E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 3440
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2019 -
  Doktora

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/PATOLOJİ (DR) (VETERİNER)/

  Tez Adı:
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2017 - 2019
  Yüksek Lisans

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/VETERİNER PATOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Koyun pnömonilerinde parainfluenza 3 (PI3) virüs varlığının immünohistokimyasal yöntemle araştırılması
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2016
  Lisans

  VETERİNER FAKÜLTESİ/VETERİNER PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Koyun Pnömonilerinde Mannheimia (Pasteurella) haemolytica İzolasyonu ve Patolojik İncelemeler Ulusal Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 15 2
Effect of the addition of essential fatty acid mixture to the drinking water of the heat stress broilers on adipokine (Apelin, BDNF) response, histopathologic findings in liver and intestines, and some blood parameters Uluslararası ITALIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 19 1
Evaluation of the Protective Effect of Chlorogenic Acid andRhabdosciadium anatolyi Against Cyclophosphamide-InducedOvarian Toxicity in the Rat with Histopathological andImmunohistochemical Findings Uluslararası Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
Cadmium sulfide-induced toxicity in the cortex and cerebellum: In vitro and in vivo studies Uluslararası Toxicology Reports
Protective effect of rutin on mercuric chloride-induced reproductive damage in male rats Uluslararası ANDROLOGIA 52 3
The effectiveness of eugenol against cisplatin-induced ototoxicity Uluslararası BRAZILIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY 85 6
Investigation of protective effects of lithium borate on spermatogenesis and testes histopathology against cadmium-induced acute toxicity in rats Uluslararası TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY
The protective effect of coumaric acid against cisplatin-induced ototoxicity in rats Uluslararası Medicine Science International Medical Journal
The antiapoptotic and antioxidant effects of eugenol against cisplatin‐induced testicular damage in the experimental model Uluslararası Andrologia 51 9
THE PROTECTIVE EFFECT OF LACTOBACILLUS RHAMNOSUS, LACTOBACILLUS FERMENTUM AND LACTOBACILLUS BREVIS AGAINST CISPLATIN-INDUCED HEPATIC DAMAGE IN RATS Uluslararası FEB-FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 28 10
Levosimendan ameliorates cisplatin-induced ototoxicity: Rat model Uluslararası INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY 122 131
Rutin protects mercuric chloride‐induced nephrotoxicity via targeting of aquaporin 1 level, oxidative stress, apoptosis and inflammation in rats Uluslararası JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY 54
The Investigation of the Relationship Between HSP-27 Release and Oxidative DNA Damage in Broiler Chickens with Tibial Dyschondroplasia by Using Histopathological and Immunohistochemical Methods Uluslararası Brazilian Journal of Poultry Science
The propolis and boric acid can be highly suitable, alone/or as a combinatory approach on ovary ischemia-reperfusion injury Uluslararası Archives of Gynecology and Obstetrics 300 5
Propolis and Its Combination with Boric Acid Protect Against Ischemia/Reperfusion-Induced Acute Kidney Injury by Inhibiting Oxidative Stress, Inflammation, DNA Damage, and Apoptosis in Rats Uluslararası BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH 192 2
Protective effects of zingerone on cisplatin-induced nephrotoxicity in female rats Uluslararası Environmental Science and Pollution Research
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Köpek Uteruslarında Herpes Virus Enfeksiyonlarının Histopatolojik İmmunohistokimyasal İmmunfloresans ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması. Ulusal XI. Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 25.10.2018
Montofon Irkı Bir Buzağıda Perosomus Elumbus, Göbek Fıtkı, Atresia Ani Olgusunun Morfolojik Ve Histopatolojik İncelenmesi Ulusal XI. Veteriner Patoloji Kongresi (uluslararası katılımlı) 25.10.2018
Levosimendan ve Ozonun Kemoterapötik İlaç Kaynaklı Karaciğer ve Böbrek Dokusu HasarınıHafifletme veya Azaltmadaki Etkileri Ulusal Konya Multidisipliner Onkoloji Sempozyumu 31.08.2019
Ratlarda Akut Kadmium Toksikasyonunda Merkezi Sinir Sisteminde GFAP Ekspresyonlarının Araştırılması Uluslararası . I. Uluslararası VI. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi 04.09.2019
Koyunlarda Pulmoner Adenomatozisin Prevalansının Histopatolojik Olarak Araştırılması Ulusal Masjournal Matematik-Mühendislik-Fen Ve Sağlık Bilimleri Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 02.05.2019
The Case of Tuberculosis in the Eyelid of a Pigeon (Oriental Roller) Ulusal I. uluslararası katılımlı Öğrenci Kongresi 18.10.2017
Koyun Pnömonilerinde Parainfluenza 3 Virüs Varlığının İmmunohistokimyasal Yöntemle Araştırılması Uluslararası Masjournal Matematik- Mühendislik- Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 02.05.2019
İki Sığırda Göz Kaslarında Sarkosistozis Uluslararası 2019 ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress 04.11.2019
BIOCHEMICAL, HISTOPATHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICALEFFECTS OF CISPLATIN ON TESTICULAR TISSUE Uluslararası ATAVET 1. International(2. International Participants) Student Congress 04.12.2019
EPİDEMİOLOGİCAL AND HİSTOPATHOLOGİCAL EXAMİNATİON OF VERMİNOUS PNEUMONİA İN SHEEP LUNGS İN THE PROVİNCES OF ERZURUM AND BİNGOL Uluslararası ATAVET 1. International(2. International Participants) Student Congress 04.12.2019
Investigation of Pathological Findings in Pet Dog Uteruses Sterilized in Erzurum Province Uluslararası 6th International Multidisciplinary Studies Congress 26.04.2019
A CASE OF UNILATERAL RENAL HYPOPLASIA IN A MOUSE IN SWISSWEBSTER Uluslararası ATAVET 1. International(2. International Participants) Student Congress 04.12.2019
Histopathological investigation of the effects of wheat and corn glutens with soya protein on the intestinal system in female rats Uluslararası Ganud International Conference on Gastronomy, Nutrition and Dietetics 22.11.2019
Zingeron’un sisplatin kaynaklı nefrotoksisite üzerindeki koruyucu etkileri Uluslararası U L U S L A R A R A S I G I D A ,T A R I M V E H A Y V A N C I L I K K O N G R E S İ 19.09.2019
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Deney Hayvanlarında Laboratuvar Uygulamaları Önlisans
2019-2020 Tıbbi Laboratuvar Uygulamaları Önlisans
2019-2020 Patoloji Önlisans
2019-2020 Yem Bilgisi Önlisans
2019-2020 Suni Tohumlama Önlisans
2019-2020 Mikrobiyoloji Önlisans
2019-2020 Klinik I Önlisans
2019-2020 Hayvanlarda Üreme ve Doğum Önlisans
2019-2020 Terminoloji Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
Köpek uteruslarında distemper virusun araştırılması ve hastalığın patogenezi üzerine yeni bir yaklaşım Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Koyun Pnömonilerinde Parainfluenza Tip 3 Virüs Antijeni Varlığının İmmünohistokimyasal Yöntemle Araştırılması. Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ
Köpek Uteruslarında Herpes Virus Enfeksiyonlarının Histopatolojik İmmunohistokimyasal İmmunfloresans ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Kars Ardahan Veteriner Hekimler Odası Üye
Erzurum Veteriner Hekimler Odası Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: