E-posta Telefon
- | 4100
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2019
  Doktora

  TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/YENİ TÜRK EDEBİYATI (DR)/

  Tez Adı: Tanzimat edebiyatında kavram ve tanım tartışmaları
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2014
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Virgül Dergisi üzerine bir araştırma
 • L

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2010
  Lisans

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2020 Alâeddin Özdenören'de Gelecek ve İnsan İlişkisi Ulusal ÖZTÜRK DİNÇER Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 26 https://www.kafkas.edu.tr/sobedergi/TR/sayfa10886
2020 Cumhuriyet Şiirine Yön Veren Şair: Yahya Kemal Beyatlı Ulusal ÖZTÜRK DİNÇER Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1773582233_07_Ozturk_(147-162).pdf
2017 Doğu İle Batı Medeniyeti Arasında Siyasi ve Edebi Duruşuyla Ziya Paşa Ulusal ÖZTÜRK DİNCER Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 12
2021 Mehmed Vecihi Efendi’nin “Harabe” Romanının Tahlili Uluslararası ÖZTÜRK DİNÇER JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR) 8 66 http://www.jshsr.org/Makaleler/1259471563_02-8-66.2303-301-315.pdf
2020 İlk Edebi Roman İntibah'taki Bazı Teknik Sorunlar Uluslararası ÖZTÜRK DİNÇER Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/tusbd
2014 Milli Mücadele Döneminde Mehmet Akif ve İslamcılık Ulusal OBA Emin, ÖZTÜRK DİNÇER, GÜRBÜZ Hulusi Journal of Turkish Studies 9 12 http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.7442
2018 Tanzimat Dönemi Münevverlerinden Namık Kemal’in Yazılarında İslamcılık Düşüncesi Ulusal ÖZTÜRK DİNÇER Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (İFDER) 1 12 http://ifder.igdir.edu.tr/Makaleler/220767630_08_Ozturk_(191-200).pdf
2021 An Essay On The Relatıonship Between Lıterature And Crıtıcısm Uluslararası ÖZTÜRK DİNÇER SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL 7 78 http://www.sssjournal.com/Makaleler/240180430_08_78_7_ID2959_Diler_617-628.pdf
2021 Dede Korkut Hikâyeleri'nden Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Hikâyesine Genel Bir Yaklaşım Uluslararası ÖZTÜRK DİNÇER International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 8 65 http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2300
2022 Ziya Osman Saba’nın Geçen Zaman Şiir Kitabında Günün Vakitleri ve Mevsimler Uluslararası ÖZTÜRK DİNÇER Edebî Eleştiri Dergisi 6 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/eeder/issue/73153/1165806
2022 Muallim Naci’nin Şiirlerine Cenab Şahabettin’in Yazdığı Nazirelerin Mukayeseli Edebiyat Bağlamında Karşılaştırılması Uluslararası ÖZTÜRK DİNÇER HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature] 8 17 https://dergipark.org.tr/tr/pub/hikmet/issue/73257/1068318
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 DİLİN VE SÖZCÜKLERİN YAŞAMA YANSIMALARI Uluslararası ÖZTÜRK DİNÇER 5. INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES https://3f1681b7-d124-40a1-92d5-a8c4e4d43fa0.filesusr.com/ugd/614b1f_2365fba9d5ed48b288e381cf06043598.pdf
2020 İnsan Emeğini Tüketen Bir Sistem: Kolhoz Uluslararası ÖZTÜRK DİNÇER 4. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
2020 Felatun Bey ile Rakım Efendi Romanındaki Teknik Sorunlar Uluslararası ÖZTÜRK DİNÇER Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu https://kongre.akademikiletisim.com/files/usves2/usves2_tam_metin_kitapcigi.pdf
2020 Zülfü Livaneli’nin Mutluluk Romanında Deniz İmgesi Uluslararası ÖZTÜRK DİNÇER 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (USVES)
2020 Zülfü Livaneli’nin Serenad Romanında Deniz İmgesi Uluslararası ÖZTÜRK DİNÇER 5th International Scientific Research Congress (IBAD - 2020)
2018 Virgül Dergisinin Türk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi Uluslararası ÖZTÜRK DİNCER I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES NOVEMBER 6-8, 2018 https://www.umteb.com/
2018 Orhan Kemal’in Bereketli Topraklar Adlı Eserinde Köylülük ve Şehirlilik Uluslararası ÖZTÜRK DİNCER I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES NOVEMBER 6-8, 2018 https://www.umteb.com/
2017 Evaluations About Iğdır’s Place in Human History Uluslararası ÖZTÜRK DİNCER II. Uluslaraarsı Iğdır Sempozyumu http://www.igdir.edu.tr//Addons/Resmi/uploads/files/139II.20International20IC49FdC4B1r20Symposium20Abstract20Book-First20Draft.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Tanzimat Edebiyatı’ında Kavram ve Tanım Tartışmaları Tümü
2021 BEŞİR FUAD’IN GÜNEŞ MECMUASI GENİŞLETİLMİŞ 2. BASKI Tümü
2020 Mukaddimeler Zaviyesinden Tanzimat Dönemi Gazeteleri Tümü
2021 Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler MEHMET VECİHİ’NİN “HİKMET” ADLI POPÜLER ROMANIN KRİTİĞİ Bölüm(ler)
2020 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar Ruh Medeniyetinden Madde Medeniyetine Geçiş Sürecinde Şark ve Garp Bölüm(ler)
2019 Selâhaddîn Eyyûbî ve Dönemi Namık Kemal’in Evrak-ı Perişan isimli Eserinde Şarkın Sevgili Sultanı Selahaddin Eyyubi Bölüm(ler)
2022 BAHAETTİN KARAKOÇ Tematik Bir İnceleme Tümü
2022 ALİ EKREM BOLAYIR ZILÂL-I İLHÂM Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2021 Madam Bovary, Bir Kadının Hayatı, Aşk-ı Memnu ve Sinekli Bakkal Romanlarının Kadın Başkahramanlarının Kıyaslanması KÜBRA AKYÜZ Yüksek Lisans Devam Ediyor
2023 Söğüt Dergisi Üzerine Bir İnceleme (1-10 Sayılar) MESUT ERTEKİN Yüksek Lisans Devam Ediyor
2022 Mızmız Dergisi Üzerine Bir Araştırma (1-15. sayılar) ERKAN KAYA Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 İkinci Yeni Şiiri Lisans
2021-2022 Türk Romanında Köy Lisans
2021-2022 Edebiyat Toplulukları II Yüksek Lisans
2021-2022 Tanzimat Döneminde Süreli Yayınlar Yüksek Lisans
2021-2022 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri I Lisans
2020-2021 Sunum Teknikleri Önlisans
2020-2021 İletişim Becerileri ve Kişiler Arası İlişkiler Önlisans
2020-2021 Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Tenkid Yüksek Lisans
2020-2021 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Önlisans
2020-2021 Mesleki Yazışma Teknikleri II Önlisans
2020-2021 Tanzimat Edebiyatında Gazetecilik Yüksek Lisans
2019-2020 Kişilerarası İlişkiler Önlisans
2019-2020 Tanzimat Romanında Teknik Sorunlar Yüksek Lisans
2019-2020 Türk Dili II Önlisans
2019-2020 Mesleki Yazışma Teknikleri I Önlisans
2019-2020 Türk Dili I Önlisans
2022-2023 Yeni Türk Edebiyatı Kaynakları Yüksek Lisans
2022-2023 Türk Öykücülüğü Yüksek Lisans
2022-2023 Garip Şiiri Lisans
2022-2023 Roman ve Hikaye Tahlilleri Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2015 Eğitim Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2020 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2017 Rektör Danışmanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2017 Genel Sekreter IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018
2015 Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2015 Enstitü Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018