E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 4237
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2015
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı: Cumhuriyet Dönemi siyasal İslamcılığın İslam felsefesi açısından değerlendirilmesi
 • Y

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2004
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM FELSEFESİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Ebu Bekir Râzî ve felsefesî görüşleri
 • L

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  1997 - 2002
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Ahlak Felsefesi Bağlamında Ebu Bekr Razi’ye Göre Yöneticinin Özellikleri Ulusal SÜNTER EMEL The Journal of Academic Social Science Studies 73 2018 https://jasstudies.com/?mod=makale_tr_ozet&makale_id=29017
İhvân-ı Safa’da Sembolik/Metaforik Dil Bağlamında Soyutun Somuta İndirgenmesi Problemi Uluslararası SÜNTER EMEL Iğdır Sosyal Bilimler Dergisi 22 2020 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1494393786_01_Sunter_(01-32).pdf
Ebû Hayyân et-Tevhîdî’nin el-Mukâbesât Adlı Eserinde Aklın Yeri ve Değeri Ulusal SÜNTER EMEL Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 2020 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/695360756_01_Sunter_(01-17).pdf
Sühreverdî’ye Göre Arınmanın Felsefesi “İnsan Felsefesi ve Etik Yönüne Dair Bir Değerlendirme” Uluslararası SÜNTER EMEL Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 1 2020 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/53123/689269
Modernizm ve Siyasal İslamcılık Arasındaki Analiz Bağlamı Uluslararası SÜNTER EMEL Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi 29 2016 https://www.turansam.org/
Fârâbî’nin Retorik Anlayışının Özgünlüğü Ulusal SÜNTER EMEL Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 9:3 2019 http://www.beytulhikme.org/DergiTamDetay.aspx?ID=1489
Aristoteles ve İbn Rüşd’e Göre Görelilik Kavramı Ulusal SÜNTER EMEL Turkish Studies 14 4 2019 http://www.turkishstudies.net/comparativereligious?mod=tammetinmakaleadi=makaleurl=75fc0740-38b1-4df2-9d29-fc5d0a31a3b5.pdfkey=39908
Hint Düşüncesi ve Hint Düşüncesinin İslam Dü- şüncesine Etkisi Üzerine Ulusal SÜNTER EMEL Iğdır Sosyal Bilimler Dergisi 18 2019 http://sosbilder.igdir.edu.tr/DergiTamDetay.aspx?ID=824Detay=Ozet
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Feminizm ve İslam’da Kadın Tartışmaları Uluslararası SÜNTER EMEL Uluslararası İslam ve Kadın 09.06.2018
Din Eğitiminde Akli ve Vicdani Yaklaşım: Din Eğitiminde Dindarlık Tanımı Uluslararası SÜNTER EMEL 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 12.09.2012
İSLAM FELSEFESİ BAĞLAMINDAİSLAM MEDENİYETİNDE BİLİMİN ETKİSİ VE TÜRKLERİN BUNA KATKISINA DAİR KISA BİR DEĞERLENDİRME Uluslararası SÜNTER EMEL İSLAM VE YORUM III -Uluslararası Sempozyum 11.04.2019
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Meslek Etiği ve Öğretmenlik ETİK KAVRAMI VE KURAMSAL TEMELLERİ Bölüm(ler)
2020 Muallim-i Sânî Uzlukoğlu FARABİ FARABİ’DE İNSAN FELSEFESİ YAPMANIN İMKANI VE MAHİYETİ / Bölüm(ler)
2020 ANALİTİK İSLAM FELSEFESİ Tümü
2020 Eyyübiler’de İlim, Kültür ve Sanat Eyyübiler Dönemi Felsefe Harektleri: İşrakilik ve Sühreverdi Bölüm(ler)
2019 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi BİREYSEL VE TOPLUMSAL AHLAK Bölüm(ler)
2019 Günümüz Gençliğinin Zihin Problemleri GÜNÜMÜZ GENÇLİĞİ İÇİN HAYATINANLAM VE DEĞERİ OLARAK HAYY B.YAKZAN’I YENİDEN OKUMAK Bölüm(ler)
2018 Ebu Bekr Razi ve Felsefi Görüşleri Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2018 Din psikolojisi açısından Hz. Ömer'in kişiliği AYŞE BAYRAKTUTAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Aristoteles ve İbn Sina'nın ruh anlayışının karşılaştırılması HATİCE DURNA Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Kadına yönelik şiddetin farklı değişkenler açısından incelenmesi SONGÜL TAMGOÇ YILDIZ Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 BİTİRME ÖDEVİ - II Lisans
2019-2020 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans
2019-2020 BİTİRME ÖDEVİ - I Lisans
2018-2019 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ Lisans
2018-2019 BİTİRME ÖDEVİ - II Lisans
2018-2019 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans
2018-2019 İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Lisans
2018-2019 LİSANS TEZİ Lisans
2018-2019 BİTİRME ÖDEVİ-I Lisans
2017-2018 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ - II Lisans
2017-2018 BİTİRME ÖDEVİ Lisans
2017-2018 DİN FELSEFESİ - I Lisans
2017-2018 İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Lisans
2019-2020 iSLAM DÜŞÜNCESİNDE TEHAFÜT GELENEĞİ Yüksek Lisans
2019-2020 FELSEFE TARİHİ Yüksek Lisans
2019-2020 TÜRK FİLOZOFLARI Yüksek Lisans
2019-2020 iSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Lisans
2019-2020 İSLAM FELSEFE TARİHİ Lisans
2018-2019 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TEHAFÜT GELENEĞİ Yüksek Lisans
2018-2019 İSLAM FELSEFE TARİHİ- II Lisans
2018-2019 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Lisans
2018-2019 İSLAM AHLAKI Lisans
2017-2018 İSLAM FELSEFE TARİHİ Lisans
2018-2019 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE VE DİN İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans
2018-2019 KLASİK TÜRK DÜŞÜNCESİ Yüksek Lisans
2018-2019 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFİ AKIMLAR Yüksek Lisans
2018-2019 DİN PSİKOLOJİSİ Lisans
2018-2019 DİN FELSEFESİ-I Lisans
2018-2019 TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Günümüz Gençliğinin Zihin Problemleri Proje Koordinatör Yrd. ARAŞTIRMA PROJESİ
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: