hakan-cayalan.jpg

Öğr. Gör.

Hakan ÇAYALANE-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 3415
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2019 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/

  Tez Adı:
 • Y

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2018
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Tarihsel süreçte Türk devletlerinde yönetim anlayışı
 • L

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2012
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 E-Devlet Uygulamalarının Getirdiği Yenilik Algısının Kamu Çalışanlarında Sinizm Davranışlarına Etkisi: Sosyal Güvenlik Kurumu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma Uluslararası ÇAYALAN HAKAN, SADİOĞLU UĞUR İzmir İktisat Dergisi 36 2 http://dx.doi.org/10.24988/ije.202136203
2021 YENİLİK ALGISININ, ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞE ETKİSİNDE KOLEKTİF ŞÜKRANIN ARACI ROLÜ: KARS İLİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Uluslararası ÇAYALAN HAKAN, ÇAYALAN NİLGÜN Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 34 http://dx.doi.org/10.20875/makusobed.999382
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 POZİTİF-NEGATİF DUYGUSALLIĞIN KARİYER UYUM YETENEKLERİNE ETKİSİNDE AKADEMİK BAŞARININ ARACI ROLÜ Ulusal ÇAYALAN HAKAN, KOSA GÖZDE 29. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi https://yonorg2021.kafkas.edu.tr/ozet-kitabi-01-11-2021.pdf
2019 E-DEVLET UYGULAMALARININ GETİRDİĞİ YAPISAL REFORMLARIN KAMUÇALIŞANLARINDA SİNİZM DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: SGK ÇALIŞANLARIÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Uluslararası SADİOĞLU UĞUR,ÇAYALAN HAKAN KAYFOR17 Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu http://kayfor.kmu.edu.tr/userfiles/files/_Kayfor1720Bildiri20C396zetleri20KitabC4B1.pdf
2019 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE ETİK, ERDEM TARTIŞMALARI VE WHISTLEBLOWING Uluslararası ZENGİN YUNUS,ÇAYALAN HAKAN 9. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi https://balkankongre.org/wp-content/uploads/2019/12/tamMetinBildirilerKitabi.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Dijital Çağ Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Dijital Çağda Ücret Yönetimi Bölüm(ler)
2021 Dijital Çağ Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Dijital Çağda İnsan Kaynaklarının Hukuksal Boyutu Bölüm(ler)
2021 Sosyo-Politik Konulara Aktüel Yaklaşımlar Akademisyenlerin Dedikodu Algılarının İş ve Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 TEBLİGAT İŞLEMLERİ Önlisans
2020-2021 İDARE HUKUKU Önlisans
2020-2021 İNFAZ HUKUKU Önlisans
2020-2021 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Önlisans
2020-2021 İNSAN HAKLARI Önlisans
2020-2021 ECZANE HİZMETLERİNDE YÖNETİM Önlisans
2020-2021 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Önlisans
2020-2021 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Lisans
2020-2021 KAMU YÖNETİMİ Lisans
2020-2021 MEMUR HUKUKU Önlisans
2020-2021 GENEL HUKUK BİLGİSİ Önlisans
2020-2021 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Önlisans
2020-2021 İDARİ YARGI Önlisans
2020-2021 TEMEL HUKUK Önlisans
2020-2021 ANAYASA HUKUKU Lisans
2020-2021 ANAYASA HUKUKU Önlisans
2019-2020 iŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK Önlisans
2019-2020 TEBLİGAT İŞLEMLERİ Önlisans
2019-2020 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Önlisans
2019-2020 İNSAN HAKLARI Önlisans
2019-2020 İNFAZ HUKUKU Önlisans
2019-2020 TİCARET HUKUK BİLGİSİ 2 Önlisans
2019-2020 ADLİ VE SOSYAL HİZMET Önlisans
2019-2020 GENEL HUKUK BİLGİSİ Önlisans
2019-2020 MEMUR HUKUKU Önlisans
2019-2020 TİCARET HUKUK BİLGİSİ 1 Önlisans
2019-2020 ADALET MESLEK ETİĞİ Önlisans
2019-2020 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Önlisans
2021-2022 İTHALAT VE İHRACAT YÖNETİMİ Lisans
2021-2022 ADALET MESLEK ETİĞİ Önlisans
2021-2022 HUKUKA GİRİŞ Önlisans
2021-2022 BORÇLAR HUKUKU Önlisans
2021-2022 TEMEL HUKUK Önlisans
2021-2022 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Önlisans
2021-2022 MEMUR HUKUKU Önlisans
2021-2022 İDARİ YARGILAMA HUKUKU Önlisans
2021-2022 GENEL HUKUK BİLGİSİ Önlisans
2021-2022 ANAYASA HUKUKU Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Hacettepe Türkçe Topluluğu Başkan
Hacettepe Amerikan Futbolu Topluluğu Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ