E-posta Telefon
| 0000
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2020
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME (DR)/

  Tez Adı: FARKLI TOPRAK YÖNETİM UYGULAMALARININ BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ İLE MISIR (Zea mays L.) VE BUĞDAY (Tiriticum aestivum L.) BİTKİLERİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2013
  Yüksek Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/TOPRAK BİLİMİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Malçlamanın toprak nemi ve bazı toprak özelliklerine etkisi
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2009
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2018 A CASE STUDY:WIND CHARACTERISTICS OF IGDIR PROVINCE INTERMS OF WIND EROSION AND INTRODUCTION OFSECOND WIND EROSION AREA Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT,ŞİMŞEK UĞUR,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK Fresenius Environmental Bulletin 27 11 https://www.researchgate.net/publication/328839322_A_CASE_STUDY_WIND_CHARACTERISTICS_OF_IGDIR_PROVINCE_IN_TERMS_OF_WIND_EROSION_AND_INTRODUCTION_OF_SECOND_WIND_EROSION_AREA
2017 Determining surface soil properties of wind erosion area of Igdir-Aralik and estimating the soil loss. Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT,ŞİMŞEK UĞUR,TOHUMCU FARUK,ERDEL ERHAN Freenius environmental bulletin 26 5 http://www.prt-parlar.de/
2019 Subsoil Compaction: The Intensity of Manifestation in Silty Clayey Calcic Pantofluvic Fluvisols of the Iğdır Region (Eastern Turkey) Uluslararası ŞİMŞEK UĞUR,SHEIN E V,MİKAİLSOY FARİZ,BOLOTOV Andrei G,ERDEL ERHAN Eurasian Soil Science 52 3 http://link.springer.com/10.1134/S1064229319030104
2016 Farklı Toprak Özelliklerinin Taban Çayırların Floristik Kompozisyonu Üzerine Etkisi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,ŞİMŞEK UĞUR,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK,GÖKMEN FATİH Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 http://dergipark.gov.tr/doi/10.21566/tarbitderg.281890
2017 DETERMINING SURFACE SOIL PROPERTIES OF WINDEROSION AREA OF IGDIR-ARALIK AND ESTIMATINGTHE SOIL LOSS Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT,ŞİMŞEK UĞUR,TOHUMCU FARUK,ERDEL ERHAN Fresenius Environmental Bulletin 26 5
2019 Çilek bitkilerinde besin elementi miktarına Verticillium dahliae’nın etkisi Ulusal GENÇ KESİMCİ TUBA,DEMİRCİ ERKOL,ŞİMŞEK UĞUR,TOHUMCU FARUK,ERDEL ERHAN Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 2
2017 EFFECT OF MULCHING ON SOIL MOISTUREAND SOME SOIL CHARACTERISTICS Uluslararası ŞİMŞEK UĞUR,ERDEL ERHAN,BARİK KENAN FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 26 12
2019 The Effect of Verticillium dahliae on the Amount of Nutrients in Strawberry Plants Uluslararası GENÇ KESİMCİ TUBA,DEMİRCİ ERKOL,ŞİMŞEK UĞUR,TOHUMCU FARUK,ERDEL ERHAN Journal of the Institute of Science and Technology 9 2 http://dergipark.org.tr/doi/10.21597/jist.556229
2017 Effect of Mulching on Soil Moisture and Some Soil Characteristics Uluslararası ŞİMŞEK UĞUR,ERDEL ERHAN,BARİK KENAN FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 26 12 https://www.researchgate.net/publication/322661363_Effect_of_mulching_on_soil_moisture_and_some_soil_characteristics
2021 Vegetation cover-wind erosion correlation: A case study Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT, ERDEL ERHAN European Journal of Science and Technology 27 http://dx.doi.org/10.31590/ejosat.955460
2021 Farklı Toprak İşleme Sistemlerinde Yetiştirilen Buğday Bitkisinin Farklı Gelişim Dönemlerinde Toprakların Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi Uluslararası ERDEL ERHAN Journal of the Institute of Science and Technology 11 4 http://dx.doi.org/10.21597/jist.871472
2021 Determining The Effect of Different Tillage Methods on Soil Penetration Resistance During Wheat Growing Season Uluslararası ERDEL ERHAN Journal of the Institute of Science and Technology 11 4 http://dx.doi.org/10.21597/jist.911273
2021 A Comparison of Six Methods Used to Evaluate Apparent Thermal Diffusivity for Soils (Iğdır Region, Eastern Turkey) Uluslararası MİKAİL REŞAT, HAZAR ELMAN, ERDEL ERHAN, MİKAİLSOY FARİZ Mathematical Analysis and Convex Optimization 2 1 http://dx.doi.org/10.52547/maco.2.1.5
2022 A Study of Soil and Land Features with Geographic Information Systems (GIS) Analysis: Iğdır, Türkiye Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT, ERDEL ERHAN Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 9 2 http://dx.doi.org/10.19159/tutad.1076908
2022 Soil Enzyme Activities Affecting by Different Tillage Systems and Cover Crops Following Corn Cultivation Uluslararası ERDEL ERHAN Journal of the Institute of Science and Technology 12 2 http://dx.doi.org/10.21597/jist.1009439
2022 Effects of Salinity and Alkalinity on Soil Enzyme Activities in Soil Aggregates of Different Sizes Uluslararası ERDEL ERHAN Eurasian Soil Science 55 6 http://dx.doi.org/10.1134/s1064229322060047
2022 Evolution of Turkey Soil Maps and Iğdır Province Example Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT, ERDEL ERHAN Journal of Agriculture 5 1 http://dx.doi.org/10.46876/ja.1076839
2022 Determination of Thermophysical Properties of Fluvisols in Eastern Turkey Using Various Models Uluslararası ERDEL ERHAN, MİKAİLSOY FARİZ Eurasian Soil Science http://dx.doi.org/10.1134/s1064229322110047
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 DETERMINATION OF THE INITIAL VELOCITY OF CATALASE ENZYME IN SOILS Uluslararası ERDEL ERHAN, MİKAİLSOY FARİZ International scientific conference XXV Docuchaev conference for young scientists http://www.dokuchaevskie.ru/our-conferences/conference-2022
2022 DETERMINATION OF THE THERMAL PROPERTIES OF SOILS IN THE WINTER SEASON OF EASTERN ANATOLIA REGION (IGDIR, TURKEY) Uluslararası ERDEL ERHAN, MİKAİLSOY FARİZ KARABAKH III. INTERNATIONAL CONGRESS OF APPLIED SCIENCES "YEAR OF SHUSHA- 2022" https://www.scienceazerbaijan.org/_files/ugd/614b1f_25489f8bd1a84a469dfe98c15fe859d1.pdf
2021 TUZLU TOPRAKTA KATALAZ REAKSIYONUNUN SUBSTRATLA INHIBISYONUNUN KINETIK ANALIZI (IĞDIR ILI, TÜRKIYE) Uluslararası MİKAİLSOY FARİZ, ERDEL ERHAN, ŞİMŞEK UĞUR 3. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS https://09ac859f-21d1-4d36-8f64-a4f1c989a42e.filesusr.com/ugd/262ebf_237cc5c6618042c788e6b3e869c1c007.pdf
2021 EFFECTS OF FREEZING AND THAWING ON ENZYME ACTIVITIES UNDER PASTURE AND AGRICULTURAL SOILS Uluslararası ERDEL ERHAN, MİKAİLSOY FARİZ, ŞİMŞEK UĞUR International scientific conference XXIV Docuchaev conference for young scientists http://www.dokuchaevskie.ru/our-conferences/2021g?lang=en
2020 DETERMINATION OF CATALASE ACTIVITY IN SALT AFFECTED SOILS IN IGDIR Uluslararası ERDEL ERHAN, MİKAİLSOY FARİZ, ŞİMŞEK UĞUR IV. INTERNATIONAL EURASIAN AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES CONGRESS https://www.online.agrieurasia.com/pdf/tammetin_kitabi.pdf
2019 On the influence of boundary conditions at depth in modeling heat transfer in soil Uluslararası MİKAİLSOY FARİZ,ERDEL ERHAN,HAZAR ELMAN,Reşat Mikail III. International Eurasian Agriculture And Natural Sciences Congress http://agrieurasia.com/EN/Home
2018 An Evaluation of Drainage Waters Regarding the Availability for Agricultural Irrigation in Igdir Uluslararası ŞİMŞEK UĞUR,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK,GÖKMEN FATİH International Agricultural Sciences Congress http://www.agricongressvan.org/turkish/
2017 Irrigation-related Nitrate and Phosphate Losses in Iğdır Plain Agricultural Land Uluslararası ŞİMŞEK UĞUR,KARAOĞLU MÜCAHİT,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK,GÖKMEN FATİH II. International Iğdır Symposium http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/488II.20International20IC49FdC4B1r20Symposium20Absract20Book20Final20Draft.pdf
2017 Assessment of Iğdır Plain Agricultural Soils: Soil Fertility Uluslararası ŞİMŞEK UĞUR,KARAOĞLU MÜCAHİT,ERDEL ERHAN International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies http://icafofconference.com/Final_Version_Abstract_Proceeding_Book_ICAFOF.pdf
2017 An Overview of Agriculture in Iğdır: Soil and Land Use Status Uluslararası ŞİMŞEK UĞUR,KARAOĞLU MÜCAHİT,GÖKMEN FATİH,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK II. International Iğdır Symposium http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/488II.20International20IC49FdC4B1r20Symposium20Absract20Book20Final20Draft.pdf
2016 The Change of Soil Organic Matter Content According to Different Product Groups in the Arid Turkey (Iğdır Plain) Uluslararası ŞİMŞEK UĞUR, KARAOĞLU MÜCAHİT, ERDEL ERHAN 27th INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONGRESS OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY
2016 The Relationship Between Verticillium dahliae and Mineral Nutrition in Strawberry Uluslararası GENÇ TUBA,DEMİRCİ ERKOL,ŞİMŞEK UĞUR,TOHUMCU FARUK,ERDEL ERHAN Internatıonal Conference on Advancesin Natural and Applied Sciences
2015 Determination of surface soil properties and estimation of soil loss by wind erosion at Igdir Aralık Turkey Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT,ŞİMŞEK UĞUR,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK ISCO 18 conference
2015 Farklı Toprak Özelliklerinin Taban Çayırların Floristik Kompozisyonu Üzerine Etkisi Ulusal TEMEL SÜLEYMAN, ŞİMŞEK UĞUR, ERDEL ERHAN, TOHUMCU FARUK, GÖKMEN FATİH 11. Tarla Bitkileri Kongresi
2013 Kurak zonda ağaçlandırmanın toprak organik maddesi ve agragat stabilitesi üzerine etkisi Ulusal Uğur Şimşek, Mücahit Karaoğlu, Faruk Tohumcu, Fatih Gökmen,Erhan Erdel 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi,
2013 Iğdır İli tarım topraklarının ph ve tuzluluk açısından değerlendirmesi Ulusal Uğur Şimşek, Erhan Erdel, Faruk Tohumcu., Sevil Sürmeli 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi,
2013 Effect of mulching on soil moisture and some soil characteristics Uluslararası Uğur ŞİMŞEK, Erhan ERDEL, Kenan BARİK 1 st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Uygulamalı ileri toprak fiziği Yüksek Lisans
2020-2021 toprakta su hareketi Yüksek Lisans
2020-2021 Uygulamalı ileri toprak fiziği Yüksek Lisans
2020-2021 Toprak bilgisi Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Kurak iklimlerde malçlamanın toprağın fiziksel özelliklerine etkisi Araştırmacı BAP
Iğdır Ovası Tuzlu Topraklarında Katalaz Enziminin Aktivitesi ve Kinetiği Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Ovasında Kurak Taban Çayırlarının Bazı Toprak ve Bitki Örtüsü Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırmacı BAP
Iğdır ovasında bozkır alanlarda ağaçlandırmanın toprak ve vejetasyon özelliklerine etkisinin belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır da Bozkır Alanlarda Ağaçlandırma ile Korumanın Doğal Bitki Örtüsü ve Toprak Sağlığına Etkileri Araştırmacı BAP
Iğdır Aralık rüzgâr erozyon sahasının yüzey toprak özelliklerinin belirlenmesi ve toprak kayıplarının tahmini Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Ovasında Kurak Taban Çayırlarının Bazı Toprak Ve Bitki Örtüsü Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Yöresinde toprak işlemesiz tarım altındaki buğday yetiştiriciliğinde toprak sıcaklığının ve nem içeriğinin belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: