halit.webp

Dr. Öğr. Üye.

Halit BAŞE-posta Telefon
4694 | 4694
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (DR)/

  Tez Adı: I. DÜNYA SAVAŞI’xxNDA IRAK-İRAN CEPHESİ: İAŞE VE SAĞLIK HİZMETLERİ
 • L

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2010
  Lisans

  EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TARİH ÖĞRETMENLİĞİ PR. (5 YILLIK)/

  Tez Adı:
 • L

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2010
  Lisans

  EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TARİH ÖĞRETMENLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2019 1452 Numaralı İzmit Şer’iye Sicilinde Yer Alan Unvan ve Lâkaplar Üzerine Bir İnceleme Ulusal GÜLLÜDAĞ NESRİN,BAŞ HALİT Anasay 7 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/655513
2020 Birinci Dünya Savaşı’xxnda Doğu Cephesi’xxnde Salgın Hastalıklarla Mücadele Ulusal BAŞ HALİT Türkiye Günlüğü 144
2015 Şer iyye Sicili Kayıtlarına Göre Bitlis Vakıfları ve Vakıf Eserleri 1878 1910 Ulusal BAŞI HALİT Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 1
2016 Dicle Fırat ta Geleneksel Nehir Taşımacılığı ve I Dünya Savaşı ndaIrak Cephesinde Kullanımı Uluslararası ÖĞÜN TUNCAY,BAŞI HALİT History Studies 8 3 http://www.historystudies.net/dergi//dicle-firatta-geleneksel-nehir-tasimaciligi-ve-i-dunya-savasinda-irak-cephesinde-kullanimi201610.pdf
2014 Kitap Tanıtımı Tuncay Öğün Doğu nun Mirlerine Son Veda Cizreli İzzeddin Şîr Bey ve İsyanı Ulusal BAŞ HALİT Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1823870319_11_Kitap_2_(153-161).pdf
2019 Birinci Dünya Savaşı’nda XIII. Kolordunun İran Harekâtı ve Menzil Hizmetleri Ulusal BAŞ HALİT İRTAD 3 https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/26371
2017 Okul Dışı Tarih Öğretimi Bağlamında “İpek Yolu’nda Türk Kervansarayları Eğitim, Bilim, Kültür Gezisi”nin Değerlendirilmesi Ulusal BAŞ HALİT Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 Arşiv Belgelerine Göre Ahlat Rüşdiye Mektebi Uluslararası BAŞ HALİT Tarihten bugüne kapılar açan şehir: Ahlat Uluslararası Sempozyumu https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/TARIHTEN-BUGUNE-KAPILAR-ACAN-SEHIR-AHLAT-ULUSLARARASI-SEMPOZYUMU-1.pdf
2022 Rusya Sefâretnâmelerine Göre Osmanlı Elçilerinin İstanbul-Petersburg Güzergâhındaki Gözlem ve Faaliyetleri Hakkında Bir Değerlendirme Uluslararası BAŞ HALİT I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (Yol) https://drive.google.com/file/d/1Gpq5UBLbjg5sNn-8zJ0jSwerX2D4883A/view
2019 “Ermeni Fırıldakları” Adlı Tiyatro Oyunu Örneğinde Türk Tiyatrosunda Adana Ermeni Olayları Uluslararası BAŞ HALİT I. Uluslararası 20. Yüzyılın İlk YArısında Türk - Ermeni İlişkileri Sempozyumu
2018 1452 Numaralı İzmit Şer’iye Sicilinde Yer Alan Unvan ve Lâkaplar Üzerine Bir İnceleme Uluslararası GÜLLÜDAĞ NESRİN,BAŞ HALİT Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Kültürü-Tarihi Sempozyumu-V http://www.kocaelitarihisempozyumu.com/orhangazi.pdf
2017 The Operation of 13th Corps in Iran and the Menzil Services during the First World War Uluslararası BAŞ HALİT II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf
2011 Tarih Dersleri İçin Tarihi Alan Gezisi ve Drama Ahlat Selçuklu Mezarlığı Örneği Uluslararası BAŞ HALİT VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu
2011 Tarih Dersleri İçin Müzede Drama Van Müzesi Örneği Uluslararası BAŞ HALİT Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Sempozyumu
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2022 DOĞAL VE BEŞERİ BİLİMLER AÇISINDAN IĞDIR - I BİR SINIR KENTİ OLARAK IĞDIR'IN OSMANLI DEVLETİ İÇİN ÖNEMİ (1828-1914) Bölüm(ler)
2020 Ermeni Fırıldakları Tümü
2022 Birinci Dünya Savaşı'nda Irak-İran Cephesi İaşe ve Sağlık Hizmetleri 1914-1918 Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Osmanlı İlmiye Teşkilatı ve Eğitim Kurumları Yüksek Lisans
2021-2022 Yakınçağ Osmanlı Müesseseleri Tarihi Yüksek Lisans
2021-2022 Yerel Tarih Araştırmaları Lisans
2021-2022 Osmanlı Diplomatikası I Lisans
2021-2022 Osmanlı Tarihi III (1622-1789) Lisans
2020-2021 Osmanlı İlmiye Teşkilatı ve Eğitim Kurumları Yüksek Lisans
2020-2021 Yakınçağ Osmanlı Müesseseleri Tarihi Yüksek Lisans
2020-2021 Osmanlı Tarihi III (1622-1789) Lisans
2020-2021 Osmanlı Diplomatikası I Lisans
2020-2021 Ortadoğu Tarihi Lisans
2020-2021 Tarihi Coğrafya I Lisans
2020-2021 Osmanlı Arşiv Vesikaları Lisans
2020-2021 Osmanlı Tarihi IV (1789-1918) Lisans
2020-2021 Osmanlı Diplomatikası II Lisans
2020-2021 Birinci Dünya Savaşı ve Yeni Dünya Düzeni Yüksek Lisans
2019-2020 Birinci Dünya Savaşı ve Yeni Dünya Düzeni Yüksek Lisans
2019-2020 Osmanlı Merkez Teşkilatı Yüksek Lisans
2019-2020 Yakınçağ Osmanlı Müesseseleri Tarihi Yüksek Lisans
2019-2020 Osmanlı Diplomatikası II Lisans
2019-2020 Osmanlı Paleografyası IV Lisans
2019-2020 Yerel Tarih Araştırmaları Lisans
2019-2020 Osmanlı Diplomatikası I Lisans
2019-2020 Osmanlı Paleografyası III Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: