E-posta Telefon
04762230010 | 3132
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2019
  Doktora

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR)/

  Tez Adı: Annelere Verilen Eğitimin 0-3 Yaş Grubu Çocuklarda Ev Kazaları Riski Üzerine Etkisi
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2015
  Yüksek Lisans

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Tonsillektomi operasyonu yapılan çocuklarda ballı sütün kanama ağrı ve yara iyileşmesine etkisi
 • L

  SİNOP ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2012
  Lisans

  SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Adolesanların Dijital Oyun Bağımlılığı ile Fiziksel Aktivite Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Uluslararası GÜLBETEKİN EDA, GÜVEN ERKAN, TUNCEL OĞUZHAN Bağımlılık Dergisi 22 2 2021 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1527254
Milk with Honey Heals after Tonsillectomy Bleeding, Pain and Wound Healing are in a Better Condition: An Experimental Studywith Control Group Uluslararası GÜLBETEKİN EDA International Journal of Caring Sciences 2019
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
1-3 Yaş Grubu Çocuklarda Tırnak Yeme AlışkanlığınınAnne Sütü Alma Durumu İle İlişkisiThe Relationship Between Nail Eating Habit And Uluslararası GÜLBETEKİN EDA,GÜL CAN FATMA,GÜDÜCÜ TÜFEKCİ FATMA 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresİ 27.11.2019 https://sbf.ikcu.edu.tr/Share/D29C51B7944C174FAB5A358612A37C49
Akran Zorbalığının Okula Devam Ve Okul BaşarısınaEtkisi Uluslararası GÜL CAN FATMA,GÜLBETEKİN EDA,GÜDÜCÜ TÜFEKCİ FATMA 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi 27.11.2019 https://sbf.ikcu.edu.tr/Share/D29C51B7944C174FAB5A358612A37C49
1-3 Yaş Grubu Çocuklarda Tırnak Yeme AlışkanlığınınAnne Sütü Alma Durumu İle İlişkisi Uluslararası GÜLBETEKİN EDA,GÜDÜCÜ TÜFEKCİ FATMA 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi 27.11.2019 https://sbf.ikcu.edu.tr/Share/D29C51B7944C174FAB5A358612A37C49
Milk with Honey Heals after Tonsillectomy Bleeding, Pain andWound Healing are in a Better Condition: An Experimental Studywith Control Group Uluslararası GÜLBETEKİN EDA,GÜDÜCÜ TÜFEKCİ FATMA 3rd World Conference on Health Sciences 28.04.2016 http://www.internationaljournalofcaringsciences.org/docs/47_guducu_ABSTRACT_10_1.pdf
Vatandaş Gözünden Hemşirelik Uluslararası GÜLBETEKİN EDA,GÜDÜCÜ TÜFEKCİ FATMA ınternational Congressof Black Sea Nursing Education 11.10.2017
Annelerin Kundaklama Uygulamaları ve Kundaklama-Uyku İlişkisi Uluslararası GÜLBETEKİN EDA,GÜDÜCÜ TÜFEKCİ FATMA 6.Ulusal 1.uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 HASTALIKLAR BİLGİSİ Önlisans
2019-2020 EVDE BAKIM HİZMETLERİNE GİRİŞ Önlisans
2019-2020 evde bakım ilke ve uygulamaları III Önlisans
2019-2020 acil afet yönetimi Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ