E-posta Telefon
0476 226 13 14 | 3444
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2016 -
  Doktora

  VETERİNER FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI/

  Tez Adı:
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2016
  Yüksek Lisans

  VETERİNER FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: İndigesyonlu Sığırlarda Bazı Mineral Madde ve Vitamin Düzeylerinin Araştırılması
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Effect of salt caves on human life and other organisms Uluslararası ERTAŞ FATMA,AKKAŞ ÖNDER,AKGÜN AYHAN,YILMAZ İSA Ist International salt therapy workshop 03.07.2017
Research of Brucellosis Disease in the Farm Animals Raised in Igdir Province inTerms of Economic Loss and Public Health Uluslararası ERTAŞ FATMA,AKGÜN AYHAN,YILMAZ İSA,KARADAŞ KÖKSAL II. International Iğdır Symposium 09.10.2017 http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/488II.20International20IC49FdC4B1r20Symposium20Absract20Book20Final20Draft.pdf
İNDİGESYONLU SIĞIRLARDA BAZI MİNERAL MADDE VE VİTAMİNDÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI Uluslararası ERTAŞ FATMA,YÜKSEK NAZMİ I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi 10.10.2017
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 Eczane Hizmetlerinde İlaç Bilgisi Önlisans
2016-2017 Hayvan Sağlığı ve Hastalıklardan korunma Önlisans
2016-2017 Pet Hayvan Hastalıkları Önlisans
2016-2017 Terminoloji Önlisans
2016-2017 İç Hastalıklar Önlisans
2016-2017 İmminoloji Önlisans
2016-2017 Anatomi Önlisans
2016-2017 Tıbbi Labaratuvar Uygulamaları Önlisans
2016-2017 İç Hastalıklar Önlisans
2016-2017 farmakoloji Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
Bazı Antibiyotiklerin Glutatyon S Transferaz ve Asetilkolin Esteraz Aktiviteleri Üzerine In vitro ve In vivo İnhibisyon etkilerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
İNDİGESYONLU SIĞIRLARDA BAZI MİNERAL MADDE VEVİTAMİN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: