E-posta Telefon
(0476) 223 00 10 | 3042
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

  2017 - 2020
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR)/

  Tez Adı: Mükemmeliyetçiliğin problem çözme becerisine etkisinde duygusal zekânın aracı rolü: Turist rehberlerine yönelik bir uygulama
 • Y

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2016
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Turist rehberlerinin tükenmişlik düzeylerinin işe yabancılaşma eğilimlerine etkisi
 • L

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2014
  Lisans

  TURİZM FAKÜLTESİ/TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ/TURİZM REHBERLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
The Mediating Role of Emotional Intelligence on the Impact of Perfectionism on Problem-solving Skills: An Application for Tourist Guides Uluslararası KIRICI TEKELİ EZGİ, ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN Journal of Hospitality and Tourism Insights 2021 http://dx.doi.org/10.1108/jhti-11-2020-0216
Kontrol Odağının Psikolojik Dayanıklılık Üzerine Etkisinde Duygusal Zekânın Aracı Rolü: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama Uluslararası TEKELİ MEHMET, KIRICI TEKELİ EZGİ Journal of Tourism and Gastronomy Studies 9 1 2021 https://jotags.org/2021/vol9_issue1_article1.pdf
Göreme Tarihi Milli Parkı’nın Sürdürülebilir Turizm Açısından Değerlendirilmesi Uluslararası ÇEŞMECİ NİHAT,KIRICI TEKELİ EZGİ TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi (TURAN-SAM) 10 40 2018 http://www.turansam.org/TURAN-SAM_40.pdf
Hizmet Kalitesini Arttırmaya Yönelik E-Şikâyetlerin Değerlendirilmesi: Sarıkamış Otellerine İlişkin Nitel Bir Araştırma Uluslararası KIRICI TEKELİ EZGİ, TEKELİ MEHMET Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 25 1 2021 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/60912/652946
Otel İşletmelerinde Etik Liderlik Davranışının Örgütsel Adalet Üzerine Etkisi Uluslararası İNAK AYDIN,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,KIRICI EZGİ Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 14 2018 http://sosbilder.igdir.edu.tr/SonSayi.aspx
Profesyonel Turist Rehberlerinin Foodie Turist Tipine Bakış Açıları: Nitel Bir Araştırma Uluslararası DEMİREL NİLGÜN,KIRICI TEKELİ EZGİ Journal of Tourism Theory and Research 6 1 2020 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jttr/issue/52138/633445
Ordu-Çambaşı Kayak Merkezinin Gelişimine İlişkin Paydaşların Görüşlerinin Değerlendirilmesi Uluslararası DEMİREL NİLGÜN,KIRICI TEKELİ EZGİ Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 1 2020 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/53123/652975
Turist Rehberlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İşe Yabancılaşma Eğilimlerine Etkisi Uluslararası KIRICI EZGİ,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD) 14 1 2017 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/290533
Mükemmeliyetçiliğin Problem Çözme Becerisine Etkisinde Duygusal Zekânın Aracı Rolü: Turist Rehberlerine Yönelik Bir Uygulama Uluslararası KIRICI TEKELİ EZGİ,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 4 2020 https://www.tutad.org
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Tourism and Woman Phenomenon: A Bibliometric Analysis Based on a Web of Science Database Uluslararası KIRICI TEKELİ EZGİ, BOZKURT İREM, TABAK GÜLSÜM The Conference on Managing Tourism Across Continents (MTCON'21) 01.04.2021
Turist Rehberliği Mesleğine İlişkin Görüşlerin İçerik Analizi Yoluyla Değerlendirilmesi: Ekşi Sözlük Örneği Ulusal KIRICI TEKELİ EZGİ III. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi 05.11.2020 https://www.turistrehberligikongresi.com/
The Effect of Ethical Leadership Behavior on Organizational Justice Uluslararası ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,İNAK AYDIN,KIRICI EZGİ II. International Iğdır Symposium 09.10.2017 http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf
Evaluation of the Historical Sinop Prison From A Visitor Perspective in the Scope of Dark Tourism: A Qualitative Research Uluslararası KIRICI TEKELİ EZGİ,TEKELİ MEHMET,BOZKURT İREM IV. International West Asia Congress of Tourism Research (IWACT-2020) 15.10.2020 https://iwact.org/
Göreme Tarihi Milli Parkı’nın Sürdürülebilir Turizm Açısından Değerlendirilmesi Ulusal ÇEŞMECİ NİHAT,KIRICI EZGİ Kapadokya Turizm Paneli 15.04.2015
Profesyonel Turist Rehberlerinin Foodie Turist Tipine Bakış Açıları Ulusal DEMİREL NİLGÜN,KIRICI TEKELİ EZGİ II. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi 29.04.2019
Evaluation the Views of Stakeholders Regarding the Development of Ordu-Çambaşı Ski Center Uluslararası DEMİREL NİLGÜN,KIRICI TEKELİ EZGİ The First International Winter Tourism Congress (IWTC 2019) 19.12.2019 https://wintertourismcongress.atauni.edu.tr/
Evaluation of E-Complaints to Improve Service Quality: A Qualitative Research on Sarıkamış Hotels Uluslararası KIRICI TEKELİ EZGİ,TEKELİ MEHMET The First International Winter Tourism Congress (IWTC 2019) 19.12.2019 https://wintertourismcongress.atauni.edu.tr/
Bibliometric Analysis of Researches for Gastronomy Tourism Uluslararası TEKELİ MEHMET,KIRICI TEKELİ EZGİ Uluslararası Göbeklitepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi 05.06.2020
Bibliometric Analysis of Researches for Religious Tourism Uluslararası KIRICI TEKELİ EZGİ,TEKELİ MEHMET IV. International Management and Social Sciences Conference 05.06.2020
Evaluation of E-Complaints for Thermal Hotels Providing Services Within the Scope of Health Tourism: The Case of Nevşehir Uluslararası TEKELİ MEHMET,KIRICI TEKELİ EZGİ IV. International Management and Social Sciences Conference 05.06.2020
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Makro Perspektiften Turizm Stratejileri Turizmde Dışa Bağımlılık İle Mücadele Stratejileri Bölüm(ler)
2020 Anadolu’ da İnanç Turizmi Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar Kırklar Efsanesi Bölüm(ler)
2020 Anadolu’ da İnanç Turizmi Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar İstanbul Sinagogları: Yahudi Kültür Mirası Bölüm(ler)
2020 Turist Rehberleri İçin Anadolu’ da Antik Kent ve Merkezler Didyma Bölüm(ler)
2020 Selected Academic Studies From Turkish Tourism Sector Sustainable Gastronomic Tourism Bölüm(ler)
2020 Cultural Heritage and Tourism Tangible and Intangible Cultural Heritage Elements in Tourism Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 TURİZM VE KÜLTÜR Lisans
2020-2021 ALTERNATİF TURİZM Lisans
2020-2021 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-I Önlisans
2020-2021 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Önlisans
2020-2021 MESLEKİ YABANCI DİL-III Önlisans
2020-2021 TURİZM MEVZUATI Önlisans
2020-2021 DİNLER TARİHİ Önlisans
2020-2021 MESLEKİ YABANCI DİL-I Önlisans
2020-2021 SANAT TARİHİ-I Önlisans
2018-2019 HAVACILIK İNGİLİZCESİ-II Önlisans
2018-2019 HAVACILIK İNGİLİZCESİ-I Önlisans
2019-2020 MESLEKİ YABANCI DİL-IV Önlisans
2019-2020 MESLEKİ YABANCI DİL-III Önlisans
2019-2020 MESLEKİ YABANCI DİL-II Önlisans
2019-2020 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-IV Önlisans
2018-2019 MESLEKİ YABANCI DİL-IV Önlisans
2018-2019 MESLEKİ YABANCI DİL-III Önlisans
2018-2019 MESLEKİ YABANCI DİL-II Önlisans
2017-2018 YABANCI DİL-II Önlisans
2017-2018 MESLEKİ YABANCI DİL-IV Önlisans
2017-2018 MESLEKİ YABANCI DİL-III Önlisans
2017-2018 MESLEKİ YABANCI DİL-II Önlisans
2017-2018 SANAT TARİHİ-II Önlisans
2019-2020 ULUSLARARASI KÜLTÜRLER Önlisans
2019-2020 TÜRKİYE MÜZELERİ VE ANTİK KENTLERİ Önlisans
2019-2020 TURİST REHBERLİĞİ VE TUR YÖNETİMİ Önlisans
2019-2020 İKONOGRAFİ Önlisans
2019-2020 SANAT TARİHİ-II Önlisans
2019-2020 SANAT TARİHİ-I Önlisans
2019-2020 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-III Önlisans
2019-2020 MESLEKİ YABANCI DİL-I Önlisans
2019-2020 DİNLER TARİHİ Önlisans
2019-2020 TURİZM MEVZUATI Önlisans
2018-2019 SANAT TARİHİ-II Önlisans
2018-2019 ANADOLU UYGARLIKLARI-I Önlisans
2018-2019 TURİZM MEVZUATI Önlisans
2018-2019 İKONOGRAFİ Önlisans
2018-2019 ULUSLARARASI KÜLTÜRLER Önlisans
2018-2019 TÜRKİYE MÜZELERİ VE ANTİK KENTLERİ Önlisans
2018-2019 TURİST REHBERLİĞİ VE TUR YÖNETİMİ Önlisans
2018-2019 SANAT TARİHİ-I Önlisans
2018-2019 DİNLER TARİHİ Önlisans
2018-2019 MESLEKİ YABANCI DİL-I Önlisans
2017-2018 TÜRKİYE MÜZELERİ VE ANTİK KENTLERİ Önlisans
2017-2018 İKONOGRAFİ Önlisans
2017-2018 ULUSLARARASI KÜLTÜRLER Önlisans
2017-2018 TURİST REHBERLİĞİ VE TUR YÖNETİMİ Önlisans
2017-2018 MESLEKİ YABANCI DİL-I Önlisans
2017-2018 YABANCI DİL-I Önlisans
2017-2018 DİNLER TARİHİ Önlisans
2017-2018 SANAT TARİHİ-I Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
İSTANBUL REHBERLER ODASI (İRO) Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2021 Bölüm Başkanı KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ