E-posta Telefon
+90.476.223 15-16 | 3040
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2017 - 2021
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (DR)/

  Tez Adı: Dijital aktivizm bağlamında değişen siyasi mizah anlayışı: 2018 cumhurbaşkanlığı seçimi örneğinde internet memes/caps üzerine bir inceleme
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2017
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Türkiye'de negatif siyasal reklam uygulamaları: (2007, 2011 ve 2015 genel seçimleri örneğinde bir analiz)
 • L

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2006
  Lisans

  İLETİŞİM FAKÜLTESİ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR./

  Tez Adı:
 • L

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2015
  Lisans

  İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2022 Siyasal İletişimin Dijitalleşmesi: 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Siyasal Partilerin Twitter Üzerinden Karşılaştırmalı Analizi Uluslararası İRAK HAKAN ARTS: Artuklu Journal of Arts and Humanities 7 http://arts.artuklu.edu.tr/tr/download/issue-full-file/68592
2021 Türkiye’de İletişim Araştırmaları: 1980’lerden Günümüze Bazı Doktora Tezleri Üzerine Nitel Bir İnceleme Uluslararası İRAK HAKAN, TAŞCIOĞLU RACİ Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi http://sosbilder.igdir.edu.tr/SonSayi.aspx
2017 Türkiye’de Negatif Siyasal Reklam Uygulamaları: 2007, 2011 ve 2015 Genel Seçimleri Örneğinde Bir Analiz Ulusal İRAK HAKAN,TAŞCIOĞLU RACİ Atatürk Üniversitesi İletişim Dergisi 1 12
2022 Post-Truth Çağda Dijital Dezenformasyon: Covid-19 Aşı Karşıtlığı Üzerine Bir İnceleme Uluslararası İRAK HAKAN Ahi Evran Akademi 3 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/aea/issue/69064/1091411
2017 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri: Iğdır Üniversitesi Örneği Ulusal İRAK HAKAN,TAŞCIOĞLU RACİ,DAL MUSTAFA,TUNÇ YUNUS Atatürk Üniversitesi İletişim Dergisi 14
2021 Dijitalizasyon ve Halkla İlişkiler: Literatür Üzerine Teorik Bir İnceleme Uluslararası İRAK HAKAN Ahi Evran Akademi 2 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/47787
2022 The Social Media Use by Political Parties in the Times of Crisis: The Case of the COVID-19 Pandemic Period. Uluslararası İRAK HAKAN Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/72306/1055878
2022 Dijital Aktivizm Ve İran Kadın Hareketleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme Ulusal İRAK HAKAN Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 10 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/e-gifder/issue/72904/1118006
2022 Twitter’in Karanlık Yüzü: Nefret Söylemleri Uluslararası İRAK HAKAN Communicata 1 24 https://communication-ataunipress.org/
2023 Hücum Siyasetinin Yansıması Olarak Negatif Siyasal Reklamlar: 1980’lerden 2000’lere Merkez Sol Partiler (Shp Ve Chp) Örneğinde Bir İnceleme Uluslararası İRAK HAKAN, TAŞCIOĞLU RACİ, KALÇIK ÜSTÜNDAĞ TUBA Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 11 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/e-gifder/issue/76297/1223161
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 Control Mechanism of Social Media: Digital Panapticon Uluslararası İRAK HAKAN 8th International Communucation in the New World Congress. https://www.kongreuzmani.com/site.html?https://www.iletisimkongresi.org
2022 Social Media Projection of COVID-19 News in the Context of Digital Epidemiology and Infodemic Ulusal İRAK HAKAN Yeni Yüzyıl’da İletişim Kongresi https://yyik.yeniyuzyil.edu.tr/dosyalar/ozet-bildiri-kitapcigi-v2.pdf
2022 Performative Activism and Hashtag Feminism in Digital Media Mediation Strategies Uluslararası İRAK HAKAN 5th Cultural Informatiics, Communiicatiion&Media Studiies Conference https://www.cicms2022.com/tr/
2022 Dijitalleşen Demokrasi Ve Yeni Bir Siyasi Dönüşüm Olarak Dünyada Ve Türkiye’de Elektronik Siyasi Partiler Uluslararası İRAK HAKAN Ege 6th International Conference On Social Sciences https://www.egekongresi.org/_files/ugd/797a84_ad539a09025341ff81f3499ed2be7f5b.pdf
2021 Dijital Aktivizm Bağlamında Değişen Siyasi Mizah Anlayışı: 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Örneğinde İnternet Memes/Caps Üzerine Bir İnceleme Uluslararası İRAK HAKAN, TAŞCIOĞLU RACİ 18th International Symposium Communucation in the Millennium https://cimsymposium.org/
2021 Dijital Aktivizm Bağlamında Değişen Siyasi Mizah Anlayışı:2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Örneğinde İnternet Memes/Caps Üzerine Bir İnceleme Uluslararası İRAK HAKAN, TAŞCIOĞLU RACİ 18th International Symposium: Communication in the Millennium (CIM 2021) https://cimsymposium.org/
2018 Marka Ve Arketip Kavramı Bağlamında Yaratıcı Stratejiler Uluslararası İRAK HAKAN Uluslararsı Kültür ve Bilim Kongresi http://ukbk.org
2018 Relationship Between Civil Society, Public Relation, Activism and Democracy Uluslararası İRAK HAKAN International sym. Human and Social Sciences https://www.atlantis-press.com/proceedings/isseh-18
2018 En İyi Savunma Hücum! Anlayışı Bağlamında 1980’lerden 2000’lere negatif Siyasal Reklamın izini Sürmek: SHP ve CHP Örneği Uluslararası İRAK HAKAN,TAŞCIOĞLU RACİ Iprac-2018 http://injoss.com
2017 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri: Iğdır Üniversitesi Örneği Uluslararası İRAK HAKAN,TAŞCIOĞLU RACİ,DAL MUSTAFA,TUNÇ YUNUS 3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu https://www.saglik-iletisimi.org/
2017 New Channel in Political Propaganda: Social Media Uluslararası İRAK HAKAN 2nd International Igdir symposium
2017 Türkiye’de Negatif Siyasal Reklam Uygulamaları: 2007, 2011 ve 2015 Genel Seçimleri Örneğinde Bir Analiz Uluslararası İRAK HAKAN,TAŞCIOĞLU RACİ 2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi
2017 Effects Of The Syrıan Conflıct On The Turkısh Economy Uluslararası HOPOĞLU SERTAÇ,KÜNÜ SERKAN,İRAK HAKAN Perspectıves In Humanıtıes And Socıal Scıences: Hıntıng At Interdıscıplınarıty https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/12/Program-PHSS-2017.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2023 Siyasal Kampanya Yönetimi ve Uygulamaları / 2023 Cumhurbaşkanı Seçim Kampanyaları İnceleme ve Analizleri 2023 Cumhurbaşkanı Seçiminde Adayların Kampanya Afişlerinin Göstergebilimsel Analizi Bölüm(ler)
2021 Sosyal, Beşeri ve İdari Alanında Uluslararası Araştırmalar VI Sivil Toplum, Halkla İlişkiler, Eylemcilik Ve Demokrasi İlişkisi Bölüm(ler)
2022 The Handbook Of Public Administration Vol. 2 Public Administration And Public Relations Bölüm(ler)
2018 Selected Studies on Social Sciences The Importance of Social media in Marketing Communication Bölüm(ler)
2022 A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları-6 Dijital Çağın Yeni Hastalığı: Sosyal Medya Dismorfofobisi Bölüm(ler)
2022 İletişim ve Medya Alanında Uluslararası Araştırmalar VII Medyanın Değişen Yüzü Ve Siyasal İçerikli Bilgi Paylaşımı: Sosyal Paylaşım Ağları Üzerine Teorik Bir İnceleme Bölüm(ler)
2022 Sosyal Ve İnsanı̇ Bı̇lı̇mler Teori, Güncel Araştırmalar Ve Yeni Eğilimler 5. Dijital Cisimleşme ve Benliğin Avatar Olarak İnşaası: Metaverse Bölüm(ler)
2022 İletişim ve Medya Alanında Uluslararası Araştırmalar X Dijital Aktivizm Mümkün Mü? Farklı Yaklaşımlar Bağlamında Kuramsal Bir Tartışma Bölüm(ler)
2022 Sosyal & Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - II Kadın Polı̇tı̇kaları İle İlgı̇lı̇ Sı̇yası̇ Lı̇derlerı̇n Sosyal Medya Söylemlerı̇ne Yönelı̇k Bı̇r Karşılaştırma: Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu Ve Devlet Bahçelı̇ Örneğı̇ Bölüm(ler)
2023 Sosyal Bilimlerde Toplumsal Sorunlara Bakış: Uygulamalı Çalışmalar Media Presentation Of Taksim Terror Attack: A Review Of The World’s Leading News Organizations Bölüm(ler)
2024 Advancements in Socialized and Digital Media Communications Public Relations and AI Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Küreselleşme ve Medyanın Ekonomi Politiği Yüksek Lisans
2019-2020 Diksiyon ve Etkili Konuşma Önlisans
2019-2020 İletişime Giriş Önlisans
2019-2020 İletişime Giriş Önlisans
2019-2020 Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar Lisans
2019-2020 Kişilerarası İletişim Önlisans
2018-2019 Sözsüz iletişim Önlisans
2018-2019 İletişim ve ikna Önlisans
2018-2019 kişilerarası iletişim Önlisans
2018-2019 halkla ilişkiler Önlisans
2018-2019 iletişim Önlisans
2017-2018 İletişim Lisans
2017-2018 İletişime Giriş Önlisans
2017-2018 Konukla İletişim Önlisans
2017-2018 Mesleki Yazışma Teknikleri Önlisans
2017-2018 Davranış Bilimleri Önlisans
2016-2017 İLETİŞİM Önlisans
2016-2017 HALKLA İLİŞKİLER Lisans
2014-2015 konukla iletişim Önlisans
2015-2016 konukla iletişim Önlisans
2015-2016 çocukla iletişim Önlisans
2015-2016 insan kaynakları yönetimi Önlisans
2014-2015 çocukla iletişim Önlisans
2014-2015 insan kaynakları yönetimi Önlisans
2014-2015 sağlık hizmetlerinde halkla ilişkiler Önlisans
2014-2015 iletişim Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2015 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2015 ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2015
2022 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ