E-posta Telefon
0 (476) 223 00 40 | 4416
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2010
  Doktora

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Bitümlü sıcak karışımlar için yeni bir işlenebilirlik yönteminin araştırılması
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2004
  Yüksek Lisans

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Uçucu kül ve silis dumanı katkılı yol betonlarının dayanım ve dayanıklılık özelliklerinin araştırılması
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1996 - 2000
  Lisans

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
An Approach Based on TRIZ Methodology and SERVQUAL Scale to Improve the Quality of Health Care Service A Case Study Uluslararası ALTUNTAŞ SERKAN,YENER ENGİN Ege Academic Review 12 1 2012 http://search.proquest.com/openview/d146692ff2537efc6dbba5b55bdd5adc/1?pq-origsite=gscholar
Effects of exposure time and temperature in aging test on asphalt binder properties Uluslararası YENER ENGİN,HINISLIOĞLU SİNAN International Journal of Civil & Structural Engineering 2014 http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijcse&volume=5&issue=2&article=003
Correlation between Shape of Aggregate and Mechanical Properties of Asphalt Concrete Uluslararası ARASAN SERACETTİN,YENER ENGİN,HATTATOĞLU FATİH,HINISLIOĞLU SİNAN,AKBULUT SUAT Road Materials and Pavement Design 12 2 2011 http://rmpd.revuesonline.com/article.jsp?articleId=16322
The Relationship between the Fractal Dimension and Mechanical Properties of Asphalt Concrete Uluslararası ARASAN SERACETTİN,YENER ENGİN,HATTATOĞLU FATİH,HINISLIOĞLU SİNAN,AKBULUT SUAT International Journal of Civil & Structural Engineering 1 2 2010 http://www.ipublishing.co.in/jcandsevol1no12010/EIJCSE1014.pdf
The Effects of Silica Fume and Fly Ash on the Scaling Resistance and Flexural Strength of Pavement Concrete Uluslararası YENER ENGİN,HINISLIOĞLU SİNAN Road Materials and Pavement Design 12 1 2011 http://rmpd.revuesonline.com/article.jsp?articleId=15852
A new frost salt scaling mechanism for concrete pavements based on brine rejection from ice layer adhered to concrete surface Uluslararası YENER ENGİN Road Materials and Pavement Design 16 1 2015
A new energy saving for the determination of mixing temperature in hot mix asphalts Uluslararası Yener Engin, Hınıslıoğlu Sinan ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH 26 2 2011 http://www.silascience.com/journals_detail.aspx?j_id=2&v_no=7
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Perlit Agregalı Betonlerın Asit Direncinin Araştırılması Uluslararası GÜL RÜSTEM,YENER ENGİN,Khanjarkhani Ali UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Silis Dumanı ve Uçucu Kül Kullanılan Perlit Agregalı Betonların Mukavemet Özellikleri Uluslararası GÜL RÜSTEM,YENER ENGİN,Khanjarkhani Ali UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Evaluation of freeze-thaw damage mechanisms for concrete pavements Uluslararası YENER ENGİN,KARAASLAN CEMAL 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCE 19.06.2019 https://drive.google.com/file/d/14uVvs4tl3aUXHxqQMDFDmyVUuA-XEF5H/view
Effect of Clinker Additive on Pumice-basedGeopolymer Properties Uluslararası YENER ENGİN,KARAASLAN CEMAL 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ONADVANCES INNATURAL APPLIED SCIENCES 19.06.2019 https://drive.google.com/file/d/14uVvs4tl3aUXHxqQMDFDmyVUuA-XEF5H/view
KÜR KOŞULLARININ GEOPOLİMER BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Uluslararası YENER ENGİN,KARAASLAN CEMAL UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11-12 Nisan 2019 Iğdır Üniversitesi, Iğdır - Türkiye 11.04.2019
Influence Of The Temperature And Time Variations On The Aging Of Bituminous Binders Uluslararası Engin YENER, Sinan HINISLIOĞLU The Ninth International Congress On Advances In Civil Engineering (ACE) 27.09.2010
An artificial neural network model for determination of mixing temperature in hot mix asphalts Uluslararası Engin YENER, Sinan HINISLIOĞLU The 1st International Symposium on Computing in Science & Engineering Proceedings 03.06.2010
The Effect of Olive Pomace on Asphalt Binder Properties Uluslararası Engin YENER, Mehrzad Mohabbi YADOLLAHİ International Conference on Civil Engineering Architecture and Urban Sustaniable Develepment 18.12.2013
Investigation of a new workability method for the bituminous mixtures Uluslararası Engin YENER, Sinan HINISLIOĞLU The Ninth International Congress On Advances In Civil Engineering (ACE) 27.09.2010
The relationship between the angle of repose and shape properties of granular materials using image analysis Uluslararası Seracettin ARASAN, Engin YENER 2nd International Symposium onComputing in Science and Engineering 01.06.2011
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Geopolimerlerin yol üstyapılarında kullanılabilirliğinin araştırılması YUNUS AKASLAN Yüksek Lisans Tamamlandı
Sanayi atıklarının yol üstyapılarında kullanılabilirliğinin araştırılması BURAK ŞARA Yüksek Lisans Tamamlandı
Erzincan-Trabzon demiryolu geçki alternatiflerinin karşılaştırılması NURİYE YILDIZ Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Özel Betonlar Lisans
2019-2020 İnşaat Mühendisliğine Giriş Lisans
2019-2020 İleri Kaplama Teknolojisi Yüksek Lisans
2018-2019 Karayolu ve Havaalanı Üstyapı Tasarımı Yüksek Lisans
2019-2020 Bitümlü malzemeler Yüksek Lisans
2018-2019 Bitümlü malzemeler Yüksek Lisans
2018-2019 Ulaştırma Mühendisliği I Lisans
2019-2020 Ulaştırma Mühendisliği I Lisans
2018-2019 İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı Lisans
2018-2019 Malzeme Bilimi Lisans
2019-2020 Ulaştırma Proje Lisans
2018-2019 Ulaştırma Proje Lisans
2018-2019 Teknik Resim Lisans
2014-2015 İLERİ KAPLAMA TEKNOLOJİSİ Yüksek Lisans
2014-2015 BİTÜMLÜ MALZEMELER Yüksek Lisans
2014-2015 Tüneller Lisans
2014-2015 ULAŞIM II Lisans
2014-2015 ULAŞIM 1 Lisans
2014-2015 BETON YOLLAR Lisans
2015-2016 İLERİ KAPLAMA TEKNOLOJİSİ Yüksek Lisans
2015-2016 BİTÜMLÜ MALZEMELER Yüksek Lisans
2015-2016 BETON YOLLAR Lisans
2015-2016 Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği Lisans
2017-2018 İLERİ KAPLAMA TEKNOLOJİSİ Yüksek Lisans
2017-2018 BİTÜMLÜ MALZEMELER Yüksek Lisans
2017-2018 Trafik Mühendisliğine Giriş Lisans
2017-2018 Kentiçi Ulaşım Lisans
2017-2018 Beton Yollar Lisans
2017-2018 Üstyapı Yönetim Sistemleri Lisans
2017-2018 Yol Malzemeleri Lisans
2017-2018 İSTATİSTİK Lisans
2015-2016 İSTATİSTİK Lisans
2014-2015 İSTATİSTİK Lisans
2013-2014 İSTATİSTİK Lisans
2012-2013 İSTATİSTİK Lisans
2011-2012 İSTATİSTİK Lisans
2015-2016 Karayolu Esnek Üstyapıları Lisans
2015-2016 Ulaşım Lisans
2012-2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI Lisans
2011-2012 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI Lisans
2013-2014 İLERİ KAPLAMA TEKNOLOJİSİ Yüksek Lisans
2012-2013 İLERİ KAPLAMA TEKNOLOJİSİ Yüksek Lisans
2013-2014 KARAYOLU VE HAVAALANI ÜSTYAPI TASARIMI Yüksek Lisans
2012-2013 KARAYOLU VE HAVAALANI ÜSTYAPI TASARIMI Yüksek Lisans
2012-2013 BİTÜMLÜ MALZEMELER Yüksek Lisans
2013-2014 BİTÜMLÜ MALZEMELER Yüksek Lisans
2011-2012 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Lisans
2010-2011 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Lisans
2013-2014 BETON YOLLAR Lisans
2012-2013 BETON YOLLAR Lisans
2011-2012 YAPI MALZEMELERİ Lisans
2012-2013 TOPOĞRAFYA Lisans
2011-2012 TOPOĞRAFYA Lisans
2013-2014 ULAŞIM II Lisans
2012-2013 ULAŞIM II Lisans
2011-2012 ULAŞIM II Lisans
2013-2014 ULAŞIM I Lisans
2012-2013 ULAŞIM I Lisans
2011-2012 ULAŞIM I Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
İnşaat Mühendisleri Odası Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Bölüm Başkan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2010 Anabilim Dalı Başkanı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2016
2011 Bölüm Başkanı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2014
2011 Dekan Yardımcısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2012