gencevi in the 880th year of his birth“ 1ST WORLD CULTURE, SCIENCE AND EDUCATION CONGRESS https://www.izdas.org/books
2021 FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) AĞIR METAL STRESİNİN AZALTILMASI Uluslararası ÇİRKA MUSTAFA AVRASYA 9. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 11-12 Ağustos 2021 ERZURUM "Matematik - Mühendislik - Fen ve Sağlık Bilimleri" https://www.euroasiacongress.org/kongre-kitaplari
2019 Van Ekolojik Koşullarında Tritikale ( X Triticosecale Wittmack)Çeşitlerinde Anıza ve Normal Ekimin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisinin İncelenmesi Uluslararası ÖZDEMİR MUNİR,ÖNGÜN BULUT,ÖZDEMİR BURAK,DEMİRATMACA ŞADİYE,BİLİCİ SİNEM,SALİH SANA JAMAL,ORAL EROL,ALTUNER FEVZİ,ÜLKER MEHMET,ÇİRKA MUSTAFA ISPEC 3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi www.ispecongress.org
2019 DOĞU ANADOLU’NUN GÜNEYİNDEN TOPLANAN FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GEN KAYNAKLARININ VERİM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası ÇİRKA MUSTAFA,ÇİFTÇİ VAHDETTİN ISPEC 3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma ongresi
2019 Salislik Asit (SA) Ön Uygulamasına Tabi Tutulmuş Siyah Nohut (Cicer arietinum L.) Tohumunda Tuz (NaCl) Stresinin Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkisi Uluslararası Baran İshak,KULAZ HALUK,ORAL EROL,TUNÇTÜRK MURAT,TUNÇTÜRK RÜVEYDE,ÇİRKA MUSTAFA ISPEC 3. Uluslararası Tarım,Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi www.ispecongress.org
2013 DOĞU ANADOLU’NUN GÜNEYİNDE YETİŞTİRİLEN KURU FASULYE GENOTİPLERİNİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Ulusal KULAZ HALUK, ÇİFTÇİ VAHDETTİN, ÇİRKA MUSTAFA, YILDIZ Ensari Türkiye 10 Tarla Bitkileri Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Teori ve Araştırmalar II Yemeklik Tane Baklagiller Tarımında Rhizobium Bakterilerinin Kullanımı Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2020 Kentsel arıtma çamurunun fasulye de (Phaseolus vulgaris L.) çıkış oranı ve fide gelişimi üzerine etkileri TURGAY BAŞDİNÇ Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Tarla Ekim Nöbeti Sistemleri Yüksek Lisans
2017-2018 Aromatik Sebze Yetiştiriciliği Yüksek Lisans
2017-2018 Sebzecilikte Seleksiyon Islahı ve Önemi Yüksek Lisans
2017-2018 Sebze Fidesi Yetiştirme Teknikleri Yüksek Lisans
2020-2021 Tarım ve Çevre Lisans
2013-2014 Örtüaltı Özel Yetiştirme Teknikleri Yüksek Lisans
2013-2014 Bahçe Bitkilerinde Ekolojik Esaslar Yüksek Lisans
2013-2014 Sebze Yetiştiriciliğinde Özel Teknikleri Yüksek Lisans
2013-2014 Sebze Tohumu Üretimi Yüksek Lisans
2013-2014 Sıcak İklim Sebze Türleri Lisans
2012-2013 Örtüaltı Yetiştiriciliği Lisans
2013-2014 Serin İklim Sebze Türleri Lisans
2013-2014 Sebze Tohumculuğu Lisans
2013-2014 Genel Sebzecilik Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Tarım ve Çevre
Proje Adı Görev: Tür:
Doğu Anadolu nun Güneyinde Yetiştirilen Fasulye Gen Kaynaklarının Toplanması ve Değerlendirilmesi Bursiyer TÜBİTAK PROJESİ
Kentsel arıtma çamurun fasulyede çıkış ve fide gelişimi üzerine etkileri Danışman Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Su Stresi Altında Yetiştirilen Bakla (Vicia faba L.) Bitkisinde PGPR İzolatlarının Bitki Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Tuz Stresinin Fasulyedeki Bazı Büyüme Parametreleri ve Biyokimyasal Değişime Etkileri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Rizobakteri Uygulamalarının Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Bitki Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kentsel Arıtma Çamuru ve Bor Uygulamalarının Fasulyede ( Phaseolus vulgaris L) Çıkış Oranı ve Fide Gelişimi Üzerindeki Etkileri Danışman Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2021 Bölüm Başkan Yardımcısı VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
2013 Enstitü Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2015