E-posta Telefon
| 0000
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2016
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (DR)/

  Tez Adı: Transformation of secularism in Turkey: Debating post-secularism under the AKP rule
 • Y

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2009
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Ecevit's conception of nationalism: A unique position or a syncretic vision?
 • L

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2007
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. (İNGİLİZCE)/

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Sırp milliyetçiliği fay hattında Bosna-Hersek siyasetinin krizi Ulusal ADAŞ SÜNDÜS,KONURALP EMRAH Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi 8 2 2020 https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovabaccd/issue/56122/711111
Eski Yugoslavya’da Sırp milliyetçiliğinin tarihsel temelleri ve Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin dağılmasına etkileri Ulusal ADAŞ SÜNDÜS,KONURALP EMRAH Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi 3 6 2020 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.32953/abad.755901
Determining the effect of air transportation on air pollution in the most polluted city in Turkey Uluslararası GÜRÇAM SELÇUK, KONURALP EMRAH, EKİCİ SELÇUK Aircraft Engineering and Aerospace Technology 93 2 2021 http://dx.doi.org/10.1108/aeat-08-2020-0176
Sivil toplum ve muhasebeciler özelinde meslek örgütleri Ulusal KONURALP EMRAH Lectio Socialis 1 1 2017 http://lectio.info/index.php/socialis/article/view/1
Makedonya’da isim sorunu: Yunan ve Makedon milliyetçiliklerinin kıskacında kimlik inşası Ulusal KONURALP EMRAH,ADAŞ SÜNDÜS Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 2020 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1877966057_15_Konuralp_(311-343).pdf
İspanya’da bölgeli devletin tarihsel gelişimi, yasal düzeni ve siyasal yapılanışı Ulusal KONURALP EMRAH Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 14 1 2019 http://dergipark.org.tr/doi/10.17550/akademikincelemeler.474531
Türk hukuk sisteminin ‘namus’la imtihanı: Ulusal mevzuat ve uluslararası düzenlemeler açısından namus cinayetleri Ulusal HAMZAOĞLU MEHTAP,KONURALP EMRAH Marmara Universitesi Kadin ve Toplumsal Cinsiyet Arastirmalari Dergisi 2 2 2018 http://dergipark.gov.tr/mukatcad/issue/41798/504436
Kimliğin etni ve ulus arasında salınımı: Çokkültürcülük mü yeniden kabilecilik mi? Uluslararası KONURALP EMRAH Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13 2 2018 http://dergipark.gov.tr/oguiibf/issue/36762/400350
Attempts on non-reductionist Marxist theory of the state: A stimulating rehearsal or a coherent approach? Uluslararası KONURALP EMRAH Kilikya Journal of Philosophy 2017 3 2017 http://philosophy.mersin.edu.tr/?q=tr/node/90
Ya Brexit sonrası? Birleşik Krallık’ın AB’den kopuş dönemeci ve alternatifleri Ulusal KONURALP EMRAH,ADAŞ SÜNDÜS Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 2 2018 http://dergipark.gov.tr/bitlissos/issue/41200/473833
Geleneksel toplumlarda namus olgusu ve namus cinayeti: Türkiye örneği Ulusal HAMZAOĞLU MEHTAP,KONURALP EMRAH Kadın Araştırmaları Dergisi 1 18 2019 https://dergipark.org.tr/iukad/issue/45277/567265
Change, transformation, and trends in Peace Studies Ulusal ERCOŞKUN BURAK,KONURALP EMRAH Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 66 2020 https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/57463/739123
Türkiye’de kadına karşı şiddetin sembolik ve doğrudan biçimleri: Namus olgusu ve namus cinayetleri Ulusal HAMZAOĞLU MEHTAP,KONURALP EMRAH Adli Tıp Bülteni 24 3 2019 http://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1355
Between neoliberal appetence and environmentalist reservations: the political economy of sustainable aviation Uluslararası KONURALP EMRAH International Journal of Sustainable Aviation 6 2 2020 http://www.inderscience.com/link.php?id=10031805
Limits of post-secularism in Turkey: Comparing the attitudes of the Justice and Development Party towards the headscarf and Alevi issues Uluslararası KONURALP EMRAH Religion Compass 14 6 2020 http://doi.wiley.com/10.1111/rec3.12352
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Ekonomik Krizler ile Sermaye Birikim Modelleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Güney Kore Örneği Uluslararası ERCOŞKUN BURAK,KONURALP EMRAH Munzur Zirvesi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 31.05.2020 http://www.kongre2020.com/site.php?https://www.munzurkongresi.org/sosyal-bilimler-kongresi
Göç ve Göçün Etkileri Karşısında Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkisi: Reslog Projesi Üzerinden Bir Değerlendirme Uluslararası ERCOŞKUN BURAK,KONURALP EMRAH Munzur Zirvesi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 31.05.2020 http://www.kongre2020.com/site.php?https://www.munzurkongresi.org/sosyal-bilimler-kongresi
Sırp Milliyetçiliğinin Bosna-Hersek Siyasetine Etkileri Uluslararası ADAŞ SÜNDÜS,KONURALP EMRAH USVES (Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu) 22.02.2020 https://kongre.akademikiletisim.com/files/usves2019/usves_ozet_kitapcigi.pdf
An Analysis on Religion as the Exclusive Marker of National Identity in Israel Uluslararası KONURALP EMRAH 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (USVES) 09.10.2020 https://kongre.akademikiletisim.com/files/usves2/usves2_ozetkitapcigi.pdf
Political Economy of Neoliberal Healthcare Transformation in Turkey Uluslararası KONURALP EMRAH,BİÇER SERMİN International Initiative for Promoting Political Economy Ninth Annual Conference in Political Economy 12.09.2019
Modern Türkiye’de İslam’ın Kamusal Yüzü Ulusal KONURALP EMRAH 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi 29.11.2017
Etnik Kimliğin Veçheleri ve Etnisite Kuramları Ulusal KONURALP EMRAH Kriz, Kimlik ve Ötesi: Kimlik Siyaseti ve Siyasetin Kimliksizleşmesi Ulusal Akademik Konferans 18.05.2017 http://emrahkonuralp.com/2017/06/05/kriz-kimlik-ve-otesi-ulusal-akademik-konferans-bildiri-ozet-kitapcigi/
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 Toplum, Siyaset ve Etik: Felsefi Soruşturmalar ‘Kamusal’ın ‘dinsel’le yüzleşmesi: Kamusal din yaklaşımı üzerine bir değerlendirme Bölüm(ler)
2020 Osmanlı’dan Günümüze Kıbrıs: Dün, Bugün, Yarın Bir çatışma analizi: Osmanlı’dan günümüze Kıbrıs sorunu Bölüm(ler)
2018 Epistemological, Ethical and Political Issues in Modern Philosophy On positivism and its methodological individualist revision Bölüm(ler)
2013 Ecevit ve Milliyetçilik Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2018 Kurtuluş'tan 12 Eylül'e CHP ve Kürtler MEHMET ASLAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Namus'un gelişimi ve Türkiye'de namus cinayetleri MEHTAP HAMZAOĞLU Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Etnik çeşitliliğin 2003 sonrası dönemde Irak'ın siyasal istikrarına etkisi ROXANNE JAMAL SHAKOR Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Stratejik diyalog plan çerçevesinde Kıbrıs sorunu: Çatışma analizi mi çözüm önerisi mi BURAK ERCOŞKUN Doktora Tamamlandı
2020 Yugoslavya'da yükselen milliyetçiliğin Türk dış politikasına etkileri SÜNDÜS ADAŞ Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Osmanlı'da emek tabanlı hareketler: Grevler ve örgütler (1839- 1923) FATİH ZENGİN Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Milliyetçiliğin Bosna-Hersek siyasetine etkisi KAAN ESİN Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Sosyal Politika Yüksek Lisans
2020-2021 Yerel Yönetimler Lisans
2020-2021 Çağdaş Düşünce Akımları Lisans
2020-2021 Siyaset Bilimine Giriş Lisans
2020-2021 Comparative Politics Lisans
2020-2021 Sociology Lisans
2018-2019 Mezuniyet Projesi II Lisans
2017-2018 Türk Dış Politikasının Temel Konuları Lisans
2017-2018 Yayın Becerileri ve Bilimsel Etik Yüksek Lisans
2017-2018 Strateji Yüksek Lisans
2016-2017 İleri Araştırma Teknikleri ve Yazım Becerileri Yüksek Lisans
2019-2020 Sağlığın Politik Ekonomisi Yüksek Lisans
2019-2020 Türkiye’nin Yönetim Yapısı Lisans
2019-2020 Siyasal Düşünceler Tarihi Lisans
2019-2020 Political Sociology Lisans
2019-2020 Introduction to Public Administration Lisans
2019-2020 Siyaset Bilimine Giriş Lisans
2018-2019 Çağdaş Türk Siyaseti Okumaları Doktora
2018-2019 Modern Political Ideologies Lisans
2018-2019 Introduction to Public Administration Lisans
2018-2019 Political Sociology Lisans
2018-2019 Demokrasi, Milliyetçilik ve Kimlik Doktora
2018-2019 Mesleki İngilizce II Lisans
2018-2019 Mezuniyet Projesi I Lisans
2018-2019 Sociology Lisans
2018-2019 Comparative Politics Lisans
2018-2019 Siyasi Modernleşme ve Uluslararası İlişkiler Doktora
2018-2019 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Doktora
2018-2019 Research Methods in Social Sciences Yüksek Lisans
2018-2019 Research Methods and Scientific Ethics Doktora
2018-2019 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Yüksek Lisans
2018-2019 Mesleki İngilizce I Lisans
2017-2018 Contemporary Approaches to Public Administration Lisans
2017-2018 Introduction to Public Administration Lisans
2017-2018 Demokrasi, Milliyetçilik ve Kimlik Politikaları Doktora
2017-2018 Mezuniyet Projesi Lisans
2017-2018 Çağdaş Türk Siyaseti Okumaları Doktora
2017-2018 Mesleki İngilizce IV Lisans
2017-2018 Mesleki İngilizce II Lisans
2017-2018 Mezuniyet Projesi Lisans
2017-2018 Siyasi Modernleşme ve Uluslararası İlişkiler Doktora
2017-2018 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Doktora
2017-2018 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans
2017-2018 Mesleki İngilizce III Lisans
2017-2018 Mesleki İngilizce I Lisans
2016-2017 Uluslararası Örgütler ve Politika Doktora
2016-2017 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Yüksek Lisans
2016-2017 Mesleki İngilizce IV Lisans
2016-2017 Mesleki İngilizce II Lisans
2016-2017 Siyaset Bilimine Giriş II Lisans
2016-2017 Uluslararası Örgütler Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
İstanbul Esenyurt İlçesi’nde Bulunan Suriyeli Sığınmacıların Sosyal ve Ekonomik Durumları Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021
2019 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021
2017 Enstitü Müdür Yardımcısı İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2019