E-posta Telefon
0 (476) 223 00 40 | 7319
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2010
  Doktora

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Bitümlü sıcak karışımlar için yeni bir işlenebilirlik yönteminin araştırılması
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2004
  Yüksek Lisans

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Uçucu kül ve silis dumanı katkılı yol betonlarının dayanım ve dayanıklılık özelliklerinin araştırılması
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1996 - 2000
  Lisans

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 The Effect of Alkaline Activator Components on the Properties of Fly Ash Added Pumice Based Geopolymer Uluslararası KARAASLAN CEMAL, YENER ENGİN Journal of the Institute of Science and Technology http://dx.doi.org/10.21597/jist.840872
2010 The Relationship between the Fractal Dimension and Mechanical Properties of Asphalt Concrete Uluslararası ARASAN SERACETTİN,YENER ENGİN,HATTATOĞLU FATİH,HINISLIOĞLU SİNAN,AKBULUT SUAT International Journal of Civil & Structural Engineering 1 2 http://www.ipublishing.co.in/jcandsevol1no12010/EIJCSE1014.pdf
2011 The Effects of Silica Fume and Fly Ash on the Scaling Resistance and Flexural Strength of Pavement Concrete Uluslararası YENER ENGİN,HINISLIOĞLU SİNAN Road Materials and Pavement Design 12 1 http://rmpd.revuesonline.com/article.jsp?articleId=15852
2015 A new frost salt scaling mechanism for concrete pavements based on brine rejection from ice layer adhered to concrete surface Uluslararası YENER ENGİN Road Materials and Pavement Design 16 1
2020 Curing Time and Temperature Effect on the Resistance to Wet-Dry Cycles of Fly Ash Added Pumice Based Geopolymer Uluslararası YENER ENGİN, KARAASLAN CEMAL Journal of Cement Based Composites 1 http://dx.doi.org/10.36937/cebacom.2020.002.004
2021 The effect of pozzolanic mineral additives on the strength and durability properties of structural lightweight concrete Uluslararası YENER ENGİN, GÜL RÜSTEM, KHANJHARKHANİ ALİ Civil Engineering Beyond Limits 2 http://dx.doi.org/10.36937/cebel.2021.002.005
2011 A new energy saving for the determination of mixing temperature in hot mix asphalts Uluslararası Yener Engin, Hınıslıoğlu Sinan ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH 26 2 http://www.silascience.com/journals_detail.aspx?j_id=2&v_no=7
2014 Effects of exposure time and temperature in aging test on asphalt binder properties Uluslararası YENER ENGİN,HINISLIOĞLU SİNAN International Journal of Civil & Structural Engineering http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijcse&volume=5&issue=2&article=003
2011 Correlation between Shape of Aggregate and Mechanical Properties of Asphalt Concrete Uluslararası ARASAN SERACETTİN,YENER ENGİN,HATTATOĞLU FATİH,HINISLIOĞLU SİNAN,AKBULUT SUAT Road Materials and Pavement Design 12 2 http://rmpd.revuesonline.com/article.jsp?articleId=16322
2012 An Approach Based on TRIZ Methodology and SERVQUAL Scale to Improve the Quality of Health Care Service A Case Study Uluslararası ALTUNTAŞ SERKAN,YENER ENGİN Ege Academic Review 12 1 http://search.proquest.com/openview/d146692ff2537efc6dbba5b55bdd5adc/1?pq-origsite=gscholar
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Mineral Katkı ile Pomza Esaslı Geopolimer Harçların Özelliklerinin İyileştirilmesi Uluslararası YENER ENGİN, KARAASLAN CEMAL, BAĞATUR TAMER International Pumice and Perlite Symposium (PuPeS’21)
2021 Pomzanın Beton Üretiminde Portland Çimentosu Yerine Toz Bağlayıcı Olarak Kullanılması Uluslararası KARAASLAN CEMAL, YENER ENGİN, BAĞATUR TAMER International Pumice and Perlite Symposium (PuPeS’21)
2021 Pomza Esaslı Geopolimer Betonların Durabilitesi Uluslararası KARAASLAN CEMAL, YENER ENGİN International Pumice and Perlite Symposium (PuPeS’21)
2019 Effect of Clinker Additive on Pumice-basedGeopolymer Properties Uluslararası YENER ENGİN,KARAASLAN CEMAL 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ONADVANCES INNATURAL APPLIED SCIENCES https://drive.google.com/file/d/14uVvs4tl3aUXHxqQMDFDmyVUuA-XEF5H/view
2019 KÜR KOŞULLARININ GEOPOLİMER BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Uluslararası YENER ENGİN,KARAASLAN CEMAL UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11-12 Nisan 2019 Iğdır Üniversitesi, Iğdır - Türkiye
2019 Evaluation of freeze-thaw damage mechanisms for concrete pavements Uluslararası YENER ENGİN,KARAASLAN CEMAL 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCE https://drive.google.com/file/d/14uVvs4tl3aUXHxqQMDFDmyVUuA-XEF5H/view
2019 Perlit Agregalı Betonlerın Asit Direncinin Araştırılması Uluslararası GÜL RÜSTEM,YENER ENGİN,Khanjarkhani Ali UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
2019 Silis Dumanı ve Uçucu Kül Kullanılan Perlit Agregalı Betonların Mukavemet Özellikleri Uluslararası GÜL RÜSTEM,YENER ENGİN,Khanjarkhani Ali UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
2013 The Effect of Olive Pomace on Asphalt Binder Properties Uluslararası YENER ENGİN, MOHABBI YADOLLAHI MEHRZAD International Conference on Civil Engineering Architecture and Urban Sustaniable Develepment
2011 The relationship between the angle of repose and shape properties of granular materials using image analysis Uluslararası Seracettin ARASAN, Engin YENER 2nd International Symposium onComputing in Science and Engineering
2010 Investigation of a new workability method for the bituminous mixtures Uluslararası Engin YENER, Sinan HINISLIOĞLU The Ninth International Congress On Advances In Civil Engineering (ACE)
2010 Influence Of The Temperature And Time Variations On The Aging Of Bituminous Binders Uluslararası Engin YENER, Sinan HINISLIOĞLU The Ninth International Congress On Advances In Civil Engineering (ACE)
2010 An artificial neural network model for determination of mixing temperature in hot mix asphalts Uluslararası Engin YENER, Sinan HINISLIOĞLU The 1st International Symposium on Computing in Science & Engineering Proceedings
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2021 Su yapılarında kullanılabilir pomza esaslı geopolimer betonların geliştirilmesi CEMAL KARAASLAN Doktora Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2019-2020 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2018-2019 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2015-2016 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2014-2015 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2013-2014 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2012-2013 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2011-2012 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2019-2020 Özel Betonlar Lisans
2019-2020 İnşaat Mühendisliğine Giriş Lisans
2019-2020 İleri Kaplama Teknolojisi Yüksek Lisans
2018-2019 Karayolu ve Havaalanı Üstyapı Tasarımı Yüksek Lisans
2019-2020 Bitümlü malzemeler Yüksek Lisans
2018-2019 Bitümlü malzemeler Yüksek Lisans
2018-2019 Ulaştırma Mühendisliği I Lisans
2019-2020 Ulaştırma Mühendisliği I Lisans
2018-2019 İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı Lisans
2018-2019 Malzeme Bilimi Lisans
2019-2020 Ulaştırma Proje Lisans
2018-2019 Ulaştırma Proje Lisans
2018-2019 Teknik Resim Lisans
2014-2015 İLERİ KAPLAMA TEKNOLOJİSİ Yüksek Lisans
2014-2015 BİTÜMLÜ MALZEMELER Yüksek Lisans
2014-2015 Tüneller Lisans
2014-2015 ULAŞIM II Lisans
2014-2015 ULAŞIM 1 Lisans
2014-2015 BETON YOLLAR Lisans
2015-2016 İLERİ KAPLAMA TEKNOLOJİSİ Yüksek Lisans
2015-2016 BİTÜMLÜ MALZEMELER Yüksek Lisans
2015-2016 BETON YOLLAR Lisans
2015-2016 Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği Lisans
2017-2018 İLERİ KAPLAMA TEKNOLOJİSİ Yüksek Lisans
2017-2018 BİTÜMLÜ MALZEMELER Yüksek Lisans
2017-2018 Trafik Mühendisliğine Giriş Lisans
2017-2018 Kentiçi Ulaşım Lisans
2017-2018 Beton Yollar Lisans
2017-2018 Üstyapı Yönetim Sistemleri Lisans
2017-2018 Yol Malzemeleri Lisans
2017-2018 İSTATİSTİK Lisans
2015-2016 İSTATİSTİK Lisans
2014-2015 İSTATİSTİK Lisans
2013-2014 İSTATİSTİK Lisans
2012-2013 İSTATİSTİK Lisans
2011-2012 İSTATİSTİK Lisans
2015-2016 Karayolu Esnek Üstyapıları Lisans
2015-2016 Ulaşım Lisans
2012-2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI Lisans
2011-2012 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI Lisans
2013-2014 İLERİ KAPLAMA TEKNOLOJİSİ Yüksek Lisans
2012-2013 İLERİ KAPLAMA TEKNOLOJİSİ Yüksek Lisans
2013-2014 KARAYOLU VE HAVAALANI ÜSTYAPI TASARIMI Yüksek Lisans
2012-2013 KARAYOLU VE HAVAALANI ÜSTYAPI TASARIMI Yüksek Lisans
2012-2013 BİTÜMLÜ MALZEMELER Yüksek Lisans
2013-2014 BİTÜMLÜ MALZEMELER Yüksek Lisans
2011-2012 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Lisans
2010-2011 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Lisans
2013-2014 BETON YOLLAR Lisans
2012-2013 BETON YOLLAR Lisans
2011-2012 YAPI MALZEMELERİ Lisans
2012-2013 TOPOĞRAFYA Lisans
2011-2012 TOPOĞRAFYA Lisans
2013-2014 ULAŞIM II Lisans
2012-2013 ULAŞIM II Lisans
2011-2012 ULAŞIM II Lisans
2013-2014 ULAŞIM I Lisans
2012-2013 ULAŞIM I Lisans
2011-2012 ULAŞIM I Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Kurulumu Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı
Perlit Esaslı Geopolimerlerin Yol Üstyapılarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ
Uçucu Kül, Aluminat Çimentosu ve Pomza ile Geopolimer Beton Üretimi Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Bölüm Başkan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2010 Anabilim Dalı Başkanı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2016
2011 Bölüm Başkanı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2014
2011 Dekan Yardımcısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2012