E-posta Telefon
| 5072
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2020
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı: Türkiye’xxdeki LGBT literatüründe din ve dindar algısı: Bir gömülü teori çalışması
 • Y

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2013
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Güney Kore’xxde Evanjelik hareket
 • L

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2010
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2017 Mustafa Kök İle Nurettin Topçu Üzerine Söyleşi Uluslararası EKER EMRAH İSLÂMÎ İLİMLER DERGİSİ - TÜRKİYE’DE DİN SOSYOLOJİSİ ÖZEL SAYISI 12 1 http://www.islamiilimlerdergisi.com/uploads/magazines/hPTLCIffqCd0.pdf
2017 İmam-Hatip Lisesi Öğrenci Velilerinin Çocuklarının Eğitimine Katılım Durumları: Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Araştırma Uluslararası AŞLAMACI İBRAHİM,EKER EMRAH TALİM: JOURNAL OF EDUCATION IN MUSLIM SOCIETIES AND COMMUNITIES 1 2
2016 İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Okul Aidiyet ve Dinî Tutum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ulusal AŞLAMACI İBRAHİM,EKER EMRAH Değerler Eğitimi Dergisi 14 32
2016 İmam-Hatip Lisesi Öğrencilerinin Okul Aidiyet ve DinîTutum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ulusal AŞLAMACI İBRAHİM,EKER EMRAH Değerler Eğitimi Dergisi 14 32
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2016 Çocuğun Okul Eğitiminde Ailenin Rolü: Iğdır İmam Hatip Okulları Örneğinde Bir Değerlendirme Uluslararası AŞLAMACI İBRAHİM,EKER EMRAH Uluslararası Aile İçi Eğitim Çalıştayı http://www.igdir.edu.tr/duyuru/uluslararasC4B1-aile-iC3A7i-eC49Fitim-C3A7alC4B1C59FtayC4B1-kitabC4B1-ilahiyat-fakC3BCltesi-2017-56-09-20-56?Language=tr
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2022 Gençlik ve Din İLAHİYAT ÖĞRENCİLERİNİN DİNİ KİMLİK OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN UNSURLAR: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerine Göre İmam Hatip Liselerindeki Eğitimin Niteliğini Etkileyen Bazı Faktörlerin Değerlendirilmesi Araştırmacı Özel Kuruluşlar
Günümüz Gençliğinin Zihin Problemleri Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2023 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2023