E-posta Telefon
05443446260 | 2600
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

  2018 - 2022
  Doktora

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/VETERİNERLİK DOĞUM, JİNEKOLOJİ VE SUNİ TOHUMLAMA (DR)/

  Tez Adı: Fare sperminin dondurulabilirliği üzerine ferulik asit, triptofan ve L-Glutamine'in etkisi
 • Y

  VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2013 -
  Yüksek Lisans

  VETERİNER FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı:
 • L

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2012
  Lisans

  VETERİNER FAKÜLTESİ/VETERİNER PR. (İÖ)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 Anti-Müllerian Hormonun Dişi Kedi ve Köpeklerde Klinik Kullanımı Ulusal KAYA SEMRA, AKIN GİZEM, KOÇAK GÖKHAN, KAÇAR CİHAN Bozok Veterinary Sciences 2 2
2022 Üreme Mevsimindeki Romanov Koyunlarında Senkronizasyon Protokolleriyle Birlikte D Vitamini Enjeksiyonunun Bazı Üreme Parametreleri Üzerine Etkisi Ulusal KAYA SEMRA, KOÇAK GÖKHAN Van Veterinary Journal 33 3 http://dx.doi.org/10.36483/vanvetj.1132242
2023 The Effect of Vitamin E-Trace Mineral Treatments on Reproductive Performance in Morkaraman Sheep During the Breeding Season Uluslararası KAYA SEMRA, KOÇAK GÖKHAN, DEMİR MURAT CAN, KAÇAR CİHAN Kafkas University http://dx.doi.org/10.9775/kvfd.2022.28901
2023 Iğdır yöresindeki koyunlarda Schmallenberg virus enfeksiyonunun belirlenmesi Uluslararası KIZILTEPE ŞEMİSTAN, ERTAŞ OĞUZ FATMA, COŞKUN NÜVİT, TARHANE SERDAL, KOÇAK GÖKHAN, YILMAZ VOLKAN, UZLU ERDOĞAN Journal of Advances in VetBio Science and Techniques 8 2 http://dx.doi.org/10.31797/vetbio.1280528
2023 Iğdır yöresindeki koyunlarda Schmallenberg virus enfeksiyonunun belirlenmesi Ulusal KIZILTEPE ŞEMİSTAN, ERTAŞ OĞUZ FATMA, COŞKUN NÜVİT, TARHANE SERDAL, KOÇAK GÖKHAN, YILMAZ VOLKAN, UZLU ERDOĞAN . J Adv VetBio Sci Tech 8 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/vetbio/issue/79618/1280528
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2023 İneklerde Östrus Senkronizasyonunda Progesteron, Prostaglandin F2α (PGF2α) ve Gonadotropin Releasing Hormon (Gnrh) Kullanımı Uluslararası KOÇAK GÖKHAN, KAYA SEMRA ICHEAS 3rd International Conference On Applied Sciences
2023 Toxoplazma Gondii'nin Gebelik Üzerine Etkisi Uluslararası YASUL MUHAMMED, KOÇAK GÖKHAN ICHEAS 3rd International Conference On Applied Sciences
2023 Dişi ve erkek köpeklerin üremesinde GnRH agonist ve antagonistlerinin kullanımı Uluslararası KOÇAK GÖKHAN, KAYA SEMRA ICHEAS 3rd International Conference On Applied Sciences
2023 SULFAMETHAZİNE AFFECT BEHAVİORAL ACTİVİTY (LOCOMOTOR ACTİVİTY): ZEBRAFİSH LARVAL MODEL Uluslararası SULUKAN Emre, KÖKTÜRK MİNE, KOÇAK GÖKHAN Balkan 7th International Conference on Applied Sciences
2023 NEOSPORA CANINUM’UN GEBELIK ÜZERINE ETKILERI Uluslararası YASUL MUHAMMED, KOÇAK GÖKHAN ICHEAS 3rd International Conference On Applied Sciences
2022 İNEKLERDE NEGATİF ENERJİ DENGESİNİN ÜREME ÜZERİNE ETKİSİ Uluslararası KAYA SEMRA, KOÇAK GÖKHAN Karadeniz 11. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
2022 Üreme Mevsimindeki Romanov Koyunlarında Senkronizasyon Protokolleriyle Birlikte D Vitamini Enjeksiyonunun Bazı Üreme Parametreleri Üzerine Etkisi‘’ Uluslararası KAYA SEMRA, KOÇAK GÖKHAN EGE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
2022 Üreme mevsimindeki Morkaraman koyunlarında Vitamin E-iz mineral (Selenyum, kalsiyum, fosfat, bakır ve kobalt) ve 24 saat ara ile çift doz PGF2αenjeksiyonunun kuzulama performansı ve fertilite üzerine etkisi Uluslararası KAYA SEMRA, KOÇAK GÖKHAN Karadeniz 11. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
2022 İneklerde Negatif Enerji Dengesinin Üreme Üzerine Etkisi Uluslararası KAYA SEMRA, KOÇAK GÖKHAN Karadeniz 11th International Conference on Applied Sciences
2022 Üreme mevsimindeki Morkaraman koyunlarında Vitamin E-iz mineral (Selenyum, kalsiyum, fosfat, bakır ve kobalt) ve 24 saat ara ile çift doz PGF 2α enjeksiyonunun kuzulama performansı ve fertilite üzerine etkisi Uluslararası KAYA SEMRA, KOÇAK GÖKHAN, DEMİR MURAT CAN, KAÇAR CİHAN Karadeniz 11th International Conference on Applied Sciences
2022 RUMİNANTLARDA YÜKSEK PROTEİN İÇEREN DİYET İLE BESLEMENİN ÜREME ÜZERİNE ETKİSİ Uluslararası KAYA SEMRA, KOÇAK GÖKHAN Anadolu 11. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
2022 KÖPEKLERDE KAN SERUMU VE İDRARDA ANTİ-MÜLLERİAN HORMON DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uluslararası KAYA SEMRA, KOÇAK GÖKHAN ANADOLU 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
2022 Köpeklerde Kan Serumu ve İdrarda Anti-Müllerian Hormon Düzeylerinin Karşılaştırılması Uluslararası KAYA SEMRA, DEMİR MURAT CAN, KAYA İNAN, KARADAĞ MUHAMMET ALİ, KOÇAK GÖKHAN, KAÇAR CİHAN ANADOLU 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
2022 Üreme Mevsimindeki Romanov Koyunlarında Senkronizasyon Protokolleriyle Birlikte DVitamini Enjeksiyonunun Bazı Üreme Parametreleri Üzerine Etkisi Uluslararası KOÇAK GÖKHAN, KAYA SEMRA EGE 6. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
2022 Köpeklerde Suni Tohumlamaya Güncel Bakış Uluslararası KOÇAK GÖKHAN ICHEAS 2nd International Conference On Applied Sciences
2022 Antioksidanların spermatozoonlar üzerine etkisi Uluslararası KOÇAK GÖKHAN ICHEAS 2nd International Conference On Applied Sciences
2022 Sığırlarda Suni Tohumlamanın Faydası ve Başarıyı Etkileyen Faktörler Uluslararası KOÇAK GÖKHAN ANADOLU 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
2022 Sperma Sulandırıcılarının Kullanım Amaçları Uluslararası KOÇAK GÖKHAN ANADOLU 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
2022 Koyunlarda Seksüel Senkronizasyon ve Östrusun Uyarılması Uluslararası KOÇAK GÖKHAN EGE 6. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
2022 Boğa Spermalarının İşlenmesinde Güncel Teknolojiler Uluslararası KOÇAK GÖKHAN Karadeniz 10. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
2021 A CASE OF FIBROPAPILLOMA IN THE DOCK PENIS Uluslararası ESER GİZEM, KOÇAK GÖKHAN, KIZILTEPE ŞEMİSTAN, ERTAŞ FATMA, AKGÜN AYHAN, SANCAK TUNAHAN 3. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
2019 BOĞA SPERMASININ DONDURABİLİRLİĞİ ÜZERİNE FERULİK ASİTİN ANTİOKSİDAN POTANSİYELİ Uluslararası ÖMÜR ALİ DOĞAN,ERTAY ŞEYMA,GÜNEY MERVE,ŞAHİN ALİME,KOÇAK GÖKHAN ATAVET-1. INTERNATIONAL (2. International Paticipants) STUDENT CONGRESS
2019 BIOCHEMICAL, HISTOPATHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICALEFFECTS OF CISPLATIN ON TESTICULAR TISSUE Uluslararası KOÇAK GÖKHAN,ESER GİZEM,YILDIRIM SERKAN ATAVET 1. International(2. International Participants) Student Congress https://atavetogrkong.atauni.edu.tr/wp-content/uploads/2019/12/kitapC3A7C4B1k-C3B6nC3B6zetdizin-1.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2022 BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I DİYABETES MELLİTUS’TA DOKULARIN HİSTOLOJİK TABLOSU Bölüm(ler)
2022 BIYOSAGLIKTA-GUNCEL-YAKLASIMLAR-I KÖPEK VE KEDİLERDE KONTRASEPSİYONUN ÖNLENMESİ Bölüm(ler)
2022 BIYOSAGLIKTA-GUNCEL-YAKLASIMLAR-II İneklerde Repeat Breeder (Çeviren İnek) Sendromu Nedenleri Ve Tedavi Yöntemleri Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2022-2023 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA MEME HASTALIKLARI VE KORUNMA Yüksek Lisans
2022-2023 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA DOĞUM, JİNEKOLOJİ VE SUNİ TOHUMLAMA Yüksek Lisans
2022-2023 SUNİ TOHUMLAMA Önlisans
2022-2023 TEMEL CERRAHİ BİLGİSİ Önlisans
2022-2023 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Önlisans
2022-2023 HAYVANSAL ÜRÜNLER VE TEKNOLOJİSİ Önlisans
2022-2023 ANATOMİ Önlisans
2022-2023 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA GENİTAL ORGANLARIN MUAYENESİ Yüksek Lisans
2022-2023 AYAK VE MEME HASTALIKLARI Önlisans
2023-2024 Hayvan Türlerinde Seksüel Siklus Biçimleri Yüksek Lisans
2023-2024 Hayvan Türlerinde Östrüs Senkronizasyonu Yüksek Lisans
2023-2024 Evcil Hayvan Türlerinde Östrusün Belirlemesi Ve Tohumlama Zamanının Seçimi Yüksek Lisans
2023-2024 ANATOMİ Önlisans
2023-2024 MİKROBİYOLOJİ Önlisans
2023-2024 HAYVANLARDA ÜREME VE DOĞUM Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Başhekim IĞDIR ÜNİVERSİTESİ