ercan-aras.webp

Dr. Öğr. Üye.

Ercan ARASE-posta Telefon
04762230010 | 3150
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2017 - 2022
  Doktora

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR)/

  Tez Adı: Planlı davranış kuramı yönelimli psiko-eğitim programının ergenlerin psikolojik yardım alma tutum ve niyeti üzerindeki etkililiğinin incelenmesi: Bir karma yöntem çalışması
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2015
  Yüksek Lisans

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Üniversite öğrencilerinin kişisel ve sosyal uyum düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2017 RESEARCHING ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’ OF PERSONAL AND SOCIAL ADJUSTMENT LEVELS İN TERMS OF VARIOUS VARIABLES Uluslararası ARAS ERCAN,ALVER BİROL INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES 8 30
2021 Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanım Amaçlarını Belirleme Ölçeği’nin Geliştirilmesi Ulusal ARAS ERCAN, PEKER ADEM Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 25 http://sosbilder.igdir.edu.tr/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=25
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Ergenlere Yönelik Psikolojik Yardım Arama Tutumu ve Niyetini Belirleme Ölçeklerinin Geliştirilmesi Ulusal ARAS ERCAN, PEKER ADEM 22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 2021%20Erg.%20psik.%20yard.alma%20tutum%20ve%20niyeti%20ölç..pd
2021 Ergenlere Yönelik Psikolojik Yardım Arama Tutumu ve Niyetini Belirleme Ölçeklerinin Geliştirilmesi Uluslararası ARAS ERCAN, PEKER ADEM 22.Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi https://pdr.org.tr/wp-content/uploads/2021/11/22-uluslararasi-psikolojik-danisma-ve-rehberlik-kongresi-bildiri-ozet-kitapcigi.pdf
2018 Yalnızlık, Dürtüsellik ve Problemli İnternet Kullanımı Arasındaki İlişkiler Uluslararası ARAS ERCAN,PEKER ADEM,YALÇIN RAGIP ÜMİT X. INTERNATION CONGRESS OF EDUCATION RESEARCH
2018 Psikolojik Danışmanların Rehberlik Yönetmeliğine Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi Uluslararası PEKER ADEM,ARAS ERCAN 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
2017 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL VE SOSYAL UYUM DÜZEYLERİNİNBAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Uluslararası ARAS ERCAN,ALVER BİROL INTERNATIONALCONGRESS OF EURASIANSOCIAL SCIENCES 2017 file:///C:/Users/Ercan20Aras/Downloads/icoess20C3B6zet20kitabC4B1.pdf
2017 Ergenlerin Sosyal Medyaya Yönelik Tutumları Uluslararası PEKER ADEM,ARAS ERCAN,İŞÇİ Necmettin Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu
2013 Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık ile Güvengenlik, Sosyal Destek ve Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası ALVER BİROL, DİLEKMEN MÜCAHİT, SEÇER İSMAİL, KODAN ÇETİNKAYA SEMANUR, ARAS ERCAN, KILIÇ ŞENAY DUYGU 2nd INTERNATIONAL COUNSELING AND EDUCATION CONFERENCE www.ice-c.net
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Lisans
2021-2022 Kriz Yönetimi ve Öfke Kontrolü Önlisans
2021-2022 Hasta Psikolojisi ve Kişilerarası İlişkiler Önlisans
2021-2022 Çocuk Psikolojisi ve Ruh sağlığı Önlisans
2021-2022 Özel Eğitim Önlisans
2021-2022 Özel Eğitim Lisans
2021-2022 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Lisans
2021-2022 Psikoloji Lisans
2019-2020 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Lisans
2019-2020 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Önlisans
2019-2020 Rehberlik Önlisans
2017-2018 Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı Önlisans
2017-2018 Okul Önce Eğitim Kurumlarınd Uygulama-II Önlisans
2017-2018 Kiriz Yönetimi ve Öfke Kontrolü Önlisans
2017-2018 Psikolojiye Giriş Önlisans
2017-2018 Rehberlik Önlisans
2017-2018 Kaynaştırma Eğitimi Önlisans
2017-2018 Eğitim Bilimine Giriş Lisans
2016-2017 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI Önlisans
2016-2017 Kişisel Gelişim Önlisans
2016-2017 KAYNAŞTIRMA EĞİTİM Önlisans
2016-2017 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Önlisans
2015-2016 çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı Önlisans
2014-2015 çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı Önlisans
2013-2014 çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı Önlisans
2014-2015 ÖZEL EĞİTİM Önlisans
2013-2014 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Önlisans
2013-2014 KAYNAŞTIRMA EĞİTİM Önlisans
2012-2013 KAYNAŞTIRMA EĞİTİM Önlisans
2013-2014 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Önlisans
2012-2013 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Önlisans
2013-2014 ÖZEL EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME Önlisans
2012-2013 ÖZEL EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME Önlisans
2013-2014 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÖZEL EĞİTİM Önlisans
2012-2013 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÖZEL EĞİTİM Önlisans
2012-2013 İLETİŞİM Önlisans
2013-2014 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Önlisans
2012-2013 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Önlisans
2013-2014 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2016 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2016 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2014 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2016
2013 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2016