emirhan-ozdemir.webp

Öğr. Gör. Dr.

Emirhan Özdemir



E-posta Telefon
04762230010 | 3731
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2018 - 2023
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HARİTA MÜHENDİSLİĞİ (DR)/

  Tez Adı: NOKTA BULUTU VERİLERİNDEN ÇIKARILAN BİNA ÇATI GEOMETRİSİNİN DÜZGÜNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YENİ BİR ALGORİTMA VE ARAYÜZ GELİŞTİRME
 • Y

  RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2017
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Çoklu solitonlar ve lineer olmayan kısmi diferensiyel denklemler
 • Y

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2018
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HARİTA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Parsel kesişimlerinde geometrik algoritmaların incelenmesi
 • L

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2014
  Lisans

  FEN FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR. (İÖ)/

  Tez Adı:
 • L

  AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

  2018 - 2020
  Lisans

  MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/HARİTA MÜHENDİSLİĞİ PR. (TAM BURSLU)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2022 A novel algorithm for regularization of building footprints using raw LiDAR point clouds Uluslararası ÖZDEMİR EMİRHAN, KARSLI FEVZİ, KAVZOĞLU TAŞKIN, Bahadır Murat, Yağmahan Abdullah GEOCARTO INTERNATIONAL 37 25 http://dx.doi.org/10.1080/10106049.2021.1974104
2022 Automatic extraction of the polygon obtained by the intersection of parcels with the help of geometric algorithms Uluslararası ÖZDEMİR EMİRHAN, YILDIRIM FARUK, KADI FATİH International Journal of Engineering and Geosciences 7 2 http://dx.doi.org/10.26833/ijeg.886819
2022 Tuz Mağaralarında Sırt Çantası LiDAR Sisteminin 3B Model Üretiminde Kullanılması; Tuzluca, Iğdır Örneği Ulusal ÖZDEMİR EMİRHAN, ERDAL KASIM, VEZİROĞLU FEHMİ, ATEŞ SEYFULLAH SİNAN Turkish Journal of Remote Sensing 4 1
2023 Automatic building footprint extraction from photogrammetric and LiDAR point clouds using a novel improved-Octree approach Uluslararası Karslı Buray, YILMAZTÜRK FERRUH, Bahadır Murat, KARSLI FEVZİ, ÖZDEMİR EMİRHAN Elsevier BV 82 http://dx.doi.org/10.1016/j.jobe.2023.108281
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2023 Yüzey Kentsel Isı Adası Analizinde Landsat 8 ve Landsat 9 Görüntülerinin Karşılaştırılması Ulusal YILDIZ MİTAT CAN, ÇALLI RÜŞTÜ, ÖZDEMİR EMİRHAN, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) XII. Teknik Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 24 Mayıs 2023 https://tufuab2023.cumhuriyet.edu.tr/
2023 Python Açık Kaynak Kodlama ile ArcGIS Ortamında Yeni Bir Gerçek (True) Ortofoto Modülü Geliştirilmesi Ulusal YAVUZ ALANUR, Bahadır Murat, ÖZDEMİR EMİRHAN, KARSLI FEVZİ Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) XII. Teknik Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 24 Mayıs 2023
2023 DÜZGÜNLEŞTİRİLMİŞ BİNA SINIR DOĞRULUĞUNUN PİKSEL ve NOKTA BAZLI DOĞRULUK ANALİZİ YÖNTEMLERİYLE İRDELENMESİ Ulusal ÖZDEMİR EMİRHAN, Bahadır Murat, YILDIRIM FERİDE SEÇİL, KARSLI FEVZİ Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) XII. Teknik Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 24 Mayıs 2023 https://tufuab2023.cumhuriyet.edu.tr/
2022 Tuz Mağaralarında Sırt Çantası LiDAR Sisteminin 3B Model Üretiminde Kullanılması; Tuzluca, Iğdır Örneği Ulusal ÖZDEMİR EMİRHAN, Erdal Kasım, VEZİROĞLU FEHMİ, ATEŞ SEYFULLAH SİNAN 11. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu
2022 Görüntü Eşleştirme ve LiDAR Kaynaklı Nokta Bulutundan Ağaç Sayısının Otomatik Belirlenmesi Ulusal Bahadır Murat, PİLTAN SÜHEYLA, ÖZDEMİR EMİRHAN, KARSLI FEVZİ 11. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu
2022 Görüntü Eşleştirme ve LiDAR Tabanlı Nokta Bulutundan Çıkarılan Bina Sınırlarının Düzenlenmesi Ulusal ÖZDEMİR EMİRHAN, Bahadır Murat, KARSLI FEVZİ 11. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu
2022 Görüntü Eşleştirme ve LiDAR Tabanlı Nokta Bulutu Üzerinden Otomatik Bina Çıkarımı ve Sayısallaştırma Ulusal KARSLI BURAY, YILMAZTÜRK FERRUH, BAHADIR MURAT, ÖZDEMİR EMİRHAN, KARSLI FEVZİ VIII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2022)
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 ÖLÇME BİLGİSİ Önlisans
2019-2020 ARAZİ ÖLÇMELERİ Önlisans
2019-2020 TAPU SİCİLİ UYGULAMASI-II Önlisans
2019-2020 ÖLÇME BİLGİSİ-II Önlisans
2019-2020 ARAZİ ÖLÇMELERİ-II Önlisans
2019-2020 MESLEKİ HESAPLAMALAR Önlisans
2019-2020 ÖLÇME BİLGİSİ Lisans
2019-2020 TAPU SİCİLİ UYGULAMASI-I Önlisans
2019-2020 MESLEKİ MATEMATİK Önlisans
2019-2020 ARAZİ ÖLÇMLERİ-I Önlisans
2019-2020 ÖLÇME BİLGİSİ-I Önlisans
2021-2022 Tapu Sicili Uygulaması-I Önlisans
2021-2022 Fotogrametri Önlisans
2021-2022 Ölçme Bilgisi-I Önlisans
2021-2022 Uzaktan Algılama Önlisans
2021-2022 Kent Bilgi Sistemi Önlisans
2021-2022 Mesleki Trigonometri Önlisans
2021-2022 İmar Bilgisi Önlisans
2021-2022 Arazi Ölçmeleri-3 Önlisans
2021-2022 Tapu Mevzuatı-III Önlisans
2021-2022 Kadastro Bilgisi-I Önlisans
2021-2022 Kariyer planlama Önlisans
2020-2021 Arazi Yönetimi ve Planlama Önlisans
2020-2021 Bilgisayar Destekli Harita Çizimi-II Önlisans
2020-2021 Harita Çizimi-1 Önlisans
2020-2021 Tapu Mevzuatı-II Önlisans
2020-2021 Kartoğrafya-II Önlisans
2020-2021 Arazi Ölçmeleri-4 Önlisans
2020-2021 Tapu Sicili Uygulaması-IV Önlisans
2020-2021 Arazi Ölçmeleri Önlisans
2020-2021 Yönlendirilmiş Çalışma-II Önlisans
2020-2021 Arazi Toplulaştırma Önlisans
2020-2021 Uygulamalı Uzaktan Algılama Önlisans
2020-2021 Aplikasyon Önlisans
2020-2021 Gps ve Ölçüm Teknikleri Önlisans
2020-2021 Uzaktan Algılama Önlisans
2020-2021 Tapu Mevzuatı-I Önlisans
2020-2021 Mesleki Trigonometri Önlisans
2020-2021 Yönlendirilmiş Çalışma-I Önlisans
2020-2021 Kartoğrafya-I Önlisans
2020-2021 Bilgisayar Destekli Harita Çizimi-I Önlisans
2020-2021 Arazi Ölçmeleri-3 Önlisans
2020-2021 Kamulaştırma Önlisans
2020-2021 Tapu Sicili Uygulaması-III Önlisans
2020-2021 Fotogrametri Önlisans
2021-2022 Arazi Ölçmeleri Önlisans
2021-2022 Kadastro Bilgisi-II Önlisans
2021-2022 Arazi Toplulaştırma Önlisans
2021-2022 Ölçme Bilgisi-II Önlisans
2021-2022 Aplikasyon Önlisans
2021-2022 Arazi Ölçmeleri-4 Önlisans
2021-2022 Tapu Sicili Uygulaması-II Önlisans
2021-2022 Arazi Yönetimi Önlisans
2021-2022 Uygulamalı Uzaktan Algılama Önlisans
2021-2022 Tapu Mevzuatı-IV Önlisans
2022-2023 Arazi Ölçmeleri-3 Önlisans
2022-2023 Tapu Sicili Uygulaması-I Önlisans
2022-2023 Kent Bilgi Sistemi Önlisans
2022-2023 Alet Bilgisi Önlisans
2022-2023 Mesleki Trigonometri Önlisans
2022-2023 Fotogrametri Önlisans
2023-2024 Mesleki Trigonometri Önlisans
2023-2024 Tapu Sicili Uygulaması-I Önlisans
2023-2024 Fotogrametri Önlisans
2023-2024 Arazi Ölçmeleri-3 Önlisans
2022-2023 Arazi Ölçmeleri-4 Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Arazi Ölçmeleri-3
Fotogrametri
Tapu Sicili Uygulaması-I
Mesleki Trigonometri
Proje Adı Görev: Tür:
119B913, Serhat’ın Çocuklari Doğada, Bilim ve Toplum, Eğitmen, Yürürlükte, BİLİM TOPLUM, bilim Ve Toplum Programları Müdürlüğü. Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: