• D

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2016
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (DR)/

  Tez Adı: Transformation of secularism in Turkey: Debating post-secularism under the AKP rule
 • Y

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2009
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Ecevit's conception of nationalism: A unique position or a syncretic vision?
 • L

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2007
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. (İNGİLİZCE)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2022 Analysing the implications of the Health Transformation Program on perceptions of the welfare state and public services in Turkey Uluslararası KONURALP EMRAH, DAYIOĞLU NURTEN Acta Oeconomica 72 2 http://dx.doi.org/10.1556/032.2022.00009
2020 Limits of post-secularism in Turkey: Comparing the attitudes of the Justice and Development Party towards the headscarf and Alevi issues Uluslararası KONURALP EMRAH Religion Compass 14 6 http://doi.wiley.com/10.1111/rec3.12352
2020 Between neoliberal appetence and environmentalist reservations: the political economy of sustainable aviation Uluslararası KONURALP EMRAH International Journal of Sustainable Aviation 6 2 http://www.inderscience.com/link.php?id=10031805
2020 Eski Yugoslavya’da Sırp milliyetçiliğinin tarihsel temelleri ve Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin dağılmasına etkileri Ulusal ADAŞ SÜNDÜS,KONURALP EMRAH Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi 3 6 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.32953/abad.755901
2020 Sırp milliyetçiliği fay hattında Bosna-Hersek siyasetinin krizi Ulusal ADAŞ SÜNDÜS,KONURALP EMRAH Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi 8 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovabaccd/issue/56122/711111
2019 Türkiye’de kadına karşı şiddetin sembolik ve doğrudan biçimleri: Namus olgusu ve namus cinayetleri Ulusal HAMZAOĞLU MEHTAP,KONURALP EMRAH Adli Tıp Bülteni 24 3 http://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1355
2020 Change, transformation, and trends in Peace Studies Ulusal ERCOŞKUN BURAK,KONURALP EMRAH Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 66 https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/57463/739123
2020 Makedonya’da isim sorunu: Yunan ve Makedon milliyetçiliklerinin kıskacında kimlik inşası Ulusal KONURALP EMRAH,ADAŞ SÜNDÜS Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1877966057_15_Konuralp_(311-343).pdf
2018 Kimliğin etni ve ulus arasında salınımı: Çokkültürcülük mü yeniden kabilecilik mi? Uluslararası KONURALP EMRAH Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13 2 http://dergipark.gov.tr/oguiibf/issue/36762/400350
2019 Geleneksel toplumlarda namus olgusu ve namus cinayeti: Türkiye örneği Ulusal HAMZAOĞLU MEHTAP,KONURALP EMRAH Kadın Araştırmaları Dergisi 1 18 https://dergipark.org.tr/iukad/issue/45277/567265
2017 Sivil toplum ve muhasebeciler özelinde meslek örgütleri Ulusal KONURALP EMRAH Lectio Socialis 1 1 http://lectio.info/index.php/socialis/article/view/1
2019 İspanya’da bölgeli devletin tarihsel gelişimi, yasal düzeni ve siyasal yapılanışı Ulusal KONURALP EMRAH Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 14 1 http://dergipark.org.tr/doi/10.17550/akademikincelemeler.474531
2021 Determining the effect of air transportation on air pollution in the most polluted city in Turkey Uluslararası GÜRÇAM SELÇUK, KONURALP EMRAH, EKİCİ SELÇUK Aircraft Engineering and Aerospace Technology 93 2 https://doi.org/10.1108/AEAT-08-2020-0176
2017 Attempts on non-reductionist Marxist theory of the state: A stimulating rehearsal or a coherent approach? Uluslararası KONURALP EMRAH Kilikya Journal of Philosophy 2017 3 http://philosophy.mersin.edu.tr/?q=tr/node/90
2018 Ya Brexit sonrası? Birleşik Krallık’ın AB’den kopuş dönemeci ve alternatifleri Ulusal KONURALP EMRAH,ADAŞ SÜNDÜS Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 2 http://dergipark.gov.tr/bitlissos/issue/41200/473833
2018 Türk hukuk sisteminin ‘namus’la imtihanı: Ulusal mevzuat ve uluslararası düzenlemeler açısından namus cinayetleri Ulusal HAMZAOĞLU MEHTAP,KONURALP EMRAH Marmara Universitesi Kadin ve Toplumsal Cinsiyet Arastirmalari Dergisi 2 2 http://dergipark.gov.tr/mukatcad/issue/41798/504436
2021 Putting the Neoliberal Transformation of Turkish Healthcare System and Its Problems into a Historical Perspective Uluslararası KONURALP EMRAH, BİÇER SERMİN Review of Radical Political Economics 53 4 https://doi.org/10.1177/04866134211005083
2021 Küreselden Yerele Çevresel Politika Yapımı: Iğdır İl Özel İdaresi Üzerine Bir Memorandum Uluslararası GÜRÇAM SELÇUK, KONURALP EMRAH Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 https://dergipark.org.tr/tr/pub/igdiriibf/issue/67582/1051362
2022 On Bülent Ecevit and the Ottoman-Republican Contention: a Kemalist Hardliner or a Mediator? Uluslararası KONURALP EMRAH Turkish Historical Review 13 http://dx.doi.org/10.1163/18775462-bja10038
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 In What Ways Does the Embedded Liberalism Literature Differ From the Liberal-Individualistic IPE? Uluslararası KONURALP EMRAH Al Farabi 9th International Conference on Social Sciences https://72ff79bb-6a7b-470c-b02a-67ddb6e6cda9.filesusr.com/ugd/614b1f_d62f2a20294f4c74bfa9086df908c944.pdf
2021 On Mithat Paşa’s Governorships in the Balkans Uluslararası KONURALP EMRAH Al Farabi 9th International Conference on Social Sciences https://72ff79bb-6a7b-470c-b02a-67ddb6e6cda9.filesusr.com/ugd/614b1f_d62f2a20294f4c74bfa9086df908c944.pdf
2021 Analysis of Local Governments in Terms of Climate Change and Zero Waste: The Case of Iğdır Provincial Special Administration Uluslararası GÜRÇAM SELÇUK, KONURALP EMRAH International Siirt Conference on Scientific Research https://www.umteb.com/kongre-kitaplari
2021 Refah Devleti, Refah Rejimleri ve Neoliberalizme Geçiş Uluslararası Baysal Mehmet, KONURALP EMRAH 4. Uluslararası Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu https://www.24kasim.org/
2021 Bir Kamusal Hizmet Sunumu Olarak Türkiye’de Millî Eğitim Uluslararası BAYSAL MEHMET, KONURALP EMRAH 4. Uluslararası Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu https://www.24kasim.org/
2020 An Analysis on Religion as the Exclusive Marker of National Identity in Israel Uluslararası KONURALP EMRAH 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (USVES) https://kongre.akademikiletisim.com/files/usves2/usves2_ozetkitapcigi.pdf
2020 Sırp Milliyetçiliğinin Bosna-Hersek Siyasetine Etkileri Uluslararası ADAŞ SÜNDÜS,KONURALP EMRAH USVES (Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu) https://kongre.akademikiletisim.com/files/usves2019/usves_ozet_kitapcigi.pdf
2020 Ekonomik Krizler ile Sermaye Birikim Modelleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Güney Kore Örneği Uluslararası ERCOŞKUN BURAK,KONURALP EMRAH Munzur Zirvesi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi http://www.kongre2020.com/site.php?https://www.munzurkongresi.org/sosyal-bilimler-kongresi
2020 Göç ve Göçün Etkileri Karşısında Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkisi: Reslog Projesi Üzerinden Bir Değerlendirme Uluslararası ERCOŞKUN BURAK,KONURALP EMRAH Munzur Zirvesi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi http://www.kongre2020.com/site.php?https://www.munzurkongresi.org/sosyal-bilimler-kongresi
2019 Political Economy of Neoliberal Healthcare Transformation in Turkey Uluslararası KONURALP EMRAH,BİÇER SERMİN International Initiative for Promoting Political Economy Ninth Annual Conference in Political Economy
2017 Etnik Kimliğin Veçheleri ve Etnisite Kuramları Ulusal KONURALP EMRAH Kriz, Kimlik ve Ötesi: Kimlik Siyaseti ve Siyasetin Kimliksizleşmesi Ulusal Akademik Konferans http://emrahkonuralp.com/2017/06/05/kriz-kimlik-ve-otesi-ulusal-akademik-konferans-bildiri-ozet-kitapcigi/
2017 Modern Türkiye’de İslam’ın Kamusal Yüzü Ulusal KONURALP EMRAH 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 Toplum, Siyaset ve Etik: Felsefi Soruşturmalar ‘Kamusal’ın ‘dinsel’le yüzleşmesi: Kamusal din yaklaşımı üzerine bir değerlendirme Bölüm(ler)
2013 Ecevit ve Milliyetçilik Tümü
2018 Epistemological, Ethical and Political Issues in Modern Philosophy On positivism and its methodological individualist revision Bölüm(ler)
2020 Osmanlı’dan Günümüze Kıbrıs: Dün, Bugün, Yarın Bir çatışma analizi: Osmanlı’dan günümüze Kıbrıs sorunu Bölüm(ler)
2022 Çeyrek Asır Sonra 28 Şubat: Aktörler Üzerinden Bir Okuma Post-Seküler Bir Önerme Olarak İnançlara Saygılı Laiklik, DSP ve 28 Şubat Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2018 Kurtuluş'tan 12 Eylül'e CHP ve Kürtler MEHMET ASLAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Namus'un gelişimi ve Türkiye'de namus cinayetleri MEHTAP HAMZAOĞLU Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Etnik çeşitliliğin 2003 sonrası dönemde Irak'ın siyasal istikrarına etkisi ROXANNE JAMAL SHAKOR Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Stratejik diyalog plan çerçevesinde Kıbrıs sorunu: Çatışma analizi mi çözüm önerisi mi BURAK ERCOŞKUN Doktora Tamamlandı
2020 Yugoslavya'da yükselen milliyetçiliğin Türk dış politikasına etkileri SÜNDÜS ADAŞ Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Osmanlı'da emek tabanlı hareketler: Grevler ve örgütler (1839- 1923) FATİH ZENGİN Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Milliyetçiliğin Bosna-Hersek siyasetine etkisi KAAN ESİN Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 CARİ DENGE VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: 1981 VE 2020 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE VE GÜNEY KORE KARŞILAŞTIRMASI ÜZERİNE BİR ANALİZ SERAP KURT Yüksek Lisans Devam Ediyor
2022 International humanitarian intervention underthe new world order: The case of Libya TAMER M. IBRAHİM GARGOUM Doktora Tamamlandı
2021 Egemenlik kavramının tarihsel gelişimi ve dönüşümü: Yükselen duvarlar, zayıflayan egemenlik tezi üzerine bir analiz ÇAĞRIM ERDİNÇ ÇAKMAKOĞLU Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 An analysis of means and consequences of the 2011 military intervention in Libya ABDULADEM LAZRG Doktora Tamamlandı
2023 Iğdır Bağlamında Ülkücülük Yaklaşımının İncelenmesi: İdeoloji, Tarih ve Toplumsal Etkileşim OĞUZHAN KOÇ Yüksek Lisans Devam Ediyor
2023 Hegemonya ve baskı arasında İran'da Pehlevi rejimi: SAVAK üzerine nitel bir analiz MERZİYE YAĞIZ Yüksek Lisans Tamamlandı
2024 Çevre Sorunlarının Iğdır'daki Üniversite Öğrencilerinin Oy Verme Tercihlerine Etkisi Üzerine Bir Analiz ESRA PİLGİR Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Karşılaştırmalı Siyaset Yüksek Lisans
2020-2021 Introduction to Public Administration Lisans
2020-2021 Sosyal Politika Yüksek Lisans
2020-2021 Yerel Yönetimler Lisans
2020-2021 Çağdaş Düşünce Akımları Lisans
2020-2021 Siyaset Bilimine Giriş Lisans
2020-2021 Comparative Politics Lisans
2020-2021 Sociology Lisans
2018-2019 Mezuniyet Projesi II Lisans
2017-2018 Türk Dış Politikasının Temel Konuları Lisans
2017-2018 Yayın Becerileri ve Bilimsel Etik Yüksek Lisans
2017-2018 Strateji Yüksek Lisans
2016-2017 İleri Araştırma Teknikleri ve Yazım Becerileri Yüksek Lisans
2019-2020 Sağlığın Politik Ekonomisi Yüksek Lisans
2019-2020 Türkiye’nin Yönetim Yapısı Lisans
2019-2020 Siyasal Düşünceler Tarihi Lisans
2019-2020 Political Sociology Lisans
2019-2020 Introduction to Public Administration Lisans
2019-2020 Siyaset Bilimine Giriş Lisans
2018-2019 Çağdaş Türk Siyaseti Okumaları Doktora
2018-2019 Modern Political Ideologies Lisans
2018-2019 Introduction to Public Administration Lisans
2018-2019 Political Sociology Lisans
2018-2019 Demokrasi, Milliyetçilik ve Kimlik Doktora
2018-2019 Mesleki İngilizce II Lisans
2018-2019 Mezuniyet Projesi I Lisans
2018-2019 Sociology Lisans
2018-2019 Comparative Politics Lisans
2018-2019 Siyasi Modernleşme ve Uluslararası İlişkiler Doktora
2018-2019 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Doktora
2018-2019 Research Methods in Social Sciences Yüksek Lisans
2018-2019 Research Methods and Scientific Ethics Doktora
2018-2019 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Yüksek Lisans
2018-2019 Mesleki İngilizce I Lisans
2017-2018 Contemporary Approaches to Public Administration Lisans
2017-2018 Introduction to Public Administration Lisans
2017-2018 Demokrasi, Milliyetçilik ve Kimlik Politikaları Doktora
2017-2018 Mezuniyet Projesi Lisans
2017-2018 Çağdaş Türk Siyaseti Okumaları Doktora
2017-2018 Mesleki İngilizce IV Lisans
2017-2018 Mesleki İngilizce II Lisans
2017-2018 Mezuniyet Projesi Lisans
2017-2018 Siyasi Modernleşme ve Uluslararası İlişkiler Doktora
2017-2018 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Doktora
2017-2018 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans
2017-2018 Mesleki İngilizce III Lisans
2017-2018 Mesleki İngilizce I Lisans
2016-2017 Uluslararası Örgütler ve Politika Doktora
2016-2017 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Yüksek Lisans
2016-2017 Mesleki İngilizce IV Lisans
2016-2017 Mesleki İngilizce II Lisans
2016-2017 Siyaset Bilimine Giriş II Lisans
2016-2017 Uluslararası Örgütler Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Comparative Politics
Sosyal Politika
Introduction to Public Administration
Karşılaştırmalı Siyaset
Proje Adı Görev: Tür:
İstanbul Esenyurt İlçesi’nde Bulunan Suriyeli Sığınmacıların Sosyal ve Ekonomik Durumları Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Zengezur Koridoru’nun Bölgesel Kalkınma ve Ekonomik Büyümede Stratejik Önemi Çalıştayı Uzman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Türk Sosyal Bilimler Derneği (Turkish Social Sciences Association) Üye
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Danışma Kurulu Üye
İstanbul Umut Hareketi Derneği Onursal Başkan
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021
2019 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021
2017 Enstitü Müdür Yardımcısı İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2019
2021 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ