E-posta Telefon
04762230010 | 7472
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2022
  Doktora

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ/İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI/İSLAM TARİHİ BİLİM DALI/

  Tez Adı: HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE KADININ DİNÎ HAYATI
 • Y

  HARRAN ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2012
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Hz. peygamber’xxin hanımlarından Ümmü Habibe’xxnin hayatı, kişiliği ve islam tarihi’xxndeki yeri
 • L

  HARRAN ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2010
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2017 Hz. Peygamber’in Cariyesi Mariye Ulusal PEKÖZ EMİNE Siyer Araştırmaları Dergisi 1 https://siyerarastirmalaridergisi.com/yazi/hz-peygamberin-cariyesi-mariye-58d61ad5d2205
2019 Sıffin Savaşı: Kardeşliğin Sonu, Fitnenin Başlangıcı Ulusal PEKÖZ EMİNE Derin Tarih (Dört Halife Özel Sayısı) 14
2017 Müşriklik ve Müslümanlıkta İbadet Ulusal PEKÖZ EMİNE Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11
2018 Asr-ı Saadette Müslümanlığın Medeniyete Hizmetleri Uluslararası PEKÖZ EMİNE İslami Araştırmalar Dergisi 29 1 https://www.islamiarastirmalar.com/magazine/tr-asr-i-sadette-muslumanligin-medeniyete-hizmetleri-943.html?page=archive
2018 Cahiliye’den İslam’a Kadınların Kazanımları Açısından Bir Karşılaştırma Ulusal PEKÖZ EMİNE Derin Tarih
2022 Hz. Peygamber Döneminde Kadınların Biatı Uluslararası PEKÖZ EMİNE Akademik Siyer Dergisi 5 http://dx.doi.org/10.47169/samer.976159
2023 Hz. Peygamber’in Davetine Diğer Dinî Grupların Tepkisi -Ömer Nasuhi Bilmen’in Tefsiri Özelinde- Uluslararası PEKÖZ EMİNE Akademik Siyer Dergisi 7 https://dergipark.org.tr/tr/pub/samer/issue/74461/1196699
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 Hz. Peygamber Döneminde Kadın Ulusal PEKÖZ EMİNE Müslüman Kadının Tarihi Sempozyumu
2019 Hz. Ali’nin Kabrinin Yeri Ulusal PEKÖZ EMİNE Hz. Ali Sempozyumu
2018 Model Kadın Olarak Resulullah’ın Eşleri (İsraftan Kaçınma, Kanaat ve Sadaka Özelinde) Uluslararası PEKÖZ EMİNE Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu http://ilahiyat.ksu.edu.tr/depo/duyuru_belge/Uluslararası20İslam20ve20Model20İnsan20Sempozyumu20Cilt-120(1)_1810241547472480.pdf
2017 İbn Hazm’ın Güvercin Gerdanlığı Eserinde Cariyeler (The Concubines in Dove s Neckring (Tawq al Hamamah) by İbn Hazm) Uluslararası PEKÖZ EMİNE II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/International20Igdir20Symposium20Proceeding20Book.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 Peygamber Evinin Hanımları-Hz. Ümmü Habibe Tümü
2017 Müminlerin Anneleri (Sevde bt. Zem’a) Sevde bt. Zem’a Bölüm(ler)
2017 Müminlerin Anneleri (Ümmü Habibe) Ümmü Habibe Bölüm(ler)
2017 Müminlerin Anneleri (Mariye bt. Şe’mun) Mariye bt. Şe’mun Bölüm(ler)
2019 Peygamber Evinin Hanımları - Hz. Sevde Hz. Sevde Bölüm(ler)
2019 Peygamber Evinin Hanımları - Hz. Mariye Hz. Mariye Bölüm(ler)
2018 Siyer Yıllığı-I - Arap Savaşlarında Kadın Arap Savaşlarında Kadın Bölüm(ler)
2019 Peygamber Evinin Hanımları Bölüm(ler)
2021 Müslüman Kadının Tarihi Hz. Peygamber Döneminde Kadın Bölüm(ler)
2023 Hz. Peygamber Döneminde Kadının Dinî Hayatı Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2022-2023 İSLAM TARİHİ-II Lisans
2022-2023 İSLAM TARİHİ-I Lisans
2023-2024 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Lisans
2023-2024 SİYER-I Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Müslüman Kadının Tarihi Araştırmacı Diğer (Ulusal)
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
İSLAM TARİHÇİLERİ DERNEĞİ Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: