E-posta Telefon
04762261314 | 4057
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  1996 - 2000
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/BAHÇE BİTKİLERİ PR./

  Tez Adı:
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2003
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BAHÇE BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Van ekolojik koşullarında farklı örtü altı tiplerinde bazı çilek çeşitlerinin adaptasyonu
 • D

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2012
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BAHÇE BİTKİLERİ (DR)/

  Tez Adı: Aydın’xxın Yenipazar, Bozdoğan ve Karacasu ilçelerinde doğal olarak yetişen bademlerin (Prunus amygdalus L.) seleksiyonu
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
The Determination of Promising Genotypes in Native Walnut (Juglans regia L.) Populations of Hani (Diyarbakır) District Ulusal Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7 2
Van Ekolojik Koşullarında Farklı Örtü Tiplerinin Bazı Çilek Çeşitlerinin Adaptasyonu Üzerine Etkileri Ulusal Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 1
Aydın ili Yenipazar Bozdoğan ve Karacasu ilçeleri Badem Prunus amygdalus Batch Seleksiyonu : Pomolojik Özellikler Ulusal Akademik Ziraat Dergisi 3 2
Aydın ili Yenipazar Bozdoğan ve Karacasu İlçelerinden Selekte Edilen Badem Prunus amygdalus Batch Genotiplerinin Protein Yağ ve Yağ Asidi Bileşimlerinin Belirlenmesi Ulusal Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 1
Antepfıstığı Üretimi ve Pazarlaması Ulusal Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 2
Türkiye Lokal Badem Seleksiyon Çalışmaları Ulusal Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 26 1
Ceviz ve İçerdiği Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığı Açısından Önemi Üzerine Yapılan Bazı Çalışmalar Ulusal Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 6
Tuzluca Iğdır Bölgesi Ceviz Genotiplerinin Fiziko Kimyasal Karakterizasyonu Ulusal Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33 2
Iğdır İlinden Seçilen Ceviz Juglans regia L Genotiplerinin Bazı Pomolojik ve Kimyasal Özellikleri Ulusal Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 31 3
Iğdır Yöresi Cevizlerinin Juglans regia L Seleksiyonu Ulusal Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 1
Identification and Selection of Some Female Fig (Ficus carica L.) Genotypes from Mardin Province of Turkey Uluslararası Pakistan Journal of Botany 49 2
Determination of Some Botanical, Phenological, Physical and Chemical Characteristics of Walnut (Juglans regia l.) Genotypes Grown in Turkey Uluslararası Applied Ecology And Environmental Research 15 3
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Nar (Punica granatum L.) Potansiyeli Konusunda Bir Araştırma Ulusal Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 2
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Badem (Prunus amygdalus L.)Potansiyeline Genel Bir Bakış Ulusal Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 3
Karakoyunlu(Iğdır) Yöresinden Seçilen Ceviz(Juglans regia L.) Genotiplerinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Ulusal Bahçe 46 2
A Research on Fruit Production Potantial of Mardin Province Uluslararası Middle East Journal of Science 3 2
A Research on Determination Some Botanical, Pomological and Chemical Properties of Walnut Genotypes (Juglans regia l.) Grown in Eastern Turkey Uluslararası Fresenius Environmental Bulletin 27 4
Fatty Acid, Mineral and Proximate Compositions of Various Genotypes and Commercial Cultivars of Sweet Almond from the Same Ecological Conditions Uluslararası Applied Ecology And Environmental Research 16 3
Assessment of Relationship Between Fruit Characteristics of Almond Selections From Aydın Region Using Canonical Correlation Analysis Method Uluslararası Fresenius Environmental Bulletin 27 7
A Review on Organic Pistachio Growth and Development Opportunities in Turkey Ulusal Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 4 1
Çitlembik Bitkisinin Kimyasal Bileşimi ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri Ulusal Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 3
Iğdır İlinin Meyvecilik Potansiyeli ve İl Ekonomisine Katkısı Ulusal Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 3
Kimyasal ve Elle Meyve Seyreltme Uygulamalarının Bazı Elma Çeşitlerinde Polifenol Oksidaz Aktivitesi Üzerine Etkisi Ulusal Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 2
Ordu İlinin Farklı Rakım ve Lokasyonlarında Yetiştirilen Bazı Fındık Çeşitlerinin Meyve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ulusal Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 5 1
Effects of Benzyladenine and Naphthalene Acetic Acid Applications on Fruit Thinning and Quality of Some Apple Cultivars Grafted onto MM 106 Rootstocks Ulusal Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 Ek Sayı:2
Determination of Phenological and Pomological Properties and Fatty Acid Contents of Some Wild Almond Genotypes (Prunus fenzliana Fritsch) Grown on The Slopes of Mount Ararat Uluslararası Journal of Agricultural Science and Technology 21 6
Determination of Fatty Acids, α-Tocopherol, β-Caroten, Minerals, and Some Pomological Properties of Walnut Genotypes Selected from Aras Valley (Eastern Turkey) Uluslararası Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 38 3
Determination of Physico-Mechanical Properties of Some Domestic and Foreign Walnut (Juglans regia l.) Varieties Uluslararası Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus 18 6
Ümitvar Ceviz (Juglans regia L.) Genotiplerinin Belirlenmesi ÜzerineBir Araştırma: Türkiye, Kars-Kağızman Yöresi Ulusal Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 7 1
Iğdır Yöresindeki Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların Ağaç Yaşı İle ilişkilerinin Belirlenmesi Ulusal Bahçe 45 1
Tuzluca Iğdır İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin Seleksiyonu Ulusal Bahçe 45 1
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Çilekte Farklı Örtü Altı Uygulamalarının Besin Maddesi Alımına Etkisi Üzerine Bir Araştırma Ulusal IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 08.09.2003
Çilek Yetiştiriciliğinde Farklı Örtü Altı Uygulamalarının Çiçek Ölümleri ve Verim Kayıpları Üzerine Etkisi Ulusal IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 08.09.2003
Textural and Physico Chemical Characteristics of Şalak Apricose Apricot Cultivar Uluslararası VII International Agriculture Symposium 06.10.2016
Determination of Fruit Quality Traits in Some Hazelnut Cultivars Grown at Different Altitudes in Ordu Province Uluslararası IX. International Congress on Hazelnut, Atakum,Samsun-Turkey 15.08.2017
Determination of the Physical Development of the Şalak Apricot Fruit Duringthe Development Period Uluslararası II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
An Overview of Fruit Production Potential and Its Contribution to the Local Economy in Iğdır Province Uluslararası II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
A research on Pomegranate (Punica granatum l.) Growing and the State of Selection Studies in Turkey Uluslararası VIII International Agricultural Symposium, AGROSYM 2017 05.10.2017
The Cr, Ni, Cd and Pb Contents of Some Walnut Genotypes in Aras Valley Uluslararası II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
Iğdır Yöresindek Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların Ağaç Yaşı İle İlişkilerinin Belirlenmesi Ulusal VII.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25.08.2015
Aras Havzasında Yetiştirilen Şalak Kayısı Çeşidinin Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri Üzerine Yetişme Yerinin Etkisi Ulusal VII.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25.08.2015
Tuzluca (Iğdır) İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin Seleksiyonu Ulusal VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25.08.2015
Karakoyunlu (Iğdır) Yöresinden Seçilen Ceviz (Juglans regia l.) Genotiplerinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Ulusal III. Ulusal Ceviz Sempozyumu 13.10.2016
A Research on Production Potential and Development Opportunities of Pistachio (Pistacia vera L.) in Turkey Uluslararası 7th International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences(CABES-2017) 14.12.2017
Production Potential and Development Opportunities of Pistachio(Pistacia vera L.) Grown in Gaziantep Province (Turkey) Uluslararası International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering(ICINSE 2018), Turkish Republic of Northern Cyprus 03.01.2018
The Changing of Some Physical Properties During Fruit Development on Kağızman’s Long Apple Uluslararası IV. International Agriculture Congress 05.07.2018
A research on Production Potential of Fruits grown on Ağri Province Uluslararası International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering(ICINSE 2018), Turkish Republic of Northern Cyprus 03.01.2018
IIğdır İlinin Aralık İlçesinde Tohumdan Yetişmiş Badem Genotiplerinin Meyve Özellikleri Uluslararası UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Kağızman Yöresinden Selekte Edilmiş Ümitvar Ceviz (Juglans regia l.) Genotiplerinin Bazı Kimyasal ve Mineral İçerikleri Uluslararası 3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi 20.12.2019
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2018 Iğdır ekolojisinde yetiştirilen bazı elma çeşitlerinde benziladenin ve naftalin asetik asit uygulamalarının meyve seyreltmesi ve kalitesi üzerine etkileri BERNA TURAK Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Hani (Diyarbakır) yöresinde doğal olarak yetişen cevizlerin (Juglans regia l.) seleksiyonu MUSTAFA ÇİÇEK Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Yeşilyurt (Malatya) yöresi bademlerinin (Prunus amygdalus L.) seleksiyonu MURAT BÜYÜKFIRAT Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Iğdır'da yetişen yerli kara erik (Prunus domestica L.) genotiplerinin fenolojik, pomolojik ve morfolojik özelliklerinin belirlenmesi ÖZÜM YAŞAR Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Kağızman (Kars) yöresi cevizlerinin (Juglans regia L.) seleksiyonu EKREM VAROL Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 ORGANİK TARIM VE GENEL PRENSİPLERİ Yüksek Lisans
2019-2020 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİNDE KULLANILAN ANAÇLAR Yüksek Lisans
2019-2020 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Yüksek Lisans
2019-2020 BAHÇE BİTKİLERİ Lisans
2019-2020 MEYVE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Lisans
2019-2020 MEYVE POMOLOJİSİ Yüksek Lisans
2019-2020 BAHÇE BİTKİLERİNDE DÖLLENME BİYOLOJİSİ Yüksek Lisans
2018-2019 ORGANİK TARIM VE GENEL PRENSİPLERİ Yüksek Lisans
2018-2019 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİNDE KULLANILAN ANAÇLAR VE ÜRETİMİ Yüksek Lisans
2018-2019 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Yüksek Lisans
2018-2019 MEYVE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Lisans
2014-2015 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİNDE KULLANILAN ANAÇLAR VE ÜRETİMİ Yüksek Lisans
2014-2015 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Yüksek Lisans
2014-2015 BAHÇE BİTKİLERİ Lisans
2014-2015 BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ II Lisans
2013-2014 BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ II Lisans
2014-2015 MEYVE YETİŞTİRME TEKNİĞİ Lisans
2014-2015 SUPTROPİK MEYVE TÜRLERİ Lisans
2014-2015 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ Lisans
2015-2016 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Yüksek Lisans
2015-2016 SICAK İKLİM SEBZELERİ Lisans
2015-2016 MEYVE YETİŞTİRME TEKNİĞİ Lisans
2015-2016 SUPTROPİK MEYVE TÜRLERİ Lisans
2015-2016 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ Lisans
2015-2016 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Lisans
2015-2016 SERİN İKLİM SEBZELERİ Lisans
2015-2016 BAHÇE BİTKİLERİNE GİRİŞ Lisans
2016-2017 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Yüksek Lisans
2016-2017 SICAK İKLİM SEBZELERİ Lisans
2016-2017 BAHÇE BİTKİLERİ Lisans
2016-2017 MEYVE YETİŞTİRME TEKNİĞİ Lisans
2016-2017 SUPTROPİK MEYVE TÜRLERİ Lisans
2016-2017 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ Lisans
2016-2017 SERİN İKLİM SEBZELERİ Lisans
2017-2018 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Yüksek Lisans
2017-2018 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİNDE KULLANILAN ANAÇLAR VE ÜRETİMİ Yüksek Lisans
2017-2018 BAHÇE BİTKİLERİ Lisans
2017-2018 MEYVE YETİŞTİRME TEKNİĞİ Lisans
2017-2018 SUPTROPİK MEYVE TÜRLERİ Lisans
2017-2018 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ Lisans
2018-2019 BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ Lisans
2013-2014 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Yüksek Lisans
2013-2014 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİNDE KULLANILAN ANAÇLAR VE ÜRETİMİ Yüksek Lisans
2013-2014 SUPTROPİK MEYVE TÜRLERİ Lisans
2013-2014 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezş Müdürlüğüne Elma Bahçesi Tesisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İlinde Yetiştirilen Bazı Standart ve Yerel Meyve Çeşitlerinin Gelişme Periyodu Süresince Fiziksel ve Fiziko-‎Kimyasal Özellikleri ile Optimum Hasat Zamanının Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde Yer Alan Bal Ormanına Badem Bahçesi Tesisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Görüntü işleme ve yapay sinir ağları yardımıyla elma sınıflandırılması ve leke analizi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Aras Havzası Ceviz Seleksiyonu ve Ümitvar Genotiplerde Bazı Kimyasal Özelliklerin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Iğdır Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Alımı ve Değerlendirme komisyonu Üye
Iğdır Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2014 Erasmus Fakülte Koordinatörü REKTÖRLÜK
2019 Bologna fakülte koordinatörü REKTÖRLÜK
2018 Bölüm Başkanı UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
2019 BAP komisyon üyeliği REKTÖRLÜK
2018 Farabi Koordinatörü REKTÖRLÜK
2017 Dekan Yardımcısı IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ 2017
2015 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2018
2013 Bölüm Başkanı BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU