E-posta Telefon
| 4071
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2020
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİTKİ BESLEME (DR)/

  Tez Adı: IĞDIR YÖRESİ ALKALİ TOPRAKLARINA UYGULANAN FARKLI ORGANİK ATIKLARIN TOPRAKLARIN FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ile MISIR BİTKİSİNİN VERİM ve VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2011
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TOPRAK (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Zeytinyağı fabrikası katı atıklarının toprak özellikleri ile mısır bitkisinin (Zea mays L.) verim ve verim parametreleri üzerine etkisi
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2007
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2018 WIND CHARACTERISTICS OF IGDIR PROVINCE INTERMS OF WIND EROSION AND INTRODUCTION OFSECOND WIND EROSION AREA:A CASE STUDY Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT,ŞİMŞEK UĞUR,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 27 11 https://www.prt-parlar.de/download_feb_2018/
2019 The Effect of Verticillium dahliae on the Amount of Nutrients in Strawberry Plants Uluslararası GENÇ KESİMCİ TUBA,DEMİRCİ ERKOL,ŞİMŞEK UĞUR,TOHUMCU FARUK,ERDEL ERHAN Journal of the Institute of Science and Technology 9 2 http://dergipark.org.tr/doi/10.21597/jist.556229
2016 Zeytinyağı Fabrikası Atık Uygulamalarının Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Olan Etkisi Uluslararası TOHUMCU FARUK,AYDIN ADİL Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 47 1
2017 DETERMINING SURFACE SOIL PROPERTIES OF WINDEROSION AREA OF IGDIR-ARALIK AND ESTIMATINGTHE SOIL LOSS Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT,ŞİMŞEK UĞUR,TOHUMCU FARUK,ERDEL ERHAN FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 26 5 http://www.prt-parlar.de/download_feb_2017/
2016 Farklı Toprak Özelliklerinin Taban Çayırların Floristik Kompozisyonu Üzerine Etkisi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,ŞİMŞEK UĞUR,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK,GÖKMEN FATİH Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 ÖZEL SAYI-2 http://dergipark.gov.tr/doi/10.21566/tarbitderg.281890
2017 DETERMINING SURFACE SOIL PROPERTIES OF WINDEROSION AREA OF IGDIR-ARALIK AND ESTIMATINGTHE SOIL LOSS Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT,ŞİMŞEK UĞUR,TOHUMCU FARUK,ERDEL ERHAN Fresenius Environmental Bulletin 26 5
2019 The use of iron (III) ferrocyanide soil amendment for removing salt from the soil surface Uluslararası ANGIN İLKER,SARI SERDAR,AKSAKAL EKREM LÜTFİ,TOHUMCU FARUK Arid Land Research and Management 33 1 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15324982.2018.1474400
2021 Farklı Tuzluluk Sınıfındaki Topraklarda Yetiştirilen Domates Tohumlarında Bazı Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi Ulusal TÜRKHAN AYŞE, KAYA ELİF DUYGU, SARI SERDAR, TOHUMCU FARUK, ÖZDEN EREN Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11 http://dx.doi.org/10.21597/jist.1030465
2023 The Effects of Organic Wastes Applied to Alkaline Soils on Some Physical and Chemical Properties of the Soil Uluslararası TOHUMCU FARUK, AYDIN ADİL, ŞİMŞEK UĞUR Eurasian Soil Science 2023 3 http://dx.doi.org/10.1134/s1064229322601512
2022 Tuzlu Alkali Toprakların Islahında Polivinilalkol (PVA) ve Bakteri Kullanımının Etkinliği Uluslararası TOHUMCU FARUK, SARI SERDAR, YEŞİLDAĞ MESUDE FİGEN Turk Tarim ve Doga Bilimleri Dergisi 10 1 http://dx.doi.org/10.30910/turkjans.1171662
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 FARKLI TUZ İÇERİĞİNE SAHİP TOPRAKLARDA EKİM DERİNLİĞİNİN KAVUN TOHUMLARININ ÇIKIŞ GÜCÜNE ETKİLERİ Uluslararası ÖZDEN EREN,SARI SERDAR,TOHUMCU FARUK 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ https://www.umteb.com/_files/ugd/614b1f_45e1786b12154eaa89d844f438a88a55.pdf
2019 Tuzlu-Alkali Toprağa Uygulanan Polivinilalmkol’ün (PVA) Farklı Sebze Türlerinde Fide Çıkış Performansları Üzerine Etkileri Uluslararası SARI SERDAR,ÖZDEN EREN,TOHUMCU FARUK 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ https://www.umteb.com/_files/ugd/614b1f_de770a0903e44983b7c9c1024cd5e84c.pdf
2018 Effects of Humic Acid Treatments on Amino acid Contents of Spinach(Spinacia oleracea L.) Uluslararası GÜNEŞ ADEM,UZUN OĞUZHAN,SÖNMEZ OSMAN,TOHUMCU FARUK,SARI SERDAR,BAŞARAN MUSTAFA,TURAN METİN 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS http://ziraat.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/ziraat/files/Dekanl%C4%B1k/KONGRELER/GAP_KONGRES%C4%B0_K%C4%B0TAP%C3%87I%C4%9EI_2018_F%C4%B0NAL_VERS%C4%B0YONU.pdf
2018 An Evaluation of Drainage Waters Regarding the Availability for Agricultural Irrigation in Igdır Uluslararası ŞİMŞEK UĞUR,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK,GÖKMEN FATİH International Agricultural Sciences Congress http://www.agricongressvan.org/Album/CONGRESS_ORAL_PRESENTATIONS.pdf
2018 The Effect of Sulfur Application on Antioxidant Enzyme Activity of Cucumber (Cucumis sativus L.) Plants Uluslararası GÜNEŞ ADEM,SÖNMEZ OSMAN,UZUN OĞUZHAN,ÖZGÜL MÜDAHİR,HORUZ AYHAN,TOHUMCU FARUK,SARI SERDAR,TURAN METİN 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS http://ziraat.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/ziraat/files/Dekanl%C4%B1k/KONGRELER/GAP_KONGRES%C4%B0_K%C4%B0TAP%C3%87I%C4%9EI_2018_F%C4%B0NAL_VERS%C4%B0YONU.pdf
2017 Irrigation-related Nitrate and Phosphate Losses in Iğdır Plain Agricultural Land Uluslararası ŞİMŞEK UĞUR,KARAOĞLU MÜCAHİT,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK,GÖKMEN FATİH II. International Iğdır Symposium http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/488II.20International20IC49FdC4B1r20Symposium20Absract20Book20Final20Draft.pdf
2017 Determination of the Effects of Humic Acid Applications on Heavy Metal Contents of Soil Uluslararası GÜNEŞ ADEM,SÖNMEZ OSMAN,UZUN OĞUZHAN,ŞAHAN SERKAN,TOHUMCU FARUK,BAŞARAN MUSTAFA,TURAN METİN ECOLOGY 2017 http://ecology2017.com/files/abstractbook_official_rev3.pdf
2017 An Overview of Agriculture in Iğdır: Soil and Land Use Status Uluslararası ŞİMŞEK UĞUR,KARAOĞLU MÜCAHİT,GÖKMEN FATİH,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK II. International Iğdır Symposium http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/488II.20International20IC49FdC4B1r20Symposium20Absract20Book20Final20Draft.pdf
2017 A New Approach for the Reclamation of Salt-Affected Soils: Salt Harvest Technique Uluslararası ANGIN İLKER,SARI SERDAR,AKSAKAL EKREM LÜTFİ,TOHUMCU FARUK II. International Iğdır Symposium http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/488II.20International20IC49FdC4B1r20Symposium20Absract20Book20Final20Draft.pdf
2017 Effects Of Humic Acid Applications On Nitrogen Use Efficiency Of Lettuce (Lactuca Sativa) Uluslararası GÜNEŞ ADEM,UZUN OĞUZHAN,BEYZİ ERMAN,TOHUMCU FARUK,BAŞARAN MUSTAFA,TURAN METİN,GÜNEŞ SULTAN,ORUÇ BAŞAK International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) http://icafofconference.com/Final_Version_Abstract_Proceeding_Book_ICAFOF.pdf
2017 Efficiency Of Humic Acid Application On Tomato (Solanum Lycopersicum L.) Seedlings Growth Parameters Uluslararası GÜNEŞ ADEM,BEYZİ ERMAN,UZUN OĞUZHAN,BAŞARAN MUSTAFA,TOHUMCU FARUK,TURAN METİN,ORUÇ BAŞAK International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) http://icafofconference.com/Final_Version_Abstract_Proceeding_Book_ICAFOF.pdf
2016 The Relationship Between Verticillium dahliae and Mineral Nutrition in Strawberry Uluslararası GENÇ TUBA,DEMİRCİ ERKOL,ŞİMŞEK UĞUR,TOHUMCU FARUK,ERDEL ERHAN Internatıonal Conference on Advancesin Natural and Applied Sciences
2015 Determination of surface properties and estimation of soil loss by wind erosion at Igdir Aralık Turkey Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT,ŞİMŞEK UĞUR,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK ISCO 18 conference
2015 Farklı Toprak Özelliklerinin Kurak Taban Çayırların FloristikKompozisyonu Üzerine Etkisi Ulusal TEMEL SÜLEYMAN,ŞİMŞEK UĞUR,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK,GÖKMEN FATİH 11. Tarla Bitkileri Kongresi http://www.tarlabk2015.com/index/sayfa/81/bildiri-kitaplari
2013 Kurak zonda ağaçlandırmanın toprak organik maddesi ve agragat stabilitesi üzerine etkisi Ulusal Şimşek Uğur, Karaoğlu Mücahit, Tohumcu Faruk, Gökmen Fatih, Erdel Erhan 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi
2013 Farklı yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin Solanum esculentum L çimlenmesi üzerine etkisi Ulusal Tohumcu Faruk, Sarı Serdar, Güneş Adem, Aydın Adil 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi
2013 Iğdır İli tarım topraklarının ph ve tuzluluk açısından değerlendirmesi Ulusal Şimşek Uğur, Erdel Erhan, Tohumcu Faruk, Sürmeli Sevil 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi
2013 Farklı organik gübrelerin fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerinin karşılaştırma Ulusal Tohumcu Faruk, Sarı Serdar, Güneş Adem, Şimşek Uğur 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi
2013 Hidrojel dozlarının tuzlu topraklarda yetiştirilen fasulye ıspanak mısır buğday arpa ve marul bitkilerinin verim parametreleri ile mineral besin içerikleri üzerine etkisi Ulusal Sarı Serdar, Tohumcu Faruk, Güneş Adem, Erdel Erhan 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2022 Theory and Research in Agriculture, Forestry and Aquaculture Sciences THE ROLE OF NITROGEN-FIXING BACTERIA IN SUSTAINABLE AGRICULTURE Bölüm(ler)
2023 PLANNING TOPICS IN AGRICULTURE FORAGE CROPS CULTIVATION Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Bitkilerde besin elementi noksanlıkları ve toksisitesi Yüksek Lisans
2021-2022 Gübreler ve gübreleme tekniği Yüksek Lisans
2020-2021 Atık Yönetimi Yüksek Lisans
2020-2021 Yaprak Gübreleri ve Yaprak Gübrelemesi Yüksek Lisans
2020-2021 Arazi Düzenleme ve Biçimlendirme Tekniği Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Iğdır Ovasında Kurak Taban Çayırlarının Bazı Toprak Ve Bitki Örtüsü Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır da Bozkır Alanlarda Ağaçlandırma ile Korumanın Doğal Bitki Örtüsü ve Toprak Sağlığına Etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Farklı Tuz İçeriğinin Domates ve Patlıcanda Bitki Gelişimi ve Fizyolojisine Etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Zeytinyağı Fabrika Atıklarının Toprak Özellikleri ve Bitki Gelişimine Etkisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Aralık rüzgâr erozyon sahasının yüzey toprak özelliklerinin belirlenmesi ve toprak kayıplarının tahmini Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Yöresi Tuzlu Alkali Topraklarına Uygulanan Farklı Organik AtıklarınToprakların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Mısır Bitkisinin Verim ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: