hasan-bicim.webp

Dr. Öğr. Üye.

Hasan BiçimE-posta Telefon
- | 4683
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  EGE ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2018
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GENEL SOSYOLOJİ VE METADOLOJİ (DR)/

  Tez Adı: Aşiretlerin kente eklemlenme tarzı: Batman örneği
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  - 2012
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Zorunlu göç, göçebelik ve kentte tutunma tarzı: Batman Pazaryeri mahallesi örneği
 • L

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 E- AŞİRET: AŞİRET KİMLİĞİNİN SOSYAL MEDYADA YENİDEN ÜRETİMİ FACEBOOK ÖRNEĞİ Ulusal BİÇİM HASAN e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR) 13 2 http://dx.doi.org/10.26791/sarkiat.942684
2020 ŞEHİR İÇİNDE ŞEHİR: BATMAN VE TPAO Ulusal BİÇİM HASAN Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 65 https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniefd/issue/58201/842319
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Bağışıklık Sisteminin Sınıfsal Dinamikleri: Yazılı Medya Üzerine Sosyolojik Bir Analiz Ulusal BİÇİM HASAN, AYDAR ÖZKAN Ulusal Toplum ve Değişme Kongresi https://toplumvedegisme.atauni.edu.tr/wp-content/uploads/2021/08/Ulusal-Toplum-ve-Degisme-Kongresi-Ozet-Bildiriler-Kitabi.pdf
2021 Zorunlu Göçlerin Kentleşmeye Etkileri ve Kentsel Mekanda Aşiret Ulusal BİÇİM HASAN Batman Vizyon-2030 Arama Konferansı
2018 BATMAN’DA AŞİRETLERİN KENTE EKLEMLENME ÖRÜNTÜLERİ: SAHA ÇALIŞMASI SONRASI SOSYOLOJİK NOTLAR Ulusal BİÇİM HASAN I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_15432da71f4349059a1314b159a9389e.pdf
2016 Ağalar, Komutanlar, Devrimciler: Batman’da Mücadele Gruplarının Tarihsel Kökenleri Üzerine Ulusal BİÇİM HASAN VIII. ULUSAL SOSYOLOJİ KONGRESİ http://www.sosyolojikongresi.org/s/2498/i/8.USKBilimselProgram.pdf
2015 Şehir içinde Şehir Batman ve TPAO Ulusal BİÇİM HASAN 14. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
2015 Emil Durkheim in Mücadelesi Bireysel Olmayan Bir Toplumbilim Nasıl Oluşturulur Ulusal BİÇİM HASAN IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi http://www.tlck.org.tr/wp-content/uploads/2015/05/IV_TLCK_Ozet_Kitabi.pdf
2014 Urban Migration and Space The settlement of nomads in the urban area of Batman city and their type of housing Uluslararası BİÇİM HASAN 3rd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2015 Türkiye de Sosyolojinin Yüzyıllık Serüveni 1990'lar Türkiye'si ve Sosyoloji: Bahattin Akşit ve Korkut Tuna Bölüm(ler)
2020 Zorunlu Göç, Göçebelik ve Kentte Tutunma Tarzları: Batman Pazaryeri Mahallesi Örneği Tümü
2020 Batman Kent Araştırmaları Batman'da Aşiretlerin Yeniden Üretim Mekanizmaları Üzerine Bölüm(ler)
2021 Dünden Bugüne Sosyoloji TOPLUMSAL GELİŞİM VE TOPLUM TİPLERİ Bölüm(ler)
2019 Türkiye’de Aşiret Tartışmaları Neoliberal Ekonomi Sürecinde Aşiretlerin Şirketleşmesi: Batman Örneği Bölüm(ler)
2022 Kürt Aşiretleri: Aktör, Müttefik, Şaki Dicle’nin ve Hasankeyf’in Yüzyıllık Ağıtları: Batman ve Raman Aşireti Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 GÖÇMEN VE SIĞINMACILARLA SOSYAL HİZMET Lisans
2021-2022 TOPLUMSAL CİNSİYET SORUNLARI VE SOSYAL HİZMET Lisans
2021-2022 SOSYAL SORUNLAR Lisans
2021-2022 GECEKONDU, KENTLEŞME VE SOSYAL HİZMET Lisans
2021-2022 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE -II Lisans
2021-2022 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Lisans
2021-2022 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre-I Lisans
2019-2020 Sosyoloji Lisans
2018-2019 tarih sosyolojisi Lisans
2019-2020 tarih sosyolojisi Lisans
2018-2019 Sağlık Sosyolojisi (İÖ) Önlisans
2018-2019 Öğretmanlik Uygulaması Lisans
2018-2019 Sağlık Sosyolojisi Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
2010 SOB YL0015 Zorunlu Göç Göçebelik ve Kentte Tutunma Tarzları Batman Pazaryeri Mahallesi Örneği Araştırmacı BAP
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: