E-posta Telefon
04762230010 | 4049
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2015
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM İŞLETMECİLİĞİ (DR)/

  Tez Adı: TRA1 düzey 2 bölgesinde destek ve teşvik alan süt sığırcılığı işletmelerinin ekonomik analizi
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1999 - 2003
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Erzurum merkez ilçede 200 gramlık bir ekmeğin üretim maliyeti ve pazarlama marjının tespiti üzerine bir araştırma
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 1998
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM EKONOMİSİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2015 Türkiye Sarımsak Piyasasının Ekonomik Analizi Uluslararası AŞKAN EMİNE,DAĞDEMİR VEDAT Alınteri Zirai Bilimler Dergisi 1 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/439967
2020 ECONOMIC ANALYSIS AND MARKETİNG MARGIN OF HAZELNUT MARKET IN TURKEY Uluslararası AŞKAN EMİNE FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETTİN 29 https://www.webofscience.com/wos/author/record/29634863
2018 Erzurum İlinde Taze Fasulye Üretimi Yapan İşletmelerin Karlılık Analizi ve Pazarlama Yapısı Uluslararası AŞKAN EMİNE,DAĞDEMİR VEDAT,Tercan Serkan Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 2
2016 TRA1Düzey2 bölgesinde destek ve teşvi alan süt sığırcılığı işletmelerinde süt üretim maliiyeti ve karlılık durumu Ulusal AŞKAN EMİNE,DAĞDEMİR VEDAT Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi 2 1 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/207266
2020 İçme Suyu Olarak Belediye Şebeke Suyunun Tüketici Tercihlerindeki Yerinin Belirlenmesi: Iğdır İli Örneği Uluslararası UZUNDUMLU AHMET SEMİH,AŞKAN EMİNE,ÇELİK ZEYNEP Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED) 10 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/54316
2021 Determining consumption preferences of consumers considering quality attributes of drinking water A case of Igdır Uluslararası AŞKAN EMİNE, TOPCU YAVUZ, ŞAHİN DEMİREL AYÇA NUR İTALYAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE 33 2 https://itjfs.com/index.php/ijfs/article/view/2040/695
2021 Türkiye’de domatesin ekonomik analizi Uluslararası KUMBASAROĞLU HEDİYE, AŞKAN EMİNE, DAĞDEMİR VEDAT Mediterranean Agricultural Sciences 34 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/54316
2021 Economic Analysis and Marketing Margin of Walnut Market In Turkey Uluslararası AŞKAN EMİNE Iğdır üniversitesi fen bilimleri dergisi 11 4 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1837604
2018 Erzurum ilinde taze fasulye üretim maliyeti Uluslararası DAĞDEMİR VEDAT,AŞKAN EMİNE,Tercan Serkan Mediterranean Agricultural Sciences 31 3 http://dergipark.gov.tr/doi/10.29136/mediterranean.387704
2020 Revealing asymmetric spillover effects in hazelnut, gasoline, and exchange rate markets in Turkey: The VECM-BEKK MGARCH Approach Uluslararası AŞKAN EMİNE,URAK FARUK,BİLGİÇ ABDULBAKİ Panoeconomicus
2018 Ağrı İli Merkez İlçe Tarim Arazilerinde Kapitalizasyon OranınınTespiti Uluslararası DAĞDEMİR VEDAT,AŞKAN EMİNE,DEMİR OKAN,TERCAN SERKAN Alınteri Zirai Bilimler Dergisi 33 2 http://dergipark.gov.tr/doi/10.28955/alinterizbd.384530
2015 DEVLET DESTEKLEMELERİNDEN FAYDALANAN SÜT SIĞIRCILIĞI YAPAN İŞLETMELERİN ÜRETİM DEĞERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM, ERZİNCAN, BAYBURT İLLERİ ÖRNEĞİ Uluslararası AŞKAN EMİNE,DAĞDEMİR VEDAT Tarım Ekonomisi Dergisi 21 1
2019 Iğdır’da Mikro Kredi Kullanımının Kadınlar Üzerindeki Etkileri Uluslararası Yılmaz hilal,AŞKAN EMİNE,KIZILOĞLU SEMİHA Euroasıa Journal Of Socıal Scıences Humanıtıes Internetional Indexed Refereed
2019 Economic analysis and marketing margin of pistachios in Turkey Uluslararası AŞKAN EMİNE Bulletin of the National Research Centre 43 1 https://BNRC.springeropen.com/articles/10.1186/s42269-019-0216-5
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 İSTANBUL GÖZTEPE PROF SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ ÇALIŞANLARININ FONKSİYONEL GIDA TÜKETİMİNE OLAN YAKLAŞIMLARI Uluslararası AŞKAN EMİNE, KUMBASAROĞLU HEDİYE, Temiz Özge IGDIR INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS April 14-15, 2021 / Igdir, Turkey file:///C:/Users/hp/Desktop/I%C4%9EDIR%20SEMP.pdf
2019 TÜKETİCİLERİN TOPLAM FAYDASINI MAKSİMUM KILAN BÖLGE ORİJİNLİ ELMALAR İÇİN ÖDEME İSTEKLİLİĞİ: TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ Uluslararası TOPCU YAVUZ, AŞKAN EMİNE, DAĞDEMİR VEDAT UMTEB-VI. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Iğdır, Türkiye, 11 - 12 Nisan 2019 file:///C:/Users/hp/Downloads/UMTEB_paper3%20(1).pdf
2019 TÜKETİCİLERİN BÖLGE ORİJİNLİ ELMA SATIN ALMA MODELİNİ ETKİLEYEN DUYUSAL KALİTE NİTELİKLERİ: TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ Uluslararası TOPCU YAVUZ,AŞKAN EMİNE,DAĞDEMİR VEDAT UMTEB-VI. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi file:///C:/Users/hp/Downloads/UMTEB_paper1%20(3).pdf
2019 TOPLAM FAYDAYI MAKSİMUM KILAN BÖLGE ORİJİNLİ ELMALARIN PİYASA PAYLARINI BELİRLEME: TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ Uluslararası TOPCU YAVUZ,AŞKAN EMİNE,DAĞDEMİR VEDAT UMTEB-VI. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi file:///C:/Users/hp/Downloads/UMTEB_paper2%20(2).pdf
2018 Türkiye’de Antep Fıstığı, Benzin Reel Fiyatlarının ve Döviz Kurunun Koşullu Varyanslarındaki Oynaklığın VAR(1)-BEKK GARCH Modeli ile Tahmin Edilmesi Uluslararası AŞKAN EMİNE,Urak Faruk,BİLGİÇ ABDULBAKİ,DAĞDEMİR VEDAT International Agricultural Science Congress
2018 Türkiye’de Fındık, Benzin Reel Fiyatlarının ve Döviz Kurunun Koşullu Varyanslarındaki Oynaklığın Belirlenmesi: VECM BEKK MGARCH Yaklaşımı Uluslararası AŞKAN EMİNE,Urak Faruk,DAĞDEMİR VEDAT,BİLGİÇ ABDULBAKİ International Agricultural Science Congress
2017 Türkiye Broiler (Etlik Piliç) Sektörünün Durumu ve Sektörün Trend Analizi Uluslararası AŞKAN EMİNE,DAĞDEMİR VEDAT III. IBANESS Kongreler Serisi file:///C:/Users/Casper/Downloads/T%C3%BCrkiye%20Broiler%20(Etlik%20Pili%C3%A7)%20Sekt%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCn%20Durumu%20ve%20Sekt%C3%B6r%C3%BCn%20Trend%20Analizi%20(1).pdf
2017 Analysis of the Factors Affecting Participation to Training Activities of RuralWomen: Case of Erzurum Province Uluslararası SEZGİN AYŞE,UZUNDUMLU AHMET SEMİH,AŞKAN EMİNE,MURATOĞULLARI ASİYE ‘II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017)’ in 9-11 October, Iğdır-Turkey
2017 Determination of Factors Affecting Eggs Consumption of Consumers: The Case of Erzurum Province Uluslararası UZUNDUMLU AHMET SEMİH,SEZGİN AYŞE,AŞKAN EMİNE,KÜLCÜ EMİNE ‘II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017)’ in 9-11 October, Iğdır-Turkey
2017 Determination of the Capitalization Interest Rate in Agricultural Land in Ağrı Province Central District Uluslararası DAĞDEMİR VEDAT,AŞKAN EMİNE,DEMİR OKAN,Tercan Serkan II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu
2017 Erzurum İlinde Taze Fasulye Üretimi Yapan İşletmelerin Karlılık Analizi ve Pazarlama Yapısı Uluslararası AŞKAN EMİNE,DAĞDEMİR VEDAT,Tercan Serkan II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu
2016 TRA1 BÖLGESİNDE SÜT ÜRETİM DÜZEYİNDE ROL OYNAYAN FAKTÖRLERİN STOKASTİK SINIR MODELİ VE KESİR LOGİT PROBİT MODELLERİ YARDIMI İLE BELİRLENMESİ Ulusal AŞKAN EMİNE,DAĞDEMİR VEDAT,BİLGİÇ ABDULBAKİ XII tarım ekonomsisi kongresi
2016 TRA1 DÜZEY2 BÖLGESİNDE DEVLET TEŞVİK VE DESTEKLERİNDEN FAYDALANAN SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNİN SERMAYE DURUMUNUN İNCELENMESİ Ulusal AŞKAN EMİNE,DAĞDEMİR VEDAT XII Tarım Ekonomisis Kongresi
2014 Et ve Et Ürünleri Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizminin Belirlenmesi Erzurum İli Örneği Ulusal KADANALI ESRA,DEMİR NURAY,DAĞDEMİR VEDAT,AŞKAN EMİNE tarım ekonomisi kongresi
2004 Erzurum Merkez İlçede 200 Gram Bir Ekmeğin Üretim Maliyeti ve Pazarlama Marjının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ulusal DAĞDEMİR VEDAT,AŞKAN EMİNE türkiyeVI tarım ekonomsi kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2018 Iğdır'da mikro kredi kullanımının kadınlar üzerindeki etkileri HİLAL YILMAZ Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği Yüksek Lisans
2021-2022 BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN PAZARLAMASI Yüksek Lisans
2021-2022 FAYDA MASRAF ANALİZİ Yüksek Lisans
2021-2022 GIDA İŞLETMECİLİĞİ Lisans
2021-2022 TARIMSAL FİNANSMAN Lisans
2021-2022 Tarım İşletmelerinin Analizi ve Planlaması Lisans
2021-2022 MİKRO EKONOMİ Lisans
2020-2021 FAYDA MASRAF ANALİZİ Yüksek Lisans
2020-2021 BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN PAZARLAMASI Yüksek Lisans
2020-2021 TARIMSAL İŞLETMECİLİK Lisans
2020-2021 GIDA İŞLETMECİLİĞİ Lisans
2020-2021 TARIMSAL FİNANSMAN Lisans
2020-2021 MİKRO EKONOMİ Lisans
2019-2020 BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI Yüksek Lisans
2019-2020 FAYDA MASRAF ANALİZİ Yüksek Lisans
2019-2020 FAYDA MASRAF ANALİZİ Yüksek Lisans
2019-2020 TARIMSAL FİNANSMAN Lisans
2019-2020 GIDA İŞLETMECİLİĞİ Lisans
2019-2020 MİKRO EKONOMİ Lisans
2019-2020 TARIMSAL İŞLETMECİLİK Lisans
2016-2017 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Yüksek Lisans
2018-2019 ÜRETİM TÜKETİM EKONOMİSİ Yüksek Lisans
2018-2019 DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ Lisans
2018-2019 TARIM İŞLETMELERİNİN ANALİZİ VE PLANLAMASI Lisans
2018-2019 ÜRETİM EKONOMİSİ Lisans
2018-2019 MİKRO EKONOMİ Lisans
2018-2019 HAYVANCILIK EKONOMİSİNE GİRİŞ Lisans
2018-2019 TARIMSAL FİNANSMAN Lisans
2018-2019 GIDA İŞLETMECİLİĞİ Lisans
2018-2019 TARIMSAL SİGORTACILIK Lisans
2018-2019 FAYDA MASRAF ANALİZİ Yüksek Lisans
2017-2018 ÜRETİM TÜKETİM EKONOMİSİ Yüksek Lisans
2017-2018 FAYDA MASRAF ANALİZİ Yüksek Lisans
2016-2017 ÜRETİM EKONOMİSİ Yüksek Lisans
2016-2017 FAYDA MASRAF ANALİZİ Yüksek Lisans
2017-2018 TARIM İŞLETMELRİNİN ANALİZİ VE PLANLAMASI Lisans
2017-2018 ÜRETİM EKONOMİSİ Lisans
2017-2018 DOĞAL KAYBNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ Lisans
2017-2018 TARIMSAL FİNANSMAN Lisans
2017-2018 HAYVANCILIK EKONOMİSİNE GİRİŞ Lisans
2017-2018 MİKRO EKONOMİ Lisans
2017-2018 GIDA İŞETMECİLİĞİ Lisans
2016-2017 TARIM İŞLETMELERİNİN ANALİZİ VE PLANLAMASI Lisans
2016-2017 DOĞAL KAYNAKLAR EV ÇEVRE EKONOMİSİ Lisans
2016-2017 GENEL EKONOMİ Lisans
2016-2017 MİKRO EKONOMİ Lisans
2016-2017 HAYVANCILIK EKONOMİSİNE GİRİŞ Lisans
2016-2017 TARIMSAL FİNANSMAN Lisans
2016-2017 TARIM EKONOMİSİ Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
FAYDA MASRAF ANALİZİ
MİKRO EKONOMİ
Tarım İşletmelerinin Analizi ve Planlaması
TARIMSAL FİNANSMAN
GIDA İŞLETMECİLİĞİ
BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN PAZARLAMASI
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği
Proje Adı Görev: Tür:
Iğdır İlinde Tüketicilerin Gıda Ürünleri Paketlerindeki Etiketleme Bilgileri Hakkındaki Bilgi Düzeyi, Satın Alım Yerleri ve Ambalaj Tercihlerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İlinde Bitkisel Ürünlerin Üretim ve Pazarlama Olanaklarının Araştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Sığır Besiciliği Yatırımlarında Reel Opsiyonların Belirlenmesi ve Değerlemesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Eczacıların Girişimcilik Eğilimleri ile İnsan Kaynakları Uygulamalarının Belirlenmesinde Eczacılık Fakültelerinde Verilen Eğitimin Rolü: 13. Bölge Eczacı Odası Örneği Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İlinde İçme Suyu Tüketiminde Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020