E-posta Telefon
04762230010 | 7620
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • Y

  HARRAN ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2012
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Hz. peygamber’xxin hanımlarından Ümmü Habibe’xxnin hayatı, kişiliği ve islam tarihi’xxndeki yeri
 • L

  HARRAN ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2010
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2020
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM TARİHİ (DR)/

  Tez Adı: CAHİLİYE’xxDEN iSLAMİYETE GEÇİŞTE KADININ İNANÇ DÜNYASI VE İBADET HAYATI
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Sıffin Savaşı: Kardeşliğin Sonu, Fitnenin Başlangıcı Ulusal Derin Tarih (Dört Halife Özel Sayısı) 14
Cahiliye’den İslam’a Kadınların Kazanımları Açısından Bir Karşılaştırma Ulusal Derin Tarih
Asr-ı Saadette Müslümanlığın Medeniyete Hizmetleri Uluslararası İslami Araştırmalar Dergisi 29 1
Müşriklik ve Müslümanlıkta İbadet Ulusal Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11
Hz. Peygamber’in Cariyesi Mariye Ulusal Siyer Araştırmaları Dergisi 1
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Hz. Ali’nin Kabrinin Yeri Ulusal Hz. Ali Sempozyumu 03.10.2019
İbn Hazm’ın Güvercin Gerdanlığı Eserinde Cariyeler (The Concubines in Dove s Neckring (Tawq al Hamamah) by İbn Hazm) Uluslararası II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
Model Kadın Olarak Resulullah’ın Eşleri (İsraftan Kaçınma, Kanaat ve Sadaka Özelinde) Uluslararası Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu 26.04.2018
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2018 Siyer Yıllığı-I Arap Savaşlarında Kadın Bölüm(ler)
2019 Peygamber Evinin Hanımları- Hz. Ümmü Habibe Tümü
2019 Peygamber Evinin Hanımları Hz. Mariye Bölüm(ler)
2019 Peygamber Evinin Hanımları Hz. Sevde Bölüm(ler)
2017 Müminlerin Anneleri (Sevde bt. Zem’a) Sevde bt. Zem’a Bölüm(ler)
2017 Müminlerin Anneleri (Ümmü Habibe) Ümmü Habibe Bölüm(ler)
2017 Müminlerin Anneleri (Mariye bt. Şe’mun) Mariye bt. Şe’mun Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
İSLAM TARİHÇİLERİ DERNEĞİ Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: