E-posta Telefon
+90 476 - 223 0010 | 5078
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT (DR)/

  Tez Adı: Terör ve yerel ekonomik kalkınma: Türkiye düzey 2 bölgeleri üzerine ekonometrik analizler
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2011
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: İhracat, İthalat ve Ekonomi Büyüme Arasındaki İlişki
 • L

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2016 İHRACATA DAYALI BÜYÜMEYE YAKINSAMA TEMELİNDE KANITLAR: TRA BÖLGESİ ÖRNEĞİ Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN, EROĞLU SEVİNÇ DEMET, EMSEN ÖMER SELÇUK TURAN-SAM 8 32 https://www.turansam.org/TURAN-SAM_32.pdf
2020 Finansal Piyasaların Kara Mart’ı: Covid-19 Pandemisinin Borsa İstanbul Üzerindeki Etkilerinin Lineer Olmayan ARDL Analizi Yardımıyla İncelenmesi Uluslararası AKINCI MERTER,EROĞLU SEVİNÇ DEMET,YÜCE AKINCI GÖNÜL Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi http://sosbilder.igdir.edu.tr/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=Ek2
2016 Ekonomik Gelişmişlik Göstergesi Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Araştırma Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,BOZKURT EDA,EROĞLU SEVİNÇ DEMET Social Science Research Journal 5 4 https://drive.google.com/file/d/0Bygcja4AqbLtNFhmT0dWR0xTc3c/view
2016 EKONOMİK BÜYÜMEDE KADIN İSTİHDAMININ ROLÜ YAKINSAMA TEMELLİ KANITLAR Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,BOZKURT EDA,EROĞLU SEVİNÇ DEMET Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17 2
2020 RİSK VE SAĞLIK YÖNETİMİ BAĞLAMINDA COVİD-19 PANDEMİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Uluslararası EROĞLU SEVİNÇ DEMET Journal of Empirical Economics and Social Sciences 2 2
2019 İslami Bankacılık Uygulamalarının İş Ortamı Üzerine Etkileri: İran Örneği Uluslararası Shainpour Ali,SEVİNÇ HAKTAN,EROĞLU SEVİNÇ DEMET Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi http://sosbilder.igdir.edu.tr/OncekiSayilar.aspx
2020 COVID-19 EKSENLİ SAĞLIK KRİZİNİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Uluslararası ORAL İBRAHİM ORKUN,EROĞLU SEVİNÇ DEMET Journal of ManagementTheory and Practices Research 1 1 https://journals.academicianstudies.com/jmtpr/article/view/5
2020 Terör-Yerel Ekonomik Kalkınma İlişkisi: Türkiye Düzey-2 Bölgeleri Üzerine Bir İnceleme Uluslararası EROĞLU SEVİNÇ DEMET, YAPRAKLI SEVDA Journal of Yasar University 15 59 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1083014
2021 Modeling the Volatility of Bitcoin Returns Using Egarch Method Uluslararası EROĞLU SEVİNÇ DEMET, YÜCE AKINCI GÖNÜL Journal of Yasar University 16 62 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jyasar/issue/62555/861308
2022 YENİLENEBİLİR ENERJİ VE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ: AB ÜLKELERİNDEN KANITLAR Uluslararası Hakyemez Burhan, EROĞLU SEVİNÇ DEMET, SEVİNÇ HAKTAN Van Yuzuncu Yil University 7 14 http://dx.doi.org/10.54831/vanyyuiibfd.1190522
2019 İslami Bankacılık Uygulamalarının İş Ortamı Üzerine Etkileri: İran Örneği Uluslararası SHAHINPOUR ALİ, SEVİNÇ HAKTAN, EROĞLU SEVİNÇ DEMET Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2019 https://dergipark.org.tr/tr/pub/igdirsosbilder/issue/66827/1045189
2023 A wavelet-based model of trade openness with ecological footprint in the MINT economies Uluslararası Adebayo Tomiwa Sunday, SEVİNÇ HAKTAN, EROĞLU SEVİNÇ DEMET, Ojekemi Opeoluwa Seun, KIRIKKALELİ DERVİŞ ENERGY & ENVIRONMENT https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0958305X221150489
2022 The Effect of Divorce on Women's Employment: An Application for Turkey with Regional Data Uluslararası EROĞLU SEVİNÇ DEMET Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 58 58 https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyusbed/issue/74908
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2023 THE RELATIONSHIP BETWEEN CARBON EMISSIONS AND LOGISTICS PERFORMANCE: THE CASE OF TRANSITION ECONOMIES Uluslararası EROĞLU SEVİNÇ DEMET, SEVİNÇ HAKTAN Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences
2023 IMPACT OF URBANIZATION ON THE ENVIRONMENT: EVIDENCE FROM SOME MEDITERRANEAN COUNTRIES Uluslararası EROĞLU SEVİNÇ DEMET Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences
2022 Enerji Üretimi, Karbon Salınımı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: D8 Ülkelerinden Kanıtlar Uluslararası EROĞLU SEVİNÇ DEMET, SEVİNÇ HAKTAN I. ULUSLARARASI ÇEVRE, ENERJİ VE EKONOMİ KONGRESİ
2022 Yenilenebilir Enerji, Elektrik Enerjisi Fiyatları Ve Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi: AB Ülkeleri Örneği Uluslararası Hakyemez Burhan, EROĞLU SEVİNÇ DEMET, SEVİNÇ HAKTAN I. ULUSLARARASI ÇEVRE, ENERJİ VE EKONOMİ KONGRESİ
2022 HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİ-BÖLGESEL KALKINMA İLİŞKİSİ: DÜZEY-2 BÖLGELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Uluslararası EROĞLU SEVİNÇ DEMET, SEVİNÇ HAKTAN INTERNATIONAL CONGRESS OF ECONOMICS, POLITICS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
2019 TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLERİN ÖNEMİ: ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası Ali Shahinpour,SEVİNÇ HAKTAN,EROĞLU SEVİNÇ DEMET ULUSLARARASI ENERJİ EKONOMİ VE GÜVENLİKKONGRESİ http://www.enscon.org/
2019 KATILIM BANKACILIĞININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Uluslararası BOZKURT EDA,SEVİNÇ HAKTAN,EROĞLU SEVİNÇ DEMET INTERNATIONAL CONGRESS OFISLAMIC ECONOMY, FINANCEAND ETHICS https://www.isefe.org/dosyalar/arsiv/2019_1/ISEFE’xx19-Bahar20Tam20Metin20Bildiriler20KitabC4B1.pdf
2019 TÜRKİYE VE AZERBAYCAN DEVLETLERİNDE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,Aliyev Polad,EROĞLU SEVİNÇ DEMET V. European Congress on Economic Issues http://library.ecoei.org/book/proceedings-book-v/
2018 BÖLGELERARASI TİCARİ İLİŞKİLERİN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇEKİM MODELİ ARAŞTIRMASI Uluslararası EROĞLU SEVİNÇ DEMET,SEVİNÇ HAKTAN 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
2018 Merdiveni İtmek: Milletlerin Zenginliğinin Gerçek Kökenleri Üzerine Uluslararası AKINCI MERTER,SEVİNÇ HAKTAN,YÜCE AKINCI GÖNÜL,EROĞLU SEVİNÇ DEMET IV. European Congress on Economic Issues
2018 BOŞANMANIN SOSYO-EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: OECD ÖRNEĞİ Uluslararası BOZKURT EDA,EROĞLU SEVİNÇ DEMET,SEVİNÇ HAKTAN 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTI DISCIPLINARY STUDIES
2017 Amerikan Rüyası mı? Kâbusu mu?: Kırılgan Ekonomilerde Para Arzı Değişimine ABD’nin Etkisi Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,ÇEVİK EMRE,EROĞLU SEVİNÇ DEMET Internatıonal Congress of Management Economy And Policy http://www.icomep.com/pdf/ICOMEPABSTRACT.pdf
2017 The Places of Foreign Trade Composition between Turkey and Azerbaijan of Speech “One Nation Two States” Uluslararası EROĞLU SEVİNÇ DEMET,SEVİNÇ HAKTAN,BOZKURT EDA II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/488II.20International20IC49FdC4B1r20Symposium20Absract20Book20Final20Draft.pdf
2016 EKONOMİK GELİŞMİŞLİK GÖSTERGESİ OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Uluslararası BOZKURT EDA,SEVİNÇ HAKTAN,EROĞLU SEVİNÇ DEMET International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics
2016 FİNANSAL KRİZLER GÖLGESİNDE DEVLETİN EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Uluslararası YÜCE AKINCI GÖNÜL,EROĞLU SEVİNÇ DEMET,SEVİNÇ HAKTAN,AKINCI MERTER Second Sarajevo International ConferenceofSocial Sciences EU Integration and Balkan Countries
2016 SEKTÖRLER ARASI GEÇİŞKENLİK VE ÜÇ SEKTÖR TEORİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDEN KANITLAR Uluslararası ÇEVİK EMRE,SEVİNÇ HAKTAN,EROĞLU SEVİNÇ DEMET 17. uluslararası ekonometri, yöneylem araştırması ve istatistik sempozyumu
2016 LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİKLERİNİN TÜRKİYE DEKİ SEYRİ VE TRA BÖLGESİ ÖZELİNDE BİRDEĞERLENDİRME Uluslararası yapraklı sevda,EROĞLU SEVİNÇ DEMET,SEVİNÇ HAKTAN II. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi
2016 Ekonomik Büyüme ve Göç İlişkisi Gelişmekte Olan Ülkelere Dayalı Bir Analiz Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,BOZKURT EDA,KÜNÜ SERKAN,EROĞLU SEVİNÇ DEMET uluslararası avrasya ekonomileri konferansı
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Islamic Capital Markets: A Comparative Approach Döviz Kurları ve Döviz Piyasası Bölüm(ler)
2022 SOSYAL BILIMLER ÜZERINE ARAŞTIRMALAR: EKONOMİ & POLİTİKA Geçiş Ekonomileri Bağlamında Ekonomik Büyüme-Kadın İstihdamı İlişkisi Bölüm(ler)
2020 Regional Imbalances and Regional Development Policies: Turkey Experience Volume 1 Regional Income Inequality and Its Measurement Bölüm(ler)
2023 Ekonomi ve Finans Politikaları Üzerine Çalışmalar Hisse Senedi Piyasasında Spekülatif Balonlar: BİST-100 Üzerine Genelleştirilmiş Yinelemeli Sağ-Kuyruk ADF (GSADF) Analizi Bölüm(ler)
2020 Regional Imbalances and Regional Development Policies: Turkey Experience Volume 1 Regions and Sustainable Development Bölüm(ler)
2019 Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları II Merdiveni İtmek: Milletlerin Zenginliğinin Gerçek Kökenleri Üzerine Bölüm(ler)
2023 Güncel İktisadi ve İdari Bilimler Araştırmaları Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulama MİNT ÜLKELERİ KAPSAMINDA İHRACATA DAYALI BÜYÜME YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Sürdürülebilir Kalkınma Lisans
2021-2022 Uluslararası İktisat I Lisans
2020-2021 Uluslararası İktisat I Lisans
2020-2021 Uluslararası İktisat II Lisans
2019-2020 Uluslararası İktisat I Lisans
2019-2020 Uluslararası İktisat II Lisans
2022-2023 Büyüme Teorisinde Yeni Yaklaşımlar Yüksek Lisans
2022-2023 İktisadi Büyüme ve Kalkınma Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
DAP BÖLGESİ BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK YATIRIM HAVZALARI MASTER PLANI PROJESİ Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı
Ögrenci Harcamalarının Yerel Ekonomiler Üzerine Etkisi: TRA2 Bölgesi Üniversiteleri ÖgrencilerineYönelik Bir Uygulama Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
2016 En İyi Bildiri Ödülü Kaposvar Üniversitesi Bilim - Sanat Ödülleri Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansında En İyi Bildiri Ödülüne Layık Görülmüştür
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: