E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 3432
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Hacettepe Üniversitesi - İİBF - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - 2012

 • Y

  Yüksek Lisans

  Gaziantep Üniversitesi - SBE - Kamu Yönetimi ve Siyaset ABD - 2018

 • D

  Doktora

  Kafkas Üniversitesi - SBE - İşletme ABD (Halen Devam Ediyor)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

E-DEVLET UYGULAMALARININ GETİRDİĞİ YAPISAL REFORMLARIN KAMU ÇALIŞANLARINDA SİNİZM DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: SGK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, KAYFOR 17, Karaman, 2019, sf. 232-233 ISBN: 978-605-80147-0-1

 

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE ETİK, ERDEM TARTIŞMALARI VE WHISTLEBLOWING ,9. Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Kuşadası, 2019, sf. 164-177, ISBN: 978-605-69730-1-7


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Hukukun Temel Kavramları

Hukuka Giriş

Ticaret Hukuku

Anayasa Hukuku

Memur Hukuku

Adalet Meslek Etiği

İdare Hukuk Bilgisi

İnfaz Hukuku

Tebligat İşlemleri

Demokrasi ve İnsan Hakları

İnsan Hakları

İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik

 

Panelist, Iğdır Üniversitesi 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Paneli, 10.12.2019, Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu

Hukuk Bölüm Başkanı