emrah-celik.webp

Dr. Öğr. Üye.

Emrah ÇelikE-posta Telefon
04762230010 | 3243
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2018
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (DR)/

  Tez Adı: Hamurpet (Akdoğan), Haçlı ve Nazik göllerinin ornitolojik potansiyeli ve habitat yapısının coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak modellemesinin yapılması
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2013
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Dönemeç (Engil) deltasının ornitolojik potansiyeli ve kullanım alanlarının coğrafik bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak belirlenmesi
 • L

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2009
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 Erçek Gölü'nün (Van, Türkiye) Kuş Kıymeti Ulusal BİLER LEVENT, ÇELİK EMRAH ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 2 1 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1838281
2017 Determining the Seasonal Ornithological Potential of the Dönemeç(Engil) Delta and Generate the Digital Maps Using GeographicalInformation Systems (GIS) Uluslararası ÇELİK EMRAH,DURMUŞ ATİLLA Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. 7 3 http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/8022/9.pdf
2021 An Analysis on the Ecological Consequences of Changes in the Land Cover Patterns of Doğubayazıt Marshes (Ağrı-Turkey). Ulusal ÇELİK MEHMET ALİ, KOPAR İBRAHİM, ÇELİK EMRAH Doğu Coğrafya Dergisi 46 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2058634
2019 Bayburt (Türkiye) İli Kuşlari ve Sulak Alan Potansiyeli Ulusal ÇELİK EMRAH,ADIZEL ÖZDEMİR Doğu Fen Bilimleri Dergisi 2 1
2018 Batman İli Ornitofaunası Ulusal ÇELİK EMRAH Doğu Fen Bilimleri Dergisi 1 2
2021 Iğdır İli ve Yakın Çevresinin Ornito-Turizm Perspektifinde Değerlendirilmesi Ulusal ÇELİK EMRAH, DURMUŞ ATİLLA Journal of Academic Tourism Studies 1 http://dx.doi.org/10.29228/jatos.51950
2020 Avifauna and Important Bird Areas (IBA) of Elazığ Province Uluslararası ÇELİK EMRAH Adıyaman University Journal of Science 1 http://dx.doi.org/10.37094/adyujsci.682259
2020 NONLINEAR REGRESSION APPLICATIONS IN MODELING OVER-DISPERSION OF BIRD POPULATIONS Uluslararası ÇELİK EMRAH,DURMUŞ ATİLLA April","The Journal of Animal and Plant Sciences 30 2 http://dx.doi.org/10.36899/japs.2020.2.0054
2017 Determination Of Ornithological Richness Of Erçek Lake, Dönemeç And Bendimahi Deltas (Van/Turkey) In Winter Season And Mapping With Geographic Information System Uluslararası DURMUŞ ATİLLA,ÇELİK EMRAH nternational Journal of Scientific Technology Research 6 4
2018 Dönemeç Deltası\u2019ndaki Kuş Populasyonları Üzerine Poisson ve Negatif Binom Regresyon Modelinin Uygulanması Uluslararası DURMUŞ ATİLLA,YEŞİLOVA ABDULLAH,ÇELİK EMRAH Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 1 http://dx.doi.org/10.29133/yyutbd.349757
2018 DETERMINATION OF METALS AND SELENIUM CONCENTRATIONS IN FEATHER OF ARMENIAN GULL (LARUS ARMENICUS) LIVING IN VAN LAKE BASIN, TURKEY Uluslararası DURMUŞ ATİLLA,ÇELİK EMRAH Applied Ecology and Environmental Research 16 4 http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1604_38313837
2020 Application of Regression Models in Bird Population Data: An Example of Haçlı Lake Uluslararası ÇELİK EMRAH,DURMUŞ ATİLLA Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 2
2021 A bibliometric analysis: what do we know about metals(loids) accumulation in wild birds? Uluslararası ÇELİK EMRAH, DURMUŞ ATİLLA, ADIZEL ÖZDEMİR, NERGİZ UYAR HÜMEYRA Environmental Science and Pollution Research 28 8 http://dx.doi.org/10.1007/s11356-021-12344-8
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 NATURE AND BIOTOURISM POTENTIAL OF AĞRI PROVINCE Uluslararası ADIZEL ÖZDEMİR, DURMUŞ ATİLLA, AZİZOĞLU ERKAN, ÇELİK EMRAH IGDIR INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS WWW.UMTEB.COM
2018 Analysing Mid-Winter Waterfowl Counts Using Zero Inflated Regression Models Uluslararası ÇELİK EMRAH,DURMUŞ ATİLLA,YEŞİLOVA ABDULLAH 10th International Animal Science Conference
2018 Kuş populasyon verileri üzerine regresyon modelleri uygulamasi: Haçli Gölü örneği Uluslararası ÇELİK EMRAH,YEŞİLOVA ABDULLAH,DURMUŞ ATİLLA AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
2018 Akdoğan Gölü’ündeki Kuş Populasyonları Üzerine Poisson ve Negatif Binomial Regresyon Uygulanması Uluslararası ÇELİK EMRAH,DURMUŞ ATİLLA,YEŞİLOVA ABDULLAH AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
2017 Modeling Overdispersed Count Data: An Applications on BirdPopulations on the Dönemeç Delta, Van/TURKEY Uluslararası DURMUŞ ATİLLA,ÇELİK EMRAH,YEŞİLOVA ABDULLAH 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES INNATURAL AND APPLIED SCIENCES
2016 DETECTION OF THE MIDWINTER WATER BIRD DISTRIBUTION IN ERÇEK LAKE, DÖNEMEÇ AND BENDIMAHI DELTAS WITH GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM Ulusal ÇELİK EMRAH,ADIZEL ÖZDEMİR,DURMUŞ ATİLLA 5th International Eurasian Ornithology Congress
2016 IDENTIFICATION OF THE DAILY DISPLACEMENT ACTIVITIES OF WHOOPER SWAN (CYGNUS CYGNUS) WITH GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS) IN LAKE VAN Uluslararası ÇELİK EMRAH,DURMUŞ ATİLLA,ADIZEL ÖZDEMİR 5th International Eurasian Ornithology Congress
2013 BATMIŞ (CİL) GÖLÜ’NÜN ORNİTOLOJİK POTANSİYELİ VEPROBLEMLERİ Ulusal DURMUŞ ATİLLA,NERGİZ HÜMEYRA,ADIZEL ÖZDEMİR,ÇELİK EMRAH Ekoloji Sempozyumu
2013 Dönemeç (Engil) Deltası’xxnın Ornitolojik Potansiyeli ve Kullanım Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi Ulusal ÇELİK EMRAH,DURMUŞ ATİLLA III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi
2011 Avian migration phenology, population size and climate change in Van Lake Basin Uluslararası DURMUŞ ATİLLA,ADIZEL ÖZDEMİR,NERGİZ HÜMEYRA,ÇELİK EMRAH VI. International Symposium on Ecology and Enviromental Problems
2011 Ornitofestival ve Ornitoturizim Etkinliklerinin Sulak Alan Korumasına Katkısınının “I. DoğununKanatları Erçek Gölü Flamingo Festivali – Van” Örneğinde Ġrdelenmesi Ulusal ADIZEL ÖZDEMİR,DURMUŞ ATİLLA,ÇELİK EMRAH,NERGİZ HÜMEYRA II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Uygulamalı Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans
2019-2020 Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik İlişkisi Yüksek Lisans
2019-2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Önlisans
2019-2020 Türkiye Kuşları Yüksek Lisans
2021-2022 Harita ve Arazi Bilgisi Önlisans
2021-2022 Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans
2021-2022 Ekolojide Temel Kavramlar Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Ekolojide Temel Kavramlar
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Harita ve Arazi Bilgisi
Proje Adı Görev: Tür:
SERHATIN ÇOCUKLARI DOĞADA Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ
Bingöl İli‘nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi ( T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı), Uzman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Batman İli Karasal Biyolojik Çeşitlilik ve İç Su ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi (Omurgasız Hayvanlar). Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Bayburt İli‘nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi ( T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı), Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Iğdır İlinin Sulakalan Biyoçeşitliliğinin Belirlenmesi ve Korunmasına Yönelik Araştırmalar Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bioecological Investigation of Doğu Beyazıt Reeds (Turkey-Ağrı) Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Çayüstü Grubu Enerji Nakil Hattı Ekosistem Değerlendirme Raporu Danışman Diğer (Ulusal)
Çirişli-Hırhal Mezrası TR Enerji Nakil Hattı Ekosistem Değerlendirme Raporu Danışman Diğer (Ulusal)
Doğa Benimle; Çevre Okuryazarıyım Her Yerde Uzman TÜBİTAK PROJESİ
Elazığ İli‘nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi ( T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı), Uzman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
154 kv Adapazarı Res Tm- Pamukova Tm Elektrik Enerjisi İletim Hattı’ (Ornitoloji Raporu-İlkbahar Gözlemi) (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma Daire Başkanlığı) Uzman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Erzincan İli‘nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi ( T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı), Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ