E-posta Telefon
04762230010 | 4101
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2017
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK (DR)/

  Tez Adı: Kişilik Özellikleri ile Tükenmişlik ve İş Doyumu Arasındaki İlişkiler: TRA2 Bölgesindeki Otel İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Uygulama
 • Y

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2010
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Turizmin Yerel Halk Tarafından Algılanması: Iğdır Halkı Üzerine Bir Araştırma
 • L

  BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

  1995 - 2000
  Lisans

  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Otel İşletmelerinde Sunulan Hizmet KalitesininServqual Yöntemi İle Ölçülmesi Uluslararası BAYAT GÜLŞEN,POLAT MEHMET Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 2019 http://sosbilder.igdir.edu.tr/SonSayi.aspx
The Effects of COVID-19 on the Tourism Sectorand Hotel Businesses: The Case of Marmaris Ulusal BAYAT GÜLŞEN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 2020 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1060072754_25_Bayat_(617-634).pdf
Kars’ın Yerel Yemekleri ve Yerel Ürünlerin Kars’taki Yiyecek İçecek İşletmelerinde Kullanımının Sürdürülebilir Gıda Kapsamında Değerlendirilmesi Ulusal BAYAT GÜLŞEN Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 3 2020 https://www.tutad.org/2020/vol4_issue3_article58_fulltext.pdf
Öğretmenlerin Kırsal Turizm Algısı: Iğdır Örneği Ulusal BAYAT GÜLŞEN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 2020 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1823065118_23_Bayat_(493-512).pdf
The Oldest Fermented Turkish Beverage in Traditional Turkish Cuisine: Koumiss(Kımız) Ulusal BAYAT GÜLŞEN JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES 8 2 2020 https://www.jotags.org/
Gastronomi Turizmi Kapsamında Yiyecek İçecek Menülerinde Yöresel Mutfağın Kullanımı : Iğdır İli Örneği Uluslararası BAYAT GÜLŞEN TURAN-SAM 10 40 2018 http://www.turansam.org/TURAN-SAM_40.pdf
Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Konaklama İşletmeleri Çalışanları KişilikÖzelliklerinin İş Doyumu Düzeyleri Üzerindeki Etkisi Ulusal BAYAT GÜLŞEN İşletme Araştırmaları dergisi 11 3 2019 http://isarder.org/2019/vol.11_issue.3_article19_full_text.pd
Ağrı Dağı’nın Kırsal Turizm Potansiyeli ve Iğdır Halkı’nın Ağrı Dağı İle İlgili Algıları Uluslararası BAYAT GÜLŞEN TURAN-SAM 10 39 2018 file:///C:/Users/gülşen20bayat/Desktop/Yeni20klasör20(3)/TURAN-SAM_39.pdf
TRA2 Bölgesi Otel İşletmeleri Çalışanlarının Kişilik Özellikleri İle Tükenmişlik Durumları Arasındaki İlişkiler Ulusal BAYAT GÜLŞEN,SELÇUK GÖKALP NURİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 3 2017 http://www.yyusbedergisi.com/dergilist/-3_1_2017
Impact of Social Media in Choosing Tourism Destination, Case Study: Tabriz City Uluslararası Gharamaleki Mohammad Reza Eyvazi,BAYAT GÜLŞEN Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi 2019 https://utkm.kongresi.org/Belgeler/29/29/ULUSLARARASI20TURC4B0ZM20VE20KC39CLTC39CREL20MC4B0RAS20KONGRESC4B020BC4B0LDC4B0RC4B020KC4B0TABI202019(2).pdf
Türk Mutfağı Kapsamında Yöresel Mutfağının Yöre Halkı Tarafından Durumunun Tespit Edilmesi : Iğdır İli Örneği Uluslararası BAYAT GÜLŞEN,İŞLEK ERHAN Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi 2019 https://utkm.kongresi.org/Belgeler/29/29/ULUSLARARASI20TURC4B0ZM20VE20KC39CLTC39CREL20MC4B0RAS20KONGRESC4B020BC4B0LDC4B0RC4B020KC4B0TABI202019(2).pdf
The Special Fermented Turkish Drink: Boza Ulusal BAYAT GÜLŞEN,YILDIZ GÜLÇİN Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7 4 2019 http://jotags.org/2019/vol7_issue4_article4.pdf
Otel Çalışanlarının Demografik Özellikleri ileTükenmişlik Durumları Arasındaki İlişki: Iğdır,Kars, Ağrı, Ardahan İlleri Örneği Uluslararası BAYAT GÜLŞEN,SELÇUK GÖKALP NURİ Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 2018 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Defaultx.Aspx?ID=13
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
IĞDIR’DAKİ OTEL İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİNEYÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI Uluslararası BAYAT GÜLŞEN,POLAT MEHMET 1. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018 https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_15432da71f4349059a1314b159a9389e.pdf
Turizme Yerel Halkın Bakışı: Iğdır İli Örneği Ulusal BAYAT GÜLŞEN,ILGAZ YILDIRIM BURCU 15. Ulusal Turizm Kongresi. 13.11.2014
ARKEOLOJİK KAZI ALANLARININ TURİZME KAZANDIRILMASINA YÖNELİKDEĞERLENDİRMELER Uluslararası GÖKCE BİLCAN,BAYAT GÜLŞEN,Aras Sinan II Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi 07.11.2018 https://utkm.kongresi.org/Belgeler/29/29/TC39CRKBC4B0LC4B0M202420C396ZEL20SAYI.pdf
Gençlik Turizmi Uluslararası BAYAT GÜLŞEN IV Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi 23.10.2019 https://genclik.kongresi.org/Belgeler/22/22/UGAK20420-20BC4B0LDC4B0RC4B020KC4B0TABI202019.pdf
Dietary Supplement: Issue of Safety and Effectiveness Uluslararası YILDIZ GÜLÇİN,BAYAT GÜLŞEN,İZLİ GÖKÇEN IV. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2019) 07.11.2019
Konaklama İşletmelerinde Turizm Teşvikleri: TRA2 BölgesiÖrneği Uluslararası BAYAT GÜLŞEN,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM 6th SCF International Conference on “Economic and Social Antalya/TurkeyImpacts of Globalization and Liberalization” 11.10.2018 http://scfconferences.com/faq
IĞDIR İLİNDE BULUNAN KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN TURİZMTEŞVİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,BAYAT GÜLŞEN 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018 https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_5201df91da54404b85f5220491e7fe02.pdf
AĞRI İLİ’NDE BULUNAN İSHAK PAŞA SARAYI’NIN KÜLTÜR TURİZMİKAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası BAYAT GÜLŞEN,İNCE ERCAN,YILMAZ GÜL II.Turizm ve Kültürel Miras Kongresi 07.11.2018 http://utkmkongresi.mu.edu.tr/Belgeler/29/29/MUC49ELA20C396ZEL20SAYI20SON(1).pdf
THE EVALUATION OF THE ROLE OF TOURISM POTENTIALS IN THESUSTAINABLE DEVELOPMENT CASE OF STUDY: TABRIZ Uluslararası Gharamalekı Mohammad Reza Eycazi,BAYAT GÜLŞEN,Parviz Pourkarimi II.Turizm ve Kültürel Miras Kongresi 07.11.2018 http://utkmkongresi.mu.edu.tr/Belgeler/29/29/MUC49ELA20C396ZEL20SAYI20SON(1).pdf
THE ROLE OF HISTORICAL ATTRACTIONS IN THE DEVELOPMENT OFCULTURAL HERITAGE TOURISM AND FACILITATING INTER-CULTURALINTERACTIONS BETWEEN IRAN AND TURKEY Uluslararası Gharamalekı Mohammad Reza Eyvazi,BAYAT GÜLŞEN,Pourkarimi Parviz II.Turizm ve Kültürel Miras Kongresi 07.11.2018 http://utkmkongresi.mu.edu.tr/Belgeler/29/29/MUC49ELA20C396ZEL20SAYI20SON(1).pdf
GENÇ OTEL ÇALIŞANLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE İŞ DOYUMU DÜZEYLERİARASINDAKİ İLİŞKİLER: IĞDIR, KARS, AĞRI, ARDAHAN İLLERİ ÖRNEĞİ Uluslararası BAYAT GÜLŞEN,AKYILDIZ ARSLANTÜRK 3. Gençlik Araştırmaları Kongresi 27.06.2018 http://genclikkongresi.mu.edu.tr/Belgeler/22/22/GenC3A7lik20Bildiri20KitabC4B120KasC4B1m202018(1).pdf
IĞDIR’A İRAN’DAN GELEN YABANCI VE GENÇ TURİST PROFİLİ Uluslararası BAYAT GÜLŞEN 3.Gençlik Araştırmaları Kongresi 27.06.2018 http://genclikkongresi.mu.edu.tr/Belgeler/22/22/GenC3A7lik20Bildiri20KitabC4B120KasC4B1m202018(1).pdf
Kişilik özellikleri ile tükenmişlik arasındaki ilişki : TRA2 Bölgesindeki otel işletmeleri çalışanları üzerine bir uygulama Uluslararası BAYAT GÜLŞEN,SELÇUK GÖKALP NURİ Uluslararası Batı Avrasya Turizm araştırmaları Kongresi 28.09.2017
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İŞDOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLER:TRA2 BÖLGESİNDEKİ OTEL İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Uluslararası BAYAT GÜLŞEN,SELÇUK GÖKALP NURİ II.Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017 http://sempozyum.igdir.edu.tr
The Relatıonshıps Between Demographical Characterıstıcs And Burnout Of Hotel Employees: The example of Provinces of Iğdır, Kars, Ağrı, Ardahan Uluslararası BAYAT GÜLŞEN II.Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017 http://sempozyum.igdir.edu.tr
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Theory and Research in Social, Human and AdministrativeSciences KİBRİT OTU: AN EDIBLE HERB GROWN AND CONSUMED INTURKEY Bölüm(ler)
2019 Bir Yerin Tabaktaki Kimliği Iğdır: Bozbaş Yemeği Bölüm(ler)
2019 Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması Destinasyonlarda Paydaşlar ve Yönetişim Bölüm(ler)
2019 Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Mühendislik ve Doğa Bilimleri Geleneksel Fermente Türk İçeceği Boza’nın Üretimi ve Fonksiyonel Özellikleri Bölüm(ler)
2018 Selected Studies on Rural Tourism and Development Rural Tourism Potentıal of Iğdır Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Servis Teknikleri Lisans
2019-2020 Mutfak Terminolojisi Lisans
2019-2020 Mutfak Planlaması Lisans
2019-2020 Genel Turizm Lisans
2018-2019 Yönetim ve Organizasyon Önlisans
2018-2019 Genel İşletme Önlisans
2017-2018 örgütsel Davranış Lisans
2017-2018 Örgütsel Davranış Lisans
2017-2018 Önbüroda Oda İşlemleri Önlisans
2017-2018 KAT KONTROLÜ Önlisans
2017-2018 KAT HİZMETLERİNDE TEMİZLİK İŞLEMLERİ Önlisans
2017-2018 GENEL ALAN KONTROLÜ Önlisans
2017-2018 KAT HİZMETLER Önlisans
2017-2018 KONUK GİRİŞ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ Önlisans
2017-2018 Uluslararası Tanıtım Önlisans
2017-2018 Flora ve Fauna Önlisans
2017-2018 menü Planlama Önlisans
2017-2018 YİYECEK -İÇECEK SERVİSİ Önlisans
2017-2018 GENEL TURİZM Önlisans
2017-2018 TURİZM MEVZUATI Önlisans
2014-2015 YİYECEK -İÇECEK SERVİSİ Önlisans
2014-2015 BARDA SERVİS Önlisans
2014-2015 ODA SERVİSİ Önlisans
2014-2015 DEKORASYON HİZMETLERİ Önlisans
2014-2015 GENEL ALAN KONTROLÜ Önlisans
2014-2015 ÖNBÜRODA ODA İŞLEMLERİ Önlisans
2014-2015 KONUK GİRİŞ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ Önlisans
2014-2015 KAT HİZMETLERİNDE TEMİZLİK İŞLEMLERİ Önlisans
2014-2015 GENEL ALAN KONTROLÜ Önlisans
2014-2015 MESLEKİ YABANCI DİL-1 Önlisans
2014-2015 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Önlisans
2014-2015 TURİZM MEVZUATI Önlisans
2014-2015 ÖNBÜİRODA VARDİYA İŞLEMLERİ Önlisans
2014-2015 ÖNBÜRODA RAPOR İŞLEMLERİ Önlisans
2014-2015 KAT KONTROLÜ Önlisans
2014-2015 ÖNBÜRO HİZMETLERİ Önlisans
2014-2015 kat hizmetler Önlisans
2014-2015 GENEL TURİZM Önlisans
2013-2014 Önbüroda Rapor İşlemleri Önlisans
2013-2014 Önbüiroda vardiya İşlemleri Önlisans
2013-2014 kat kontrolü Önlisans
2013-2014 Otel İşletmeciliği Önlisans
2013-2014 Önbüro Hizmetleri Önlisans
2013-2014 Genel Turizm Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
Gürbulak Sınır Kapısından Gelen Turistlerin Profillerini belirlemeye yönelik Bir Araştırma Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Kalite Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2017 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2017 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2017 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019