E-posta Telefon
+90 476 - 223 0010 | 5078
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT (DR)/

  Tez Adı: Terör ve yerel ekonomik kalkınma: Türkiye düzey 2 bölgeleri üzerine ekonometrik analizler
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2011
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: İhracat, İthalat ve Ekonomi Büyüme Arasındaki İlişki
 • L

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2020 Finansal Piyasaların Kara Mart’ı: Covid-19 Pandemisinin Borsa İstanbul Üzerindeki Etkilerinin Lineer Olmayan ARDL Analizi Yardımıyla İncelenmesi Uluslararası AKINCI MERTER,EROĞLU SEVİNÇ DEMET,YÜCE AKINCI GÖNÜL Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi http://sosbilder.igdir.edu.tr/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=Ek2
2016 Ekonomik Gelişmişlik Göstergesi Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Araştırma Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,BOZKURT EDA,EROĞLU SEVİNÇ DEMET Social Science Research Journal 5 4 https://drive.google.com/file/d/0Bygcja4AqbLtNFhmT0dWR0xTc3c/view
2016 EKONOMİK BÜYÜMEDE KADIN İSTİHDAMININ ROLÜ YAKINSAMA TEMELLİ KANITLAR Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,BOZKURT EDA,EROĞLU SEVİNÇ DEMET Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi 17 2
2020 RİSK VE SAĞLIK YÖNETİMİ BAĞLAMINDA COVİD-19 PANDEMİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Uluslararası EROĞLU SEVİNÇ DEMET Journal of Empirical Economics and Social Sciences 2 2
2019 İslami Bankacılık Uygulamalarının İş Ortamı Üzerine Etkileri: İran Örneği Uluslararası Shainpour Ali,SEVİNÇ HAKTAN,EROĞLU SEVİNÇ DEMET Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi http://sosbilder.igdir.edu.tr/OncekiSayilar.aspx
2020 COVID-19 EKSENLİ SAĞLIK KRİZİNİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ulusal ORAL İBRAHİM ORKUN,EROĞLU SEVİNÇ DEMET Journal of ManagementTheory and Practices Research 1 1 https://journals.academicianstudies.com/jmtpr/article/view/5
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLERİN ÖNEMİ: ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Uluslararası Ali Shahinpour,SEVİNÇ HAKTAN,EROĞLU SEVİNÇ DEMET ULUSLARARASI ENERJİ EKONOMİ VE GÜVENLİKKONGRESİ http://www.enscon.org/
2019 KATILIM BANKACILIĞININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Uluslararası BOZKURT EDA,SEVİNÇ HAKTAN,EROĞLU SEVİNÇ DEMET INTERNATIONAL CONGRESS OFISLAMIC ECONOMY, FINANCEAND ETHICS https://www.isefe.org/dosyalar/arsiv/2019_1/ISEFE’xx19-Bahar20Tam20Metin20Bildiriler20KitabC4B1.pdf
2019 TÜRKİYE VE AZERBAYCAN DEVLETLERİNDE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,Aliyev Polad,EROĞLU SEVİNÇ DEMET V. European Congress on Economic Issues http://library.ecoei.org/book/proceedings-book-v/
2018 BÖLGELERARASI TİCARİ İLİŞKİLERİN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇEKİM MODELİ ARAŞTIRMASI Uluslararası EROĞLU SEVİNÇ DEMET,SEVİNÇ HAKTAN 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
2018 Merdiveni İtmek: Milletlerin Zenginliğinin Gerçek Kökenleri Üzerine Uluslararası AKINCI MERTER,SEVİNÇ HAKTAN,YÜCE AKINCI GÖNÜL,EROĞLU SEVİNÇ DEMET IV. European Congress on Economic Issues
2018 BOŞANMANIN SOSYO-EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: OECD ÖRNEĞİ Uluslararası BOZKURT EDA,EROĞLU SEVİNÇ DEMET,SEVİNÇ HAKTAN 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTI DISCIPLINARY STUDIES
2017 AMERİKAN RÜYASI MI? KÂBUSU MU?: KIRILGAN EKONOMİLERDE PARA ARZI DEĞİŞİMİNE ABD’NİN ETKİSİ Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,ÇEVİK EMRE,EROĞLU SEVİNÇ DEMET INTERNATIONAL CONGRESS OFMANAGEMENT ECONOMY AND POLICY http://www.icomep.com/pdf/ICOMEPABSTRACT.pdf
2017 The Places of Foreign Trade Composition between Turkey and Azerbaijan of Speech “One Nation Two States” Uluslararası EROĞLU SEVİNÇ DEMET,SEVİNÇ HAKTAN,BOZKURT EDA II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/488II.20International20IC49FdC4B1r20Symposium20Absract20Book20Final20Draft.pdf
2016 EKONOMİK GELİŞMİŞLİK GÖSTERGESİ OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Uluslararası BOZKURT EDA,SEVİNÇ HAKTAN,EROĞLU SEVİNÇ DEMET International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics
2016 FİNANSAL KRİZLER GÖLGESİNDE DEVLETİN EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Uluslararası YÜCE AKINCI GÖNÜL,EROĞLU SEVİNÇ DEMET,SEVİNÇ HAKTAN,AKINCI MERTER Second Sarajevo International ConferenceofSocial Sciences EU Integration and Balkan Countries
2016 SEKTÖRLER ARASI GEÇİŞKENLİK VE ÜÇ SEKTÖR TEORİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDEN KANITLAR Uluslararası ÇEVİK EMRE,SEVİNÇ HAKTAN,EROĞLU SEVİNÇ DEMET 17. uluslararası ekonometri, yöneylem araştırması ve istatistik sempozyumu
2016 LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİKLERİNİN TÜRKİYE DEKİ SEYRİ VE TRA BÖLGESİ ÖZELİNDE BİRDEĞERLENDİRME Uluslararası yapraklı sevda,EROĞLU SEVİNÇ DEMET,SEVİNÇ HAKTAN II. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi
2016 Ekonomik Büyüme ve Göç İlişkisi Gelişmekte Olan Ülkelere Dayalı Bir Analiz Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,BOZKURT EDA,KÜNÜ SERKAN,EROĞLU SEVİNÇ DEMET uluslararası avrasya ekonomileri konferansı
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Sürdürülebilir Kalkınma Lisans
2021-2022 Uluslararası İktisat I Lisans
2020-2021 Uluslararası İktisat I Lisans
2020-2021 Uluslararası İktisat II Lisans
2019-2020 Uluslararası İktisat I Lisans
2019-2020 Uluslararası İktisat II Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
2016 En İyi Bildiri Ödülü Kaposvar Üniversitesi Bilim - Sanat Ödülleri Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansında En İyi Bildiri Ödülüne Layık Görülmüştür
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: