E-posta Telefon
| 4254
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  2014 -
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı: Türkiye’deki LGBTİ Literatürünün Din Algısı Açısından Değerlendirilmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması
 • Y

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2013
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Güney Kore’xxde Evanjelik hareket
 • L

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2010
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Mustafa Kök İle Nurettin Topçu Üzerine Söyleşi Uluslararası İSLÂMÎ İLİMLER DERGİSİ - TÜRKİYE’DE DİN SOSYOLOJİSİ ÖZEL SAYISI 12 1
İmam-Hatip Lisesi Öğrenci Velilerinin Çocuklarının Eğitimine Katılım Durumları: Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Araştırma Ulusal TALİM: JOURNAL OF EDUCATION IN MUSLIM SOCIETIES AND COMMUNITIES 1 2
İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Okul Aidiyet ve Dinî Tutum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Uluslararası Değerler Eğitimi Dergisi 14 32
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Çocuğun Okul Eğitiminde Ailenin Rolü: Iğdır İmam Hatip Okulları Örneğinde Bir Değerlendirme Uluslararası Uluslararası Aile İçi Eğitim Çalıştayı 10.12.2016
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Proje Adı Görev: Tür:
Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerine Göre İmam Hatip Liselerindeki Eğitimin Niteliğini Etkileyen Bazı Faktörlerin Değerlendirilmesi Araştırmacı Özel Kuruluşlar
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: