E-posta Telefon
+90-476-223 0010 | 4686
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2018
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)/

  Tez Adı: TÜRK EDEBİYATINDA ŞEHR-ENGİZLER ”ŞEHİRLER VE GÜZELLER”
 • Y

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2010
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ŞEM Ü PERVANE MOTİFİ
 • L

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2018 KARACA, Derya, ”Klasik Türk Şiirinde Şem ve Pervane Kullanımları” Uluslararası KARACA DERYA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 61
2019 KARACA, Derya ”Şairi Bilinmeyen Bir Siroz Şehrengizi” Uluslararası KARACA DERYA RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 16 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.29000/rumelide.618985
2020 “İstanbul Şehrengizlerinde Sosyal Hayat Manzaraları” Uluslararası KARACA DERYA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 13 75 https://www.sosyalarastirmalar.com/articles/social-life-scenes-in-shehrengizes-of-istanbul.pdf
2018 KARACA, Derya, ”Zâtî’nin Edirne Şehrengizi” Uluslararası KARACA DERYA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 55
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 KARACA, Derya, ”İstanbul Şehrengizlerinde Sosyal Hayat Manzaraları” Uluslararası KARACA DERYA Uluslararası Akademik Filoloji Çalışmaları Konferansı https://bicoasp.bandirma.edu.tr/
2018 KARACA, Derya, ”Şairi Bilinmeyen Bir Siroz Şehrengizi” Uluslararası KARACA DERYA International Congress of Human Studies/Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara
2017 KARACA, Derya, ”Şehr-engizler Işığında XVI. Yüzyılda Manisa: Şehir Özellikleri, Halkı ve Meslek Hayatı” Uluslararası KARACA DERYA Uluslararası Manisa Sempozyumu Şehzade II. Mehmed ve Manisa’nın Tarihi-Kültürü-Ekonomisi, Manisa
2014 KARACA, Derya, “The Sun of The Night: The Beloved in The Classical Turkish Poem and in This Context Şem and Pervane” Uluslararası KARACA DERYA Sapienza University III. European Conference on Social and Behavioral Science, Rome/Italy
2011 AKSOY, Derya, ”Hayriyye ve Lutfiyye: İki Nasihatname Örneğinin Üslup Bakımından Karşılaştırılması” Uluslararası KARACA DERYA Süleyman Demirel Üniversitesi 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Dil ve Üslup İncelemeleri)
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2014 Iğdır-Karakoyunlu Tarihi Mezar Taşları Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2021 Klasik Türk Şiirinde İntizâr KADER UYGUN Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Klasik Türk Şiirinde Mazmunlar (Tezli) Yüksek Lisans
2019-2020 Eski Türk Edebiyatında Mitoloji (Tezli) Yüksek Lisans
2020-2021 Eski Türk Edebiyatı III Lisans
2020-2021 Osmanlı Türkçesi I Lisans
2019-2020 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları (Tezsiz) Yüksek Lisans
2019-2020 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları (Tezli) Yüksek Lisans
2019-2020 Türkiye Türkçesi III Lisans
2019-2020 Türk Dili Tarihi I Lisans
2019-2020 Farsça I Lisans
2019-2020 Eski Türk Edebiyatına Giriş I Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Mevlana Değişim Programı Bölüm Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Bölüm Başkan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020