E-posta Telefon
+90 476 223 00 10 | 3301
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2011
  Doktora

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)/

  Tez Adı: Karizmatik antrenör algısının futbolcularda antrenör sporcu ilişkisi, sporcu doyumu, takım birlikteliği ve takım bağlılığına etkileri
 • Y

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

  1998 - 2001
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL)/

  Tez Adı: Liderlik açısından antrenör davranışlarının sporcu performansı üzerine etkisinin değerlendirilmesi, voleybol örneği
 • L

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 1998
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ)/

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Relationship between dark triad personality traits and work values among athletes Uluslararası CURRENT PSYCHOLOGY null
Olimpik Halter Kaldırışlarının Bazı Biyomekanik Ölçümlerinde Kullanılan Android BarSense Yazılımının Geçerliği Ulusal Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 23 3
SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uluslararası Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 84
Üniversite Öğrencilerinin Spor Yapma Alışkanlıkları ile Narsistik Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Uluslararası Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 85
The Analyses Of The Features Of Success Motivation Peculiar To Sport Ice-Hockey Players Uluslararası Europen Scientific Journal 10 12
Evaluate the Physical Fitness Levels of Turkish Primary School Male and Female Children between 7 14 Ages Uluslararası Science Movement and Health 14 2
Gender differences in hand grip strength of the child athletes by usingabsolute, ratio and allometric scaling methods Uluslararası Biomedical Research 28 2
The effects of transformational leadership passion for coaching coaching efficacy and successful intelligenceon passion for players using hierarchical linear modeling Uluslararası JOURNAL OF SPORT & EXERCISEPSYCHOLOGY 38
Satisfaction Scale For Athlete SSA A Study Of Validity And Reliability Uluslararası European Scientific Journal 12 14
Successful Intelligence and Coaching Efficacyamong Soccer Coaches Uluslararası British Journal of Education, Society &Behavioural Science 17 7
An Examination of Psychological and Biochemical Parametersof American Football Players and Volleyball Players A Discriminate Analysis Uluslararası Anthropologist 25 1,2
An Examination of Coach and Player Relationships According to the Adapted LMX 7 Scale A Validity and Reliability Study Uluslararası measurement in physical education and exercise science 19 1
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Charismatic Leadership and Player Outcomes Uluslararası INTERNATIONAL CONFERENCE OF INTERDISCIPLINARY STUDIES 16.04.2015
Successful Intelligence And Coaching Efficacy Among Football Coaches in Turkey Uluslararası 28th International Congress of Applied Psychology, ICAP Conference 08.07.2014
How does leadership affect wisdom through coaching-efficacy based on passion? A conditional process model Uluslararası ISSP 14th World Congress 11.03.2016
Athletes’ Dark Triad Traits Effects on Their Career Values Uluslararası International Exercise and Sport Psychology Congress 13.04.2018
How Does Psychological Empowerment Affect The Meaning in Life Based on Passion? A Conditional Process Model. Uluslararası 23rd Annual Congress of the European College of Sport Science 04.07.2018
Futbol Kulüplerinde Sürdürülebilir Liderlik Analizi Uluslararası Iğdır 1. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi 06.11.2018
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 Sporda Performans Ölçümü ve Analitik Sporda Psikolojik Değerlendirme Bölüm(ler)
2015 ANTRENÖRÜN LİDERLİĞİ Tümü
2019 Sporda Performans Ölçümü ve Analitik Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2018 Ortaöğretim öğrencilerinin fiziksel uygunluk karnesi ölçümlerinin veri madenciliği ile sınıflandırılması HANDE BUŞRA EREN Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Spor Bilimlerinde Test, Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans
2019-2020 Spor Bilimlerine İstatistik ve Analititk Yüksek Lisans
2019-2020 Voleybol Lisans
2019-2020 Eğitim Bilimlerine Giriş Lisans
2019-2020 Spor Bilimlerine Giriş Lisans
2018-2019 Spor Psikolojisi ve Antrenörlük Yüksek Lisans
2018-2019 Spor Bilimlerinde İstatistik ve Analitik Yüksek Lisans
2018-2019 Öğretim İlke ve Yöntemleri Lisans
2018-2019 Beden Eğitimine Giriş Lisans
2018-2019 Eğitim Felsefesi Lisans
2018-2019 Eğitime Giriş Lisans
2017-2018 Spor Psikolojisi Lisans
2017-2018 Takım Sporları I (Voleybol) Lisans
2016-2017 İleri Düzeyde Bilgisayar Destekli Veri Analizi Doktora
2016-2017 Bilgisayar Destekli Veri Analizi Yüksek Lisans
2016-2017 Spor Bilimlerinde İstatistik ve Veri Analizi Önlisans
2016-2017 Eğitim Psikolojisi Lisans
2016-2017 Ölçme ve Değerlendirme Lisans
2017-2018 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2017-2018 Eğitim Psikolojisi Lisans
2017-2018 Seçmeli Ders 6 (Voleybol) Lisans
2017-2018 Seçmeli Ders VI (Uzmanlık Spor Dalı -Voleybol) Lisans
2017-2018 ARAŞTIRMA VE PROJE Lisans
2017-2018 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Lisans
2016-2017 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Doktora
2016-2017 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Yüksek Lisans
2016-2017 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2016-2017 Voleybol Lisans
2016-2017 Spor Psikolojisi Lisans
2015-2016 Eğitim Psikolojisi Lisans
2013-2014 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Lisans
2013-2014 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Lisans
2013-2014 ARAŞTIRMA PROJESİ Lisans
2013-2014 VOLEYBOL Lisans
2014-2015 TAKIM SPORLARI-VOLEYBOL Lisans
2014-2015 EĞİTİM FELSEFESİ Lisans
2014-2015 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans
2014-2015 SPOR FELSEFESİ VE OLİMPİZM Lisans
2015-2016 Sporda Araştırma ve Proje Doktora
2015-2016 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri Yüksek Lisans
2015-2016 Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri ve SPSS Uygulamaları Yüksek Lisans
2015-2016 REKREASYONDA BİREYLERARASI İLETİŞİM Lisans
2015-2016 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans
2015-2016 EĞİTİM FELSEFESİ Lisans
2015-2016 VOLEYBOL Lisans
2015-2016 SPOR PSİKOLOJİSİ Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Amerikan futbolu oyuncularının bazı biyokimyasal ve psikolojik parametrelerinin voleybol oyuncularıyla karşılaştırılması Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
International Association of Applied Psychology Üye
The British Association of Sport and Exercise Sciences Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Bölüm Başkanı BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2018 Anabilim Dalı Başkanı SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2013 Erasmus Koordinatörü BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2016