E-posta Telefon
- | -
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2016
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (DR)/

  Tez Adı: Transformation of secularism in Turkey: Debating post-secularism under the AKP rule
 • Y

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2009
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Ecevit’s conception of nationalism: a unique position or a syncretic vision?
 • L

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2007
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Attempts on Non-Reductionist Marxist Theory of the State: A Stimulating Rehearsal or a Coherent Approach? Uluslararası Kilikya Felsefe Dergisi 2017 3
Kimliğin Etni ve Ulus Arasında Salınımı: Çokkültürcülük mü Yeniden Kabilecilik mi? Uluslararası Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13 2
Ya Brexit Sonrası? Birleşik Krallık’ın AB’den Kopuş Dönemeci ve Alternatifleri Ulusal Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 2
Türkiye’de Kadına Karşı Şiddetin Sembolik ve Doğrudan Biçimleri: Namus Olgusu ve Namus Cinayetleri Ulusal Adli Tıp Bülteni 24 3
Sırp Milliyetçiliği Fay Hattında Bosna-Hersek Siyasetinin Krizi Ulusal Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi 8 2
Limits of post-secularism in Turkey: Comparing the attitudes of the Justice and Development Party towards the headscarf and Alevi issues Uluslararası Religion Compass 14 6
Makedonya’da İsim Sorunu: Yunan ve Makedon Milliyetçiliklerinin Kıskacında Kimlik İnşası Uluslararası Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21
Geleneksel Toplumlarda Namus Olgusu ve Namus Cinayeti: Türkiye Örneği Ulusal Kadın Araştırmaları Dergisi 1 18
İspanya’da Bölgeli Devletin Tarihsel Gelişimi, Yasal Düzeni ve Siyasal Yapılanışı Ulusal Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 14 1
Türk Hukuk Sisteminin ‘Namus’la İmtihanı: Ulusal Mevzuat ve Uluslararası Düzenlemeler Açısından Namus Cinayetleri Ulusal Marmara Universitesi Kadin ve Toplumsal Cinsiyet Arastirmalari Dergisi 2 2
Sivil Toplum ve Muhasebeciler Özelinde Meslek Örgütleri Ulusal Lectio Socialis 1 1
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Göç ve Göçün Etkileri Karşısında Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkisi: Reslog Projesi Üzerinden Bir Değerlendirme Uluslararası Munzur Zirvesi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 31.05.2020
Ekonomik Krizler ile Sermaye Birikim Modelleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Güney Kore Örneği Uluslararası Munzur Zirvesi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 31.05.2020
Sırp Milliyetçiliğinin Bosna-Hersek Si̇yasetine Etkileri Uluslararası USVES (Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu) 22.02.2020
Political Economy of Neoliberal Healthcare Transformation in Turkey Uluslararası IIPPE, 9TH ANNUAL CONFERENCE IN POLITICAL ECONOMY September 12-14, 2018, University of Pula 12.09.2018
Modern Türkiye’de İslam’ın Kamusal Yüzü Ulusal 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi 29.11.2017
Etnik Kimliğin Veçheleri ve Etnisite Kuramları Ulusal Kriz, Kimlik ve Ötesi: Kimlik Siyaseti ve Siyasetin Kimliksizleşmesi Ulusal Akademik Konferans 18.05.2017
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2013 Ecevit ve Milliyetçilik Tümü
2019 Toplum, Siyaset ve Etik: Felsefi Soruşturmalar ‘Kamusal’ın ‘Dinsel’le Yüzleşmesi:Kamusal Din Yaklaşımı ÜzerineBir Değerlendirme Bölüm(ler)
2018 Epistemological, Ethical and Political Issues in Modern Philosophy On Positivism and its Methodological Individualist Revision Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2018 Kurtuluş'tan 12 Eylül'e CHP ve Kürtler MEHMET ASLAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Namus'un gelişimi ve Türkiye'de namus cinayetleri MEHTAP HAMZAOĞLU Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Etnik çeşitliliğin 2003 sonrası dönemde Irak'ın siyasal istikrarına etkisi ROXANNE JAMAL SHAKOR Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Stratejik diyalog plan çerçevesinde Kıbrıs sorunu: Çatışma analizi mi çözüm önerisi mi? BURAK ERCOŞKUN Doktora Tamamlandı
2020 Yugoslavya'da yükselen milliyetçiliğin Türk dış politikasına etkileri SÜNDÜS ADAŞ Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Osmanlı'da Emek Tabanlı Hareketler: Grevler Ve Örgütler (1839- 1923) FATİH ZENGİN Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Sağlığın Politik Ekonomisi Yüksek Lisans
2019-2020 Türkiye’nin Yönetim Yapısı Lisans
2019-2020 Siyasal Düşünceler Tarihi Lisans
2019-2020 Political Sociology Lisans
2019-2020 Introduction to Public Administration Lisans
2019-2020 Siyaset Bilimine Giriş Lisans
2018-2019 Çağdaş Türk Siyaseti Okumaları Doktora
2018-2019 Modern Political Ideologies Lisans
2018-2019 Introduction to Public Administration Lisans
2018-2019 Political Sociology Lisans
2018-2019 Demokrasi, Milliyetçilik ve Kimlik Doktora
2018-2019 Mesleki İngilizce II Lisans
2018-2019 Mezuniyet Projesi Lisans
2018-2019 Sociology Lisans
2018-2019 Comparative Politics Lisans
2018-2019 Siyasi Modernleşme ve Uluslararası İlişkiler Doktora
2018-2019 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Doktora
2018-2019 Research Methods in Social Sciences Yüksek Lisans
2018-2019 Research Methods and Scientific Ethics Doktora
2018-2019 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Yüksek Lisans
2018-2019 Mesleki İngilizce I Lisans
2017-2018 Research Methods in Social Sciences Yüksek Lisans
2017-2018 Contemporary Approaches to Public Administration Lisans
2017-2018 Introduction to Public Administration Lisans
2017-2018 Demokrasi, Milliyetçilik ve Kimlik Doktora
2017-2018 Mezuniyet Projesi Lisans
2017-2018 Çağdaş Türk Siyaseti Okumaları Doktora
2017-2018 Mesleki İngilizce IV Lisans
2017-2018 Mesleki İngilizce II Lisans
2017-2018 Mezuniyet Projesi Lisans
2017-2018 Siyasi Modernleşme ve Uluslararası İlişkiler Doktora
2017-2018 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Doktora
2017-2018 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans
2017-2018 Mesleki İngilizce III Lisans
2017-2018 Mesleki İngilizce I Lisans
2016-2017 Uluslararası Örgütler ve Politika Doktora
2016-2017 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Yüksek Lisans
2016-2017 Mesleki İngilizce IV Lisans
2016-2017 Mesleki İngilizce II Lisans
2016-2017 Siyaset Bilimine Giriş II Lisans
2016-2017 Uluslararası Örgütler Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
İstanbul Esenyurt İlçesi’xxnde bulunan Suriyeli Sığınmacılaın Sosyal ve Ekonomik Durumları Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Bölüm Başkanı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2019 Anabilim Dalı Başkanı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2017 Enstitü Müdür Yardımcısı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2019