gokhan-caliskan.webp

Prof. Dr.

Gökhan ÇALIŞKANE-posta Telefon
+90 476 223 00 10 | 0
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2011
  Doktora

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)/

  Tez Adı: Karizmatik antrenör algısının futbolcularda antrenör sporcu ilişkisi, sporcu doyumu, takım birlikteliği ve takım bağlılığına etkileri
 • Y

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

  1998 - 2001
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL)/

  Tez Adı: Liderlik açısından antrenör davranışlarının sporcu performansı üzerine etkisinin değerlendirilmesi, voleybol örneği
 • L

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 1998
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2015 An Examination of Coach and Player Relationships According to the Adapted LMX 7 Scale A Validity and Reliability Study Uluslararası ÇALIŞKAN GÖKHAN measurement in physical education and exercise science 19 1 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1091367X.2014.977996
2021 Relationship between dark triad personality traits and work values among athletes Uluslararası ÇALIŞKAN GÖKHAN,ÖZER ARİF CURRENT PSYCHOLOGY 40 12
2016 An Examination of Psychological and Biochemical Parametersof American Football Players and Volleyball Players A Discriminate Analysis Uluslararası GÜÇLÜ MEHMET,YAMAN METİN,ÇALIŞKAN GÖKHAN,PAŞAOĞLU HATİCE,ERDAL IŞIK,TUNCER AYŞE FİTNET Anthropologist 25 1,2 http://krepublishers.com/02-Journals/T-Anth/Anth-25-0-000-16-Web/Anth-25-1-000-16-Abst-PDF/T-ANTH-25-1,2-160-16-1381-Guclu-M/T-ANTH-25-1,2-160-16-1381-Guclu-M-Tx[19].pdf
2018 Olimpik Halter Kaldırışlarının Bazı Biyomekanik Ölçümlerinde Kullanılan Android BarSense Yazılımının Geçerliği Ulusal İNCE İZZET,ÇALIŞKAN GÖKHAN,AYILGAN ERCAN Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 23 3
2016 Successful Intelligence and Coaching Efficacyamong Soccer Coaches Uluslararası ÇALIŞKAN GÖKHAN,BAYDAR HACER ÖZGE British Journal of Education, Society &Behavioural Science 17 7 http://www.journalrepository.org/media/journals/BJESBS_21/2016/Jul/Baydar1712016BJESBS26903.pdf
2016 Satisfaction Scale For Athlete SSA A Study Of Validity And Reliability Uluslararası ÇALIŞKAN GÖKHAN,BAYDAR HACER ÖZGE European Scientific Journal 12 14 http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/7432/7158
2016 The effects of transformational leadership passion for coaching coaching efficacy and successful intelligenceon passion for players using hierarchical linear modeling Uluslararası ÇALIŞKAN GÖKHAN,ÖZER ARİF,AŞÇI FEVZİYE HÜLYA JOURNAL OF SPORT & EXERCISEPSYCHOLOGY 38 http://naspspa.com/wp-content/uploads/2016/06/2016-NASPSPA-Abstract-Supplement-6-16-16.pdf
2017 Gender differences in hand grip strength of the child athletes by usingabsolute, ratio and allometric scaling methods Uluslararası KARAVELİOĞLU MİHRİ BARIŞ,HARMANCI HALİT,ÇALIŞKAN GÖKHAN Biomedical Research 28 2
2018 SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uluslararası GÜRKAN ALPER CENK,YILDIZ MEHMET,DİNÇ AHMET,ÇALIŞKAN GÖKHAN Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 84
2014 The Analyses Of The Features Of Success Motivation Peculiar To Sport Ice-Hockey Players Uluslararası ÇALIŞKAN GÖKHAN,ERASLAN MERİÇ Europen Scientific Journal 10 12
2014 Evaluate the Physical Fitness Levels of Turkish Primary School Male and Female Children between 7 14 Ages Uluslararası YÜKSEL OĞUZHAN,TAMER KEMAL,ÇALIŞKAN GÖKHAN Science Movement and Health 14 2 http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2014/i2_supp/pe-autori/43.pdf
2018 Üniversite Öğrencilerinin Spor Yapma Alışkanlıkları ile Narsistik Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Uluslararası GÜRKAN ALPER CENK,YILDIZ MEHMET,ÇALIŞKAN GÖKHAN,DİNÇ AHMET Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 85
2023 Classifying High School Students’ Health-Related Physical Fitness Report Cards With Data Mining Uluslararası EREN HANDE BÜŞRA, ÇALIŞKAN GÖKHAN The Physical Educator 80 2
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2018 Athletes’ Dark Triad Traits Effects on Their Career Values Uluslararası ÇALIŞKAN GÖKHAN,ÖZER ARİF International Exercise and Sport Psychology Congress
2018 Futbol Kulüplerinde Sürdürülebilir Liderlik Analizi Uluslararası DİNÇ AHMET,GÜRKAN ALPER CENK,ÇALIŞKAN GÖKHAN,TÜRKOĞLU ÇAĞLAR Iğdır 1. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi
2018 How Does Psychological Empowerment Affect The Meaning in Life Based on Passion? A Conditional Process Model. Uluslararası ÇALIŞKAN GÖKHAN,ÖZER ARİF,İNCE İZZET 23rd Annual Congress of the European College of Sport Science
2016 How does leadership affect wisdom through coaching-efficacy based on passion? A conditional process model Uluslararası ÇALIŞKAN GÖKHAN,ÖZER ARİF,KÜÇÜK VEYSEL ISSP 14th World Congress
2015 Charismatic Leadership and Player Outcomes Uluslararası ÇALIŞKAN GÖKHAN INTERNATIONAL CONFERENCE OF INTERDISCIPLINARY STUDIES
2014 Successful Intelligence And Coaching Efficacy Among Football Coaches in Turkey Uluslararası ÇALIŞKAN GÖKHAN 28th International Congress of Applied Psychology, ICAP Conference
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 Sporda Performans Ölçümü ve Analitik Sporda Psikolojik Değerlendirme Bölüm(ler)
2019 Sporda Performans Ölçümü ve Analitik Tümü
2015 ANTRENÖRÜN LİDERLİĞİ Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2021 Beden eğitimi sınıf yönetimi ölçeğinin kısa formunun Türkçeye uyarlanması: Lise öğrencilerinde yıkıcı davranışların ölçülmesi FETULLAH TENİK Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Göçmen sporcuların adaptasyon yetenekleri ve sportif başarıları ile sosyal, kültürel uyumlar arasındaki ilişkide kültürü özümsemenin rolü: bir kültürel spor psikolojisi yaklaşımı ÖMER BAŞGÖL Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Karanlık kişilik ve futbol fanatizmi: Bağlanma stillerinin mediatör rolü KASIM CAN ÇELİK Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Elit sporcularda antrenman ve yarışmadaki performans farklılığına neden olan faktörlerin incelenmesi : Sistematik derleme çalışması BÜŞRA KUZU Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Ortaöğretim öğrencilerinin fiziksel uygunluk karnesi ölçümlerinin veri madenciliği ile sınıflandırılması HANDE BUŞRA EREN Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Sportif kariyer sonlandırmada elit sporcuların kariyer geçişleri, normal yaşama uyum sorunları ve çözüm önerileri FATMA KÖSEN Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Yetenek keşfedilmek ister, kariyer ise başarılı olmak: elit futbolcular perspektifinden fenomenolojik bir çalışma MUHAMMED AKARAS Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Sportif aktivitelere katılan üniversite öğrencilerindetoplumsal cinsiyet ve egzersiz SERVET ŞAHİN Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Temel değerlerin farklı kuşak sporculardaki değişimi GÖKHAN BUZKAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2023 COVİD-19 SALGIN DÖNEMİNDE BİREYLERİN SPORA BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN EV TABANLI EGZERSİZE YÖNELİMLERİNE ETKİSİ MÜGE KALEM Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2017-2018 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2017-2018 Eğitim Psikolojisi Lisans
2017-2018 Seçmeli Ders 6 (Voleybol) Lisans
2017-2018 Seçmeli Ders VI (Uzmanlık Spor Dalı -Voleybol) Lisans
2017-2018 ARAŞTIRMA VE PROJE Lisans
2017-2018 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Lisans
2016-2017 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Doktora
2016-2017 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Yüksek Lisans
2016-2017 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2016-2017 Voleybol Lisans
2016-2017 Spor Psikolojisi Lisans
2015-2016 Eğitim Psikolojisi Lisans
2013-2014 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Lisans
2013-2014 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Lisans
2013-2014 ARAŞTIRMA PROJESİ Lisans
2013-2014 VOLEYBOL Lisans
2014-2015 TAKIM SPORLARI-VOLEYBOL Lisans
2014-2015 EĞİTİM FELSEFESİ Lisans
2014-2015 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans
2014-2015 SPOR FELSEFESİ VE OLİMPİZM Lisans
2015-2016 Sporda Araştırma ve Proje Doktora
2015-2016 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri Yüksek Lisans
2015-2016 Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri ve SPSS Uygulamaları Yüksek Lisans
2015-2016 REKREASYONDA BİREYLERARASI İLETİŞİM Lisans
2015-2016 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans
2015-2016 EĞİTİM FELSEFESİ Lisans
2015-2016 VOLEYBOL Lisans
2015-2016 SPOR PSİKOLOJİSİ Lisans
2019-2020 Spor Bilimlerinde Test, Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans
2019-2020 Spor Bilimlerine İstatistik ve Analititk Yüksek Lisans
2019-2020 Voleybol Lisans
2019-2020 Eğitim Bilimlerine Giriş Lisans
2019-2020 Spor Bilimlerine Giriş Lisans
2018-2019 Spor Psikolojisi ve Antrenörlük Yüksek Lisans
2018-2019 Spor Bilimlerinde İstatistik ve Analitik Yüksek Lisans
2018-2019 Öğretim İlke ve Yöntemleri Lisans
2018-2019 Beden Eğitimine Giriş Lisans
2018-2019 Eğitim Felsefesi Lisans
2018-2019 Eğitime Giriş Lisans
2017-2018 Spor Psikolojisi Lisans
2017-2018 Takım Sporları I (Voleybol) Lisans
2016-2017 İleri Düzeyde Bilgisayar Destekli Veri Analizi Doktora
2016-2017 Bilgisayar Destekli Veri Analizi Yüksek Lisans
2016-2017 Spor Bilimlerinde İstatistik ve Veri Analizi Önlisans
2016-2017 Eğitim Psikolojisi Lisans
2016-2017 Ölçme ve Değerlendirme Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Spor Bilimlerine Giriş
Eğitim Bilimlerine Giriş
Voleybol
Spor Bilimlerine İstatistik ve Analititk
Spor Bilimlerinde Test, Ölçme ve Değerlendirme
Proje Adı Görev: Tür:
Amerikan futbolu oyuncularının bazı biyokimyasal ve psikolojik parametrelerinin voleybol oyuncularıyla karşılaştırılması Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
International Association of Applied Psychology Üye
The British Association of Sport and Exercise Sciences Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2013 Erasmus Koordinatörü GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016