• D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2019
  Doktora

  TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/YENİ TÜRK EDEBİYATI (DR)/

  Tez Adı:
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2014
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Virgül Dergisi üzerine bir araştırma
 • L

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2010
  Lisans

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
MEHMED VECİHİ EFENDİ’NİN “HARABE” ROMANININ TAHLİLİ Uluslararası ÖZTÜRK DİNÇER JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR) 8 66 2021 http://www.jshsr.org/Makaleler/1259471563_02-8-66.2303-301-315.pdf
AN ESSAY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN LITERATURE AND CRITICISM Uluslararası ÖZTÜRK DİNÇER SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL 7 78 2021 http://www.sssjournal.com/Makaleler/240180430_08_78_7_ID2959_Diler_617-628.pdf
Tanzimat Dönemi Münevverlerinden Namık Kemal’in Yazılarında İslamcılık Düşüncesi Ulusal ÖZTÜRK DİNÇER Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (İFDER) 1 12 2018 http://ifder.igdir.edu.tr/Makaleler/220767630_08_Ozturk_(191-200).pdf
Dede Korkut Hikâyeleri'nden Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Hikâyesine Genel Bir Yaklaşım Uluslararası ÖZTÜRK DİNÇER International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 8 65 2021 http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2300
Doğu İle Batı Medeniyeti Arasında Siyasi ve Edebi Duruşuyla Ziya Paşa Ulusal ÖZTÜRK DİNCER Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 12 2017
Cumhuriyet Şiirine Yön Veren Şair: Yahya Kemal Beyatlı Ulusal ÖZTÜRK DİNÇER Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24 2020 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1773582233_07_Ozturk_(147-162).pdf
Alâeddin Özdenören'de Gelecek ve İnsan İlişkisi Ulusal ÖZTÜRK DİNÇER Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 26 2020 https://www.kafkas.edu.tr/sobedergi/TR/sayfa10886
Milli Mücadele Döneminde Mehmet Akif ve İslamcılık Ulusal OBA Emin, ÖZTÜRK DİNÇER, GÜRBÜZ Hulusi Journal of Turkish Studies 9 12 2014 http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.7442
İlk Edebi Roman İntibah'taki Bazı Teknik Sorunlar Uluslararası ÖZTÜRK DİNÇER Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 2 2020 https://dergipark.org.tr/tr/pub/tusbd
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
DİLİN VE SÖZCÜKLERİN YAŞAMA YANSIMALARI Uluslararası ÖZTÜRK DİNÇER 5. INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES 07.02.2021 https://3f1681b7-d124-40a1-92d5-a8c4e4d43fa0.filesusr.com/ugd/614b1f_2365fba9d5ed48b288e381cf06043598.pdf
Virgül Dergisinin Türk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi Uluslararası ÖZTÜRK DİNCER I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES NOVEMBER 6-8, 2018 06.11.2018 https://www.umteb.com/
Orhan Kemal’in Bereketli Topraklar Adlı Eserinde Köylülük ve Şehirlilik Uluslararası ÖZTÜRK DİNCER I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES NOVEMBER 6-8, 2018 06.11.2018 https://www.umteb.com/
Evaluations About Iğdır’s Place in Human History Uluslararası ÖZTÜRK DİNCER II. Uluslaraarsı Iğdır Sempozyumu 09.10.2017 http://www.igdir.edu.tr//Addons/Resmi/uploads/files/139II.20International20IC49FdC4B1r20Symposium20Abstract20Book-First20Draft.pdf
Felatun Bey ile Rakım Efendi Romanındaki Teknik Sorunlar Uluslararası ÖZTÜRK DİNÇER Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu 09.10.2020 https://kongre.akademikiletisim.com/files/usves2/usves2_tam_metin_kitapcigi.pdf
Zülfü Livaneli’nin Mutluluk Romanında Deniz İmgesi Uluslararası ÖZTÜRK DİNÇER 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (USVES) 09.10.2020
Zülfü Livaneli’nin Serenad Romanında Deniz İmgesi Uluslararası ÖZTÜRK DİNÇER 5th International Scientific Research Congress (IBAD - 2020) 01.09.2020
İnsan Emeğini Tüketen Bir Sistem: Kolhoz Uluslararası ÖZTÜRK DİNÇER 4. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 07.08.2020
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler MEHMET VECİHİ’NİN “HİKMET” ADLI POPÜLER ROMANIN KRİTİĞİ Bölüm(ler)
2021 BEŞİR FUAD’IN GÜNEŞ MECMUASI Tümü
2019 Selâhaddîn Eyyûbî ve Dönemi Namık Kemal’in Evrak-ı Perişan isimli Eserinde Şarkın Sevgili Sultanı Selahaddin Eyyubi Bölüm(ler)
2020 Tanzimat Edebiyatı’ında Kavram ve Tanım Tartışmaları Tümü
2020 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar Ruh Medeniyetinden Madde Medeniyetine Geçiş Sürecinde Şark ve Garp Bölüm(ler)
2020 Mukaddimeler Zaviyesinden Tanzimat Dönemi Gazeteleri Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2021 Madam Bovary, Bir Kadının Hayatı, Aşk-ı Memnu ve Sinekli Bakkal Romanlarının Kadın Başkahramanlarının Kıyaslanması KÜBRA AKYÜZ Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Sunum Teknikleri Önlisans
2020-2021 İletişim Becerileri ve Kişiler Arası İlişkiler Önlisans
2020-2021 Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Tenkid Yüksek Lisans
2020-2021 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Önlisans
2020-2021 Mesleki Yazışma Teknikleri II Önlisans
2020-2021 Tanzimat Edebiyatında Gazetecilik Yüksek Lisans
2019-2020 Kişilerarası İlişkiler Önlisans
2019-2020 Tanzimat Romanında Teknik Sorunlar Yüksek Lisans
2019-2020 Türk Dili II Önlisans
2019-2020 Mesleki Yazışma Teknikleri I Önlisans
2019-2020 Türk Dili I Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2015 Eğitim Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2020 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2017 Rektör Danışmanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2017 Genel Sekreter IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018
2015 Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2015 Enstitü Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018