E-posta Telefon
- | 4683
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji Bölümü/Sosyoloji Anabilim Dalı

  Tez Adı:
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2012
  Yüksek Lisans

  Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Bölümü/Sosyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans

  Tez Adı: Zorunlu göç, göçebelik ve kentte tutunma tarzı: Batman Pazaryeri mahallesi örneği
 • D

  EGE ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2018
  Doktora

  Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Bölümü/Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

  Tez Adı: Aşiretlerin kente eklemlenme tarzı: Batman örneği
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Şehir içinde Şehir Batman ve TPAO Ulusal 14. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 23.11.2015
Urban Migration and Space The settlement of nomads in the urban area of Batman city and their type of housing Uluslararası 3rd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies 29.05.2014
Emil Durkheim in Mücadelesi Bireysel Olmayan Bir Toplumbilim Nasıl Oluşturulur Ulusal IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi 14.05.2015
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 ZORUNLU GÖÇ, GÖÇEBELİK VE KENTTE TUTUNMA TARZLARI Tümü
2019 Türkiye’xxde Aşiret Tartışmaları Neoliberal Ekonomi Sürecinde Aşiretlerin Şirketleşmesi: Batman Örneği Bölüm(ler)
2015 Türkiye de Sosyolojinin Yüzyıllık Serüveni 1990'lar Türkiye'si ve Sosyoloji: Bahattin Akşit ve Korkut Tuna Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Sosyoloji Lisans
2018-2019 tarih sosyolojisi Lisans
2019-2020 tarih sosyolojisi Lisans
2018-2019 Sağlık Sosyolojisi (İÖ) Önlisans
2018-2019 Öğretmanlik Uygulaması Lisans
2018-2019 Sağlık Sosyolojisi Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
2010 SOB YL0015 Zorunlu Göç Göçebelik ve Kentte Tutunma Tarzları Batman Pazaryeri Mahallesi Örneği Araştırmacı BAP
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: