• L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2004
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/TARIM MAKİNELERİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı:
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2014
  Doktora

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/TARIM MAKİNELERİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Tohum Düşme Yüksekliği ve İlerleme Hızının Geleneksel ve Azaltılmış Toprak İşleme Şartlarında Ekim Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Yüksek Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/TARIM MAKİNELERİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Tahıl ekim makinalarında kullanılan oluklu makaralı ekici düzenlerde oluk şekli ve derinliğinin değişik işletme koşullarında tohum akışına etkilerinin belirlenmesi
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Determination of Physico-Mechanical Properties of Some Domestic and Foreign Walnut (Juglans regia l.) Varieties Uluslararası Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus 18 6
The Effect of Seed Drill Vibration on the Seed Spacing Uniformity in Row in Lentil Planting Uluslararası YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi 28 4
The Importance of the Conservation Agriculture for Turkey Uluslararası Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology 8 2
The Applications of No-tillage in Turkey Ulusal International Journal of Environmental Trends 1 1
Determination of Some Soil Characteristics Depending on Conventional and Reduced Tillage Circumstances Uluslararası Journal of the Institute of Science and Technology 7 4
Iğdır İli Tarımsal Biyokütle Potansiyeli ve Enerji Eşdeğeri Uluslararası Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. Tech. 6 1
Ekici Makaralarda Farklı Oluk Çap ve Derinliklerinin SoyaTohumunun Akış Düzgünlüğüne Etkileri Ulusal Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 12 2
İç Anadolu Bölgesinin Tarımda Teknoloji Kullanım Projeksiyonu Ulusal Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi
Optimization of seed flow evenness of fluted rolls used in seed drills by Taguchi method Uluslararası Scientific Research and Essays 7 1
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
The Changing of Some Physical Properties During Fruit Development on Kağızman’s Long Apple Uluslararası IV. International Agriculture Congress 05.07.2018
The Effect on the Flow Accuracy of Flute Diameter and Flute Depth at the Fluted Feed Rollers for Dry Bean Seed Uluslararası 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019
Kırsal Kalkınma Yatırımlarında Tarım Makineleri Hibe Programının Mersin İlinin Mekanizasyon Düzeyine Etkisi Ulusal 29. Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi 02.09.2015
Ekim Mekanizasyonu Üzerine Bir Araştırma Erzurum İli Örneği Ulusal 29. Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi 02.09.2015
Flow Accuracy of Fluted Feed Roller Used in Seed Drill for Dry Bean Seed Uluslararası 12TH International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture 03.09.2014
Erzincan İlinin Tarımsal Kökenli Biyokütle Enerji Eşdeğer Potansiyeli Uluslararası Uluslararası Erzincan Sempozyumu 28.09.2016
Katı Ahır Gübresi Dağıtma Makinaları Genel Özellikleri Ulusal Tarımsal Mekanizasyon 26. Ulusal Kongresi 22.09.2010
Tahıl Ekim Makinalarında Kullanılan Oluklu Makaralı Ekici Düzenlerde Oluk Şekli ve Derinliğinin Değişik İşletme Koşullarında Tohum Akışına Etkilerinin Belirlenmesi Ulusal Tarımsal Mekanizasyon 25.Ulusal Kongresi 01.10.2009
Soya Tohumu İçin Oluklu Ekici Makaranın Akış Düzgünlüğü Ulusal 28. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi 04.09.2013
Ekici Makaralarda Farklı Oluk Çap ve Derinliklerinin SoyaTohumunun Akış Düzgünlüğüne Etkileri Ulusal 30. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi 01.09.2016
The Sowing Mechanization, Problems and Solution Suggestions in the Eastern Anatolia Region Uluslararası II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
The Applications of No-tillage in Turkey Uluslararası 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology 14.08.2017
Determination of the Physical Development of the Şalak Apricot Fruit During the Development Period Uluslararası II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
Usage of Microcontrollers in Agricultural Areas Uluslararası II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
The Main Problems of Agriculture in Iğdır Uluslararası II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
The Importance of the Conservation Agriculture in Turkey Uluslararası II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
The Effect of Seed Drill Vibration on the Seed Spacing Uniformity in Row in Lentil Planting Uluslararası II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
Soil CO2 Emissions Under Short-Term Tillage Effects Uluslararası 13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture International Workshop on Precision Agriculture 13.09.2017
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2019 Kinoa ve amarant hasat artıklarından üretilen biyoyakıt peletlerin yanma özelliklerinin belirlenmesi SAVAŞ UZUNOĞLU Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Pnömatik tek dane ekim makinasıyla nohut ekiminde bazı işletme parametrelerinin belirlenmesi MUHAMMED EMİN GÜNAL Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Yüksek Lisans
2019-2020 EKİM MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Yüksek Lisans
2019-2020 TARIM MAKİNALARI Lisans
2017-2018 Hassas Tarım Teknolojileri Yüksek Lisans
2017-2018 Biyokütle Enerjisi Yüksek Lisans
2018-2019 Ekim Makinaları ve Uygulama Teknikleri Yüksek Lisans
2018-2019 Gübre Dağıtma Makinaları ve Uygulama Teknikleri Yüksek Lisans
2018-2019 Tarım Makinaları Lisans
2017-2018 Tarım Makinaları Lisans
2015-2016 EKİM MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Yüksek Lisans
2016-2017 GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Yüksek Lisans
2016-2017 EKİM MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Yüksek Lisans
2014-2015 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Lisans
2015-2016 HASSAS TARIM TEKNİKLERİ Lisans
2015-2016 Ekim Bakım Gübreleme Makineleri Lisans
2015-2016 TARIM MAKİNALARI Lisans
2016-2017 TARIM MAKİNALARI Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Tek Dane Ekim Makinalarıyla Fasulye ve Nohut Ekiminde Bazı İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Tek Dane Ekim Makinalarıyla İri taneli Tohumların Ekiminde Bazı İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kinoa ve Amarant Hasat Artıklarından Üretilen Biyoyakıt Peletlerin Yanma Özelliklerinin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı İri Taneli Tohumların Farklı Titreşim Seviyelerinin Etkisi Altında Tahıl Ekim Makinalarıyla Farklı Ekim Normları ve Çalışma Hızlarında Ekiminde Oluklu Makara Optimum Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Tahıl Ekim Makinalarında Kullanılan Oluklu Makaralı Ekici Düzenlerde Oluk Şekli ve Derinliğinin Değişik İşletme Koşullarında Tohum Akışına Etkilerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
PNÖMATİK TEK DANE HASSAS EKİM MAKİNALARINDA İLERLEME HIZI VE VAKUM BASINCININ BAZI İRİ TANELİ TOHUMLARIN EKİM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Tohum Düşme Yüksekliği ve İlerleme Hızının Geleneksel ve Azaltılmış Toprak İşleme Şartlarında Ekim Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Bölüm Başkanı UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
2017 Yönetim Kurulu Üyeliği SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2017 Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2016 BAP komisyon üyesi REKTÖRLÜK 2017
2016 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2019
2015 Bölüm Başkan Yardımcısı IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ
2015 PDG ÜYESİ Proje Değerlendirme Grubu IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ 2016
2014 Dekan Yardımcısı IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ 2015