E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 4449
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2011
  Doktora

  FEN FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/BİYOKİMYA ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Çipura (Sparus aurata) balığının karaciğer, solungaç ve böbrek dokularından karbonik anhidraz enziminin saflaştırılması, karakterizsayonu ve bazı metal iyonarının enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2006
  Yüksek Lisans

  FEN FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/BİYOKİMYA ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Peynir üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması amacıyla kapari (capparis spinoza) bitkisinin kapsüllerinden proteaz enziminin saflaştırılması ve tanımlanması
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1998 - 2002
  Lisans

  FEN FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/BİYOKİMYA ANABİLİM DALI/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2019 The In Vıtro Impacts of Some Plant Extracts on Carbonic Anhydrase I, II andParaoxonase-1 Ulusal KAYA ELİF DUYGU,ERĞUN BÜLENT,demir Yeliz,ALIM ZUHAL,BEYDEMİR ŞÜKRÜ Hacettepe Journal of Biology and Chemistry 47 1
2014 Impact of antibacterial drugs on human serum paraoxonase 1 hPON1 activity an in vitro study Uluslararası SÖYÜT HAKAN,KAYA ELİF DUYGU,BEYDEMİR ŞÜKRÜ Asian Pacific Journal of Tropical Medicine
2019 A facile immobilization of polyphenol oxidase enzyme on graphene oxide and reduced graphene oxide thin films: An insight into in-vitro activity measurements and characterization Uluslararası GÜR BAHRİ,AYHAN MUHAMMED EMRE,TÜRKHAN AYŞE,GÜR FATMA,KAYA ELİF DUYGU Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 562 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S092777571831402X
2019 Iğdır İlinin Yerel Üzümü Kırmızı Kişmişi (Vitis vinifera L.) Çeşidinden Polifenol Oksidazın Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu Ulusal KAYA ELİF DUYGU,TÜRKHAN AYŞE,EYDURAN SADİYE PERAL,AKIN MELEKŞEN Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
2019 Preparation of bio-electrodes via Langmuir-Blodgett technique for pharmaceutical and waste industries and their biosensor application Uluslararası GÜR FATMA,KAYA ELİF DUYGU,GÜR BAHRİ,TÜRKHAN AYŞE,ONGANER YAVUZ COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 583 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0927775719309951
2021 A novel method for explaining the product inhibition mechanisms via molecular docking: inhibition studies for tyrosinase from Agaricus bisporus Uluslararası GÜR BAHRİ, KAYA ELİF DUYGU, GÜR FATMA, TÜRKHAN AYŞE Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
2019 A facile immobilization of polyphenol oxidase enzyme on graphene oxide and reduced graphene oxide thin films: An insight into in-vitro activity measurements and characterization Uluslararası GÜR BAHRİ,AYHAN MUHAMMED EMRE,TÜRKHAN AYŞE,GÜR FATMA,KAYA ELİF DUYGU COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 562 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S092777571831402X
2020 An Innovator Support Material for Tyrosinase Immobilization: Antimony-Doped Tin Oxide Thin Films (ATO-TF) Uluslararası TÜRKHAN AYŞE, KAYA ELİF DUYGU, KOÇYİĞİT ADEM Applied Biochemistry and Biotechnology 192 0 http://dx.doi.org/10.1007/s12010-020-03337-3
2015 The toxicological impacts of some heavy metals on carbonic anhydrase from gilthead sea bream Sparus aurata gills Uluslararası KAYA ELİF DUYGU,SÖYÜT HAKAN,BEYDEMİR ŞÜKRÜ ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY 39 2
2018 IMMOBILIZATION OF POLYPHENOL OXIDASE ENZYMEON NEW MATRIX ANTIMONY DOPED TIN OXIDE(SnO2:Sb) THIN FILM Uluslararası TÜRKHAN AYŞE,FAİZ ÖZLEM,KAYA ELİF DUYGU,KOÇYİĞİT ADEM FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 27 7
2008 Cysteine Protease Capparin from Capsules of Caper Capparis spinosa Uluslararası DEMİR Yaşar, ALAYLI GÜNGÖR Azize, DURAN Elif Duygu, DEMİR Nazan FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 46 3
2012 Changes on carbonic anhydrase activity from rainbow trout Oncorhynchus mykiss muscle and gene expression of Hsp70 in the presence of some metals Uluslararası SÖYÜT Hakan, BEYDEMİR Şükrü, CEYHUN S Buğra, ERDOĞAN Orhan, KAYA Elif DUygu Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 36 5
2019 Kimyasal ve Elle Meyve Seyreltme Uygulamalarının Bazı Elma Çeşitlerinde Polifenol Oksidaz Aktivitesi Üzerine Etkisi Ulusal GÜLSOY ERSİN,TÜRKHAN AYŞE,KAYA ELİF DUYGU Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 2 https://dergipark.org.tr/harranziraat/issue/45625
2013 Carbonic anhydrase activity from the gilthead sea bream Sparus aurata liver The toxicological effects of heavy metals Uluslararası KAYA ELİF DUYGU,SÖYÜT HAKAN,BEYDEMİR ŞÜKRÜ ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY 36 2
2021 Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Antioksidant Aktiviteleri ve Fenolik Madde İçeriklerinin Belirlenmesi Ulusal GÜLSOY ERSİN, KAYA ELİF DUYGU, TÜRKHAN AYŞE Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 36 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1146501
2021 Purification and biochemical characterization of polyphenol oxidase extracted from Kirmizi Kismis grape (\n Vitis vinifera\n L.) Uluslararası KAYA ELİF DUYGU, BAĞCI OGÜN Journal of Food Biochemistry 45 http://dx.doi.org/10.1111/jfbc.13627
2013 Carbonic anhydrase activity from the gilthead sea bream Sparus aurata liver The toxicological effects of heavy metals Uluslararası KAYA ELİF DUYGU,SÖYÜT HAKAN,BEYDEMİR ŞÜKRÜ ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY 36
2018 The partial purification and characterization of polyphenol oxidase from hawthorn (crataegus monogyna) Uluslararası TÜRKHAN AYŞE,KAYA ELİF DUYGU,YILMAZ İBRAHİM Sakarya University Journal of Science 22 3 http://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.334811
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 Determination of Antioxidant Properties and Polyphenol Oxidase Actvity of Kirmizi Kismisi Grape (Vitis vinifera L.), Uluslararası KAYA ELİF DUYGU,TÜRKHAN AYŞE,GÜLMEZ CANAN I International Congress of The Turkic World on Health and Natural Sciences
2019 Purification and Characterization of Carbonic Anhydrase from Anchovy Gills and Investigation of Inhibition Effects of Some Heavy Metal Ions on the Enzyme Activity Uluslararası ARSLAN NURAN,KAYA ELİF DUYGU,SÖYÜT HAKAN,BEYDEMİR ŞÜKRÜ 2nd Eurasia Biochemical Approaches Technologies (2. EBAT) Congress
2019 Inhibition Effects of Zinc (Zn2), Lead (Pb2), and Silver (Ag) Ions on Carbonic Anhydrase from Whiting Gills Uluslararası ARSLAN NURAN,KAYA ELİF DUYGU,SÖYÜT HAKAN,BEYDEMİR ŞÜKRÜ 2nd Eurasia Biochemical Approaches Technologies (2. EBAT) Congress
2018 Lepista personata Mantarının Bazı Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası GÜLLER PINAR,KAYA ELİF DUYGU,KOÇAK MEHMET ZEKİ,GÜLLER UĞUR I. İnternational Iğdır Congress on multidisciplinary Studies https://d78ea76a-1faa-490b-96df-3833ce6eddb7.filesusr.com/ugd/614b1f_5201df91da54404b85f5220491e7fe02.pdf
2018 Polifenoloksidaz (PFO) Enziminin Iğdır Mahalli Üzümünün El Hakkı Necefali Çeşidinden Saflaştırlması, Karakterizasyonu ve Üzümün Antioksidan Aktivitesinin Tayini Uluslararası KAYA ELİF DUYGU,TÜRKHAN AYŞE,EYDURAN SADİYE PERAL,AKIN MELEKŞEN,bağcı ogün 1. International Igdır Congress On Multidisciplinary Studies
2018 Tirozinazın SnO2: Sb İnce Filmine İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu”. Uluslararası TÜRKHAN AYŞE,KAYA ELİF DUYGU,KOÇYİĞİT ADEM 1. International Igdır Congress On Multidisciplinary Studies. Sözlü Sunum.
2018 Immobilization of Polyphenol Oxidase Enzyme, Purified from Moral Mushroom (Morchella esculenta), via LangmuirBlodgett and Spin-Coating (SC) Films Techniques and Its Biosensor Application Uluslararası GÜR BAHRİ,KAYA ELİF DUYGU,GÜR FATMA,TÜRKHAN AYŞE,ONGANER YAVUZ International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) http://www.eurasianbiochem.org/contacts.html
2018 “Iğdır Ağşeftali ve Zeferan Şeftalilerinin (Prunus persica L.) Antioksidan Aktivitesinin Tayini Uluslararası KAYA ELİF DUYGU,TÜRKHAN AYŞE,güngör nesrin . International Igdır Congress On Multidisciplinary Studies
2017 Characterization of Polyphenol Oxidase from Hawthorn (Crataegus monogyna) Uluslararası TÜRKHAN AYŞE,KAYA ELİF DUYGU,yıldız ibrahim II.Uluslararası Iğdır Sempozyumu. (Poster Sunum)
2017 Determination of antioxidant caapcity PPO enzyme morchella esculata by FRAP and CUPRAC methods. Uluslararası GUR OZABACIGIL FATMA,KUTLU ZERRİN,GÜR BAHRİ,KAYA ELİF DUYGU,GÜLABOĞLU MİNE International Biochemistry Congress-2017 (Erzurum/Turkey)
2017 Immobilization of Polyphenol Oxidase Enzyme on Graphene Oxide and Reduced Graphene Oxide LB Thin Films: An insight into in-vitro Activity Measurements and Characterization Uluslararası GÜR BAHRİ,TÜRKHAN AYŞE,GÜR FATMA,KAYA ELİF DUYGU,AYHAN MUHAMMED EMRE INTERNATIONAL CONGRESS ON SEMICONDUCTORMATERIALS AND DEVICES (ICSMD-2017)
2017 The Partial Purification and Characterization of Polyphenol Oxidase in Ancient Grape Kirmizi Kismis Cultivar (Vitis vinifera L.) Grown in Iğdır Province Uluslararası KAYA ELİF DUYGU,TÜRKHAN AYŞE,EYDURAN SADİYE PERAL,AKIN MELEKŞEN II. International Iğdır Symposium Iğdır
2017 Immobilization of Polyphenol Oxidase Enzyme on Graphene Oxide and Reduced Graphene Oxide LB Thin Films: An insight into in-vitro Activity Measurements and Characterization Uluslararası GÜR BAHRİ,TÜRKHAN AYŞE,GÜR FATMA,KAYA ELİF DUYGU,AYHAN MUHAMMED EMRE International Congress on Semiconductor Materials and Devices, ICSMD’2017
2017 Determination of Antioxidant Capacity PPO Enzyme Purified from Morchella Esculenta by FRAP and CUPRAC Methods Uluslararası GÜR FATMA, KUTLU ZERRİN, GÜR BAHRİ, KAYA ELİF DUYGU, GÜLABOĞLU MİNE International Biochemistry Congress
2017 Determination of Antioxidant Capacity PPO Enzyme Purified from Morchella Esculenta by FRAP and CUPRAC Methods Uluslararası GÜR FATMA,KUTLU ZERRİN,GÜR BAHRİ,GÜLABOĞLU MİNE,KAYA ELİF DUYGU International Biochemistry Congress
2015 IĞDIR AK ŞEFTALİSİDEN POLİFENOL OKSİDAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI, İMMOBİLİZAYONU VE KARAKTERİZASYONU Ulusal TÜRKHAN AYŞE,FAİZ ÖZLEM,KAYA ELİF DUYGU 27. ULUSAL KİMYA KONGRESİ
2013 İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz İzoenzimleri ve Serum Paraoksonaz1 Enzim Aktivitesi Üzerine Bazı Bitki Ekstaktlarının İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi Ulusal KAYA Elif Duygu, DEMİR Yeliz, ALIM Zuhal, BEYDEMİR Şükrü Kromatografi Kongresi
2013 The Impact Of Antibacterial Drugs On PON1 Activity And Cardiovascular Diseases Ulusal SÖYÜT Hakan, KAYA Elif Duygu I.İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi
2013 Purification and Some Kinetic Properties Of Carbonic Anhydrase From Gilthead Sparus Aurata Sea Bream Gills and Metal İnhibition Ulusal KAYA Elif Duygu, BEYDEMİR Şükrü, SÖYÜT Hakan Kromatografi Kongresi
2012 Changes on Carbonic Anhydrase Activity from Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Muscle and Gene Expression of Hsp70 In The Presence of Some Metals Uluslararası SÖYÜT Hakan, BEYDEMİR Şükrü, CEYHUN Saltuk Buğra, ERDOĞAN Orhan, KAYA Elif Duygu The 9th International Conference on Carbonic Anhydrase
2011 Çipura Sparus Aurata Balığının Karaciğer Dokusundan Saflaştırılan Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine Bazı Metal İyonlarının İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi Ulusal KAYA Elif Duygu, SÖYÜT Hakan, BEYDEMİR Şükrü Kromotgrafi Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2013 Hamsi (Engraulis encrasicolus) ve mezgit (Merlangius merlangus euxinus) balıklarının solungaç dokularından karbonik anhidraz enziminin saflaştırılması, karakterizasyonu ve bazı metal iyonlarının enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi NURAN ARSLAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Ağşeftali'sinden (Prunus persica L.) polifenol oksidazın saflaştırılması, immobilizasyonu ve karakterizasyonu AYŞE TÜRKHAN Doktora Tamamlandı
2019 Polifenol oksidaz enziminin Iğdır kırmızı kişmiş üzümünden (Vitis Vinifera L.) afinite kromotografisi ile saflaştırılması, karakterizasyonu ve inhibisyonu OGÜN BAĞCI Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Iğdır Ağşeftali ve Zeferan şeftalisinin (Prunus persica L.) antioksidan ve radikal giderme aktivitelerinin belirlenmesi NESRİN GÜNGÖR Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Zeferan şeftalisinden (Prunus persica L.) polifenol oksidaz enziminin saflaştırılması, karakterizasyonu ve inhibisyonu EDA BECERİKLİ Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2012-2013 Lipit Metabolizması ve Bozuklukları Yüksek Lisans
2012-2013 Proteinlerin Biyokimyası Yüksek Lisans
2012-2013 Karbonhidratların Biyokimyası Yüksek Lisans
2011-2012 Genel Kimya II Lisans
2013-2014 Genel Kimya II Lisans
2012-2013 Genel Kimya II Lisans
2012-2013 Genel Kimya I Lisans
2013-2014 Genel Kimya I Lisans
2012-2013 Gıda Biyokimyası Lisans
2012-2013 Gıda Katkı Maddeleri Lisans
2011-2012 Bitki Biyokimyası Lisans
2012-2013 Fizikokimya Lisans
2011-2012 Kimyasal Tepkime Mühendisliği Lisans
2012-2013 Kimyasal Tepkime Mühendisliği Lisans
2012-2013 Mesleki İngilizce Lisans
2013-2014 Analitik Kimya Lisans
2021-2022 Protein Biyokimyası Yüksek Lisans
2021-2022 Genel Kimya I Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Iğdır Ak ve Zeferan Şeftalilerinin (Prunus Persica L.) Antioksidan Kapasitelerinin ve Bazı Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Tayini Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Polifenol Oksidazın Türk Yeşil Kiline immobilizasyonu, Karakterizasyonu ve Fenol Giderimi için Kullanımı Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kağızman Uzun Elmasından Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kuzugöbeği (Morchella esculenta) mantarından saflaştırılan polifenol oksidaz enziminin Langmuir-Blodgett (LB) ve Spin-Coating (SC) film teknikleri ile immobilizasyonu ve biyosensör uygulamaları Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Ortak Laboratuvarında Enzim Çalışmalarının Altyapısının Oluşturulması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2012 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ