E-posta Telefon
| 4675
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Gazi Üniversitesi/Gazi Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği PR.

 • Y

  Yüksek Lisans

  1. Atatürk Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi A.B.D./İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı/ 2. Anadolu Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Eğitim Teknolojileri A.B.D. Uz. Eğ. Tezsiz. Y.L.(devam ediyor)

 • D

  Doktora

  Atatürk Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1. Erdel, D. & Akalın, S. (2015). Evaluating English language course in a Turkish university: The students' perspectives. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 5 (4), 26-35.

2. Erdel, D. & Takkaç, M. (2020). Teacher leadership inside the classroom: Implications for effective language teaching. International Journal of Curriculum and Instruction, 12(Special Issue), 467-500. 

3. Erdel, D. & Takkaç, M. (2020). Instructor leadership in EFL classrooms and the outcomes: The effects of transformational and transactional leadership styles. TEFLIN Journal, 31(1), 70-87.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Erdel, D. & Takkaç, M. (2019). The Relationship Between Teacher Classroom Leadership and Learner Autonomy: The Case of EFL Classrooms. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(3), 752-770.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 

1. Erdel, D. & Sönmez-Eryaşar, A. (2020). Türkiye'de öz düzenlemeli çevrimiçi öğrenme araştirmalarindaki eğilimler. ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Ankara.

2. Sönmez-Eryaşar, A. & Erdel, D. (2020). Eleştirel düşünme becerileri üzerine sistematik literatür incelemesi. ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Ankara.

3. Erdel, D. (2019). Highlighting research trends in technological pedagogical content knowledge (TPACK) in ELT. Boğaziçi University School of Foreign Languages 2nd ELT Conference, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

4. Erdel, D. & Takkaç, M. (2019).Teacher Leadership Inside the Classroom: Implications for Effective Language Teaching. 5th International Conference on Lifelong Education and Leadership for all, Azerbeijan State University of Economics, Baku, Azerbaycan.

5. Erdel, D. & Sönmez-Eryaşar, A. (2019). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ve Öğretmen Liderliği İlişkisi: Iğdır İli Örneği. IV. International Eurasian Educational Research Congress,  Ankara Üniversitesi, Ankara. 

6. Sönmez-Eryaşar, A. & Erdel, D. (2019). Öğretmenlerin Eğitimde Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Özyeterlik Düzeyleri ve Görüşleri: Iğdır İli Örneği. IV. International Eurasian Educational Research Congress,  Ankara Üniversitesi, Ankara. 

7. Erdel, D. & Takkaç, M. (2017). Language learning strategies: A literature review of definition, classification and instruction. II. International Iğdır Symposium, Iğdır Universitesi, Iğdır. 

8. Erdel, D. & Yıldız, H. (2014). How motivated are Turkish EFL learners to communicate in a global context? 47th Annual Meeting of BAAL, University of Warwick, Coventry, İngiltere. (Poster).

9. Erdel, D. (2014). Learning styles of Turkish high school students and the effects of gender and school type on their preferences. 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics and International Forum on Cognitive Linguistics, Saray Bosna. Bosna Hersek. 

10. Erdel, D. & Akalın, S. (2013). Learner beliefs and the effects of age, gender, region and academic unit. 16th International INGED ELT Conference, İzmir. (Poster)


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1. Yabancı Dil I-II

2. Mesleki Yabancı Dil I-II

3. İleri İngilizce Dilbilgisi

4. İleri Konuşma Becerileri

TÜBİTAK 2211-A Genel Yurtiçi Doktora Bursu (2013-2017)

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF TEACHERS OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (IATEFL) ÜYELİĞİ (2017-2018)

İNGİLİZCE EĞİTİMİ DERNEĞİ (INGED) ÜYELİĞİ (2017- devam ediyor)

BRITISH ASSOCIATION FOR APPLIED LINGUISTICS (BAAL) ÜYELİĞİ (2014-2016)

-