E-posta Telefon
+90 476 223 00 40 | 4494
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Azerbaycan Insaat Mühendisleri Üniversitesi (1972-1977)

 • Y

  Yüksek Lisans

 • D

  Doktora

  Azerbaycan Mimarlik ve Insaat Üniversitesi (1981-1984), Bütünleşik Doktora

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1. ÇIRAGOGLU DEVLET (2015). Environmental impacts of municipal solid waste (MSW) in geoenvironment
society. Energy Education Science and Technology, Part D (Yayın No: 1655918)

2. ÇIRAGOGLU DEVLET (2015). Renewable energy policy and projections in Turkey. Energy
Education Science and Technology, Part D (Yayın No: 1655924)

3. ÇIRAGOGLU DEVLET (2013). Compliance ultrasonic energy and renewable energy with soil
mechanics. Energy Education Science and Technology, Part C, 57-73. (Yayın No: 1655911)

4. ÇIRAGOGLU DEVLET (2012). Current facilities of shaft construction. Energy Education Science
and Technology, PART A, 645-650. (Yayın No: 1655899)

5. ÇIRAGOGLU DEVLET (1998). Doygun Zeminde Deprem Kuvvetlerinin Etkisinin Hesaplanması.
VNIITPI (Yayın No: 1665346)

6. ÇIRAGOGLU DEVLET (1990). Elastik vinkler zeminlerinde kesisen temel girislerinin Variasiya-
Matris Yöntemi ile Hesaplanması. VNIITPI (Yayın No: 1665209)

7. ÇIRAGOGLU DEVLET (1990). Elastiki yarım sonsuz uzayda kaburgalı radye temelin bükülmesinin
potansiyel enerjisinin degerlendirilmesi. VNIITPI (Yayın No: 1665208)

8. ÇIRAGOGLU DEVLET (1988). Sisen Toprakta Yerlesik Ana Boru Hatlarının Yükseltilme Tahmini. All
Russian Institute for Scientific and Technical Information (VINITI) (Yayın No: 1665203)

9. ÇIRAGOGLU DEVLET (1988). Yer altı Ana Boru Hatlarının temelindeki Kil Toprak Sismesi
Sahalarının Kesinlestirilmesi. All Russian Institute for Scientific and Technical Information (VINITI)
(Yayın No: 1665206)


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. ÇIRAGOGLU DEVLET,TOSUN YILDIRIM ISMAIL Economical Point in Sequestering CO2 into Coal
Bed - Methane Production on Based Turkish Coal Mines. The International Conference on
Renewable Energy Research and Applications ICRERA 2013 (Tam metin bildiri)(Yayın No:1665369)

2. TOSUN YILDIRIM ISMAIL,ÇIRAGOGLU DEVLET,ADEM ALIYEV Use of Turkish Sırnak Geothermal
Hot Water Sources in CO2 Mineral Sequestration. The Geothermal Congress, GEO-T EXPO
International Geothermal Industrial Fair (Tam metin bildiri)(Yayın No:1665382)

3. ÇIRAGOGLU DEVLET,TOSUN YILDIRIM ISMAIL Investigation on CO2 Mineral Sequestration in Coal
Mine Waste Heap. IV th International Conference on Advances in Energy Research (Tam metin
bildiri)(Yayın No:1665376)

4. ÇIRAGOGLU DEVLET,TOSUN YILDIRIM ISMAIL Ex-situ Gasification and Pyrolysis of Sırnak
Asphaltite in Mine Waste Heap. IV th International Conference on Advances in Energy Research
(Tam metin bildiri)(Yayın No:1665380)

5. ÇIRAGOGLU DEVLET,TOSUN YILDIRIM ISMAIL,ALiYEV ADEM (2013). Investıgation on crystal
structures of mountaınıte as a derıvatıve of the structures of rhodesıte- macdonaldıte. 2nd
International Clays, Clay Minerals and Layered MaterialsCMLM 2013, 34 (Tam metin bildiri)(Yayın
No:1665367)

6. ÇIRAGOGLU DEVLET (2006). Himiçeskaya termodinamika gornıx porod pri gidrotermalnıx
vozdeystviyah. Miedzynarodove Sympozijim GEOTECHNIKA-GEOTECHNICS, 502-510. (Tam metin
bildiri)(Yayın No:1665356)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. Teknik Resim (Makina Bölümü), Bölüm adı:(Makina Bölümü) (1995)., Z G GULIYEV,ÇIRAGOGLU
DEVLET, Azerbaycan Insaat Mimarlık Üniversitesinin yayını, Rusça(Ders Kitabı), (Yayın No:
1665397)

2. Teknik Resim (Insaat Bölümü), Bölüm adı:(Insaat Bölümü) (1995)., ÇIRAGOGLU DEVLET,Z G
GULIYEV, Azerbaycan Insaat Mimarlık Üniversitesinin yayını, Rusça(Ders Kitabı), (Yayın No:
1665395)

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

1. ÇIRAGOGLU DEVLET (2006). Mathematical Modeling of Distribution of Flat Waves in a Rarefield
File at Quickly Working Dynamic Loadings. Jitomir Devlet Teknoloji Üniversitesi Visnik dergisi
(Kontrol No: 1665212)

2. ÇIRAGOGLU DEVLET (2006). Sistli Dag Kayaçlarında olusan Konstruksiyonların Kimyasal
Maddelerle Dagılmasından Korunması. Ukrayna Milli teknik Üniversitesi, Visnik dergisi(14), 133-
137. (Kontrol No: 1665345)

3. ÇIRAGOGLU DEVLET (1996). Üç boyutlu çizimin Basic Programlama Dilinde Gelistirilen Bazı
Yöntemler. Azerbaycan Insaat Mühendisleri Üniversitesinin Bilimsel Dergisi(1-2), 284-286.
(Kontrol No: 1665352)

4. ÇIRAGOGLU DEVLET (1996). Bilgisayarda Tasarı Geometri Çizimlerinin Bilgisayar Programıyla
Gösterimi. Azerbaycan Insaat Mühendisleri Üniversitesinin Bilimsel Dergisi (Kontrol No: 1665353)

5. ÇIRAGOGLU DEVLET (1989). Sisme Kuvvetinin Yeraltı Ana Boru Hatlarına Etkisinin Hesabı.
Azerbaycan Insaat Mühendisleri Üniversitesinin Bilimsel Dergisi (Kontrol No: 1665351)


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

1. ÇIRAGOGLU DEVLET Yer altı ana boru hatlarının Çesitli Su Kaynagının Islanma Etkisi Altındaki Sisen
Temellerle Beraber Çalısması Hesap Sorunu. Azerbaycan aspirantlarının 8. Respublika Ilmi-Teknik
Konferansı, (Yayın No:1665389)

2. ÇIRAGOGLU DEVLET,TOSUN YILDIRIM ISMAIL,C YILDIRIM Sırnak Ili Yerlesim Alanındaki Heyelanlar,
Jeoteknik Analizi, Olası Heyelan Tehlike Degerlendirmesi ve Haritalaması. 2. Ulusal THS Taskın
Heyelan Sempozumu, (Yayın No:1665392)

3. ÇIRAGOGLU DEVLET Sisen Temelin Yer altı Ana Boru Hatlarıyla Beraber Çalısmasının Hesap metodu.
Azerbaycan aspirantlarının 7. Respublika Ilmi-Teknik Konferansı, (Yayın No:1665387)

4. ÇIRAGOGLU DEVLET (2008). Rusyada yapı temellerinin oturmalarının hesaplanmasında kullanılan iki
esnek yöntemin arastırılması. Yer Bilimlerinde Esnek hesaplama Yöntemleri Sempozyumu, (Yayın No:
1665390)

5. ÇIRAGOGLU DEVLET (2007). Analyses of landslides uderearthquake conditions using Varyasiya
Method. Problems of Seismic Risk Sismic Stable Construction And Architecture, 333(336), (Yayın No:
1665357)

Yönetilen Doktora Tezleri:

1. ASGA BURCU, (2011). Dolgu türü yapılarda oturmanın yapı güvenligi üzerindeki öneminin bir gölet
örnegi üzerinde degerlendirilmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Jeoloji Mühendisligi
Anabilim Dalı


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Lisans Dersleri:
Toprak İşleri ve Sanat Yapıları
Teknik Resim
İnşaat Mühendisleri için Jeoloji
Yapı İşletmesi

Yüksek Lisans Dersleri:
Geoteknik Araştırma
Derin Kazılar ve İksa Yöntemleri

Bölüm Başkanı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Dekan Yardımcısı, Rektör Yardımcısı (2016-2017)