E-posta Telefon
+90 476 223 00 10 | 4048
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  1993 - 1998
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (DR)/

  Tez Adı: Korunga ile karışıma giren kılçıksız brom ve mavi ayrığın değişik ekim şekillerindeki kuru ot ve ham protein verimleri, ham protein oranları ve karışımların botanik kompozisyonları
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  1990 - 1992
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Van yöresinde azot,fosfar ve potasyumlu gübrelerin tabii çayırın ot verimine otun ham protein ve ham kül oranına etkileri üzerine bir araştırma.
 • L

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  1984 - 1988
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
HERBAGE, SEED YIELD, AND NUTRITIVE VALUE OFWILD OAT (AVENA FATUA L.) IS INFLUENCED BYDIFFERENT LEVELS OF NITROGEN Uluslararası AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,Hossain Akbar,Sohidul Islam Mohammad,ELSABAGH MABROUK,Abdelhamid Omar,El Sabagh Ayman Fresenius Environmental Bulletin 28 9 2019 https://www.prt-parlar.de/
Feasibility and Financial Viability Study of an Intensive Mustard–Mungbean–Transplanted Aus Rice–Transplanted Aman Rice Cropping System in a Non-Saline Coastal Ecosystem of Bangladesh Uluslararası ISLAM M S,Akbbar Hossain,Timsina Jagadish,Saif H Saif,Sarker M M R,Khan M R,Hasan M K,Zahan T,Sabagh Ayman EL,AKDENİZ HAKKI,Barutçular Celaleddin PHILIPP AGRIC SCIENTIST 103 2020
The Effects of Sewage Sludge Application Doses and Times on Extractable Metal Concentrations in a Calcareous Pasture Soil Ulusal BOZKURT MEHMET ALİ,AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL KSÜ Tarım ve Doğa Derg 23 2 2020 http://dogadergi.ksu.edu.tr/tr/download/article-file/932949
Effects of drought stress on the quality of major oilseed crops: implications and possible mitigation strategies – a review Uluslararası EL SABAGH AYMAN,Akbar HOSSAIN,BARUTÇULAR Celal,GÖRMUŞ Osman,HUSSAIN S,ISLAM M S,ALHARBY H,,BAMAGOOS A,,KUMAR N,,AKDENİZ HAKKI,FAHAD S,,MEENA RS,ABDELHAMID M,,WASAYA A,,HASANUZZAMAN M,,SOROUR S,,SANEOKA H, APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 17 2 2019
EVALUATION OF HERBAGE YIELD AND NUTRITIV E VALUE OF EIGHT FORAGE CROP SP ECIES Uluslararası AKDENİZ HAKKI,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,KOÇ Ali,Hossain Akbar,Islam Md Sohidul,Iqbal M Amir,Imtiaz Hussain,Gharib H S,EL SABAGH Ayman APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 17 3 2019 http://aloki.hu
Farklı Ekim Yöntemlerinde, Korunga, Kılçıksız Brom, Mavi Ayrık Ve Karışımlarının Verim Ve Kalite Özellikleri Uluslararası AKDENİZ HAKKI Araştırma makalesi/Research article Journal of Agriculture 2 1 2019
EVALUATION OF PHENOLOGY, GROWTH, YIELD ANDTECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME WINTERGREEN LENTIL (LENS CULINARIS MEDIK.) GENOTYPESGROWN UNDER MEDITERRANEAN ENVIRONMENT Uluslararası AKDENİZ HAKKI,KOÇ Ali,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,Hossain Akbar,Mohammad Sohidul Islam,Emad Hafez,El Sabagh Ayman Fresenius Environmental Bulletin 28 7 2019
Soil test based with additional nutrients increased the fertility and productivity of wheat-mungbean-T. Aman rice cropping pattern in the High Ganges River Floodplain soils of Bangladesh. Uluslararası Das Shilpi,Mohsin Ali Mohammad,Habibur Rahman Mohammad,Rahman Khan Mahbubur Mahbubur,Hossain Akbar,EL Sabagh Ayman,Barutcular Celaleddin,AKDENİZ HAKKI Bulgarian Journal of Agricultural Science 24 6 2018
YIELD AND NUTRITIVE VALUE OF ITALIAN RYEGRASS(LOLIUM ITALICUM L.) IS INFLUENCED BY DIFFERENTLEVELS OF NITROGENOUS FERTILIZER Uluslararası AKDENİZ HAKKI,BOZKURT MEHMET ALİ,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,Islam Mohammad Sohidul,Akbar Hossain,Elsabagh Mabrouk,Iqbal Muhammad Aamir,El Sabagh Ayman Fresenius Environmental Bulletin 28 12/2019 2019
Van Koşullarında Uygun Melez Tane Mısır Çeşitlerinin Belirlenmesi Ulusal YILMAZ İBRAHİM HAKKI,ZORER ÇELEBİ ŞEYDA,AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 1 2005
Mısır Silajının Yapılışı-2 Ulusal AKDENİZ HAKKI Tarım Türk Dergisi 67 2017
Mısır Silajının Yapılışı-1 Ulusal AKDENİZ HAKKI Tarım Türk Dergisi 66 2017
Ağrı Dağı Florasında bulunan Rosaseae L Familyasınsa ait bazı cins ve türlerin incelenmesi ve peyzaj alanlarında kullanılması. Uluslararası ZEYNALOV YUSİF,Yılmaz İbrahim Hakkı,AKDENİZ HAKKI Ekoloji Derigisi 2014
Gözlü ve Altınova Tarım ilşletmelerinde Islah edilen Korunga çeşitlerinin verim ve bazı tarımsal özellikleri üzerine ön araştırmalar Ulusal Koç Ali,AKDENİZ HAKKI KSÜ Doğal Bil. Der. 20 2018
Effect of increasing levels of N fertilization on the yields and nutrient content of different barley varieties grown under arid condition. Uluslararası AKDENİZ HAKKI,KARSLI MEHMET AKİF,ÜLKER MEHMET,ORAL EROL Journal of Animal and Veterinay Advances 5 2 2016
Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Ulusal KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 1 2018
Impact of Different Sowing Rates and Cutting Times on Quality Properties of Kentucky Bluegrass (Poa pratensis L. cv. Geronimo) Uluslararası AKDENİZ HAKKI,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,KESKİN BİLAL Iğdır Üniveristesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergsi 8 1 2018 file:///E:/Y20--20DOSYASI/YENİ20YAYINLAR/10.21597-jist.407889-444111.pdf
Determination of Chemical Composition Digestible Dry Matter Yields of SomeSilage Type Corn Varieties Ulusal AKDENİZ HAKKI,KARSLI MEHMET AKİF,KESKİN BİLAL,ANDİÇ NURAY Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 15 1-2 2004
Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product. Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ YYÜ TAR BİL DERG(YYU J AGR SCI) 28 4 2018 https://dergipark.org.tr › download › article-file
Nutritional values of four Hairy vetch (Vicia villosa roth) varieties grown under Mediterranean environment Uluslararası AKDENİZ HAKKI,Koç Ali,Akbar Hossein,El Sabagh Ayman Fresenius Environmental Bulletin 27 8 2018
FARKLI TOHUM MİKTARLARI VE BİÇİM ZAMANLARININ İNGİLİZ ÇİMİNİN(Lolium perenne L. Var. OVATİON) ÇİM PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİ Uluslararası HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 1 2018
Performances of hairy vetch varieties under diiferent location of Meditrranean environment Uluslararası AKDENİZ HAKKI,Koç Ali,Sohidul İslam Muhammed,El Sabagh Ayman Fresenius Environmetal Bulletin 27 6 2018
Evaluation of the Nutrient Content and Protein Fractions of Four Different Common Vetch Varieties Uluslararası KARSLI MEHMET AKİF,AKDENİZ HAKKI,TANER LEVENTOĞLY,TERZİOĞLU ÖMER Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 29 2005
The Effects of Sewage Sludge and Nitrogen Fertilizer Application on Nutrient and Smooth Bromegrass (Bromus inermis Leyss.) Uluslararası KESKİN BİLAL,BOZKURT MEHMET ALİ,AKDENİZ HAKKI Journal of Animal and Veterinary Advances 9 5 2010
Yield and Metal Concentration in Garden burnet ( Sanguisorba minor Scop. Bünyan 80) from application of Sewage Sludge and Chemical Fertilizer Journal of Animal and Veterinary Advances Uluslararası AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL,BOZKURT MEHMET ALİ Journal of Animal and Veterinary Advances 8 4 2009
The Effects of Sewage Sludge and Nitrogen Applications on Grain Sorghum Grown (Sorghum vulgare L.) in Van-Turkey Uluslararası AKDENİZ HAKKI,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,BOZKURT MEHMET ALİ,KESKİN BİLAL Polish Journal of Environmental Studies 15 1 2006
Bazı Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma Ulusal AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,EROL ORAL Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 14 2 2004
Effect of Addition of Urea or Urea Plus Molasses of Different Corn Silages Harvested at Dough Stage on Silage Quality and Digestible Dry Matter Yield Uluslararası DEMİREL MURAT,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,DENİZ SUPHİ,KAPLAN OKTAY,AKDENİZ HAKKI Journal of Applied Animal Research 24 2003
The Growth of Corn Plant in Coal fly ash and Lime stabilized Sewage Sludge Uluslararası BOZKURT MEHMET ALİ,AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL Fresenius Environmental Bulletin 18 1 2009
Effects of Nitrogen Fertization on Some Turfgrass Characteristics of Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.) Uluslararası AKDENİZ HAKKI,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM Journal of Agricultural Science and Technology B 6 4 2016
Effects of Sewage Sludge and Nitrogen Fertilizer Application on the Nutrient and Heavy Metal Concentration in Crass-Legume Mixtures Ulusal KESKİN BİLAL,BOZKURT MEHMET ALİ,AKDENİZ HAKKI Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi 2 3 2012
Sorgum x Sudanotu Melezi (Sorghum bicolar x Sorghum sudanense Mtapf .) Çeşitlerinde Hasat Zamanının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Ulusal KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,AKDENİZ HAKKI Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi 36 2 2005
Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma Ulusal AKDENİZ HAKKI,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,ANDİÇ NURAY,ZORER ÇELEBİ ŞEYDA Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 14 1 2004
Van Merkezde Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinde Silaj Verimi ve Silaj Verimine Etkili Karakterlerin Saptanması Ulusal YILMAZ İBRAHİM HAKKI,AKDENİZ HAKKI Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 31 1 2000
Silaj Amacıyla Yetiştirilen Sorgum Sudanotu Melez Çeşitlerinde Bitki Sıklığının Verim Öğelerine Etkisi Ulusal YILMAZ İBRAHİM HAKKI,AKDENİZ HAKKI,KAHRAMAN ADNAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7 1 2002
Farklı Devrelerde Biçilen Korunganın Verim Potansiyeli ile Sindirilebilirlik ve Enerji Düzeylerinin İn Vivo ve Vitro Yöntemlerle Belirlenmesi Ulusal DENİZ SUPHİ,AKDENİZ HAKKI,AVCI MEHMET,KARA MUHAMMET ALİ Veteriner Bilimleri Dergisi 21 3-4 2005
Effects of Sewage Sludge Application on the Heavy Metal Content of Crested Wheatgrass (Agropyron cristatum L. Gaertn) Uluslararası AKDENİZ HAKKI,BOZKURT MEHMET ALİ,TERZİOĞLU ÖMER,KESKİN BİLAL Journal of Environmental Science and Engineering B 3 5 2014
Study on Plant Species Belonging to Fabaceae L Family in Flora of Ağri Mountain Uluslararası ZEYNALOV YUSİF,AKDENİZ HAKKI,YILMAZ İBRAHİM HAKKI Journal of Environmental Science and Engineering 3 2014
Sewage Sludge as Nitrogen Source for Irrigated Silage Sorghum Uluslararası KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,BOZKURT MEHMET ALİ,AKDENİZ HAKKI Journal of Animal and Veterinary Advances 18 3 2009
Yield and Qulity of Forage Corn (Zea mays L) as Influenced by Cultivar and Nitrogen Rate Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,TURAN NİZAMETTİN Journal of Agronomy 4 4 2005
The Effects of Different Nitrogen Levels on Yield and Yield Components of Some Silage Sorghum (Sorghum vulgare L) Varieties Grown Under Irrigated Conditions in Van Turkey Ulusal AKDENİZ HAKKI,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,KESKİN BİLAL,ARVAS ÖSMETULLAH Turk J of Field Crops 7 2002
Değişik Mısır Çeşitlerinde Biçim Zamanlarının Bazı Agronomik Özellikler ile Sindirilebilir Kuru Madde Verimlerine Etkileri Ulusal AKDENİZ HAKKI,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,KESKİN BİLAL,KARSLI MEHMET AKİF Hayvancılık Araştırma Dergisi 13 1-2 2003
Değişik Katkılarla Hazırlanan Yaş Şeker Pancarı Posası Silajlarının Kalitesinin Belirlenmesi Ulusal AVCI MEHMET,AKDENİZ HAKKI,DENİZ SUPHİ Veteriner Bilimleri Dergisi 21 3-4 2005
Effects of Harvesting Different Sorghum Sudan Grass Varieties as Hay or Silage on Chemical Composition and Digestible Dry Matter Yield Uluslararası AKDENİZ HAKKI,KARSLI MEHMET AKİF,YILMAZ İBRAHİM HAKKI Journal of Animal and Veterinary Advances 4 6 2005
Bazı Tane Sorgum Çeşitlerinin Besin Madde Kompozisyonu ve Sindirilebilir Kuru Madde Veriminin Belirlenmesi Uluslararası AKDENİZ HAKKI,KARSLI MEHMET AKİF,NURSOY HÜSEYİN,YILMAZ İBRAHİM HAKKI TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES 27 2003
Vejetasyon Döneminin Mera Kalitesi ve Hayvan Performansı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Uluslararası KARSLI MEHMET AKİF,DENİZ SUPHİ,NURSOY HÜSEYİN,DENEK NİHAT,AKDENİZ HAKKI TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES 26 2003
Possibilities of using sewage sludge as nitrogen fertilizer for maize Uluslararası BOZKURT MEHMET ALİ,AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science, 56 2 2006
Effects of increasing Levels of N Fertilization on Yields and Nutrient Content of Different Barley Varieties Grown under Arid Conditions Uluslararası AKDENİZ HAKKI,KARSLI MEHMET AKİF,ÜLKER MEHMET,ORAL EROL Journal of Animal and Veterinay Advances 5 2 2006
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
FARKLI SULAMA SİSTEMLERİ VE SULAMA SEVİYELERİNİN SİLAJLIK MISIRÜRETİMİNİN (Zea mays L.) VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLERKONGRESİ 11.04.2019 www.iksadkongre.org
The Determination of Performance of Some Hybrid Corn Varieties Grown in Ceylanpınar Agricultural Enterprise Uluslararası AKDENİZ HAKKI,KOÇ Ali International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF) 15.05.2017
Determination of Appropriate Quantity of Sowing Dichondra repens in the Green Field Plant Uluslararası HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,AKDENİZ HAKKI International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16) 19.03.2016
The Determination of Yield and Yield Components of Some HungarianVetch (Vicia pannonica CRANTZ.) Lines in Polatlı-Ankara Conditions Uluslararası AKDENİZ HAKKI,KOÇ Ali I.International Agricultural Science Congress 09.04.2018
Tüylü Fiğ (Vicia villosa Roth.) Hat ve Çeşitlerinin Ot Verimleri Üzerine Bir Araştırma Ulusal ANDİÇ CENGİZ,ANDİÇ NURAY,TERZİOĞLU ÖMER,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,DEVECİ METİN,AKDENİZ HAKKI,AKDEMİR HATİCE Türkiye 3. Çayrır Mera ve Yem Bitkleri Kongresi 17-19 Haziran 1996, ERZURUM 17.06.1999
Determination of Second Product Yield and Some Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP) 09.10.2017
The Effect of Different seed Quantities and Cutting Times on Quality Properties of Kentucy Bluegrass (Poa pratensis L. Geramino) Uluslararası AKDENİZ HAKKI,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,KESKİN BİLAL 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCESIN NATURAL AND APPLIED SCIENCES 18.04.2017
Plant height of effective root dept performance of cool climate grass species Uluslararası HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL I. International Agriculturas Science Congress 09.05.2018
Iğdır’da Silajlık Mısır Tarımı Ulusal AKDENİZ HAKKI,ŞAHİN KASIM 11. Tarla Bitkileri Kongresi 07.10.2015
CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI AT DİŞİ MISIRÇEŞİTLERİNİN VERİM PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ Uluslararası AKDENİZ HAKKI,KOÇ Ali I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018
FARKLI TOHUM MİKTARLARI VE BİÇİM ZAMANLARININ İNGİLİZ ÇİMİNİN(Lolium perenne L. Var. OVATİON) ÇİM PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİ Uluslararası HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018
Compositons and Feeding Values of Silage Corn (Zea mays L.) varieties Grown as the Second Crop Uluslararası AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM VIII. International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina 05.10.2017
Farklı azot dozlarının Arı otu (Phacelia tanacetifolia Bentham )’xxnun verim ve bazı tarımsal karakterlere etkisi üzerine bir araştırma Uluslararası AKDENİZ HAKKI,DAĞ Veysi I. International Iğdır Congres on Multidiscplinary Studies 06.11.2018
Van Kıraç Koşullarına Adapte Olabilecek Burçak (Vicia ervilia L. Willd.) Hatlarının Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma Ulusal ANDİÇ CENGİZ,DEVECİ METİN,AKDENİZ HAKKI,ANDİÇ NURAY,TERZİOĞLU ÖMER,KESKİN BİLAL,yılmaz ibrahim hakkı,ARVAS ÖSMETULLAH Türkiye 3. Çayır Mera ve Yem bitkileri Kongresi 17.06.1996
Turfgrass Quality and Leaf Texture Performance in Cool ClimaticGrass Species Uluslararası HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL I. Internationa Agricultural Science Congress 09.05.2018
The Influnce of Different Sowing Methods of Sainfoin, SmoothBromegrass and Wheatgrass Mixtures on Yield Traits and QualityCharacteristics Uluslararası AKDENİZ HAKKI I. International Agricultrural Science Congres 09.05.2018
The Covering Ratio and Green Yield Performances of Turf Grass Species Uluslararası HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2019
Effects of Nitrogen Doses on Yield, Seed Yield and Nutrient Content of Feeding Oats (Avena fatua L. var. SAIA) under the Irrigated Conditions Uluslararası AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM I. International Agricultural Science Congress 09.05.2018
Effect of Nitrogen Fertilization on Herbage Yield and Some Plant Characteristics of Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.) Uluslararası AKDENİZ HAKKI,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16) 19.03.2016
Agronomic Performances and Nutritional Values of Four Hairy Vetch (Vicia villosa Roth L.) Varieties Grown in Different Locations Uluslararası AKDENİZ HAKKI,KOÇ ALİ VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017
The Yield and Some Nutritional Components of Four Hairy Vetch (Vicia villosa Roth L.) Varieties Uluslararası KOÇ ALİ,AKDENİZ HAKKI VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017
The Yield and Yield Components of Some Silage Maize (Zea mays L.) varieties as the Second Crop Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017
Nutrient Content of Some Silage Sorghum Varieties Grown as Second Crop Under Igdir Ecological Condition Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,EREN BARIŞ VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017
Ağır ve Nispeten Hafif Otlatılan Bir Meranın Bitki Örtüleri İle Kuru Ot Verimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma Ulusal YILMAZ İBRAHİM HAKKI,TERZİOĞLU ÖMER,AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL,FEVZİ ÖZGÖKÇE Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi 15.11.1999
Çayır ve Mer aların Korunma ve Kullanımı Ulusal AHMET ERAÇ,EKİZ HAYRETTİN,SEVİMAY CAFER SIRRI,ALTINOK SUZAN,DEVECİ METİN,AKDENİZ HAKKI,ANDİÇ NURAY Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi 09.01.1995
Effects of Deficit Irrigation on Yield and Yield Components of Grain Corn ( Zea mais L . ) Uluslararası AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI VII International Scientific Agriculture Symposium ”Agrosym 2016” 06.10.2016 www.agrosym.rs.ba
Iğdır İlinin Tarımsal Yapısına Genel Bir Bakış ve Yem Bitkilerinin Durumu Ulusal AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,ŞAHİN KASIM Türkiye 10. Tarla bitkileri Kongresi 10.09.2013
Iğdır’da Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verimlerinin Belirlenmesi Ulusal HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,AKDENİZ HAKKI 11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015, Çanakkale) 07.09.2015
Kışlık Arpa Tarımında Arıtma Çamuru Kullanma Olanakları Üzerinde Bir Araştırma Ulusal YILMAZ İBRAHİM HAKKI,BOZKURT MEHMET ALİ,AKDENİZ HAKKI SEMPOZYUM 25.04.2001
Mera Yasası Uygulanması ve Van İli Örneği Ulusal TERZİOĞLU ÖMER,AKDENİZ HAKKI,ŞAHİN KASIM III. GAP ve Sanayi Kongresi, TMMOP Makine Mühendisleri Odası 18.10.2003
Seracılık Bölümü Öğrencilerinin Eğitimi Üzerine Bir Araştırma Ulusal ŞAHİN KASIM,AKDENİZ HAKKI XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 03.09.2014
The Comparison of Sowing Methods on Dichondra repens in Igdir Conditions (Turkey). Uluslararası HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,AKDENİZ HAKKI,KARA MEHMET KAZIM VII. International Scientific Agriculture Symposium 06.10.2016
The Effects of Different Seed Quantities on Turfgrass Performance of Rye Grass (Lolium perenne L. var. Ovation) Uluslararası HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP) 09.10.2017
Van Doğal Meralarında Bulunan Bazı Önemli Baklagil (Fabaceae) Taksonları ve Bunların Botanik Özellikleri Ulusal AKDENİZ HAKKI,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,KESKİN BİLAL,ÖZGÖKÇE FEVZİ XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi 21.04.2004
Van Kıraç Şartlarında Adi Mürdümük ( Lathyrus sativus L.) Hatlarının Ot Verimi Üzerinde Bir Araştırma Ulusal CENGİZ ANDİÇ,AKDENİZ HAKKI,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,TERZİOĞLU ÖMER,KESKİN BİLAL,ANDİÇ NURAY,DEVECİ METİN,ARVAS ÖSMETULLAH Türkiye 3. Çayır Mera ve Yem Bitkileri Kongresi 17.06.1996
Van Kıraç Şartlarında Bazı Fiğ (Vicia sp) Türlerinin Kışlık Olarak Yetiştirme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma Ulusal AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI Uluslararası Hayvancılık ’99 Kongresi 21.09.1999
Van Kıraç Şartlarında Bazı Önemli Yonca Varyetelerinin Adaptasyonu ve Ot Verimi Üzerinde Bir Araştırma Ulusal YILMAZ İBRAHİM HAKKI,DEVECİ METİN,AKDENİZ HAKKI,ANDİÇ NURAY,TERZİOĞLU ÖMER,KESKİN BİLAL,CENGİZ ANDİÇ Türkiye 3. Çayır Mera ve Yem bitkileri Kongresi 17.06.1996
Van Kıraç Şartlarında Kışlık Olarak Ekilen Bazı Tek Yıllık Baklagil Arpa Karışımlarının Farklı Biçim Zamanlarında Verim ve Botanik Kompozisyonlarının Tespiti Üzerinde Bir Araştırma Ulusal KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,AKDENİZ HAKKI Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi 15.11.1999
Van Koşullarında Bazı Silaj Sorgum Çeşitlerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Verim Üzerine Olan Etkileri Uluslararası YILMAZ İBRAHİM HAKKI,AKDENİZ HAKKI Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi 04.09.2000
Van Koşullarında Yetiştirilen Bazı Adi Mürdümük ve Nohut Mürdümüğü (Lathyrus sativus L.) ve (Lathyrus ciceria L .) Hatlarının Tohum Verimleri Üzerine Bir Araştırma Ulusal AKDENİZ HAKKI,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,TERZİOĞLU ÖMER Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi 15.11.1999
Van Sulu ve Kuru Koşullarında Korunganın Ot ve Tohum Verimi Üzerinde Bir Araştırma Ulusal YILMAZ İBRAHİM HAKKI,AKDENİZ HAKKI,DEVECİ METİN Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi 15.11.1999
Effects of Different Irrigations Systems and Irrigation Regimes on Yields of Silage Corn Production (Zea mays L.) Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF) 15.04.2017
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2019 Ağrı Dağında Bulunan Bazı Astragalus Türlerinin Tespiti ve Bu Türlere Ait Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi Hasan PARLAK Yüksek Lisans Devam Ediyor
Iğdır ekolojik koşullarında farklı bitki sıklığı ve azot dozlarının Silajlık sorgum x Sudan otu melezi (Sorgum bicolor x Sorgum sudanense Mtapf.) bitkisinin verim ve verim komponentlerine etkileri Mutluhan ÇALLAR Yüksek Lisans Tamamlandı
2013 Farklı azot dozlarının arı otu (Phacelia tanacetifolia Bentham)'nda verim ve bazı tarımsal karakterlere etkisi VEYSİ DAĞ Yüksek Lisans Tamamlandı
2016 Güneydoğu Anadolu bölgesinde Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bazı at dişi mısır çeşitlerinin verim performansının belirlenmesi ALİ KOÇ Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Ağrı Dağı'nda bulunan bazı Astragalus L. taksonlarının tespiti ve bu taksonlara ait besin madde içeriklerinin belirlenmesi HASAN PARLAK Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 Tarla Deneme Teknikleri Lisans
2018-2019 Tarla Deneme Teknikleri Yüksek Lisans
2018-2019 Mesleki Yabancı Dil 1 Lisans
2018-2019 Mera Tesisi ve Yönetimi Yüksek Lisans
2018-2019 Genel Botanik Lisans
2017-2018 Tarla Deneme Teknikleri Yüksek Lisans
2017-2018 Botanik Lisans
2017-2018 Mesleki Yabancı Dil I Lisans
2016-2017 Tarla Tarımı Lisans
2016-2017 Tarla Bitkileri Lisans
2016-2017 Tarla Bitkilerinde Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları Lisans
2015-2016 Tarımsal Ekoloji Lisans
2016-2017 Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tesisi Lisans
2016-2017 İyi Tarım Uygulamaları Lisans
2016-2017 Yemeklik Tane Baklagiller Lisans
2016-2017 Mesleki Yabancı Dil -2 Lisans
2016-2017 Tarımsal Ekoloji Lisans
2015-2016 Organik Tarım Lisans
2015-2016 Tarla Bitkilerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulalaları Lisans
2015-2016 Yem Bitkileri Muhaza ve Depolama Lisans
2015-2016 Tarla Tarımı Lisans
2016-2017 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Lisans
2017-2018 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Lisans
2015-2016 İyi Tarım Uygulamaları Lisans
2015-2016 Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tesisi Lisans
2015-2016 Tarla Deneme Teknikleri Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Vejetasyon Döneminin Mera Kalitesi ve Hayvan Performansı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Halkı Süs Bitkileri Yetiştiriyor SODES Sera Kurma Tekniği Eğitmen Yürütücü Özel Kuruluşlar
Van Doğal Meralarında Bulunan Bazı Önemli Baklagil Fabaceae Taksonları ve Bunların Botanik Özellikleri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Van Koşullarında Bazı Sorgum ve Mısır Çeşitlerinin Yetiştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma 2000 ZF 005 Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Van Yöresinde Tane Sorgum Silaj Sorgum ve Silajlık Mısır Yetiştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma. TÜBİTAK Projesi TARP 2133 Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Suni Mera Tesisinde Kullanılabilecek Bazı Yem Bitkilerinin Farklı Oranlardaki Karışımlarında Ot ve Sindirilebilir Kuru Madde Verimleri 2008 MYO B102 Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kentsel Arıtma Çamurunun Adi otlak ayrığı Agropyron cristatum L Gaertn ın Ot ve Tohum Verimi ile Bitki ve Toprağın Ağır Metal Birikimi Üzerine Etkileri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Van Şartlarında Bazı Yem Bitkileri Karışımlarının Değişik Ekim Şekillerindeki Kuru Ot Verimi, Botanik Kompozisyon ve Bazı Verim Unsurlarına Etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Van Yöresi Doğal Çayırlarında Gübrelemenin Kuru Ot ve Botanik Kompozisyonuna Etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2014 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2013 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2015
2008 Bilim Dalı Başkanı YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2012
2015 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ