E-posta Telefon
04762230010 | 5037
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2014
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/

  Tez Adı: Hisse senedi getirileri üzerinde etkili olan kesitsel anomalilerin Borsa İstanbul'da araştırılması
 • Y

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2010
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Ar-Ge harcamaları ile hisse senedi getirisi ve risk arasındaki ilişkinin incelenmesi:Türkiye örneği
 • L

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2007
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (İÖ)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2011 2008 Ekonomik Krizinin Gıda ve Tekstil Firmaları Üzerine Etkilerinin Finansal Oranlar Yardımıyla Analizi: İMKB’de Bir Uygulama Ulusal EMİR MUSTAFA,ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,SEVİM UĞUR Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 3 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/287326
2019 Traditional or Behavioural? A Combined Decision Making Trial and Evaluation Laboratory and Analytic Network Process Approach for Capital Structure Determinants of Turkish Companies Uluslararası BANK SEMRA,ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,BULUT HALİL İBRAHİM Journal of Multi-Criteria Decision Analysis 27 http://dx.doi.org/10.1002/mcda.1686
2021 Katılım Bankaları mı? Geleneksel Bankalar mı? COVID-19 Salgınının Finansal Performans Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Değerlendirme Ulusal ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 12 2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1568716
2021 Bankaya Özgü Faktörlerin Banka İstikrarı Üzerindeki Etkileri: Türk Bankacılık Sektörü Örneği Uluslararası ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 10 2 http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.852327
2015 Hisse Senedi Piyasalarında Görülen Anomaliler: Borsa İstanbul Örneği Ulusal DAĞLI HÜSEYİN,ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/922341
2021 Sermaye Yapısının Karlılık Üzerindeki Etkisi: TCMB Sektör Bilançoları Üzerine Bir Araştırma Uluslararası ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU Fiscaoeconomia 5 3 http://dx.doi.org/10.25295/fsecon.971460
2017 Müşterilerin Banka Seçimini Etkileyen Kriterlerin Belirlenmesi: Giresun İli Örneği Uluslararası SEVİM UĞUR,ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 18 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/261293
2020 Bankerlerden Günümüze Türk Bankacılık Tarihinin Kronolojik Olarak Değerlendirilmesi Uluslararası KAYA EMİNE,ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU Business & Management Studies: An International Journal 8 4 http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v8i4.1701
2019 Karar Ağacı Algoritmalarıyla Finansal Başarısızlık Tahmini: Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü Uygulaması Uluslararası ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,AKGÜN LEYLA,EYDURAN ECEVİT Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 6 2 http://dx.doi.org/10.20979/ueyd.698738
2020 Nakliyat Firmalarının Muhasebe ve Finansman Sorunları: Iğdır İlinde Bir Araştırma Uluslararası ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,AKGÜN LEYLA Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 12 22 http://dx.doi.org/10.14784/marufacd.688334
2018 Hisse Senedi Seçim Kararı Vermede Etkili Olan Bireysel Yatırımcı Davranışları: BİST Örneği Uluslararası ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU Business and Economics Research Journal 9 3 http://dx.doi.org/10.20409/berj.2018.123
2020 Rusya’da İnşaat Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi: UFRS 15 ve Muhasebe Düzenlemeleri 2/2008 Karşılaştırması Uluslararası AKGÜN LEYLA,ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1997492888_17_Collu_(369-391).pdf
2019 Risk Tolerans Tutumunun Kültürlerarası Farklılıkları ve Benzerlikleri: Türkiye ve Azerbaycan Arasında Bir Karşılaştırma Ulusal ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,AKGÜN LEYLA,ALTIN AYAZ YUSUF Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 17 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/746732
2012 KOBİ’lerde Finansal Yönetim Uygulamalarının Finansman Sorunları Üzerindeki Etkisi: Trabzon İli Örneği Ulusal EMİR MUSTAFA,ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,SEVİM UĞUR Gümüşhane Üniversitsi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 3 6 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/84400
2015 Türkiye’de Yatırımcıların Öngörü Performanslarının Rassal Yürüyüş Modeli Çerçevesinde Analizi Uluslararası TANRIÖVER BANU,ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU Business and Economics Research Journal 6 2 http://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/BERJ%206(2)15%20Article%208%20pp.127-139.pdf
2016 Stock Return Anomalies: Evidence From Borsa İstanbul Uluslararası DAĞLI HÜSEYİN,ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 47 https://www.sosyalarastirmalar.com/articles/stock-return-anomalies-evidence-from-borsa-stanbul.pdf
2019 Rus Kamu Kuruluşlarının Iç Finansal Kontrol ve Iç Denetim Mekanizmasının Incelenmesi Uluslararası AKGÜN LEYLA, ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU, ALIYEV POLAD Social Mentality and Researcher Thinkers Journal 5 19 http://www.smartofjournal.com/Makaleler/544330358_15_5.19_ID270_Akg%c3%bcn%20vd_874-883.pdf
2020 Rusya Fedarasyonu Denetim Piyasasının Incelenmesi Ulusal AKGÜN LEYLA, ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/56237/688938
2022 The Nexus between Public Fixed Capital Investments and Performance of State Owned Enterprises Uluslararası ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU, KAYA EMİNE Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 34 http://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.1027876
2019 Rus Bütçe Kuruluşlarının Muhasebe Sisteminin Değerlendirilmesi Uluslararası AKGÜN LEYLA, ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU, ALIYEV POLAD Social Sciences Studies Journal 5 35 http://sssjournal.com/Makaleler/571892803_01_5-35.ID1433_Akg%c3%bcnvd._2470-2476.pdf
2019 Rusya Tarım Işletmelerinde Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi ve Kullanılan Yöntemler Uluslararası AKGÜN LEYLA, ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi 11 43 https://www.proquest.com/openview/04d4c40cdf4a4b70d7b772683eb73888/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1356373
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Türkiye'de Yolsuzluğun Bankacılık Sektörü Kredi Riski Üzerindeki Etkisi Uluslararası ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU Akdeniz 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi https://0a815b99-27a3-49ec-b267-ba3e32bd960c.filesusr.com/ugd/7cf5ba_0ab424176c994fabb5f44d19d6803135.pdf
2021 Türkiye’de Finansal Tabana Yayılmanın Finansal İstikrar Üzerindeki Etkisi Uluslararası ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU Academy for Global Business Advancement’s 17th World Congress
2020 State Ownership and Firm Performance: A Literature Reseach Uluslararası ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU 4. ECONOMIC RESERACH AND FINANCIAL MARKETS CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION http://ierfm.com/wp-content/uploads/2020/11/IERFM2020-O%CC%88zet-Bildiri-Kitab%C4%B1.pdf
2020 Türkiye’de Galata Bankerleri ile Doğan Bankacılık Sektörüne Tarihsel Bir Bakış Uluslararası KAYA EMİNE,ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU 19. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ http://isletmecilik.org/files/19.UIK_BILDIRI_KITABI.pdf
2019 İrrasyonel Finansal Analistler? İrrasyonel Kar Tahminleri? Uluslararası BANK SEMRA, ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU, BÜYÜKŞENGÜR GÖKHAN 23. Finans Sempozyumu
2018 Nakliyat Firmalarının Muhasebe ve Finansman Sorunları: Iğdır İli Örneği Uluslararası ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,AKGÜN LEYLA IĞDIR 1. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ https://d78ea76a-1faa-490b-96df-3833ce6eddb7.filesusr.com/ugd/614b1f_b31e929e97e24635be4c219fdfb8ad2c.pdf
2018 Assessment of Factors Affecting Financial Performance of Tourism Companies in BIST By Means of Data Mining Algorithms in Financial Ratios Uluslararası ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,ALTIN AYAZ YUSUF,AKGÜN LEYLA,EYDURAN ECEVİT 2nd International West Asia Congress of Tourism Research http://iwact.org/upload/file/2019-01-03-iwact-2018-abstracts-15c2dfe8cba0d5.pdf
2016 ARGE HARCAMALARI VE İŞLETME PERFORMANSI İLİŞKİSİ: BİST ÖRNEĞİ Uluslararası ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU, SEVİM UĞUR 1.ULUSLARARASI KARADENİZ İŞLETMECİLİK SEMPOZYUMU
2011 DEMATEL Yöntemi İle Ticari Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi Ulusal ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,BAKİ BİRDOĞAN,AR İLKER MURAT 31. Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YAEM 2011)
2011 The Effect of R-D Expenditure on the Stock Returns and Risk in Emerging Markets: The Case of Turkey Uluslararası DAĞLI HÜSEYİN,ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU Asean Conference on Scientific Social Science Research (Acsssr 2011)
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 İşletme Bilimi Özgün Çalışmaları Ar-Ge Harcamalarının Hisse Senedi Getirisi Üzerindeki Etkisi: İmalat Sektörü Üzerine Bir Araştırma Bölüm(ler)
2020 Ekonomi, Finans ve İşletme Yönetimi Alanında Güncel Gelişmeler -I Kamu Mülkiyeti ve Firma Performansı İlişkisi: Bir Literatür Değerlendirmesi Bölüm(ler)
2021 Dijitalleşmenin Finans Dünyasına Yansımaları Finansal Teknolojiler ve Bankacılık Sektörü Bölüm(ler)
2018 Yeşil Finans ve Muhasebe: Teori ve Uygulama Tümü
2017 Modern İşletme İşletmenin Maliyetleri ve Gelirleri Bölüm(ler)
2020 COVID-19 Salgınının İşletme Dünyasına Yansımaları COVID-19 Pandemisinin Banka Performansı Üzerine Etkileri: Türk Bankacılık Sektörünün CAMELS Modeli ile Analizi Bölüm(ler)
2020 Farklı Boyutlarıyla Muhasebe ve Finansman Araştırmaları Bireysel Banka Müşterilerinin Kredi Geri ödeme Performansları Açısından Sınıflandırılması Bölüm(ler)
2018 3rd International Thematic Monograph: Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era Assessment of Factors Affecting Financial Performance of Tourism Companies in BIST By Means of Data Mining Algorithms in Financial Ratios Bölüm(ler)
2015 Kesitsel Anomaliler ve Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma Tümü
2022 İktisadi ve Finansal Gelişmelerin Teorik Yaklaşımlarla Değerlendirilmesi Modern Finansman Tekniği Olarak Kitlesel Fonlama: Genel Kapsamı, İşleyişi ve Başarı Kriterleri Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Tarım İşletmelerinde Uygulanan Finansal Teknikler Yüksek Lisans
2020-2021 Tarımsal Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Analizi Yüksek Lisans
2019-2020 Tarım İşletmelerinde Uygulanan Finansal Teknikler Yüksek Lisans
2021-2022 İşletme Matematiği-I Lisans
2021-2022 İşletme Matematiği Lisans
2021-2022 Finansal Yönetim Lisans
2021-2022 Matematik-I Lisans
2020-2021 Finansal Piyasalar, Kurumlar ve Enstrümanlar Lisans
2021-2022 Sosyal Bilimlerde Matematik Lisans
2020-2021 Sermaye Piyasası Analizleri ve Portföy Yönetimi Lisans
2020-2021 İşletme Matematiği-II Lisans
2020-2021 Yatırım Projeleri Analizi Lisans
2020-2021 Finansal Yönetim Lisans
2020-2021 İşletme Matematiği-I Lisans
2019-2020 Dijital Okuryazarlık Lisans
2019-2020 İşletme Matematiği-II Lisans
2019-2020 İşletme Matematiği-I Lisans
2019-2020 Bankacılık ve Sigortaılık Lisans
2017-2018 Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Lisans
2019-2020 Tarım ve Gıda Sanayi İşletmelerinde Finansal Analiz Yüksek Lisans
2018-2019 Tarımsal Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Analizi Yüksek Lisans
2019-2020 Sermaye Piyasası Analizleri ve Portföy Yönetimi Lisans
2019-2020 Katılım Bankacılığı Lisans
2019-2020 Finansal Piyasalar, Kurumlar ve Enstrümanlar Lisans
2019-2020 Yatırım Projeleri Analizi Lisans
2019-2020 Finansal Yönetim Lisans
2017-2018 Finansal Yönetim Lisans
2018-2019 Sermaye Piyasası Analizleri ve Portföy Yönetimi Lisans
2018-2019 Finansal Kurumlar, Piyasalar ve Enstümanlar Lisans
2018-2019 Katılım Bankacılığı Lisans
2018-2019 Yatırım Projeleri Analizi Lisans
2018-2019 Bankacılık ve Sigortacılık Lisans
2017-2018 Katılım Bankacılığı Lisans
2017-2018 Finansal Piyasalar, Kurumlar ve Enstrümanlar Lisans
2018-2019 Finansal Yönetim Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: