E-posta Telefon
05437336421 | -
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Mechanical Engineering, B.Sc. / Makina Mühendisliği

 • Y

  Yüksek Lisans

  Mechanical Engineering (Energy Major Science), M.Sc. / Makina Mühendisliği (Enerji Anabilim Dalı) Tez Adı: / Thesis: Evaporation Plant for Recycling of Caustic Soda (Kostik Soda Geri Kazanımı için Buharlaştırma Tesisi) (Dokuz Eylül Üniversitesi - Dokuz Eylül University)

 • D

  Doktora

  Mechanical Engineering (Thermodynamics Major Science), Ph.D. / Makina Mühendisliği (Termodinamik Anabilim Dalı) Tez Adı: / Thesis: Yüksek Sıcaklıklı, Isı Borulu , Isı Geri Kazanım Ünitelerinin Tasarım Parametrelerinin Termodinamiksel ve Deneysel Analizi (Thermodynamical and Experimental Analysis of Design Parameters of High Temperature Heat Pipe Heat Recovery Units) (Ege Üniversitesi - Ege University)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 

1. Emin Taner Elmas,(2020) DESIGN AND PRODUCTION OF HIGH TEMPERATURE HEAT PIPE HEAT RECOVERY UNITS, Manuscript Number: MOLSTRUC-D-19-01852, Journal of Molecular Structure, ELSEVIER, https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.127927   (SCI) Article.

 

2.  ELMAS EMIN TANER (2019). Thermodynamical Balance Associated with Energy   Transfer Analysis of the Universe Space as a Pressure Vessel Anology. Journal of Applied Sciences, Redelve International Publications, 2019 (Issue 01: RD-APS-10001)    

 

3. ELMAS EMIN TANER (2017). Evaporation Plant for Recycling of Caustic Soda. International Journal of Engineering Technologies IJET, 3(3), 176-185., Doi: 10.19072/ijet.331578

 

4. ELMAS EMIN TANER , PROSPECTIVE CHARACTERISTICS OF CONTEMPORARY ENGINEER (By the Approach of Mechanical Engineering) Contribution And Role Of The Mechanical Engineer To The Organization Management And Productivity) (2017). DOI 10.1515 /  9783110355796-007, DeGruyter , Germany (PRODUCTIVITY AND ORGANIZATIONAL MANAGEMENT isimli kitabın 7. Bölümüdür.)

 

5. Elmas,  Emin Taner,(2020)  Scope of Applications for Medical Technique at Science and Engineering, ,  Open Access Journal of Biogeneric Science and Research (BGSR), Op Acc J Bio Sci & Res 1(1)-2020  DOI: 10.46718/JBGSR.2020.01.000002.

 

6.  Emin Taner Elmas, (2020) Medical Treatment Method of “Bio-robotic Resonance and Thermo dynamical Interaction” with Analogy of “Frequency – Resonance Setting Formation” on the Application of “Algorithm for Smart Drugs Controlled by a Bio-robotic System” developed for the “Treatment of Covid-19, Coronavirus and Virus Infections”. Open Access Journal of Biogeneric Science and Research (BGSR). Op Acc J Bio Sci & Res 1(1)-2020 . DOI: 10.46718/JBGSR.2 020.01.000007.

 

7. Emin Taner Elmas, (2020) “ELMAS’s Theory of Thermodynamics”: A Scientific Approach for 5th Law of Thermodynamics - A Theoretical Application Example for Medical Thermodynamics. Open Access Journal of Biogeneric Science and Research (BGSR), Op Acc J Bio Sci & Res 2(1)-2020., DOI: 10.46718/JBGSR.2020.01.000030

 


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Makale                        : Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne 1999 yılında

                                    Yüksek lisans tezim ile beraber sunmuş olduğum „Evaporation Plant

                                    For Recycling of Caustic Soda“ isimli bir makale mevcuttur.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

ICRERA 2015, Palermo / İTALYA Konferansına ; „Evaporation Plant  For Recycling of Caustic Soda“ isimli makalem kabul edilmiş ve sisteme yüklenmiştir. (Fakat ben kendim konferansa katılamadım).

 

ELMAS EMIN TANER (2019). THERMODYNAMICAL BALANCE ASSOCIATED WITH ENERGY TRANSFER ANALYSIS OF THE UNIVERSE SPACE AS A PRESSURE VESSEL ANALOGY. GSEMPOI-2019 - 5th Global Summit Expo on Materials, Photonics, Optical Instruments (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

(Fakat ben kendim konferansa katılma imkanım olmadığını konferansı düzenleyen yetkiliye bildirdim.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

I gave the following conferences as an academican and speaker:

 • Conference on "PROJECT MANAGEMENT"  2012, Speaker.
 • Conference on “QUALITY SUBJECTS IN BUSINESS LIFE”, 2013, Speaker
 • Conference on “MECHANICAL ENGINEERING, February 2015, Speaker
 • Conference on “MECHANICAL ENGINEERING, October 2015, Speaker

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

 1. ÇAGIMIZIN MÜHENDİSİNDEN BEKLENENLER (2014)., ELMAS EMIN  TANER, Gece Kitaplıgı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 42, ISBN:9786053244158, Türkçe (Arastırma  Kitabı) – Yayınlandı.

 

2. Kitap Çalısması : THERMODYNAMICS for ENGINEERS Recycle and Recovery Technologies (Bu kitap için DE-GRUYTER  Almanya ile 2015 yılında sözlesme imzaladım, kitap üzerinde çalısıyorum, 2 sene içerisinde bitirme hedefim var.) (Henüz yayınlanmadı) (2019)., ELMAS EMIN TANER, DeGruyter, Basım sayısı:1, ISBN:978-3-11-045801-5, Ingilizce (Bilimsel Kitap)(Henüz yayınlanmadı). Yayınevi ile yaptığım “Author Publication Agreement” mevcuttur.


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

PRODUCTIVITY AND ORGANIZATIONAL MANAGEMENT, Bölüm adı: (Chapter 7: PROSPECTIVE CHARACTERISTICS OF CONTEMPORARY ENGINEER (By the Approach of Mechanical Engineering)

Contribution And Role Of The Mechanical Engineer To The Organization Management And

Productivity) (2017). DOI 10.1515 /  9783110355796-007

ELMAS EMIN TANER, DE GRUYTER (Walter de Gruyter GmbH, Berlin / Boston), Editör:Machado Carolina , Davim J.Paulo, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 167, ISBN:978-3-11-035545-1, Ingilizce(Bilimsel Kitap)- Almanya’da Yayınlandı.

 

Yönetilen Doktora Tezleri:

-------------------------


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

SİNTER TESİSLERİNDE ENERJİ KULLANIM NOKTALARI VE ENERJİYİ VERİMLİ KULLANACAK YÖNTEMLERİN BELİRLENMESİ, Yazan: Adem KAYA, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, İSTE - İskenderun Teknik Üniversitesi , MTY - Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Anabilim Dakı Tezsiz Yüksek Lisans - Bitirme Projesi, 2018

 

ÇELİK ÜRETİMİNDE ELEKTRİK ARK OCAKLARINDA ENERJİ MALİYETLERİNİN ve ENERJİ VERİMLİLİK              FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, Yazan: Hasan TAMSÖZ, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, İSTE - İskenderun Teknik Üniversitesi , MTY - Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Anabilim Dakı Tezsiz Yüksek Lisans - Bitirme Projesi, 2018

 

 

M.Sc. and Ph.D. Courses (Master's and Doctoral Degrees Courses taught up to now)  /  LİSANÜSTÜ (YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA) DERSLERİ

1- Energy Efficiency  /  Enerji Verimliliği

2- Energy Storage Systems  /  Enerji Depolama Sistemleri

3- Cogeneration and Waste Heat Recovery  / Kojenerasyon ve Atık Isı Geri Kazanımı

4- Heat Exchangers   /   Isı Değiştiricileri

5- Advanced Fluid Mechanics   /   İleri Akışkanlar Mekaniği

6- Energy Management   /   Enerji Yönetimi

7- Production Process Design and Management   /   Üretim Süreç Tasarım ve Yönetimi

 

B.Sc. Courses (Bachelor's  Degree Courses taught up to now)    /   LİSANS DERSLERİ

1- Thermodynamics-1   /   Termodinamik-1

2- Thermodynamics-2  /    Termodinamik-2

3- Advanced Engineering Mathematics   /   İleri Mühendislik Matematiği

4- General Mathematics    /      Genel Matematik

5- Basic Mathematics       /       Temel Matematik

6- Fluid Mechanics          /        Akışkanlar Mekaniği

7- Computer Programming   /    Bilgisayar Programlama

8- Project Management       /     Proje Yönetimi

9- Quality Control              /      Kalite Kontrol

10-Machine Project           /       Makina Projesi

11-District Heating System  /     Bölgesel Istma Sistemleri

12-Machine Knowledge - I  /      Makina Bilgisi - I

13-Machine Knowledge -II /       Makina Bilgisi - II

14-Materials                     /       Malzeme Bilgisi

15-Engineering Mechanics /       Mühendislik Mekaniği

16-Heating, Ventilating and Air Conditioning    /  Isıtma - Havalandırma - Klima

 

M.Sc. Master's Courses (at IĞDIR University)   /   YÜKSEK LİSANS - MASTER DERSLERİ

1- Electric and Hybrid Vehicles  /  Elektrikli ve Hibrit Araçlar EMB-114.1 (Electrical and Electronical Engineering    /   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı)

2- Thermal and Fluid Sciences   /   Termal ve Akışkan Bilimleri BMBB-127.1  (Bioengineering & BioSciences  / Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı)

3- Scope of Applications for Medical Technique at Science and Engineering  /   Bilim ve Mühendislikte Tıp Tekniği Uygulama Alanları BMBB-128.1 (Bioengineering & BioSciences  /  Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı)

4- MEDICAL THERMODYNAMICS AND MEDICAL PHYSCIS FOR BIOENGINEERING /    BİYOMÜHENDİSLİK İÇİN TIP TERMODİNAMİĞİ VE TIP FİZİĞİ    (Bioengineering & BioSciences  /  Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı)

5- MEDICAL ENGINEERING AND ADVANCED BIOMECHANICS    /  TIP MÜHENDİSLİĞİ VE İLERİ BİYOMEKANİK  (Bioengineering & BioSciences  /  Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı)

6- ADVANCED APPLIED MATHEMATICS  /  İLERİ UYGULAMALI MATEMATİK   (Mechatronics Engineering / Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı) 

 

B.Sc. Bachelor's Degree Courses and Associate Degree Courses (at IĞDIR University)    /   LİSANS ve ÖNLİSANS DERSLERİ

1- Biomechanics  /  Biyomekanik  170600106104.1 ( Physical Education  and Sports Teaching  / Beden Eğitimi Öğretmenliği)

2- Fuel Sytems and Ignition Systems for Spark Ignition Internal Combustion Engines /  Buji Ateşlemeli Motorların Yakıt ve Ateşleme Sistemleri 194402002100.1 (Automotive Technology  / Otomotiv Teknolojisi)

3- Mathematics  /  Matematik  194416002109.1  (Indoor Design  /  İç Mekan Tasarımı )

4- Mathematics - II  /  Matematik - II  3303781022005.1 (Makina / Mechanical)

5- Mathematics - II  /  Matematik - II  9900000219.1  (Electrical / Elektrik -İ.Ö.)

6- Mathematics - II  /  Matematik - II   9900000219.1 (Electrical / Elektrik)

7- Vocational Technical Mathematics  /  Mesleki Matematik  9900001083.1 (Computer Programming  / Bilgisayar Programcılığı)

8- Motor Technology  /  Motor Teknolojisi    (Automotive Technology  / Otomotiv Teknolojisi)

9- Diesel Engines and Fuel Injection Systems  /   Dizel Motorlar ve Yakıt Enjeksiyon Sistemleri  (Automotive Technology  / Otomotiv Teknolojisi)

10- Power Train Systems   /  Güç Aktarma Organları   (Automotive Technology  / Otomotiv Teknolojisi)

11- Thermodynamics  /  Termodinamik   (Automotive Technology  / Otomotiv Teknolojisi)

12- Electric and Hybrid Vehicle Technology   /  Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojisi  (Automotive Technology  / Otomotiv Teknolojisi)

13 - Thermodynamics  /  Termodinamik   (Mechanical  / Makina)

 

 

BAP (BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ),   AB PROJESİ , TÜBİTAK PROJESİ:

 

Proje No: 08-MÜH-034    Proje Tipi: Doktora

Ege Üniversitesinde bir BAP - Bilimsel Araştırma Projesi olarak gerçekleştirilmiştir.

ISI BORULU HAVA REKÜPERATÖRÜ PROJESİ
Proje tamamlanmıştır ve BAP RAPORU mevcuttur.


Prof. Dr. Ali GÜNGÖR  -  Proje Yürütücüsü

Dr. Emin Taner ELMAS – Proje Araştırmacısı

Proje İsmi:

Yüksek Sıcaklıklı, Isı Borulu, Isı Geri Kazanım Ünitelerinin Tasarım Parametrelerinin Termodinamiksel ve Deneysel Analizi

 

Proje No:2017 ÖOP-01

İSTE – İskenderun Teknik Üniversitesi

“ELEKTRO-MOB-İSTE isimli ELEKTRİKLİ YARIŞ OTOMOBİLİNİN DİZAYN VE ÜRETİMİ” başlıklı Öğrenci Odaklı BAP Projesi

Proje Yürütücüsü:  Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS  

 

Proje No: 2018 ÖOP-01

İSTE – İskenderun Teknik Üniversitesi

“İSTE- İHA- İNSANSIZ HAVA ARACININ DİZAYN VE ÜRETİMİ” başlıklı Öğrenci Odaklı BAP Projesi

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS

(Bu İHA projesi tarafımdan başlatılmış ve daha sonra tarafımca başka bir öğretim üyesine devredilmiştir.)

 

AB Projesi:

“Hatay’da sürdürüleblir bir gelecek için” isimli “İklim Değişikliği” konulu HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’nin Avrupa Birligi Projesi – İskenderun Teknik Üniversitesi “İştirakçi” olarak yer almıştır  ve şahsım bu projede danışmanlık yapmıştır.            EMİN TANER ELMAS  (ULUSLARARASI)  (Sertifikası mevcuttur.)

 

TÜBİTAK- ELEKTRİKLİ OTOMOBIL PROJESİ

2018 yılı için ”TÜBITAK Efficiency Challenge Electric Vehicle” Yarısması, Diger (Ulusal),                                                      Proje Yürütücüsü ve Akademik Danışman :EMİN TANER ELMAS

Elektrikli Otomobilimiz TÜBİTAK tarafından “TANITIM ve YAYGINLAŞTIRMA” ödülüne layık görülmüştür.                  (Sertifika ve Ödül mevcuttur.)

 

 • Complimentary SCHOLARSHIP given by Chamber of Mechanical Engineers for my outstanding success during my faculty period.
   
 • NATO MEDALS - 2 ea.
  Bosnia and Herzegovina / Sarajevo
 • TURKISH ARMED FORCES SERVICE CERTIFICATE OF PRIDE
  Bosnia and Herzegovina / Sarajevo
 • Nominated As a Candiate for 2016 Dilip R. Ballal Early Career Award  by ASME – IGTI – International Gas Turbine Institute
 • EN İYİ HAKEM SERTİFİKASI
 • GÜMÜŞ HAKEM BADGE VE BRONZ HAKEM BADGE

 

NASA / USRA / NPP – NASA Postdoctoral Program – Peer REVIEWER Professor

National Aeronautics and Space Administration, USA

(Note: I have “Certificate of Peer Reviewer Participation” issued by NASA and USRA)

 

USRA / Universities Space Research Association, USA / Peer REVIEWER Professor

 

NASA – NSPIRES / Nasa Solicitation and Proposal Integretad Review and Evaluation System / Research Participant

 

NASA – EPSCoR ISS  /  Peer REVIEWER Professor

 

NASA – EPSCoR  /  Peer REVIEWER Professor

 

ASME – American Society of Mechanical Engineers /  International Gas Turbine Institute / Peer REVIEWER Professor

(Note: I have “Certificate of Peer Reviewer Participation” issued by ASME)

 

TÜBİTAK – The Scientific and Technological Research Council of Turkey / Researcher Information System /  Project Referee  -   REVIEWER – Expert

 

EUROPEAN COMMISION -  FP7 / ECAS / HORIZON 2020 – Research Participant -  REVIEWER /  Expert ID: EX2012D128363

 

I have served many times as a Peer REVIEWER for the Journals published by Gazi University, İstanbul Gelişim University and Yıldız Technical University.

BOREN – National Boron Research Institute / Project Referee  - Reviewer

ASME – American Society of Mechanical Engineers /  IGTI - Member of  Heat Transfer Committee.

ASME – American Society of Mechanical Engineers /  IGTI-  Member of ORC Power Systems Committee 

ASME – American Society of Mechanical Engineers /  IGTI-  Member of  Education Committee 

Member of Energy Efficiency Comission of   Chamber of Mechanical Engineers / İzmir-Turkey

Member of Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects -  Chamber of Mechanical Engineers  with member No: 42077

IAENG International Association of Engineers with Member No: 164672

APCBEES / Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineeering Society with Member No: 201797

i-Explore International Research Journal Consortuim Member ID: 13813

Member of International Association of Academicians (IAASSE)

Scientific Technical Committee Member of International Scientific Academy of  Engineering & Technology –ISAET

Senior Member of  Universal Association of Mechanical and Aeronautical Engineers (UAMAE) / IRED (Institute of Research Engineers and Doctors) with membership  ID SNM10100055341.

Advisor and Reviewer of International Journal of Mechanical And Aerospace Engineering

Member of ETASR - Engineering, Technology & Applied Science Research

ICSU - International Council For Science / France

AFT – American Federation of Teachers

E-MRS -European Materials Research Society, France / Member

Member of World Association of Young Scientists – WAYS

ASR – American Society for Research / ASR Member No: : R216090601

Reviewer Professor of Informing Science Institute / IJDS – International Journal of Doctoral Studies

I have “Certificate of Appreciation”for serving to the Informing Science Institute and the INSITE 2017 Conference as a Productive Member of the International Review Board,  issued by ISI – Informing Science Insitute)

Peer Reviewer Professor and  Member of SCIEI - Science and Engineering Institute / Membership  No: 20160118001

Singularity University, USA  – Community Member

Member, American Energy Society

Member, HKSRA, Hong Kong Society of Robotics and Automation, Member No:61050150

Technical Committee Member- 2020 International Conference on Control Theory and Applications (ICoCTA 2020), February 14-16 2020 , Sydney, Australia

Organizing Committee Member - Physics Seoul 2020 - International Conference on Physics and Networks", which will take place on 08-10 June 2020 in Seoul, South Korea which has the main theme as “Outreaching the Technologies in Quantum Physics and its Applications”

 

 

Assistant Professor of Automotive Technology / Department Head / Dr. Öğretim Üyesi / Bölüm Başkanı