E-posta Telefon
| 4075
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2020
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİTKİ BESLEME (DR)/

  Tez Adı: IĞDIR YÖRESİ ALKALİ TOPRAKLARINA UYGULANAN FARKLI ORGANİK ATIKLARIN TOPRAKLARIN FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ile MISIR BİTKİSİNİN VERİM ve VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2011
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TOPRAK (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Zeytinyağı fabrikası katı atıklarının toprak özellikleri ile mısır bitkisinin (Zea mays L.) verim ve verim parametreleri üzerine etkisi
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2007
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
The use of iron (III) ferrocyanide soil amendment for removing salt from the soil surface Uluslararası ANGIN İLKER,SARI SERDAR,AKSAKAL EKREM LÜTFİ,TOHUMCU FARUK Arid Land Research and Management 33 1 2019 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15324982.2018.1474400
The Effect of Verticillium dahliae on the Amount of Nutrients in Strawberry Plants Uluslararası GENÇ KESİMCİ TUBA,DEMİRCİ ERKOL,ŞİMŞEK UĞUR,TOHUMCU FARUK,ERDEL ERHAN Journal of the Institute of Science and Technology 9 2 2019 http://dergipark.org.tr/doi/10.21597/jist.556229
WIND CHARACTERISTICS OF IGDIR PROVINCE INTERMS OF WIND EROSION AND INTRODUCTION OFSECOND WIND EROSION AREA:A CASE STUDY Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT,ŞİMŞEK UĞUR,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 27 11 2018 https://www.prt-parlar.de/download_feb_2018/
Farklı Toprak Özelliklerinin Taban Çayırların Floristik Kompozisyonu Üzerine Etkisi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,ŞİMŞEK UĞUR,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK,GÖKMEN FATİH Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 ÖZEL SAYI-2 2016 http://dergipark.gov.tr/doi/10.21566/tarbitderg.281890
DETERMINING SURFACE SOIL PROPERTIES OF WINDEROSION AREA OF IGDIR-ARALIK AND ESTIMATINGTHE SOIL LOSS Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT,ŞİMŞEK UĞUR,TOHUMCU FARUK,ERDEL ERHAN FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 26 5 2017 http://www.prt-parlar.de/download_feb_2017/
DETERMINING SURFACE SOIL PROPERTIES OF WINDEROSION AREA OF IGDIR-ARALIK AND ESTIMATINGTHE SOIL LOSS Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT,ŞİMŞEK UĞUR,TOHUMCU FARUK,ERDEL ERHAN Fresenius Environmental Bulletin 26 5 2017
Zeytinyağı Fabrikası Atık Uygulamalarının Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Olan Etkisi Uluslararası TOHUMCU FARUK,AYDIN ADİL Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 47 1 2016
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Tuzlu-Alkali Toprağa Uygulanan Polivinilalmkol’ün (PVA) Farklı Sebze Türlerinde Fide Çıkış Performansları Üzerine Etkileri Uluslararası SARI SERDAR,ÖZDEN EREN,TOHUMCU FARUK 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019
FARKLI TUZ İÇERİĞİNE SAHİP TOPRAKLARDA EKİM DERİNLİĞİNİN KAVUN TOHUMLARININ ÇIKIŞ GÜCÜNE ETKİLERİ Uluslararası ÖZDEN EREN,SARI SERDAR,TOHUMCU FARUK 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019
An Evaluation of Drainage Waters Regarding the Availability for Agricultural Irrigation in Igdır Uluslararası ŞİMŞEK UĞUR,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK,GÖKMEN FATİH International Agricultural Sciences Congress 09.05.2018 http://www.agricongressvan.org/Album/CONGRESS_ORAL_PRESENTATIONS.pdf
The Effect of Sulfur Application on Antioxidant Enzyme Activity of Cucumber (Cucumis sativus L.) Plants Uluslararası GÜNEŞ ADEM,SÖNMEZ OSMAN,UZUN OĞUZHAN,ÖZGÜL MÜDAHİR,HORUZ AYHAN,TOHUMCU FARUK,SARI SERDAR,TURAN METİN 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018 http://www.ugap.turkiyekongre.com/index_htm_files/Uugap2018-abstract-book-draft-version.pdf
Determination of the Effects of Humic Acid Applications on Heavy Metal Contents of Soil Uluslararası GÜNEŞ ADEM,SÖNMEZ OSMAN,UZUN OĞUZHAN,ŞAHAN SERKAN,TOHUMCU FARUK,BAŞARAN MUSTAFA,TURAN METİN ECOLOGY 2017 11.05.2017 http://ecology2017.com/files/abstractbook_official_rev3.pdf
Effects of Humic Acid Treatments on Amino acid Contents of Spinach(Spinacia oleracea L.) Uluslararası GÜNEŞ ADEM,UZUN OĞUZHAN,SÖNMEZ OSMAN,TOHUMCU FARUK,SARI SERDAR,BAŞARAN MUSTAFA,TURAN METİN 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018 http://www.ugap.turkiyekongre.com/index_htm_files/Uugap2018-abstract-book-draft-version.pdf
Efficiency Of Humic Acid Application On Tomato (Solanum Lycopersicum L.) Seedlings Growth Parameters Uluslararası GÜNEŞ ADEM,BEYZİ ERMAN,UZUN OĞUZHAN,BAŞARAN MUSTAFA,TOHUMCU FARUK,TURAN METİN,ORUÇ BAŞAK International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) 15.05.2017 http://icafofconference.com/Final_Version_Abstract_Proceeding_Book_ICAFOF.pdf
Effects Of Humic Acid Applications On Nitrogen Use Efficiency Of Lettuce (Lactuca Sativa) Uluslararası GÜNEŞ ADEM,UZUN OĞUZHAN,BEYZİ ERMAN,TOHUMCU FARUK,BAŞARAN MUSTAFA,TURAN METİN,GÜNEŞ SULTAN,ORUÇ BAŞAK International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) 15.05.2017 http://icafofconference.com/Final_Version_Abstract_Proceeding_Book_ICAFOF.pdf
A New Approach for the Reclamation of Salt-Affected Soils: Salt Harvest Technique Uluslararası ANGIN İLKER,SARI SERDAR,AKSAKAL EKREM LÜTFİ,TOHUMCU FARUK II. International Iğdır Symposium 09.10.2017 http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/488II.20International20IC49FdC4B1r20Symposium20Absract20Book20Final20Draft.pdf
Irrigation-related Nitrate and Phosphate Losses in Iğdır Plain Agricultural Land Uluslararası ŞİMŞEK UĞUR,KARAOĞLU MÜCAHİT,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK,GÖKMEN FATİH II. International Iğdır Symposium 09.10.2017 http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/488II.20International20IC49FdC4B1r20Symposium20Absract20Book20Final20Draft.pdf
An Overview of Agriculture in Iğdır: Soil and Land Use Status Uluslararası ŞİMŞEK UĞUR,KARAOĞLU MÜCAHİT,GÖKMEN FATİH,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK II. International Iğdır Symposium 09.10.2017 http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/488II.20International20IC49FdC4B1r20Symposium20Absract20Book20Final20Draft.pdf
Farklı Toprak Özelliklerinin Kurak Taban Çayırların FloristikKompozisyonu Üzerine Etkisi Ulusal TEMEL SÜLEYMAN,ŞİMŞEK UĞUR,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK,GÖKMEN FATİH 11. Tarla Bitkileri Kongresi 07.09.2015 http://www.tarlabk2015.com/index/sayfa/81/bildiri-kitaplari
The Relationship Between Verticillium dahliae and Mineral Nutrition in Strawberry Uluslararası GENÇ TUBA,DEMİRCİ ERKOL,ŞİMŞEK UĞUR,TOHUMCU FARUK,ERDEL ERHAN Internatıonal Conference on Advancesin Natural and Applied Sciences 21.04.2016
Determination of surface properties and estimation of soil loss by wind erosion at Igdir Aralık Turkey Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT,ŞİMŞEK UĞUR,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK ISCO 18 conference 31.05.2015
Iğdır İli tarım topraklarının ph ve tuzluluk açısından değerlendirmesi Ulusal Şimşek Uğur, Erdel Erhan, Tohumcu Faruk, Sürmeli Sevil 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22.10.2013
Kurak zonda ağaçlandırmanın toprak organik maddesi ve agragat stabilitesi üzerine etkisi Ulusal Şimşek Uğur, Karaoğlu Mücahit, Tohumcu Faruk, Gökmen Fatih, Erdel Erhan 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22.10.2013
Farklı yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin Solanum esculentum L çimlenmesi üzerine etkisi Ulusal Tohumcu Faruk, Sarı Serdar, Güneş Adem, Aydın Adil 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi 03.06.2013
Hidrojel dozlarının tuzlu topraklarda yetiştirilen fasulye ıspanak mısır buğday arpa ve marul bitkilerinin verim parametreleri ile mineral besin içerikleri üzerine etkisi Ulusal Sarı Serdar, Tohumcu Faruk, Güneş Adem, Erdel Erhan 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi 03.06.2013
Farklı organik gübrelerin fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerinin karşılaştırma Ulusal Tohumcu Faruk, Sarı Serdar, Güneş Adem, Şimşek Uğur 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi 03.06.2013
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Atık Yönetimi Yüksek Lisans
2020-2021 Yaprak Gübreleri ve Yaprak Gübrelemesi Yüksek Lisans
2020-2021 Arazi Düzenleme ve Biçimlendirme Tekniği Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
Farklı Tuz İçeriğinin Domates ve Patlıcanda Bitki Gelişimi ve Fizyolojisine Etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Yöresi Tuzlu Alkali Topraklarına Uygulanan Farklı Organik AtıklarınToprakların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Mısır Bitkisinin Verim ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır da Bozkır Alanlarda Ağaçlandırma ile Korumanın Doğal Bitki Örtüsü ve Toprak Sağlığına Etkileri Araştırmacı BAP
Iğdır Aralık rüzgâr erozyon sahasının yüzey toprak özelliklerinin belirlenmesi ve toprak kayıplarının tahmini Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Ovasında Kurak Taban Çayırlarının Bazı Toprak Ve Bitki Örtüsü Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırmacı BAP
Zeytinyağı Fabrika Atıklarının Toprak Özellikleri ve Bitki Gelişimine Etkisi Araştırmacı BAP
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: