E-posta Telefon
| -
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2018 - 2022
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/DİN SOSYOLOJİSİ (DR)/

  Tez Adı: Gelenek ve modernlik arasında Şiilik. Türkiye'de kültürel ve sosyal tezahürler üzerine etnografik bir araştırma
 • Y

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2008
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/DİN SOSYOLOJİSİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Karakoyunlu'da sosyal ve dini hayat
 • L

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 1999
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
 • L

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  2017 - 2021
  Lisans

  AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2022 Dinamik Bir Figür Olarak Hz. Fatıma: Şii Perspektiften Hz. Fatıma’nın Kadınların Kimlik İnşasına ve Bazı Dini Pratiklerine Tesiri Uluslararası BALAMİR FİGEN Toplum Bilimleri Dergisi 16 32 http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.57353
2023 Din Değiştirme Fenomeni: Ankara’da Bir Protestan Kilisesi Bağlamında Hristiyanlığa Geçişin Sosyolojik İzdüşümleri Uluslararası YILMAZ SELMAN, BALAMİR FİGEN Dini Araştırmalar Dergisi 26 65 https://doi.org/10.15745/da.1376232
2023 Bir Nitel Yaklaşım Deseni Olarak Etnografi Uluslararası BALAMİR FİGEN Toplum Bilimleri Dergisi 17 34 http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.68955
2021 Muhafazakâr Aileyi Düşünmek Ulusal BALAMİR FİGEN Kadın ve Toplum Dergisi 3
2021 Selman Yılmaz, Türkiye’de Toplumsal ve Dini Değişimin İzleri: Ak Parti İktidarında Nereden Nereye, (Ankara: Grafiker Yayınları, 2019) Uluslararası BALAMİR FİGEN Akif Dergi 51 2 https://doi.org/10.51121/akif.2021.11
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2023 Bir Anlam Sistemi Olarak Din Ulusal BALAMİR FİGEN X. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Galatasaray Üniversitesi / İstanbul https://www.sosyolojikongresi.org
2022 The Role of Mourning Practices in Reinforcing Group Affiliation in Shi’ism Uluslararası BALAMİR FİGEN 7. Uluslararası Selçuk Sosyal Bilimler Kongresi SELCUK 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
2022 Limitations of Religious Group Ethnography in Terms of Researcher Experience Uluslararası BALAMİR FİGEN Uluslararası Ankara Bilimsel Araştırmalar Kongresi
2022 Sünni Doğmak, Şii Olmak: Türkiye’de Müteşeyyilik Deneyimleri Uluslararası BALAMİR FİGEN 11. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Kongresi 978-625-6393-06-6
2021 Shia Women's Religious Practices as a Way of Existence Uluslararası BALAMİR FİGEN The Association the Sociology of Religion's Annual Conference/USA
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2023 Türkiye’de Şii Olmak: Etnografik Bir Araştırma Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Sosyoloji Derneği Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: