E-posta Telefon
+90-476-223 0010 | 8243
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2018
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)/

  Tez Adı: TÜRK EDEBİYATINDA ŞEHR-ENGİZLER ”ŞEHİRLER VE GÜZELLER”
 • Y

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2010
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ŞEM Ü PERVANE MOTİFİ
 • L

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
KARACA, Derya ”Şairi Bilinmeyen Bir Siroz Şehrengizi” Uluslararası RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 16
KARACA, Derya, ”Zâtî’nin Edirne Şehrengizi” Uluslararası Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 55
KARACA, Derya, ”Klasik Türk Şiirinde Şem ve Pervane Kullanımları” Uluslararası Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 61
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
KARACA, Derya, ”İstanbul Şehrengizlerinde Sosyal Hayat Manzaraları” Uluslararası Uluslararası Akademik Filoloji Çalışmaları Konferansı 26.09.2019
KARACA, Derya, ”Şehr-engizler Işığında XVI. Yüzyılda Manisa: Şehir Özellikleri, Halkı ve Meslek Hayatı” Uluslararası Uluslararası Manisa Sempozyumu Şehzade II. Mehmed ve Manisa’nın Tarihi-Kültürü-Ekonomisi, Manisa 26.10.2017
KARACA, Derya, “The Sun of The Night: The Beloved in The Classical Turkish Poem and in This Context Şem and Pervane” Uluslararası Sapienza University III. European Conference on Social and Behavioral Science, Rome/Italy 06.02.2014
KARACA, Derya, ”Şairi Bilinmeyen Bir Siroz Şehrengizi” Uluslararası International Congress of Human Studies/Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara 06.12.2018
AKSOY, Derya, ”Hayriyye ve Lutfiyye: İki Nasihatname Örneğinin Üslup Bakımından Karşılaştırılması” Uluslararası Süleyman Demirel Üniversitesi 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Dil ve Üslup İncelemeleri) 19.10.2011
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2014 Iğdır-Karakoyunlu Tarihi Mezar Taşları Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları (Tezsiz) Yüksek Lisans
2019-2020 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları (Tezli) Yüksek Lisans
2019-2020 Türkiye Türkçesi III Lisans
2019-2020 Türk Dili Tarihi I Lisans
2019-2020 Farsça I Lisans
2019-2020 Eski Türk Edebiyatına Giriş I Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Mevlana Değişim Programı Bölüm Koordinatörü FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2019 Bölüm Başkan Yardımcısı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ