E-posta Telefon
+90.476.223 15-16 | 3040
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -
  Doktora

  İLETİŞİM FAKÜLTESİ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI/

  Tez Adı:
 • L

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2016
  Lisans

  İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

  Tez Adı:
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2017
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: TÜRKİYE'DE NEGATİF SİYASAL REKLAM UYGULAMALARI: (2007, 2011 ve 2015 GENEL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİNDE BİR ANALİZ)
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri: Iğdır Üniversitesi Örneği Ulusal atatürk üniversitesi iletişim fakültesi 14
Türkiye’de Negatif Siyasal Reklam Uygulamaları: 2007, 2011 ve 2015 Genel Seçimleri Örneğinde Bir Analiz Ulusal Atatürk İletişim Dergisi 1 12
BIOSORPTION METHOD AND BIOSORBENTS FOR DYE REMOVAL FROM INDUSTRIAL WASTEWATER: A REVIEW. Uluslararası International Journal of Advanced Research 5 8
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Relationship between civil society, Public relation, activism and democracy Uluslararası International sym. Human and Social Sciences 07.04.2018
Marka ve Yaratıcı Stratejileri Uluslararası Uluslararsı Kültür ve Bilim Kongresi 03.05.2018
En İyi Savunma Hücum! Anlayışı Bağlamında 1980’xxlerden 2000’xxlere negatif Siyasal Reklamın izini Sürmek: SHP ve CHP Örneği Uluslararası IPRAC-2018 12.05.2018
New Channel in Political Propaganda: Social Media Uluslararası 2nd International Igdir symposium 09.10.2017
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Uluslararası 3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu 02.11.2017
Türkiye’de Negatif Siyasal Reklam Uygulamaları: 2007, 2011 ve 2015 Genel Seçimleri Örneğinde Bir Analiz Uluslararası 2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi 26.10.2017
EFFECTS OF THE SYRIAN CONFLICT ON THE TURKISH ECONOMY Uluslararası PERSPECTIVES IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: HINTING AT INTERDISCIPLINARITY 26.05.2017
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2018 Selected Studies on Social Sciences The Importance of Social media in Marketing Communication Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 sözsüz iletişim Önlisans
2018-2019 iletişim ve ikna Önlisans
2018-2019 kişilerarası iletişim Önlisans
2018-2019 halkla ilişkiler Önlisans
2018-2019 iletişim Önlisans
2017-2018 İletişim Lisans
2017-2018 İletişime Giriş Önlisans
2017-2018 Konukla İletişim Önlisans
2017-2018 Mesleki Yazışma Teknikleri Önlisans
2017-2018 Davranış Bilimleri Önlisans
2016-2017 İLETİŞİM Önlisans
2016-2017 HALKLA İLİŞKİLER Lisans
2014-2015 konukla iletişim Önlisans
2015-2016 konukla iletişim Önlisans
2015-2016 çocukla iletişim Önlisans
2015-2016 insan kaynakları yönetimi Önlisans
2014-2015 çocukla iletişim Önlisans
2014-2015 insan kaynakları yönetimi Önlisans
2014-2015 sağlık hizmetlerinde halkla ilişkiler Önlisans
2014-2015 iletişim Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
GÜÇLÜ KADINLAR,GÜÇLÜ YARINLAR Eğitmen Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
SERHAT İLLERİ GENÇ İSTİHDAMIN DESTEKLENMESİ PROJESİ Eğitmen Diğer (Ulusal)
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2015 Bölüm Başkanı TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU 2017
2015 ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ REKTÖRLÜK 2017
2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü REKTÖRLÜK 2015