hakan-cayalan.jpg

Öğr. Gör.

Hakan ÇAYALANE-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 3415
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2019 -
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/

  Tez Adı:
 • Y

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2018
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Tarihsel süreçte Türk devletlerinde yönetim anlayışı
 • L

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2012
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 E-Devlet Uygulamalarının Getirdiği Yenilik Algısının Kamu Çalışanlarında Sinizm Davranışlarına Etkisi: Sosyal Güvenlik Kurumu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma Uluslararası ÇAYALAN HAKAN, SADİOĞLU UĞUR İzmir İktisat Dergisi 36 2 http://dx.doi.org/10.24988/ije.202136203
2021 YENİLİK ALGISININ, ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞE ETKİSİNDE KOLEKTİF ŞÜKRANIN ARACI ROLÜ: KARS İLİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Uluslararası ÇAYALAN HAKAN, ÇAYALAN NİLGÜN Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 34 http://dx.doi.org/10.20875/makusobed.999382
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 POZİTİF-NEGATİF DUYGUSALLIĞIN KARİYER UYUM YETENEKLERİNE ETKİSİNDE AKADEMİK BAŞARININ ARACI ROLÜ Ulusal ÇAYALAN HAKAN, KOSA GÖZDE 29. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi https://yonorg2021.kafkas.edu.tr/ozet-kitabi-01-11-2021.pdf
2019 E-DEVLET UYGULAMALARININ GETİRDİĞİ YAPISAL REFORMLARIN KAMUÇALIŞANLARINDA SİNİZM DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: SGK ÇALIŞANLARIÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Uluslararası SADİOĞLU UĞUR,ÇAYALAN HAKAN KAYFOR17 Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu http://kayfor.kmu.edu.tr/userfiles/files/_Kayfor1720Bildiri20C396zetleri20KitabC4B1.pdf
2019 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE ETİK, ERDEM TARTIŞMALARI VE WHISTLEBLOWING Uluslararası ZENGİN YUNUS,ÇAYALAN HAKAN 9. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi https://balkankongre.org/wp-content/uploads/2019/12/tamMetinBildirilerKitabi.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Dijital Çağ Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Dijital Çağda Ücret Yönetimi Bölüm(ler)
2021 Dijital Çağ Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Dijital Çağda İnsan Kaynaklarının Hukuksal Boyutu Bölüm(ler)
2022 Örgütsel Davranışta Ölçek Araştırmaları II ÖRGÜTSEL AÇIDAN DEDİKODU VE SÖYLENTİ Bölüm(ler)
2022 Örgütlerde Toksik Davranışlar Örgütsel Haset Bölüm(ler)
2021 Sosyo-Politik Konulara Aktüel Yaklaşımlar Akademisyenlerin Dedikodu Algılarının İş ve Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi Bölüm(ler)
2023 İşletmelerde Dijital Dönüşüm DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE İŞLETMELERDE AR-GE VE İNOVASYON Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 TEBLİGAT İŞLEMLERİ Önlisans
2020-2021 İDARE HUKUKU Önlisans
2020-2021 İNFAZ HUKUKU Önlisans
2020-2021 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Önlisans
2020-2021 İNSAN HAKLARI Önlisans
2020-2021 ECZANE HİZMETLERİNDE YÖNETİM Önlisans
2020-2021 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Önlisans
2020-2021 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Lisans
2020-2021 KAMU YÖNETİMİ Lisans
2020-2021 MEMUR HUKUKU Önlisans
2020-2021 GENEL HUKUK BİLGİSİ Önlisans
2020-2021 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Önlisans
2020-2021 İDARİ YARGI Önlisans
2020-2021 TEMEL HUKUK Önlisans
2020-2021 ANAYASA HUKUKU Lisans
2020-2021 ANAYASA HUKUKU Önlisans
2019-2020 iŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK Önlisans
2019-2020 TEBLİGAT İŞLEMLERİ Önlisans
2019-2020 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Önlisans
2019-2020 İNSAN HAKLARI Önlisans
2019-2020 İNFAZ HUKUKU Önlisans
2019-2020 TİCARET HUKUK BİLGİSİ 2 Önlisans
2019-2020 ADLİ VE SOSYAL HİZMET Önlisans
2019-2020 GENEL HUKUK BİLGİSİ Önlisans
2019-2020 MEMUR HUKUKU Önlisans
2019-2020 TİCARET HUKUK BİLGİSİ 1 Önlisans
2019-2020 ADALET MESLEK ETİĞİ Önlisans
2019-2020 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Önlisans
2021-2022 İTHALAT VE İHRACAT YÖNETİMİ Lisans
2021-2022 ADALET MESLEK ETİĞİ Önlisans
2021-2022 HUKUKA GİRİŞ Önlisans
2021-2022 BORÇLAR HUKUKU Önlisans
2021-2022 TEMEL HUKUK Önlisans
2021-2022 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Önlisans
2021-2022 MEMUR HUKUKU Önlisans
2021-2022 İDARİ YARGILAMA HUKUKU Önlisans
2021-2022 GENEL HUKUK BİLGİSİ Önlisans
2021-2022 ANAYASA HUKUKU Önlisans
2022-2023 MESLEKİ UYGULAMA-1 (GÜMRÜK İŞLETMECİLİĞİ) Lisans
2022-2023 KAÇAKÇILIĞIN İZLENMESİ VE ÖNLENMESİ -1 Lisans
2022-2023 GÜMRÜK VERGİ VE TARİFE CETVELİ -1 Lisans
2022-2023 GÜMRÜK MEVZUATI -1 Lisans
2022-2023 BİLİMLER DİLİNDEN YARATILIŞ Önlisans
2022-2023 HUKUKA GİRİŞ Önlisans
2022-2023 TEMEL HUKUK Önlisans
2022-2023 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Önlisans
2022-2023 İDARİ YARGILAMA HUKUKU Önlisans
2022-2023 BORÇLAR HUKUKU Önlisans
2022-2023 BORÇLAR HUKUKU Lisans
2021-2022 KAMU YÖNETİMİ Önlisans
2021-2022 İDARE HUKUKU Önlisans
2021-2022 TEBLİGAT HUKUKU Önlisans
2021-2022 TEBLİGAT İŞLEMLERİ Önlisans
2021-2022 İŞLETME VE YÖNETİM Lisans
2021-2022 BİLGİSAYARLI GÜMRÜK İŞLEMLERİ Lisans
2021-2022 BORÇLAR HUKUKU- Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
BORÇLAR HUKUKU
BORÇLAR HUKUKU
İDARİ YARGILAMA HUKUKU
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
TEMEL HUKUK
HUKUKA GİRİŞ
BİLİMLER DİLİNDEN YARATILIŞ
GÜMRÜK MEVZUATI -1
GÜMRÜK VERGİ VE TARİFE CETVELİ -1
KAÇAKÇILIĞIN İZLENMESİ VE ÖNLENMESİ -1
MESLEKİ UYGULAMA-1 (GÜMRÜK İŞLETMECİLİĞİ)
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Hacettepe Türkçe Topluluğu Başkan
Hacettepe Amerikan Futbolu Topluluğu Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ