E-posta Telefon
+90 476 - 223 0010 | 5035
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2014
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT (DR)/

  Tez Adı: Yatırım teşviklerinin bölgesel belirleyicileri ve gelişme etkileri: Türkiye örneği
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2010
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Bölgesel Kalkınma
 • L

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2016 Orta Gelir Tuzağı Üst Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizi Uluslararası BOZKURT EDA,SEVİNÇ HAKTAN,ÇAKMAK EROL ege akademik bakış 16 2
2018 Jevons Paradoksu: Enerji Etkinliği ve Rebound Etkisi ÜzerineEkonometrik Bir Analiz Uluslararası AKINCI MERTER,SEVİNÇ HAKTAN,YILMAZ ÖMER Fiscaoeconomia 2 1 http://dergipark.gov.tr/fsecon/issue/34876
2017 Türkiye ve Avrasya Ekonomilerinde Taşımacılık Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi Uluslararası BOZKURT EDA,EFEOĞLU RABİA,SEVİNÇ HAKTAN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 1 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/529545603_09_Sevinc_(173-187).pdf
2021 Eğitim ve Kalkınma İlişkisi: TRA2 Bölgesi Örneği Ulusal Yener Erol Savaş, SEVİNÇ HAKTAN Journal of Yaşar University 16 64 http://dx.doi.org/10.19168/jyasar.970614
2019 İslami Bankacılık Uygulamalarının İş Ortamı Üzerine Etkileri: İran Örneği Uluslararası Shainpour Ali,SEVİNÇ HAKTAN,EROĞLU SEVİNÇ DEMET Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 1 http://sosbilder.igdir.edu.tr/OncekiSayilar.aspx
2013 AR GE HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ 1990 2011 TÜRKİYE ÖRNEĞİ Uluslararası AKINCI MERTER,SEVİNÇ HAKTAN Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 27
2018 Ne İhraç Ettiğimiz Önemli Midir? Türkiye Ekonomisi Dış Ticaretinin Uzmanlaşma Seviyesi Üzerine Uluslararası AKINCI MERTER,YILMAZ ÖMER,SEVİNÇ HAKTAN Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 11 18
2021 Türkiye’deki Katılım Bankalarının Etkinlik Analizi: Özel ve Kamu Bankalarına Dayalı Bir Karşılaştırma Ulusal EKE Vedat, SEVİNÇ HAKTAN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 28 https://dergipark.org.tr/tr/pub/igdirsosbilder/issue/65608/995951
2016 İHRACATA DAYALI BÜYÜMEYE YAKINSAMA TEMELİNDE KANITLAR TRA BÖLGESİ ÖRNEĞİ Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,EROĞLU SEVİNÇ DEMET,EMSEN ÖMER SELÇUK Turan-Sam 8 32 http://www.turansam.org/TURAN-SAM_32.pdf
2016 Ekonomik Gelişmişlik Göstergesi Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Araştırma Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,BOZKURT EDA,EROĞLU SEVİNÇ DEMET social science research journal 5 4 https://drive.google.com/file/d/0Bygcja4AqbLtNFhmT0dWR0xTc3c/view
2016 FED in Faiz Oranı Politikası ve TCMB nin Politika Faizine Etkileri Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,CERGİBOZAN RAİF,ÇEVİK EMRE Namık Kemal Üniveristesi SBE Sosyal Bilimler Metinleri 9 1 http://euniversite.nku.edu.tr/kullanicidosyalari/2528/files/SBM.pdf
2012 Bölgesel Kalkınma ve İnanç Turizmi Bağlamında Akdamar Kilisesi Örneği Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,AZGÜN SABRİ International Journal of Social and Economic Sciences 2 2 www.nobel.gen.tr
2016 EKONOMİK BÜYÜMEDE KADIN İSTİHDAMININ ROLÜ YAKINSAMA TEMELLİ KANITLAR Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,BOZKURT EDA,EROĞLU SEVİNÇ DEMET Cumhuriyet üniversitesi İİBF dergisi 17 2
2011 Bölgesel Kalkınma Sorunsalı Türkiye de Uygulanan Bölgesel Kalkınma Politikaları Ulusal SEVİNÇ HAKTAN Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 6 2 http://gkd.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_526897.pdf
2013 THE EVOLUTION OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES TURKEY CASE Uluslararası TOKTAŞ YILMAZ,SEVİNÇ HAKTAN,BOZKURT EDA Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica 15 2
2010 Are Imports a Reason of Growth Evidence from Turkey Uluslararası AZGÜN SABRİ,SEVİNÇ HAKTAN The Social Science 5 2 http://www.medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2010.66.69
2014 The Role of Unıversıtıes in Local Economıc Development A Case of TRA2 Region in Turkey Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN Research Journal of Business & Management 1 4
2014 Enerji Etkinliği ve Rebound Etkisi Bir Literatür Araştırması Uluslararası BOZKURT EDA,SEVİNÇ HAKTAN karadeniz sosyal bilimler dergisi 6 11
2016 Yatırım Teşvik Politikalarının Bölgesel Belirleyicilerine Yönelik Bir Analiz Türkiye Örneği Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,EMSEN ÖMER SELÇUK,BOZKURT EDA Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 6 1
2018 Örgütsel Öğrenme Yeteneklerinin Firma Performansı Üzerine Etkileri Uluslararası efe mehmet naci,SEVİNÇ HAKTAN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1054738_makale2011.pdf
2020 TARIMSAL BÜYÜME KORİDORLARININ BÖLGESEL KALKINMADAKİ YERİ Ulusal şurgun çelikten neslihan,SEVİNÇ HAKTAN Journal of ManagementTheory and Practices Research 1 1 https://academicianstudies.com/jmtpr/article/view/4
2020 The COVID-19 Pandemic on Women’s Employment: Impacts and Consequences Uluslararası İNCE YENİLMEZ MELTEM,SEVİNÇ HAKTAN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/515166308_15-Mak-357-371.pdf
2022 Kentleşme ve Çevresel Gelişim: BRICS-T Ülkeleri Üzerine Panel Dinamik Eşik Modeli Analizi Ulusal SEVİNÇ HAKTAN, AKINCI MERTER, kırıkkaleli derviş Journal of Yasar University 17 66 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jyasar/issue/70225/1072920
2022 Impact of Economic Growth on Environmental Degradation and Energy Consumption in South Africa: A Cointegration Analysis Uluslararası Awosusi Abraham Ayobamiji, Olanrewaju Victoria Olushola, Ojekemi Opeoluwa Seun, KUTLAY KAAN, KIRIKKALELİ DERVİŞ, SEVİNÇ HAKTAN JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY 7 1 file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/62c19a63b6156.pdf
2022 Understanding a commercial airline company: A case study on emissions and air quality costs Uluslararası EKİCİ SELÇUK, SEVİNÇ HAKTAN International Journal of Environmental Science and Technology 19 19 http://dx.doi.org/10.1007/s13762-021-03471-3
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİ-BÖLGESEL KALKINMA İLİŞKİSİ: DÜZEY-2 BÖLGELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Uluslararası EROĞLU SEVİNÇ DEMET, SEVİNÇ HAKTAN INTERNATIONAL CONGRESS OF ECONOMICS, POLITICS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
2019 TÜRK SİVİL HAVACILIĞININ KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Uluslararası EKİCİ SELÇUK,SEVİNÇ HAKTAN INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY, ECONOMY AND SECURITY (ENSCON 2019) https://www.enscon.org/pdf/8-9-1020KasC4B1m20201920ENSCON20Tam20Metin.pdf
2019 TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLERİN ÖNEMİ: ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Uluslararası Ali Shahinpour,SEVİNÇ HAKTAN,EROĞLU SEVİNÇ DEMET ULUSLARARASI ENERJİ EKONOMİ VE GÜVENLİKKONGRESİ http://www.enscon.org/
2019 İSLAMİ BANKACILIK SÖZLEŞMELERİNİN İRAN’xxDAKİ İŞ ORTAMI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Uluslararası Ali Shahinpour,SEVİNÇ HAKTAN,Sakineh Mohammadpour Mıvehroud INTERNATIONAL CONGRESS OFISLAMIC ECONOMY, FINANCEAND ETHICS https://www.isefe.org/dosyalar/arsiv/2019_1/ISEFE’xx19-Bahar20Tam20Metin20Bildiriler20KitabC4B1.pdf
2019 Bitcoin Getiri Volatilitesinin EGARCH Yöntemi İle Modellenmesi Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,AKINCI MERTER,YÜCE AKINCI GÖNÜL V. European Congress on Economic Issues
2019 Bitcoin Getiri Volatilitesinin EGARCH Yöntemi İle Modellenmesi Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,AKINCI MERTER,YÜCE AKINCI GÖNÜL V. European Congress on Economic Issues
2019 ALL FOR ONE: ON THE TRICKLE-DOWN MECHANISM IN TURKISH ECONOMY Uluslararası AKINCI MERTER,SEVİNÇ HAKTAN,YILMAZ ÖMER 5TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE http://irdcturkey.org/confsis/static/doc/IRDC_2019_Proceedings_Book_v2.pdf
2019 KATILIM BANKACILIĞININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Uluslararası BOZKURT EDA,SEVİNÇ HAKTAN,EROĞLU SEVİNÇ DEMET INTERNATIONAL CONGRESS OFISLAMIC ECONOMY, FINANCEAND ETHICS https://www.isefe.org/dosyalar/arsiv/2019_1/ISEFE’xx19-Bahar20Tam20Metin20Bildiriler20KitabC4B1.pdf
2019 TÜRKİYE VE AZERBAYCAN DEVLETLERİNDE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,Aliyev Polad,EROĞLU SEVİNÇ DEMET V. European Congress on Economic Issues http://library.ecoei.org/book/proceedings-book-v/
2018 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE REBOUND ETKİSİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİNİN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR REJİM REGRESYONU ANALİZİ Uluslararası AKINCI MERTER,SEVİNÇ HAKTAN,YILMAZ ÖMER INTERNATIONAL ECONOMIC RESERACH AND FINANCIAL MARKETS CONGRESS http://ierfm.com/Documents/ierfm_2018_ozet_bildiri_kitabi.pdf
2018 KICKING AWAY THE LADDER: ON THE REAL ORIGINS OFTHE WEALTH OF THE NATIONS Uluslararası YILMAZ ÖMER,SEVİNÇ HAKTAN,AKINCI MERTER IV. European Congress on Economic Issues
2018 BÖLGELERARASI TİCARİ İLİŞKİLERİN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇEKİM MODELİ ARAŞTIRMASI Uluslararası EROĞLU SEVİNÇ DEMET,SEVİNÇ HAKTAN 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
2018 MERDİVENİ İTMEK: MİLLETLERİN ZENGİNLİĞİNİN GERÇEK KÖKENLERİ ÜZERİNE Uluslararası AKINCI MERTER,SEVİNÇ HAKTAN,YÜCE AKINCI GÖNÜL,EROĞLU SEVİNÇ DEMET IV. EUROPEAN CONGRESS ON ECONOMIC ISSUES
2018 BOŞANMANIN SOSYO-EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: OECD ÖRNEĞİ Uluslararası BOZKURT EDA,EROĞLU SEVİNÇ DEMET,SEVİNÇ HAKTAN 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTI DISCIPLINARY STUDIES
2017 Amerikan Rüyası mı? Kâbusu mu?: Kırılgan Ekonomilerde Para Arzı Değişimine ABD’nin Etkisi Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,ÇEVİK EMRE,EROĞLU SEVİNÇ DEMET Internatıonal Congress of Management Economy And Policy http://www.icomep.com/pdf/ICOMEPABSTRACT.pdf
2017 ARE INCOMES OF TURKEY’S PROVINCES BASED CONVERGING?A GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION ANALYSIS Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,AKINCI MERTER II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi
2017 RAMAZAN ORUCUNUN EKONOMİK MUCİZESİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 26 ALT-BÖLGE İTİBARİYLE BİR YATAY KESİT ANALİZİ Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,AKINCI MERTER Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi
2017 Yerel Ürün Tabanlı Bölgesel Kalkınma Stratejilerinde Yönetişim Yapıları Uluslararası HOPOĞLU SERTAÇ,KÜNÜ SERKAN,SEVİNÇ HAKTAN 4TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE
2017 Jevons Paradoksu: Enerji Etkinliği ve Rebound Etkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz Uluslararası AKINCI MERTER,SEVİNÇ HAKTAN,YILMAZ ÖMER XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu
2017 Türkiye’de Sektörel Uzmanlaşma ve Ekonomik Büyüme Süreci Üzerine:Bölgesel Etki Ne Kadar Baskındır? Uluslararası AKINCI MERTER,SEVİNÇ HAKTAN 4TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE
2017 EYVAH, AMERİKA HAPŞIRDI: DIŞ YANSIMA ETKİSİNİN EKONOMETRİK BİR ANALİZİ Uluslararası AKINCI MERTER,SEVİNÇ HAKTAN,YILMAZ ÖMER Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi
2017 Ne İhraç Ettiğimiz Önemli Midir? Türkiye Ekonomisi Dış Ticaretinin Uzmanlaşma Seviyesi Üzerine Uluslararası AKINCI MERTER,YILMAZ ÖMER,SEVİNÇ HAKTAN 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu
2017 FİNANSMAN UYGULAMALARINA GELENEKSEL OLMAYAN BİR BAKIŞ: MİKRO KREDİLER VE SOSYO-EKONOMİK DETERMİNANTLARI Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,AKINCI MERTER Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi http://www.isefe.org/wp-content/uploads/2017/05/ISEFE17-Abstract-Book.pdf
2017 The Places of Foreign Trade Composition between Turkey and Azerbaijan of Speech “One Nation Two States” Uluslararası EROĞLU SEVİNÇ DEMET,SEVİNÇ HAKTAN,BOZKURT EDA II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/488II.20International20IC49FdC4B1r20Symposium20Absract20Book20Final20Draft.pdf
2016 LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİKLERİNİN TÜRKİYE DEKİ SEYRİ VE TRA BÖLGESİ ÖZELİNDE BİRDEĞERLENDİRME Uluslararası yapraklı sevda,EROĞLU SEVİNÇ DEMET,SEVİNÇ HAKTAN II. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi
2016 FİNANSAL KRİZLER GÖLGESİNDE DEVLETİN EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Uluslararası YÜCE AKINCI GÖNÜL,EROĞLU SEVİNÇ DEMET,SEVİNÇ HAKTAN,AKINCI MERTER Second Sarajevo International ConferenceofSocial Sciences EU Integration and Balkan Countries
2016 EKONOMİK GELİŞMİŞLİK GÖSTERGESİ OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Uluslararası BOZKURT EDA,SEVİNÇ HAKTAN,EROĞLU SEVİNÇ DEMET International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics http://eurefe.org/kitap.pdf
2016 Mutluluğun Resmini Çizmek Sosyo Ekonomik Belirleyicilere İlişkin Bir Yatay Kesit Analizi Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,AKINCI MERTER,yılmaz ömer UNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı http://yeni.alparslan.edu.tr/unidap/cilt1sosyalkalkinma.pdf
2016 SEKTÖRLER ARASI GEÇİŞKENLİK VE ÜÇ SEKTÖR TEORİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDEN KANITLAR Uluslararası ÇEVİK EMRE,SEVİNÇ HAKTAN,EROĞLU SEVİNÇ DEMET 17. uluslararası ekonometri, yöneylem araştırması ve istatistik sempozyumu http://eyi2016.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/%C3%96ZET-K%C4%B0TAP%C3%87I%C4%9EI-son.pdf
2016 NEO KLASİK TEORİDEN BİR PERİ MASALI BALKAN VE AB KURUCU ÜLKELERİ ARASINDAKİ KOŞULSUZ GELİR YAKINSAMA MEKANİZMASI ÜZERİNE Uluslararası AKINCI MERTER,SEVİNÇ HAKTAN Second Sarajevo International ConferenceofSocial Sciences EU Integration and Balkan Countries
2016 Ekonomik Büyüme ve Göç İlişkisi Gelişmekte Olan Ülkelere Dayalı Bir Analiz Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,BOZKURT EDA,KÜNÜ SERKAN,EROĞLU SEVİNÇ DEMET uluslararası avrasya ekonomileri konferansı http://www.avekon.org/proceedings/eecon2016.pdf
2015 Türkiye Ekonomisinde Bölgesel Enflasyonun Bölgesel Büyüme Üzerindeki Etkisi Dost mu Yoksa Düşman mı Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,AKINCI MERTER 3.Uluslararası bölgesel kalkınma konferansı http://www.bolgeselkalkinmakonferansi.org/konferans_bildirileri/
2015 Bölgesel Dengesizliklerin Giderilmesinde Yatırım Teşviklerinin Rolü ve Başarı Kriteri Olarak Yakınsama Analizleri Türkiye Örneği Uluslararası GERNİ CEVAT,SARI SELAHATTİN,SEVİNÇ HAKTAN,EMSEN ÖMER SELÇUK International Conference on Eurasian Economies
2013 THE DEVELOPMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES TURKEY CASE Uluslararası TOKTAŞ YILMAZ,SEVİNÇ HAKTAN,BOZKURT EDA Restructuring the economies: realities and perspectives given the currenteconomic crisis
2012 Yerel Kalkınma ve Mikro Kredi İlişkisi Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN Uluslararası Katılımlı Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Sempozyumu
2010 VAN İRAN ARASINDAKİ SINIR TİCARETİ VE GELİŞME POTANSİYELİ Uluslararası AZGÜN SABRİ,SEVİNÇ HAKTAN 1. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi
2010 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN BÖLGESEL DENGESİZLİKLERİ GİDERMEDEKİ ROLÜ VAN ÖRNEĞİ Uluslararası AZGÜN SABRİ,SEVİNÇ HAKTAN Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2017 2017 Turkish World Socio Economic Strategies ARE INCOMES OF PROVINCES CONVERGING IN TURKEY? A GEOGRAPHICALLY-WEIGHTED REGRESSION ANALYSIS Bölüm(ler)
2020 Sürdürülebilir Kalkınma: Disiplinlerarası Yaklaşım Geleceği Bugünde Aramak: Sürdürülebilir Kalkınmanın Belirleyicileri Üzerine Bölüm(ler)
2021 İslami Sermaye Piyasaları Döviz Kurları ve Döviz Piyasası Bölüm(ler)
2017 Development Growth: Economic Impacts of Globalization Get Up, Stand Up and Do Not Give Up The Fight: Making a Terrorist Homo Socio Economicus Bölüm(ler)
2017 Economic Development: Global Regional Studies Beyond the Globalisation: Income, Inequality and Poverty Bölüm(ler)
2018 Politico-Economic Evaluation of Current Issues Cambridge Critics of Neoclassical Theory Bölüm(ler)
2018 Economic and Management Issues in Retrospect and Prospect A Seitching Regression Analysis on the Validity of Rebound Effect and Energy Efficiency in Turkish Economy Bölüm(ler)
2020 Regional Imbalances and Regional Development Policies : Turkey Experience Volume I Region, Regional Imbalance and Regional Development Policies Bölüm(ler)
2019 Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları II Merdiveni İtmek: Milletlerin Zenginliğinin Gerçek Kökenleri Üzerine Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2019 Yerel kalkınmada kadın girişimciliğinin önemi: Iğdır örneği ZEYNEP TEKİN Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Yerel projelerin yerel kalkınmadaki yeri: Serka örneği TAMER AĞAOĞLU Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Sömürü tarihi ve azgelişmişliğin kısır döngüsü ZEKİ EBİRİ Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Eğitim ve kalkınma ilişkisi: TRA2 bölgesi örneği SAVAŞ YENER EROL Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Uluslararası İktisat II Lisans
2021-2022 Uluslararası Ticaret Teori ve Politikaları Yüksek Lisans
2021-2022 Kalkınma İktisadı Yüksek Lisans
2021-2022 Uluslararası İktisadi Birleşmeler Lisans
2021-2022 Bölgesel İktisat Lisans
2020-2021 Uluslararası Ticaret Teori ve Politikaları Yüksek Lisans
2020-2021 Kalkınma İktisadı Yüksek Lisans
2020-2021 Uluslararası İktisadi Birleşmeler Lisans
2020-2021 Bölgesel İktisat Lisans
2020-2021 Refah Ekonomisi Lisans
2020-2021 Büyüme Teorisinde Yeni Yaklaşımlar Yüksek Lisans
2020-2021 Bölgesel Kalkınma Politikaları Yüksek Lisans
2020-2021 İktisadi Büyüme ve Kalkınma Lisans
2019-2020 Uluslararası İktisat Yüksek Lisans
2019-2020 Uluslararası Ticaret Teori ve Politikaları Yüksek Lisans
2019-2020 Kalkınma İktisadı Yüksek Lisans
2019-2020 Uluslararası İktisadi Birleşmeler Lisans
2019-2020 Uluslararası İktisat I Lisans
2019-2020 Uluslararası Kuruluşlar ve Ekonomik İlişkiler Lisans
2019-2020 Büyüme Teorisinde Yeni Yaklaşımlar Yüksek Lisans
2019-2020 Bölgesel Kalkınma Politikaları Yüksek Lisans
2019-2020 İktisadi Büyüme ve Kalkınma Lisans
2019-2020 İktisada Giriş II Lisans
2018-2019 Büyüme Teorisinde Yeni Yaklaşımlar Yüksek Lisans
2018-2019 Bölgesel Kalkınma Polikaları Yüksek Lisans
2018-2019 Girişimcilik Lisans
2018-2019 Uluslararası İktisat II Lisans
2018-2019 İktisadi Büyüme ve Kalkınma Lisans
2018-2019 Uluslararası Ticaret Teori ve Politikaları Yüksek Lisans
2018-2019 Kalkınma İktisadı Yüksek Lisans
2018-2019 Uluslararası İktisadi Birleşmeler Lisans
2018-2019 Uluslararası İktisat I Lisans
2018-2019 Bölgesel İktisat Lisans
2015-2016 Türkiye Ekonomisi Lisans
2016-2017 İktisat Teorisi Lisans
2017-2018 Bilimsel Araştırma Teknikleri Yüksek Lisans
2017-2018 Mikro Ekonomik Analiz II Yüksek Lisans
2017-2018 Ölçme ve Değerlendirme Lisans
2017-2018 Uluslararası İktisat II Lisans
2017-2018 İktisadi Büyüme ve Kalkınma Lisans
2017-2018 İktisada Giriş II Lisans
2017-2018 İktisadi Birleşmeler Teorisi Lisans
2017-2018 BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI Yüksek Lisans
2017-2018 ULUSLARARASI PARASAL İKTİSAT Yüksek Lisans
2017-2018 BÜYÜME TEORİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Yüksek Lisans
2017-2018 İKTİSADA GİRİŞ I Lisans
2017-2018 ULUSLARARASI İKTİSAT I Lisans
2016-2017 İktisada Giriş I Lisans
2016-2017 Mikro Ekonomik Analiz Yüksek Lisans
2016-2017 Para Teorisi ve Politikası Yüksek Lisans
2016-2017 İktisadi Düşünceler Tarihi Lisans
2016-2017 Ekonometrik Analiz I Lisans
2016-2017 iktisadi büyüme ve kalkınma Lisans
2016-2017 Türk İktisat Tarihi Yüksek Lisans
2016-2017 Büyüme Teorisinde Yeni Yaklaşımlar Yüksek Lisans
2016-2017 Mikro İktisat Lisans
2016-2017 Ekonometrik Analiz II Lisans
2016-2017 Kalkınma-Refah Ekonomisi Lisans
2014-2015 İktisadi düşünceler tarihi Yüksek Lisans
2015-2016 Para teorisi ve politikası Yüksek Lisans
2015-2016 Mikro Ekonomik Analiz Yüksek Lisans
2015-2016 İş Hukuku Lisans
2015-2016 Makro Ekonomi Lisans
2015-2016 Mikro Ekonomi Lisans
2015-2016 Kamu maliyesi II Lisans
2014-2015 Sosyal bilimlerde araştırma yöntem ve teknikleri Lisans
2014-2015 İktisadi Düşünceler Tarihi Lisans
2014-2015 Makro iktisat Lisans
2014-2015 Mikro iktisat Lisans
2014-2015 İKTİSADA GİRİŞ Lisans
2010-2011 İKTİSADA GİRİŞ Önlisans
2011-2012 MAKRO İKTİSAT Önlisans
2011-2012 İKTİSADA GİRİŞ Önlisans
2010-2011 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA Önlisans
2011-2012 MİKRO İKTİSAT Önlisans
2010-2011 MAKRO İKTİSAT Önlisans
2010-2011 KAMU MALİYESİ Önlisans
2010-2011 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2017 TSO Akademik Danışmanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018
2017 Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2017 Rektör Danışmanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2017 Enstitü Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018
2017 Senato Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2017 Fakülte Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2016 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2016 Erasmus Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2016 Erasmus Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2016 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2014 Farabi Koordinatörü AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2015
2015 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019