E-posta Telefon
+90 476 - 223 0010 | 5073
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT POLİTİKASI (DR)/

  Tez Adı: Uluslararası emtia fiyatlarındaki belirsizliğin imalat sanayi ve alt sektörleri üretimi ile reel döviz kuru ve üretici fiyatları üzerindeki etkisinin SVAR-GARCH-M yöntemiyle incelenmesi
 • Y

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2015
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: İhracat, ekonomik büyüme ve patent başvuruları arasındaki ilişkiler: Türkiye örneği
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2022 -
  Yüksek Lisans

  KIŞ SPORLARI VE SPOR BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SPOR YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı:
 • L

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2011
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2015 Türkiye Azerbaycan İkili Ticaretinin Türkiye nin Ekonomik Büyümesindeki Etkisi Bir Nedensellik Analizi Uluslararası KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ,BOZMA GÜRKAN Turan-Stratejik Araştırmalar Merkezi 7 27 https://turansam.com/
2020 Türkiye’nin Ekonomi Politikasının Üçlü Açmaz Bağlamında İncelenmesi Uluslararası BOZMA GÜRKAN,KÜNÜ SERKAN Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 6 2 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.20979/ueyd.792532
2017 Gibson Paradoksunun Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Geçerliliğinin Araştırılması Uluslararası KÜNÜ SERKAN,BAŞAR SELİM,BOZMA GÜRKAN Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 1
2020 Testing Nonlinear Effect of Volume on Price: Evidence from Textile Sector Stocks in BIST Uluslararası BOZMA GÜRKAN,BAŞAR SELİM Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ckuiibfd
2020 Enflasyon ve İşsizliğin Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Türkiye Düzey-1 Bölgeleri Örneği Uluslararası BOZMA KÜBRA, BOZMA GÜRKAN, GÜNEY AHMET Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 22 https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf
2018 GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ VE YAŞAM BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: WILKINSON HİPOTEZİ Uluslararası BOZMA GÜRKAN,EREN MURAT,BAŞAR SELİM Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 3
2016 Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi Türkiye Üzerine Bir Uygulama Uluslararası BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN,BOZMA GÜRKAN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 10
2017 LOJİSTİK PERFORMANSININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Uluslararası BOZMA GÜRKAN, İSMAİLÇEBİ BAŞAR SİBEL, AYDIN SALİH The International New Issues in Social Sciences 5 5
2017 ÜLKELERİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININ BELİRLEYİCİLERİ Ulusal İSMAİLÇEBİ BAŞAR SİBEL,BOZMA GÜRKAN Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20
2017 DÖVİZ KURUNUN DIŞ TİCARET DENGESİ ÜZERİNDEKİ ASİMETRİK ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Uluslararası AKSU HAYATİ,BAŞAR SELİM,EREN MURAT,BOZMA GÜRKAN Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 3
2021 STOK AKIŞ MODELİ ve FACEBOOK PROPHET ALGORİTMASI ile BİTCOİN FİYATI TAHMİNİ Uluslararası Akdağ Murat, BOZMA GÜRKAN Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi 5 1 http://dx.doi.org/10.29216/ueip.878925
2020 Havacılık Sektöründe Çevre Yönetimi, Ekonomik Büyüme ve Kentleşme İlişkisi: Çevresel Kuznets Eğrisi Üzerine Bir İnceleme Uluslararası BOZMA GÜRKAN TURAN-SAM 12 48 www.turansam.com
2018 The volatility spillovers between Turkey and North Africa (ETM) stock markets: VARMA-BEKK GARCH model Uluslararası AĞIRMAN ENSAR,BOZMA GÜRKAN,Ahmid Alma Brook MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 4 https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss
2016 Conflict Defense Spending and Economic Growth in the Middle East A Panel Data Analysis Uluslararası KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ,BOZMA GÜRKAN International Journal of Economics and Financial Issues 6 1
2021 An Evaluation of Central Bank Digital Currency Uluslararası BOZMA GÜRKAN, Akdağ Murat The Journal of International Scientific Researches 6 3 http://dx.doi.org/10.23834/isrjournal.887073
2018 Türkiye’de Buğday, Arpa, Benzin Reel Fiyatlarının ve Döviz Kurunun Koşullu Varyanslarındaki Oynaklığın VAR (1)–Asimetrik BEKK–GARCH (1, 1) Modeli ile Tahmin Edilmesi Uluslararası Urak Faruk,BOZMA GÜRKAN,BİLGİÇ ABDULBAKİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 4 http://dogadergi.ksu.edu.tr/tr/
2017 MALİ SENKRONİZASYON HİPOTEZİ TÜRKİYE İÇİN GEÇERLİ Mİ? Uluslararası AKSU HAYATİ,KÜNÜ SERKAN,BOZMA GÜRKAN Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 2
2018 ANALYZING VOLATILITY TRANSMISSIONS BETWEEN STOCKMARKETS OF TURKEY, ROMANIA,POLAND, HUNGARY AND UKRAINEUSING M-GARCH MODEL Uluslararası BOZMA GÜRKAN,BAŞAR SELİM Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 36 4 https://dergipark.org.tr/tr/pub/huniibf
2018 BIST Şehir Endekslerinde Oynaklığın Ölçülmesi: Alternatif Ekonometrik Modellerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Uluslararası YAPRAKLİ SEVDA,BOZMA GÜRKAN,Akdağ Murat Finans Politik Ekonomik Yorumlar 639
2020 Twitter ile Hisse Senetleri Oynaklığı Tahmin Edilebilir mi? Uluslararası BOZMA GÜRKAN,KUL SİNAN Sosyoekonomi 28 45 https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/56258/635359
2019 Investigating Validation of Armey Curve Hypothesis for G7 Countries using ARDL Model Uluslararası BOZMA GÜRKAN,BAŞAR SELİM,EREN MURAT Dogus University Journal 20 1 http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj
2019 Döviz Kurlarının Yabancı Portföy Yatırımları Üzerindeki Etkilerinin ARDL ve NARDL Yöntemleri ile İncelenmesi Uluslararası YAPRAKLİ SEVDA,BOZMA GÜRKAN,Akdağ Murat İzmir İktisat Dergisi 34 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije
2018 BRICS ve MINT Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ve Enerji Tüketimi İlişkisi Uluslararası BOZMA GÜRKAN,AYDIN RAHMAN,KOLÇAK MENŞURE Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Anasayfa.Aspx
2016 Türkiye de Para Politikası ve Toplam Faktör Verimliliği Uluslararası CENGİZ VEDAT,KÜNÜ SERKAN,BOZMA GÜRKAN Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 8 15 http://dergipark.gov.tr/marufacd
2021 Dynamic Relationships between Oil Price, Inflation and Economic Growth: A VARMA, GARCH-in-mean, asymmetric BEKK Model for Turkey Uluslararası BOZMA GÜRKAN, Akdağ Murat, AYDIN RAHMAN Economics Bulletin 41 3 http://www.accessecon.com/includes/CountdownloadPDF.aspx?PaperID=EB-21-00827
2021 Borsa İstanbul Alt Sektör Analizi: Portföy Optimizasyonu ve Koruma Oranı Uluslararası BOZMA GÜRKAN, AYDIN SALİH, KÜNÜ SERKAN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 https://dergipark.org.tr/tr/pub/igdirsosbilder/issue/65608/980907
2022 Volatility in Live Calf, Live Sheep, and Feed Wheat Return Markets: A Threat to Food Price Stability in Turkey Uluslararası Urak Faruk, BİLGİÇ ABDULBAKİ, BOZMA GÜRKAN, Florkowski Wojciech, EFE ERKAN Agriculture-Basel 12 4 https://doi.org/10.3390/agriculture12040566
2022 Effects of COVID-19 on Football Stock Market's Return and Uncertainty Uluslararası BEDİR FATİH, BOZMA GÜRKAN, MIZRAK ORCAN, TURAN MURAT International Journal of Sport Finance 17 3
2022 Central bank digital currency and monetary policy Uluslararası Akdağ Murat, BOZMA GÜRKAN Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2295235
2022 The Long-Term Volatility Spillovers Between Egg and Feed Wheat Prices During the COVID-19 Pandemic in Turkey Uluslararası KÜÇÜK NİHAT, Urak Faruk, BOZMA GÜRKAN, BİLGİÇ ABDULBAKİ Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 9 3 http://dx.doi.org/10.30910/turkjans.1128935
2022 The Asymmetric Vertical Price Volatility Spillover in Citrus Market Uluslararası BOZMA GÜRKAN, Urak Faruk, BİLGİÇ ABDULBAKİ Erwerbs-Obstbau
2023 Dynamic Volatility Spillover Among Emerging Eagle Markets Uluslararası BOZMA GÜRKAN, İMAMOĞLU İLYAS KAYS, KÜNÜ SERKAN Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
2023 The volatility of beef and lamb prices in Türkiye: The role of COVID–19, livestock imports, and energy prices Uluslararası BOZMA GÜRKAN, Urak Faruk, BİLGİÇ ABDULBAKİ, Florkowski Wojciech Public Library of Science (PLoS) 18 http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0282611
2023 İşgücü Verimliliği ve Mutluluk: OECD Ülkelerinden Kanıtlar Uluslararası İMAMOĞLU İLYAS KAYS, AKDAŞ KÜBRA, BOZMA GÜRKAN Alanya Akademik Bakış
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Analysis of The Effect of Changes in Exchange Rate on Tourism Revenues With Linear and Nonlinear Time Series Uluslararası BOZMA GÜRKAN International Iğdır Conference On Social Science https://d78ea76a-1faa-490b-96df-3833ce6eddb7.filesusr.com/ugd/614b1f_330d2c7bacc244ffb0283cae433aea03.pdf
2021 CONSUMER BEHAVIOR IN THE CONTEXT OF NEUROECONOMICS Uluslararası BOZMA GÜRKAN, Duran Seçil International Iğdır Conference On Social Science https://d78ea76a-1faa-490b-96df-3833ce6eddb7.filesusr.com/ugd/614b1f_330d2c7bacc244ffb0283cae433aea03.pdf
2018 KOSGEB Destek Programlarının Mevcut Durum Analizi: Artvin İli Örneği Uluslararası AYDIN SALİH,BOZMA GÜRKAN Uluslararası Artvin Sempozyumu
2018 EKONOMİK BÜYÜMENİN ENERJİ AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSI:OECD ÜLKELERİ İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ Uluslararası BOZMA GÜRKAN,ÖZKILBAÇ SELDA,İSMAİLÇEBİ BAŞAR SİBEL ULUSLARARASI UYGULAMALI İŞLETME, YÖNETİM VE EKONOMİARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
2018 Reel Döviz Kuru, İthalat ve Yurtdışı Hasıla Düzeylerinin İhracat Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği Uluslararası BOZMA GÜRKAN, BAŞAR SELİM, KÜNÜ SERKAN I. International Iğdır Conference On Multidisciplinary Studies
2017 Döviz Kurlarının Kısa süreli sermaye girişleri üzerindeki asimetrik etkileri: Türkiye üzerine ekonometrik bir uygulama Uluslararası YAPRAKLİ SEVDA,BOZMA GÜRKAN,Akdağ Murat International Congress on Social Sciences
2017 BİST-100 Endeksi, Döviz Kuru, Faiz ve Altın Arasındaki Volatilite Geçişkenliği Uluslararası BAŞAR SELİM,Tosun Bengü,BOZMA GÜRKAN International Congress on Social Sciences
2017 ANALYZING VOLATILITY TRANSMISSIONS BETWEEN STOCK MARKETS OF TURKEY, ROMANIA, POLAND, HUNGARY AND UKRAINE USING M-GARCH MODEL Uluslararası BAŞAR SELİM,BOZMA GÜRKAN PERSPECTIVES IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: HINTING AT INTERDISCIPLINARITY
2017 BORSA İSTANBUL ALT ENDEKSLERİ ARASINDAKİ OYNAKLIKGEÇİŞKENLİKLERİNİN ASİMETRİK GARCH BEKK YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Uluslararası BOZMA GÜRKAN,akdağ murat,İSMAİLÇEBİ BAŞAR SİBEL 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi
2017 SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATININ DÖVİZ KURU GEÇİŞKENLİĞİ Uluslararası TOPAL SAMET,BAŞAR SELİM,BOZMA GÜRKAN III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi
2017 LOJİSTİK PERFORMANSININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Uluslararası BOZMA GÜRKAN,İSMAİLÇEBİ BAŞAR SİBEL III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi
2017 DÖVİZ KURUNUN VE FAİZ ORANININ BIST-100 ÜZERİNDEKİ ASİMETRİK ETKİSİ Uluslararası BOZMA GÜRKAN,BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi
2016 Türkiye de Kamu Harcamalarının Optimum Düzeyi Ne Olmalıdır Uluslararası BAŞAR SELİM,BOZMA GÜRKAN,EREN MURAT Türkiye Ekonomi Kurumu
2016 Döviz Kurunun Dış Ticaret Dengesi Üzerindeki Asimetrik Etkisi Türkiye Örneği Uluslararası AKSU HAYATİ,BAŞAR SELİM,EREN MURAT,BOZMA GÜRKAN Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi
2016 Bireysel Emeklilik Tasarruf Oranı ve Cari Açık Arasındaki İlişkiler OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama Uluslararası BAŞAR SELİM,EREN MURAT,BOZMA GÜRKAN Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları İhracat, Ekonomik Büyüme ve Patent Başvuruları Arasındaki İlişkiler: Türkiye Örneği Bölüm(ler)
2020 Selected Issues on Current International Economics and Macroeconomics The Taylor Rule and Turkey Experience Bölüm(ler)
2018 Selected Studies on Economics and Finance Inflation Targeting Regime and Country Experiences Bölüm(ler)
2018 Selected Studies on Economics and Finance Biofuel and Agricultural Commodity Prices Bölüm(ler)
2020 Endüstri 4.0 ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Değerlendirmeler Sanayi 4.0 ve Sektörel Gelişmeler Bölüm(ler)
2021 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR TÜRKIYE’DE HANE HALKI TASARRUFLARININ SOSYO- EKONOMIK BELİRLEYİCİLERİ Bölüm(ler)
2021 Reflections of Economic Development Analyzing Effect of Foreign Outout Levels on Turkish Exports Bölüm(ler)
2021 İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler Türkiye'de Kırmızı Et Fiyatlarındaki Belirsizlik Üzerine Bir Uygulama Bölüm(ler)
2022 İKTİSADİ KONULAR ÜZERİNE SEÇME YAZILAR EKONOMİK POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ VE İŞSİZLİK Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Makro İktisadi Modeller Lisans
2020-2021 Ekonometrk Analiz-2 Lisans
2020-2021 Ekonometrk Analiz-1 Lisans
2020-2021 Genel İktisat Lisans
2019-2020 Makro İktisadi Modeller Lisans
2021-2022 Türkiye'nin Güncel İktisat Sorunları Lisans
2021-2022 İstatistik-1 Lisans
2021-2022 Ekonometrik Analiz-1 Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Ekonometrik Analiz-1
İstatistik-1
Türkiye'nin Güncel İktisat Sorunları
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: