• D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2014
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM MAKİNALARI (DR)/

  Tez Adı: Pnömatik hassas ekim makinelerinde tohum düşme yüksekliği ve ilerleme hızının geleneksel ve azaltılmış toprak işleme şartlarında ekim kalitesine etkilerinin belirlenmesi
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM MAKİNALARI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Tahıl ekim makinalarında kullanılan oluklu makaralı ekici düzenlerde oluk şekli ve derinliğinin değişik işletme koşullarında tohum akışına etkilerinin belirlenmesi
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2004
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ/TARIM TEKNOLOJİSİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 Field-scale evaluation of parameters affecting planter vibration in single seed planting Uluslararası KUŞ EMRAH Measurement 184 http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2021.109959
2017 Geleneksel ve Azaltılmış Toprak İşleme Şartlarına Bağlı Olarak Bazı Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi Ulusal KUŞ EMRAH,YILDIRIM YILDIRAN Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Journal of the Institute of Science and Technology) 7 4 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/419640
2018 The Importance of the Conservation Agriculture for Turkey Ulusal ALTIKAT SEFA,KUŞ EMRAH,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN,GÜLBE ALPER Journal of the Institute of Science and Technology (Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi) 8 2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/485717
2012 Optimization of seed flow evenness of fluted rolls used in seed drills by Taguchi method Uluslararası ÖZTÜRK İSMAİL, YILDIRIM YILDIRAN, HINISLIOĞLU SİNAN, DEMİR BÜNYAMİN, KUŞ EMRAH Scientific Research and Essays 7 1 https://academicjournals.org/journal/SRE/article-full-text-pdf/F2ACBE826739
2021 An Attempt to Evaluate the Performance Parameters of a Precision Vacuum Seeder in Different Seed Drop Height Ulusal KUŞ EMRAH Journal of the Institute of Science and Technology (Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi) 11 3 https://dergipark.org.tr/en/pub/jist
2021 Laboratory scale of seed damage of coarse-grain depending on groove diameter and depth in roller devices Uluslararası KUŞ EMRAH, YILDIRIM YILDIRAN Applied Engineering in Agriculture 37 3 https://elibrary.asabe.org/abstract.asp?aid=52137
2017 The Applications of No-tillage in Turkey Ulusal ALTIKAT SEFA, KUŞ EMRAH, KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN, GÖZÜBÜYÜK ZİNNUR International Journal of Environmental Trends 1 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/391567
2018 Mercimek Ekiminde Makina Titreşiminin Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi Ulusal KUŞ EMRAH,YILDIRIM YILDIRAN,ALTIKAT SEFA,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 4 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/617094
2016 Iğdır İli Tarımsal Biyokütle Potansiyeli ve Enerji Eşdeğeri Ulusal KUŞ EMRAH, YILDIRIM YILDIRAN, ÇOKGEZ KUŞ AYŞEGÜL, DEMİR BÜNYAMİN Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Journal of the Institute of Science and Technology) 6 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/412328
2021 Evaluation of Some Operational Parameters of a Vacuum Single-Seed Planter in Maize Sowing Uluslararası KUŞ EMRAH Journal of Agricultural Sciences (Tarim Bilimleri Dergisi) 27 3 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ankutbd
2019 Determination of Physico-Mechanical Properties of Some Domestic and Foreign Walnut (Juglans regia l.) Varieties Uluslararası GÜLSOY ERSİN,KUŞ EMRAH,ALTIKAT SEFA Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus 18 6 https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/asphc/article/view/1340/887
2020 Effects of Seed Drop Height and Tillage System on the Emergence Time and Rate in the Single Seed Planters Uluslararası KUŞ EMRAH, YILDIRIM YILDIRAN Alınteri Zirai Bilimler Dergisi 1 http://dx.doi.org/10.28955/alinterizbd.739387
2016 İç Anadolu Bölgesinin Tarımda Teknoloji Kullanım Projeksiyonu Ulusal DEMİR BÜNYAMİN,KUŞ EMRAH Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 5 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/184820
2016 Ekici Makaralarda Farklı Oluk Çap ve Derinliklerinin SoyaTohumunun Akış Düzgünlüğüne Etkileri Ulusal YILDIRIM YILDIRAN,KUŞ EMRAH Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 12 2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420781
2021 Optimization of the shoe furrow openers designed in different heights for vacuum single-seed planter Uluslararası KUŞ EMRAH, YILDIRIM YILDIRAN Pakistan Journal of Agricultural Sciences 58 2 https://www.pakjas.com.pk/papers/3348.pdf
2021 Evaluation of parameters effective to performance of vacuum planter in single-seed sowing of the chickpea Uluslararası Günal Muhammed Emin, KUŞ EMRAH Fresenius Environmental Bulletin 11 file:///C:/Users/Casper/Downloads/FEB_11A_2021_Pp_12079-12707.pdf
2021 Seed damage test for roller-type device designed at different flute helical angles Ulusal KUŞ EMRAH International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences 7 3 https://dergipark.org.tr/en/pub/ijaws/issue/66325/938870
2022 Evaluation of the Seed Flow Uniformity of the Fluted Feed Roller Designed for Coarse-Grained Seeds Uluslararası KUŞ EMRAH, YILDIRIM YILDIRAN Journal of Agriculture and Nature 25 3 http://dogadergi.ksu.edu.tr/en/
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Quality Assessment of Solid Biofuel Produced from Amaranth Harvest Residues Uluslararası UZUNOĞLU SAVAŞ, KUŞ EMRAH International Aegean Symposiums on Innovation Technologies & Engineering-IV, 11-12 September 2021. Izmir, Turkey. https://tr.aegeanconference.com/symposium-book
2021 Field Evaluation of Planting Quality and Metering Unit Performance in The Planting of Chickpea and Pea Uluslararası KUŞ EMRAH The 11th International Scientific Research Congress (UBAK2021), 20-21 August 2021, Ankara, Turkey, https://www.ubaksymposium.org/
2020 Determination of some quality parameters and combustion properties of biofuel pellets produced from quinoa harvest residues Uluslararası UZUNOĞLU SAVAŞ, KUŞ EMRAH 2. Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 28-30 Ağustos 2020, Ankara https://www.kongreuzmani.com/2-uluslararasi-30-agustos-bilimsel-arastirmalar-sempozyumu.html
2020 Determination of some operating parameters in chickpea planting with a pneumatic single-seed planter Uluslararası GÜNAL MUHAMMED EMİN, KUŞ EMRAH 2. Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu https://www.kongreuzmani.com/2-uluslararasi-30-agustos-bilimsel-arastirmalar-sempozyumu.html
2018 The changing of some physical properties during fruit development on Kağızman’s Long Apple Uluslararası KUŞ EMRAH,GÜLSOY ERSİN,ALWAZEER DURIED,ŞİMŞEK MİKDAT IV. International Agriculture Congress, 05-08 July 2018, Nevşehir, Turkey.
2017 Determination of the Physical Development of the Şalak Apricot Fruit During the Development Period Uluslararası KUŞ EMRAH,GÜLSOY ERSİN,ALWAZEER DURİED II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP, 09-10 October 2017, Iğdır, Turkey)
2017 The Effect of Seed Drill Vibration on the Seed Spacing Uniformity in Row in Lentil Planting Uluslararası KUŞ EMRAH,YILDIRIM YILDIRAN,ALTIKAT SEFA,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP, 09-10 October 2017, Iğdır, Turkey) http://sempozyum.igdir.edu.tr/C3B6zet-kitapC3A7C4B1C49FC4B1
2017 The Applications of No-tillage in Turkey Uluslararası ALTIKAT SEFA,KUŞ EMRAH,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN,Zinnur Gözübüyük 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology, ICONSETE'2017-Rome, ITALY http://2017.iconsete.org/ABSTRACT_BOOK_ICONSETE’xx2017.pdf
2017 The Sowing Mechanization, Problems and Solution Suggestions in the Eastern Anatolia Region Uluslararası KUŞ EMRAH,ALTIKAT SEFA,DEMİR BÜNYAMİN,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP, 09-10 October 2017, Iğdır, Turkey)
2017 Usage of Microcontrollers in Agricultural Areas Uluslararası KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN,GÜLBE ALPER,ALTIKAT SEFA,KUŞ EMRAH II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP, 09-10 October 2017, Iğdır, Turkey)
2017 The Main Problems of Agriculture in Iğdır Uluslararası ALTIKAT SEFA,KUŞ EMRAH,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP, 09-10 October 2017, Iğdır, Turkey)
2017 The Importance of the Conservation Agriculture in Turkey Uluslararası ALTIKAT SEFA,KUŞ EMRAH,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP, 09-10 October 2017, Iğdır, Turkey)
2017 Soil CO2 Emissions Under Short-Term Tillage Effects Uluslararası KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN,ALTIKAT SEFA,KUŞ EMRAH 13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture International Workshop on Precision Agriculture, AGME2017-Izmir, TURKEY http://agme2017.org/abstracts
2016 Agricultural Originated Biomass Energy Equivalent Potential of Erzincan Province Uluslararası DEMİR BÜNYAMİN,ÇETİN NECATİ,KUŞ ZEYNEL ABİDİN,KUŞ EMRAH International Erzincan Symposium (28 Sep.- 01 Oct. 2016), Erzincan https://drive.google.com/drive/folders/0B_lOlZTMPkIzX0lXQl8wcmdBWnM?resourcekey=0-ubwjOj2VYO4RVCIZsNF3uA
2016 Ekici Makaralarda Farklı Oluk Çap ve Derinliklerinin SoyaTohumunun Akış Düzgünlüğüne Etkileri Ulusal YILDIRIM YILDIRAN,KUŞ EMRAH 30. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi
2015 İç Anadolu Bölgesinin Tarımda Teknoloji Kullanım Projeksiyonu Ulusal DEMİR BÜNYAMİN, KUŞ EMRAH İç Anadolu Bölgesi 2.Tarım ve Gıda Kongresi (28-30 Nisan 2015, Nevşehir)
2015 Iğdır İli Tarımsal Biyokütle Potansiyeli ve Enerji Eşdeğeri Ulusal KUŞ EMRAH, YILDIRIM YILDIRAN, Çokgez Kuş Ayşegül, DEMİR BÜNYAMİN İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi (28-30 Nisan 2015, Nevşehir)
2015 Ekim Mekanizasyonu Üzerine Bir Araştırma Erzurum İli Örneği Ulusal KUŞ EMRAH,YILDIRIM YILDIRAN,DEMİR BÜNYAMİN 29. Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi
2015 Kırsal Kalkınma Yatırımlarında Tarım Makineleri Hibe Programının Mersin İlinin Mekanizasyon Düzeyine Etkisi Ulusal DEMİR BÜNYAMİN,ÖZTÜRK İSMAİL,SAYINCI BAHADIR,KUŞ EMRAH 29. Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi
2014 Flow Accuracy of Fluted Feed Roller Used in Seed Drill for Dry Bean Seed Uluslararası YILDIRIM YILDIRAN,KUŞ EMRAH 12TH International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture
2013 Soya Tohumu İçin Oluklu Ekici Makaranın Akış Düzgünlüğü Ulusal YILDIRIM Yıldıran, KUŞ Emrah 28. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi
2010 Katı Ahır Gübresi Dağıtma Makinaları Genel Özellikleri Ulusal KUŞ EMRAH, YILDIRIM YILDIRAN Tarımsal Mekanizasyon 26. Ulusal Kongresi
2009 Tahıl Ekim Makinalarında Kullanılan Oluklu Makaralı Ekici Düzenlerde Oluk Şekli ve Derinliğinin Değişik İşletme Koşullarında Tohum Akışına Etkilerinin Belirlenmesi Ulusal KUŞ EMRAH, YILDIRIM YILDIRAN Tarımsal Mekanizasyon 25.Ulusal Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2022 Current Research in Agriculture, Forestry and Aquaculture Vacuum Type Precision Planters Settings Calibration and Effective Parameters Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2019 Kinoa ve amarant hasat artıklarından üretilen biyoyakıt peletlerin yanma özelliklerinin belirlenmesi SAVAŞ UZUNOĞLU Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Pnömatik tek dane ekim makinasıyla nohut ekiminde bazı işletme parametrelerinin belirlenmesi MUHAMMED EMİN GÜNAL Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Gübre Dağıtma Makinaları ve Uygulama Teknikleri Yüksek Lisans
2020-2021 Ekim Makinaları ve Uygulama Teknikleri Yüksek Lisans
2020-2021 Tarım Atıkları ve Değerlendirme Yöntemleri Yüksek Lisans
2020-2021 Biyokütle Enerjisi Yüksek Lisans
2020-2021 Hassas Tarım Teknolojileri Yüksek Lisans
2017-2018 Bitki Koruma Makinaları Lisans
2016-2017 Elektrik ve Elektronik Lisans
2016-2017 Meliorasyon Makinaları Lisans
2016-2017 Hasat Harman Makinaları Lisans
2016-2017 Termik Motorlar Lisans
2015-2016 Mekanik Teknolojisi Lisans
2020-2021 Tarım Makinaları Lisans
2019-2020 Gübre Dağıtma Makinaları ve Uygulama Teknikleri Yüksek Lisans
2019-2020 Ekim Makinaları ve Uygulama Teknikleri Yüksek Lisans
2019-2020 Tarım Makinaları Lisans
2017-2018 Hassas Tarım Teknolojileri Yüksek Lisans
2017-2018 Biyokütle Enerjisi Yüksek Lisans
2018-2019 Ekim Makinaları ve Uygulama Teknikleri Yüksek Lisans
2018-2019 Gübre Dağıtma Makinaları ve Uygulama Teknikleri Yüksek Lisans
2018-2019 Tarım Makinaları Lisans
2017-2018 Tarım Makinaları Lisans
2015-2016 Ekim Makinaları ve Uygulama Teknikleri Yüksek Lisans
2016-2017 Gübre Dağıtma Makinaları ve Uygulama Teknikleri Yüksek Lisans
2016-2017 Ekim Makinaları ve Uygulama Teknikleri Yüksek Lisans
2015-2016 Teknik Resim Lisans
2015-2016 Hassas Tarım Teknikleri Lisans
2015-2016 Ekim Bakım Gübreleme Makineleri Lisans
2015-2016 Tarım Makinaları Lisans
2016-2017 Tarım Makinaları Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Tahıl Ekim Makinalarında Kullanılan Oluklu Makaralı Ekici Düzenlerde Oluk Şekli ve Derinliğinin Değişik İşletme Koşullarında Tohum Akışına Etkilerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Üniversitesi Traktör Parkının Geliştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İlinde Yetiştirilen Bazı Standart ve Yerel Meyve Çeşitlerinin Gelişme Periyodu Süresince Fiziksel ve Fiziko-‎Kimyasal Özellikleri ile Optimum Hasat Zamanının Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
İstiridye mantarinin kuruma kinetiği ve renk değişimlerinin matematiksel ve yapay sinir ağlariyla modellenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı İri Taneli Tohumların Farklı Titreşim Seviyelerinin Etkisi Altında Tahıl Ekim Makinalarıyla Farklı Ekim Normları ve Çalışma Hızlarında Ekiminde Oluklu Makara Optimum Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Tohum Düşme Yüksekliği ve İlerleme Hızının Geleneksel ve Azaltılmış Toprak İşleme Şartlarında Ekim Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kinoa ve Amarant Hasat Artıklarından Üretilen Biyoyakıt Peletlerin Yanma Özelliklerinin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Tek Dane Ekim Makinalarıyla İri taneli Tohumların Ekiminde Bazı İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Tek Dane Ekim Makinalarıyla Fasulye ve Nohut Ekiminde Bazı İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2021 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2015 Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018
2018 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2017 Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2017 Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2016 BAP komisyon üyesi IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2016 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2015 Bölüm Başkan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2015 PDG ÜYESİ Proje Değerlendirme Grubu IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2016
2014 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2015