gulsen-bayat.webp

Doç. Dr.

Gülşen BAYATE-posta Telefon
04762230010 | 4101
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2017
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK (DR)/

  Tez Adı: Kişilik özellikleri ile tükenmişlik ve iş doyumu arasındaki ilişkiler: TRA2 bölgesindeki otel işletmeleri çalışanları üzerine bir uygulama
 • Y

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2010
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Turizmin yerel halk tarafından algılanması: Iğdır halkı üzerine bir araştırma
 • L

  BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

  1995 - 2000
  Lisans

  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2019 Otel İşletmelerinde Sunulan Hizmet KalitesininServqual Yöntemi İle Ölçülmesi Ulusal BAYAT GÜLŞEN,POLAT MEHMET Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 http://sosbilder.igdir.edu.tr/SonSayi.aspx
2018 Otel Çalışanlarının Demografik Özellikleri ileTükenmişlik Durumları Arasındaki İlişki: Iğdır,Kars, Ağrı, Ardahan İlleri Örneği Ulusal BAYAT GÜLŞEN,SELÇUK GÖKALP NURİ Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Defaultx.Aspx?ID=13
2020 Öğretmenlerin Kırsal Turizm Algısı: Iğdır Örneği Ulusal BAYAT GÜLŞEN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1823065118_23_Bayat_(493-512).pdf
2018 Gastronomi Turizmi Kapsamında Yiyecek İçecek Menülerinde Yöresel Mutfağın Kullanımı : Iğdır İli Örneği Ulusal BAYAT GÜLŞEN TURAN-SAM 10 40 http://www.turansam.org/TURAN-SAM_40.pdf
2020 The Effects of COVID-19 on the Tourism Sectorand Hotel Businesses: The Case of Marmaris Ulusal BAYAT GÜLŞEN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1060072754_25_Bayat_(617-634).pdf
2020 Kars’ın Yerel Yemekleri ve Yerel Ürünlerin Kars’taki Yiyecek İçecek İşletmelerinde Kullanımının Sürdürülebilir Gıda Kapsamında Değerlendirilmesi Ulusal BAYAT GÜLŞEN Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 3 https://www.tutad.org/2020/vol4_issue3_article58_fulltext.pdf
2020 The Oldest Fermented Turkish Beverage in Traditional Turkish Cuisine: Koumiss(Kımız) Ulusal BAYAT GÜLŞEN JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES 8 2 https://www.jotags.org/
2019 Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Konaklama İşletmeleri Çalışanları KişilikÖzelliklerinin İş Doyumu Düzeyleri Üzerindeki Etkisi Ulusal BAYAT GÜLŞEN İşletme Araştırmaları dergisi 11 3 http://isarder.org/2019/vol.11_issue.3_article19_full_text.pd
2021 Turistik Doğu Ekspres Tren Yolculuğunun Değerlendirilmesi Ulusal BAYAT GÜLŞEN Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 2 https://www.tutad.org
2019 Impact of Social Media in Choosing Tourism Destination, Case Study: Tabriz City Ulusal Gharamaleki Mohammad Reza Eyvazi,BAYAT GÜLŞEN Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi https://utkm.kongresi.org/Belgeler/29/29/ULUSLARARASI20TURC4B0ZM20VE20KC39CLTC39CREL20MC4B0RAS20KONGRESC4B020BC4B0LDC4B0RC4B020KC4B0TABI202019(2).pdf
2019 The Special Fermented Turkish Drink: Boza Ulusal BAYAT GÜLŞEN,YILDIZ GÜLÇİN Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7 4 http://jotags.org/2019/vol7_issue4_article4.pdf
2018 Ağrı Dağı’nın Kırsal Turizm Potansiyeli ve Iğdır Halkı’nın Ağrı Dağı İle İlgili Algıları Ulusal BAYAT GÜLŞEN TURAN-SAM 10 39 file:///C:/Users/gülşen20bayat/Desktop/Yeni20klasör20(3)/TURAN-SAM_39.pdf
2019 Türk Mutfağı Kapsamında Yöresel Mutfağının Yöre Halkı Tarafından Durumunun Tespit Edilmesi : Iğdır İli Örneği Ulusal BAYAT GÜLŞEN,İŞLEK ERHAN Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi https://utkm.kongresi.org/Belgeler/29/29/ULUSLARARASI20TURC4B0ZM20VE20KC39CLTC39CREL20MC4B0RAS20KONGRESC4B020BC4B0LDC4B0RC4B020KC4B0TABI202019(2).pdf
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 Gençlik Turizmi Uluslararası BAYAT GÜLŞEN IV Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi https://genclik.kongresi.org/Belgeler/22/22/UGAK20420-20BC4B0LDC4B0RC4B020KC4B0TABI202019.pdf
2019 Dietary Supplement: Issue of Safety and Effectiveness Uluslararası YILDIZ GÜLÇİN,BAYAT GÜLŞEN,İZLİ GÖKÇEN IV. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2019) file:///C:/Users/FUJ%C4%B0TSU/Desktop/Bildiri/D%C4%B1etary%20Supplement%20Issue%20Of%20Safety%20And%20Effect%C4%B1veness/D%C4%B1etary%20Supplement%20Issue%20Of%20Safety%20And%20Effect%C4%B1veness.pdf
2018 Konaklama İşletmelerinde Turizm Teşvikleri: TRA2 BölgesiÖrneği Uluslararası BAYAT GÜLŞEN,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM 6th SCF International Conference on “Economic and Social Antalya/TurkeyImpacts of Globalization and Liberalization” http://scfconferences.com/faq
2018 THE ROLE OF HISTORICAL ATTRACTIONS IN THE DEVELOPMENT OFCULTURAL HERITAGE TOURISM AND FACILITATING INTER-CULTURALINTERACTIONS BETWEEN IRAN AND TURKEY Uluslararası Gharamalekı Mohammad Reza Eyvazi,BAYAT GÜLŞEN,Pourkarimi Parviz II.Turizm ve Kültürel Miras Kongresi http://utkmkongresi.mu.edu.tr/Belgeler/29/29/MUC49ELA20C396ZEL20SAYI20SON(1).pdf
2018 GENÇ OTEL ÇALIŞANLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE İŞ DOYUMU DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: IĞDIR, KARS, AĞRI, ARDAHAN İLLERİ ÖRNEĞİ Uluslararası BAYAT GÜLŞEN, AKYILDIZ ARSLANTÜRK Uluslararası 3. Gençlik Araştırmaları Kongresi http://genclikkongresi.mu.edu.tr/Belgeler/22/22/Gen%C3%A7lik%20Bildiri%20Kitab%C4%B1%20Kas%C4%B1m%202018(1).pdf
2018 ARKEOLOJİK KAZI ALANLARININ TURİZME KAZANDIRILMASINA YÖNELİKDEĞERLENDİRMELER Uluslararası GÖKCE BİLCAN,BAYAT GÜLŞEN,Aras Sinan II Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi https://utkm.kongresi.org/Belgeler/29/29/TC39CRKBC4B0LC4B0M202420C396ZEL20SAYI.pdf
2018 THE EVALUATION OF THE ROLE OF TOURISM POTENTIALS IN THESUSTAINABLE DEVELOPMENT CASE OF STUDY: TABRIZ Uluslararası Gharamalekı Mohammad Reza Eycazi,BAYAT GÜLŞEN,Parviz Pourkarimi II.Turizm ve Kültürel Miras Kongresi http://utkmkongresi.mu.edu.tr/Belgeler/29/29/MUC49ELA20C396ZEL20SAYI20SON(1).pdf
2018 AĞRI İLİ’NDE BULUNAN İSHAK PAŞA SARAYI’NIN KÜLTÜR TURİZMİKAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası BAYAT GÜLŞEN,İNCE ERCAN,YILMAZ GÜL II.Turizm ve Kültürel Miras Kongresi http://utkmkongresi.mu.edu.tr/Belgeler/29/29/MUC49ELA20C396ZEL20SAYI20SON(1).pdf
2018 IĞDIR’A İRAN’DAN GELEN YABANCI VE GENÇ TURİST PROFİLİ Uluslararası BAYAT GÜLŞEN 3.Gençlik Araştırmaları Kongresi http://genclikkongresi.mu.edu.tr/Belgeler/22/22/GenC3A7lik20Bildiri20KitabC4B120KasC4B1m202018(1).pdf
2018 Iğdır İlinde Bulunan Konaklama İşletmelerinin Turizm Teşviklerinin Değerlendirilmesi Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM, BAYAT GÜLŞEN I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_5201df91da54404b85f5220491e7fe02.pdf
2017 TRA2 BÖLGESİNDEKİ OTEL İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE TÜKENMİŞLİK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Uluslararası BAYAT GÜLŞEN, SELÇUK GÖKALP NURİ Uluslararası Batı Avrasya Turizm Araştırmaları Kongresi http://www.yyusbedergisi.com/dergilist/-3_1_2017
2014 Turizme Yerel Halkın Bakışı Iğdır İli Örneği Ulusal BAYAT GÜLŞEN,ILGAZ YILDIRIM BURCU 15. Ulusal Turizm Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Mühendislik ve Doğa Bilimleri Geleneksel Fermente Türk İçeceği Boza’nın Üretimi ve Fonksiyonel Özellikleri Bölüm(ler)
2021 Kongre Turizmi Otellerde Kongre ve Toplantı Turizmi Bölüm(ler)
2019 Bir Yerin Tabaktaki Kimliği Iğdır: Bozbaş Yemeği Bölüm(ler)
2020 Theory and Research in Social, Human and AdministrativeSciences KİBRİT OTU: AN EDIBLE HERB GROWN AND CONSUMED INTURKEY Bölüm(ler)
2019 DESTİNASYON YÖNETİMİ VE PAZARLAMASI DESTİNASYONLARDA PAYDAŞLAR VE YÖNETİŞİM Bölüm(ler)
2021 Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırma ve Eğilimler Türkiye'ye Özgü Bazı Yöresel Peynirler Bölüm(ler)
2021 ADVANCES IN MANAGING TOURISM ACROSS CONTINENTS A Local Turkish Food: Igdır Taş Köftesi Bölüm(ler)
2021 Traditional Dishes Consumed in The Eastern Anatolian Region of Turkey Tümü
2018 Selected Studies on Rural Tourism and Development Rural Tourism Potentıal of Iğdır Bölüm(ler)
2021 Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Teori Coğrafi İşaret almış Gastronomik Ürünlerin Gastronomi Turizmi Açısından Önemi Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2017-2018 TURİZM MEVZUATI Önlisans
2014-2015 YİYECEK -İÇECEK SERVİSİ Önlisans
2014-2015 BARDA SERVİS Önlisans
2014-2015 ODA SERVİSİ Önlisans
2014-2015 DEKORASYON HİZMETLERİ Önlisans
2014-2015 GENEL ALAN KONTROLÜ Önlisans
2014-2015 ÖNBÜRODA ODA İŞLEMLERİ Önlisans
2014-2015 KONUK GİRİŞ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ Önlisans
2014-2015 KAT HİZMETLERİNDE TEMİZLİK İŞLEMLERİ Önlisans
2014-2015 GENEL ALAN KONTROLÜ Önlisans
2014-2015 MESLEKİ YABANCI DİL-1 Önlisans
2014-2015 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Önlisans
2014-2015 TURİZM MEVZUATI Önlisans
2014-2015 ÖNBÜİRODA VARDİYA İŞLEMLERİ Önlisans
2014-2015 ÖNBÜRODA RAPOR İŞLEMLERİ Önlisans
2014-2015 KAT KONTROLÜ Önlisans
2014-2015 ÖNBÜRO HİZMETLERİ Önlisans
2014-2015 kat hizmetler Önlisans
2014-2015 GENEL TURİZM Önlisans
2013-2014 Önbüroda Rapor İşlemleri Önlisans
2013-2014 Önbüiroda vardiya İşlemleri Önlisans
2013-2014 kat kontrolü Önlisans
2013-2014 Otel İşletmeciliği Önlisans
2013-2014 Önbüro Hizmetleri Önlisans
2013-2014 Genel Turizm Önlisans
2021-2022 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2021-2022 Tez Yüksek Lisans
2020-2021 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2020-2021 Tez Yüksek Lisans
2020-2021 Seminer Dersi Yüksek Lisans
2020-2021 Tez Önerisi Yüksek Lisans
2020-2021 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2021-2022 Dünya Mutfakları -I Lisans
2021-2022 Mutfak Hizmetleri Yönetimi Lisans
2021-2022 Mutfak Planlaması Lisans
2021-2022 Mutfak Terminolojisi Lisans
2021-2022 Servis Teknikleri Lisans
2021-2022 Spor Turizmi Endüstrisi Lisans
2020-2021 Osmanlı Mutfağı Lisans
2020-2021 Mutfak Uygulamaları -II Lisans
2021-2022 Yiyecek İçecek İşletmelerinde Maliyet Kontrol Yöntemleri Lisans
2020-2021 Türk Mutfak Kültürü Lisans
2020-2021 Genel İşletme Lisans
2020-2021 Mutfak Hizmeti Yönetimi Lisans
2020-2021 Yiyeyecek Tarihi Lisans
2020-2021 Mutfak Terminolojisi Lisans
2020-2021 Servis Teknikleri Lisans
2019-2020 Genel İşletme Lisans
2019-2020 Türk Mutfak Kültürü Lisans
2019-2020 Servis Teknikleri Lisans
2019-2020 Mutfak Terminolojisi Lisans
2019-2020 Mutfak Planlaması Lisans
2019-2020 Genel Turizm Lisans
2018-2019 Yönetim ve Organizasyon Önlisans
2018-2019 Genel İşletme Önlisans
2017-2018 örgütsel Davranış Lisans
2017-2018 Örgütsel Davranış Lisans
2017-2018 Önbüroda Oda İşlemleri Önlisans
2017-2018 KAT KONTROLÜ Önlisans
2017-2018 KAT HİZMETLERİNDE TEMİZLİK İŞLEMLERİ Önlisans
2017-2018 GENEL ALAN KONTROLÜ Önlisans
2017-2018 KAT HİZMETLER Önlisans
2017-2018 KONUK GİRİŞ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ Önlisans
2017-2018 Uluslararası Tanıtım Önlisans
2017-2018 Flora ve Fauna Önlisans
2017-2018 menü Planlama Önlisans
2017-2018 YİYECEK -İÇECEK SERVİSİ Önlisans
2017-2018 GENEL TURİZM Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Bologna Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Kalite Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2017 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2017 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2017 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019