E-posta Telefon
| 4073
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2020
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME (DR)/

  Tez Adı: FARKLI TOPRAK YÖNETİM UYGULAMALARININ BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ İLE MISIR (Zea mays L.) VE BUĞDAY (Tiriticum aestivum L.) BİTKİLERİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2013
  Yüksek Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/TOPRAK BİLİMİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Malçlamanın toprak nemi ve bazı toprak özelliklerine etkisi
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2009
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Subsoil Compaction: The Intensity of Manifestation in Silty Clayey Calcic Pantofluvic Fluvisols of the Iğdır Region (Eastern Turkey) Uluslararası Eurasian Soil Science 52 3
The Effect of Verticillium dahliae on the Amount of Nutrients in Strawberry Plants Uluslararası Journal of the Institute of Science and Technology 9 2
Çilek bitkilerinde besin elementi miktarına Verticillium dahliae’nın etkisi Ulusal Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 2
A CASE STUDY:WIND CHARACTERISTICS OF IGDIR PROVINCE INTERMS OF WIND EROSION AND INTRODUCTION OFSECOND WIND EROSION AREA Uluslararası Fresenius Environmental Bulletin 27 11
EFFECT OF MULCHING ON SOIL MOISTUREAND SOME SOIL CHARACTERISTICS Uluslararası FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 26 12
Determining surface soil properties of wind erosion area of Igdir-Aralik and estimating the soil loss. Uluslararası Freenius environmental bulletin 26 5
Farklı Toprak Özelliklerinin Taban Çayırların Floristik Kompozisyonu Üzerine Etkisi Uluslararası Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 ÖZEL SAYI-2
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
On the influence of boundary conditions at depth in modeling heat transfer in soil Uluslararası III. International Eurasian Agriculture And Natural Sciences Congress 17.10.2019
An Evaluation of Drainage Waters Regarding the Availability for Agricultural Irrigation in Igdir Uluslararası International Agricultural Sciences Congress 09.05.2018
Assessment of Iğdır Plain Agricultural Soils: Soil Fertility Uluslararası International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 15.05.2017
Irrigation-related Nitrate and Phosphate Losses in Iğdır Plain Agricultural Land Uluslararası II. International Iğdır Symposium 09.10.2017
An Overview of Agriculture in Iğdır: Soil and Land Use Status Uluslararası II. International Iğdır Symposium 09.10.2017
The Relationship Between Verticillium dahliae and Mineral Nutrition in Strawberry Uluslararası Internatıonal Conference on Advancesin Natural and Applied Sciences 21.04.2016
Determination of surface soil properties and estimation of soil loss by wind erosion at Igdir Aralık Turkey Uluslararası ISCO 18 conference 31.05.2015
Effect of mulching on soil moisture and some soil characteristics Uluslararası 1 st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition 01.10.2013
Kurak zonda ağaçlandırmanın toprak organik maddesi ve agragat stabilitesi üzerine etkisi Ulusal 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22.10.2013
Iğdır İli tarım topraklarının ph ve tuzluluk açısından değerlendirmesi Ulusal 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22.10.2013
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Proje Adı Görev: Tür:
Kurak iklimlerde malçlamanın toprağın fiziksel özelliklerine etkisi Araştırmacı BAP
Iğdır da Bozkır Alanlarda Ağaçlandırma ile Korumanın Doğal Bitki Örtüsü ve Toprak Sağlığına Etkileri Araştırmacı BAP
Iğdır Ovasında Kurak Taban Çayırlarının Bazı Toprak ve Bitki Örtüsü Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırmacı BAP
Iğdır Aralık rüzgar erozyon sahasının yüzey toprak özelliklerinin belirlenmesi ve toprak kayıplarının tahmini Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: