E-posta Telefon
+90 476 - 223 0010 | 5033
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT POLİTİKASI (DR)/

  Tez Adı: Uluslararası emtia fiyatlarındaki belirsizliğin imalat sanayi ve alt sektörleri üretimi ile reel döviz kuru ve üretici fiyatları üzerindeki etkisinin SVAR-GARCH-M yöntemiyle incelenmesi
 • L

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2011
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./

  Tez Adı:
 • Y

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2015
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: İhracat, ekonomik büyüme ve patent başvuruları arasındaki ilişkiler: Türkiye örneği
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Can Twitter Forecast Uncertainty of Stocks? Uluslararası Sosyoekonomi 28 45
Investigating Validation of Armey Curve Hypothesis for G7 Countries using ARDL Model Uluslararası Dogus University Journal 20 1
Döviz Kurlarının Yabancı Portföy Yatırımları Üzerindeki Etkilerinin ARDL ve NARDL Yöntemleri ile İncelenmesi Uluslararası İzmir İktisat Dergisi 34 1
The volatility spillovers between Turkey and North Africa (ETM) stock markets: VARMA-BEKK GARCH model Uluslararası MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 4
BRICS ve MINT Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ve Enerji Tüketimi İlişkisi Uluslararası Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15
Türkiye’de Buğday, Arpa, Benzin Reel Fiyatlarının ve Döviz Kurunun Koşullu Varyanslarındaki Oynaklığın VAR (1)–Asimetrik BEKK–GARCH (1, 1) Modeli ile Tahmin Edilmesi Uluslararası Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
BIST Şehir Endekslerinde Oynaklığın Ölçülmesi: Alternatif Ekonometrik Modellerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Ulusal Finans Politik Ekonomik Yorumlar
GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ VE YAŞAM BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: WILKINSON HİPOTEZİ Uluslararası Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
ANALYZING VOLATILITY TRANSMISSIONS BETWEEN STOCKMARKETS OF TURKEY, ROMANIA,POLAND, HUNGARY AND UKRAINEUSING M-GARCH MODEL Uluslararası Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 36 4
DÖVİZ KURUNUN DIŞ TİCARET DENGESİ ÜZERİNDEKİ ASİMETRİK ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Uluslararası Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 3
Gibson Paradoksunun Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Geçerliliğinin Araştırılması Uluslararası Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 1
MALİ SENKRONİZASYON HİPOTEZİ TÜRKİYE İÇİN GEÇERLİ Mİ? Uluslararası Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 2
Conflict Defense Spending and Economic Growth in the Middle East A Panel Data Analysis Uluslararası International Journal of Economics and Financial Issues 6 1
LOJİSTİK PERFORMANSININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Uluslararası The International New Issues in Social Sciences
ÜLKELERİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININ BELİRLEYİCİLERİ Ulusal Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkiye de Para Politikası ve Toplam Faktör Verimliliği Uluslararası Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 8 15
Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi Türkiye Üzerine Bir Uygulama Uluslararası Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 10
Türkiye Azerbaycan İkili Ticaretinin Türkiye nin Ekonomik Büyümesindeki Etkisi Bir Nedensellik Analizi Uluslararası Turan-Stratejik Araştırmalar Merkezi 7 27
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
KOSGEB Destek Programlarının Mevcut Durum Analizi: Artvin İli Örneği Uluslararası Uluslararası Artvin Sempozyumu 18.10.2018
Bireysel Emeklilik Tasarruf Oranı ve Cari Açık Arasındaki İlişkiler OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama Uluslararası Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı 29.09.2016
REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE YURTDIŞI HASILA DÜZEYLERİNİN İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Uluslararası I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIESNOVEMBER 6-8, 2018 06.11.2018
DÖVİZ KURUNUN VE FAİZ ORANININ BIST-100 ÜZERİNDEKİ ASİMETRİK ETKİSİ Uluslararası 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi 13.12.2017
Döviz Kurunun Dış Ticaret Dengesi Üzerindeki Asimetrik Etkisi Türkiye Örneği Uluslararası Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi 20.10.2016
BORSA İSTANBUL ALT ENDEKSLERİ ARASINDAKİ OYNAKLIKGEÇİŞKENLİKLERİNİN ASİMETRİK GARCH BEKK YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Uluslararası 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi 13.12.2017
SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATININ DÖVİZ KURU GEÇİŞKENLİĞİ Uluslararası III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi 19.10.2017
LOJİSTİK PERFORMANSININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Uluslararası III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi 19.10.2017
ANALYZING VOLATILITY TRANSMISSIONS BETWEEN STOCK MARKETS OF TURKEY, ROMANIA, POLAND, HUNGARY AND UKRAINE USING M-GARCH MODEL Uluslararası PERSPECTIVES IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: HINTING AT INTERDISCIPLINARITY 26.05.2017
BİST-100 Endeksi, Döviz Kuru, Faiz ve Altın Arasındaki Volatilite Geçişkenliği Uluslararası International Congress on Social Sciences 11.05.2017
Türkiye de Kamu Harcamalarının Optimum Düzeyi Ne Olmalıdır Uluslararası Türkiye Ekonomi Kurumu 20.10.2016
Döviz Kurlarının Kısa süreli sermaye girişleri üzerindeki asimetrik etkileri: Türkiye üzerine ekonometrik bir uygulama Uluslararası International Congress on Social Sciences 11.05.2017
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Endüstri 4.0 ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Değerlendirmeler Sanayi 4.0 ve Sektörel Gelişmeler Bölüm(ler)
2019 Selected Issues on Current International Economics and Macroeconomics The Taylor Rule and Turkey Experience Bölüm(ler)
2018 Selected Studies on Economics and Finance Biofuel and Agricultural Commodity Prices Bölüm(ler)
2018 Selected Studies on Economics and Finance Inflation Targeting Regime and Country Experiences Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Makro İktisadi Modeller Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: