E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 4205
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • Y

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2004
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM FELSEFESİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Ebu Bekir Râzî ve felsefesî görüşleri
 • L

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  1997 - 2002
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
 • D

  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2015
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı: Cumhuriyet Dönemi siyasal İslamcılığın İslam felsefesi açısından değerlendirilmesi
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
İhvân-ı Safa’da Sembolik/Metaforik Dil Bağla- mında Soyutun Somuta İndirgenmesi Problemi Uluslararası Iğdır Sosyal Bilimler Dergisi 22
Sühreverdî’ye Göre Arınmanın Felsefesi “İnsan Felsefesi ve Etik Yönüne Dair Bir Değerlendirme” Uluslararası Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 1
Ebû Hayyân et-Tevhîdî’nin el-Mukâbesât Adlı Eserinde Aklın Yeri ve Değeri Uluslararası Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21
Aday Öğretmenlik Eğitimi Uygulaması Sürecine İlişkin Bir Durum Çalışması Uluslararası Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 16
Ahlak Felsefesi Bağlamında Ebu Bekr Razi’ye Göre Yöneticinin Özellikleri Uluslararası The Journal of Academic Social Science Studies 73
Hint Düşüncesi ve Hint Düşüncesinin İslam Dü- şüncesine Etkisi Üzerine Uluslararası Iğdır Sosyal Bilimler Dergisi 18
Fârâbî’nin Retorik Anlayışının Özgünlüğü Uluslararası Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 9:3
Aristoteles ve İbn Rüşd’e Göre Görelilik Kavramı Uluslararası Turkish Studies 14 4
Ebu Bekr Razi ve Felsefi Görüşleri Uluslararası Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 2
Mesnevi’de Aşk Uluslararası Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 3
Ebu Bekr Razi’ye Göre Aşk ve Üzüntü Uluslararası Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 2
Modernizm ve Siyasal İslamcılık Arasındaki Analiz Bağlamı Uluslararası Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi 29
Ortaöğretimde Okutulan Seçmeli Din Eğitimi Dersleri Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Bir Durum Çalışması Uluslararası Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 2
Ortaöğretim Öğrencilerinin Okullarda Yürütülen Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Uluslararası Journal of Research in Education and Teaching 5 4
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
İSLAM FELSEFESİ BAĞLAMINDAİSLAM MEDENİYETİNDE BİLİMİN ETKİSİ VE TÜRKLERİN BUNA KATKISINA DAİR KISA BİR DEĞERLENDİRME Ulusal İSLAM VE YORUM III -Uluslararası Sempozyum 11.04.2019
Feminizm ve İslam’da Kadın Tartışmaları Uluslararası Uluslararası İslam ve Kadın 09.06.2018
Değerler Eğitimi Etkinlikleri: Devlet Okulu ve Özel Okul Karşılaştırması Uluslararası V th International Eurasian Educational Research Congress 02.05.2018
Din Eğitiminde Akli ve Vicdani Yaklaşım: Din Eğitiminde Dindarlık Tanımı Uluslararası 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 12.09.2012
İslamcıların Türk Milliyetçiliğine Etkileri Uluslararası Bir Fikir Hareketinin 100. Yılı Türk Ocakları Uluslararası Sempozyumu 09.09.2012
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Meslek Etiği ve Öğretmenlik ETİK KAVRAMI VE KURAMSAL TEMELLERİ Bölüm(ler)
2020 Analitik İslam Felsefesi Tümü
2020 Eyyübiler’xxde İlim, Kültür ve Sanat Eyyübiler Dönemi Felsefe Harektleri: İşrakilik ve Sühreverdi Bölüm(ler)
2019 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi BİREYSEL VE TOPLUMSAL AHLAK Bölüm(ler)
2019 Günümüz Gençliğinin Zihin Problemleri GÜNÜMÜZ GENÇLİĞİ İÇİN HAYATINANLAM VE DEĞERİ OLARAK HAYY B.YAKZAN’I YENİDEN OKUMAK Bölüm(ler)
2018 Ebu Bekr Razi ve Felsefi Görüşleri Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2018 Din psikolojisi açısından Hz. Ömer'in kişiliği AYŞE BAYRAKTUTAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Aristoteles ve İbn Sina'nın ruh anlayışının karşılaştırılması HATİCE DURNA Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Kadına yönelik şiddetin farklı değişkenler açısından incelenmesi SONGÜL TAMGOÇ YILDIZ Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 iSLAM DÜŞÜNCESİNDE TEHAFÜT GELENEĞİ Yüksek Lisans
2019-2020 FELSEFE TARİHİ Yüksek Lisans
2019-2020 TÜRK FİLOZOFLARI Yüksek Lisans
2019-2020 iSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Lisans
2019-2020 İSLAM FELSEFE TARİHİ Lisans
2018-2019 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TEHAFÜT GELENEĞİ Yüksek Lisans
2018-2019 İSLAM FELSEFE TARİHİ Lisans
2018-2019 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Lisans
2018-2019 İSLAM AHLAKI Lisans
2017-2018 İSLAM FELSEFE TARİHİ Lisans
2018-2019 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE VE DİN İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans
2018-2019 KLASİK TÜRK DÜŞÜNCESİ Yüksek Lisans
2018-2019 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFİ AKIMLAR Yüksek Lisans
2018-2019 DİN PSİKOLOJİSİ Lisans
2018-2019 DİN FELSEFESİ Lisans
2018-2019 TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: