E-posta Telefon
| 4621
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2008
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ (DR)/

  Tez Adı: W. Radloff'un "Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy" Adlı Eseri ve Eserde Geçen Çağatay Türkçesine Ait Kelimelerin İncelenmesi
 • Y

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2003
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Muhammed bin Ahmedü`z-Zahid`e ait Çağatayca Bir Fıkıh Kitabı (İnceleme-Metin-Sözlük)
 • L

  TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

  1995 - 1999
  Lisans

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. (İÖ)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2023 Nasreddin Hodja Jokes in Late Chagatai Turkish Uluslararası KARABURGU OĞUZHAN, ERBAY FATİH Selçuk Türkiyat http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/1973/1233
2020 Öger, Adem (2020). Uygurların Dinî, Siyasi ve Kültür Tarihinde Derin İz Bırakan Seyyid Âfâk Hoca ve Tezkiresi. Ankara: Gazi Kitabevi Uluslararası ERBAY FATİH Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (Dede Korkut) 9 23 http://dedekorkutdergisi.com/Makaleler/480283654_21.%20Erbay,%20Fatih.pdf
2012 Deliorman Bölgesinde Yazılmış Anonim Bir Eser Uslu ile Süslü ve Bu Eserde Karşılaşılan Ağız Özellikleri Uluslararası ERBAY FATİH Diyalektolog Ağız Araştırmaları Dergisi 4 http://www.diyalektolog.com/Makaleler/2028328756_23-33.pdf
2012 Çağatay Türkçesiyle Yazılmış İki Risâle Risâle i Çârvâdârçılık ve Risâle i Dihkânçılık Ulusal ERBAY FATİH Modern Türklük Araştırmaları Dergisi MTAD 9 4 http://mtad.humanity.ankara.edu.tr/makale.php?id=579
2012 Türkçe Ermenice Kelime Alışverişi ve Tapan Kelimesi Üzerine Uluslararası ERBAY FATİH Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 48 http://www.turkiyatjournal.com/Makaleler/282845036_FAT%C4%B0H%20ERBAY.pdf
2012 Kumuk Türkçesinin İlk Grameriyle İlgili Tespitler Uluslararası ERBAY FATİH TÜBAR Türklük Bilimi Araştırmaları 17 32 http://www.tubar.com.tr/TUBAR%20DOSYA/tubar32.4.erbay_fatih.59-71.pdf
2010 Gölge Kelime Terimi ve Çağatayca Sözlüklerdeki Bazı Gölge Kelimeler Uluslararası ERBAY FATİH Turkish Studies 5 3 http://turkishstudies.net/Makaleler/2046083967_56erbay_fatih.pdf
2014 Muhammed Beg Emânî in Şiilik İnancına Ait Manzumeleri Uluslararası ERBAY FATİH Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 71 http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.php/TKHBVD/article/view/1588/1350
2002 Türkçe Sözlük ün İlk ve Son Baskısındaki Batı Kökenli Kelimelere Dair Ulusal ERBAY FATİH Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 11 http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/181/174
2007 Türkçede Tap Fiilinin Anlam Özellikleri Ulusal ERBAY FATİH SÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi 18
2020 AKDEMİR, Yılmaz (2020). Senglâh’ın Tematik Sözlüğü (İsimler), Ankara: Grafiker Yayınları, 504s. ISBN: 978-625-7033-59-6 Uluslararası ERBAY FATİH Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 49 http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/1620
2006 Tergîbü s Salât ın Çağatay Türkçesi ile Yazılmış Nüshası Üzerine Ulusal ERBAY FATİH Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 20 http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/344/334
2006 Eşzamanlı ve Artzamanlı Bir Karşılaştırma Fatiha Sûrelerinin Türkçe Tercümeleri Ulusal ERBAY FATİH Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 1
2007 Halid Said Hocayev in Yeni Elifba Yollarında Eski Duygu ve Hatıralarım Adlı Eseri Ulusal ERBAY FATİH Turkish Studies 2 3 http://turkishstudies.net/Makaleler/821019249_erbayfatih.pdf
2009 W Radloff un Sözlüğünde Yer Alan Çağatay Türkçesine Ait Kelimeler Üzerine Notlar Ulusal ERBAY FATİH Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştımaları Dergisi 25 http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/402/392
2021 KİTÂB-I GARÎBÎ’NİN DİL ÖZELLİKLERİ Uluslararası ERBAY FATİH Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 51 http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/1659
2022 The Eastern Turkic Translation of Kalila wa-Dimna Uluslararası ERBAY FATİH Central Asiatic Jourmal
2021 Şemseddin Sâmi’nin Kâmûs-ı Türkî’sindeki Çağatayca Kelimeler Uluslararası ERBAY FATİH, DUYAR HİDAYET SEFAD 46 https://sefad.selcuk.edu.tr/index.php/sefad/article/view/1313/1090
2020 Yarkend Hanlığına Ait Dört Yarlık Uluslararası ERBAY FATİH Turkish Studies - Language and Literature 15 2 http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/4fdbba2d-8897-405a-873f-e40379cdaec2.pdf
2023 Two Stories Written in Eastern Turki as Part of the Swedish Missionary Work (Svenska Missionsförbundet) in East Turkistan Uluslararası ERBAY FATİH Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 76 3 https://akjournals.com/view/journals/062/76/3/article-p469.xml
2023 Nasreddin Hoca Fıkralarında ‘Türk’ Oto-Stereotipi: BY7297 Numaralı Yazma Eser Örneği Uluslararası ERBAY FATİH Milli Folklor https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2312209
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2023 Cümle Formunda "Zıtlık" Bildiren Bağlama Edatları: Gitti, Tuttu Uluslararası ERBAY FATİH 5. Uluslararası Rumeli (Dil, Edebiyat ve Çeviri) Sempozyumu- İstanbul, 03-04 Haziran 2023 https://www.rumelise.com/file/open/1713315373/5--rumeli--dec--sempozyumu--bildiri-ozetleri-2023--haziran-03.pdf
2008 Çağatay Türkçesinde Yer Alan Hastalık İsimleri Uluslararası ERBAY FATİH VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
2007 Divânü Lügâti t Türk teki Tek Heceli Fiillerin Çağatay Türkçesiyle Artzamanlı Olarak Karşılaştırılması Uluslararası ERBAY FATİH Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu Bildiri Metinleri -Doğumunun 1000. Yılı Dolayısıyla
2007 W Radloff un Sözlüğündeki Çağatay Türkçesine Ait Kelimelerde Karşılaşılan Bazı Sorunlar Uluslararası ERBAY FATİH 1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu
2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Bölgesindeki Yer Adları Üzerine Bir Deneme Uluslararası GÖZLÜ EMEL,ERBAY FATİH 2007 Unesco Mevlâna Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2011 W. Radloff'un Çağatay Türkçesi Sözlüğü Tümü
2015 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 40 Yıla Armağan Hatay-Ovakent’te Yerleşik Özbek Türkleri Ağzının Ses Bilgisi Özellikleri Bölüm(ler)
2023 Doğu Türkçesiyle Yazılmış Tahir ile Zühre Hikâyesi Tümü
2016 Emânî Dîvânı İnceleme Metin Dizin Tıpkıbasım Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2015 Abdulkȃdir Talebȃnī'nin (Fȃiz) Türkçe şiirleri (İnceleme-gramer-sözlük) KOSAR OTHMAN HAMAD Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2022-2023 Çağatay Türkçesi Lisans
2022-2023 Orta Türkçe II Lisans
2022-2023 Türk Dili Tarihi II Lisans
2020-2021 Osmanlı Türkçesi II Lisans
2020-2021 Osmanlı Türkçesi I Lisans
2020-2021 Modern Kıpçak Türkçesi II Doktora
2020-2021 Modern Kıpçak Türkçesi I Doktora
2020-2021 Türkolojinin Kaynakları II Yüksek Lisans
2020-2021 Türkolojinin Kaynakları I Yüksek Lisans
2020-2021 Çağatay Türkçesi II Lisans
2020-2021 Çağatay Türkçesi I Lisans
2019-2020 Çağatay Türkçesi II Lisans
2015-2016 Mezuniyet Çalışması I Lisans
2014-2015 Mezuniyet Çalışması II Lisans
2014-2015 Mezuniyet Çalışması I Lisans
2013-2014 Mezuniyet Çalışması II Lisans
2013-2014 Mezuniyet Çalışması I Lisans
2015-2016 Türklük Bilgisi Araştırmaları II Doktora
2015-2016 Türklük Bilgisi Araştırmaları I Doktora
2014-2015 Türklük Bilgisi Araştırmaları II Doktora
2014-2015 Türklük Bilgisi Araştırmaları I Doktora
2013-2014 Türklük Bilgisi Araştırmaları II Doktora
2013-2014 Türklük Bilgisi Araştırmaları I Doktora
2014-2015 Eski Uygur Türkçesi Yüksek Lisans
2015-2016 Köktürk Türkçesi Yüksek Lisans
2015-2016 Çağatay Türkçesi II Yüksek Lisans
2015-2016 Çağatay Türkçesi I Yüksek Lisans
2014-2015 Çağatay Türkçesi II Yüksek Lisans
2014-2015 Çağatay Türkçesi I Yüksek Lisans
2013-2014 Çağatay Türkçesi II Yüksek Lisans
2013-2014 Çağatay Türkçesi I Yüksek Lisans
2015-2016 Türk Dünyası Edebiyatları II Lisans
2015-2016 Türk Dünyası Edebiyatları I Lisans
2014-2015 Türk Dünyası Edebiyatları II Lisans
2014-2015 Türk Dünyası Edebiyatları I Lisans
2013-2014 Türk Dünyası Edebiyatları II Lisans
2013-2014 Türk Dünyası Edebiyatları I Lisans
2015-2016 Diksiyon II Lisans
2015-2016 Diksiyon I Lisans
2014-2015 Diksiyon II Lisans
2014-2015 Diksiyon I Lisans
2013-2014 Diksiyon II Lisans
2013-2014 Diksiyon I Lisans
2015-2016 Eski Türkçe II Lisans
2014-2015 Eski Türkçe I Lisans
2015-2016 Eski Türkçe I Lisans
2014-2015 Eski Türkçe II Lisans
2013-2014 Eski Türkçe II Lisans
2013-2014 Eski Türkçe I Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
W. Radloff’un Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy Adlı Eseri ve Eserde Geçen Çağatay Türkçesine Ait Kelimelerin İncelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2023 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2021 Bölüm Başkan Yardımcısı AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
2016 Yönetim Kurulu Üyeliği SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016
2013 Bologna Koordinatörü SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016
2013 Yönetim Kurulu Üyeliği SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016
2013 Bölüm Başkan Yardımcısı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016
2013 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016
2012 Anabilim Dalı Başkanı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016
2016 Erasmus Koordinatörü SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016