E-posta Telefon
| 4688
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Atatürk Üniv. Matematik Bölümü

 • Y

  Yüksek Lisans

  Y.Y. Üniv. Fen.Bilimleri Enstitüsü

 • D

  Doktora

  Y.Y. Üniv. Fen. Bilimleri Enstitüsü

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1.Kara.H.(1996).Generalized sequence spaces,Jour.of Math.and Comp.9(1),19-24

2.Kara, H.(1998).On generalized absolute invariant summability,Bulleton of pure Applied Sciences,17E(2),277-281

3.Kara,H.(1999).On generalized absolute ð-conveegent sequence spaces,Journal of Maathematics,XXXII:9-16

4. Karakaya,V.,Kara,H AND sAVAŞ,r.(2002).On strongly cesaro convergent sequence spaces defined by orlicz function,Analele Universitati din Timişora,XL  (2):67 -74    

5.Kara,H.and Karakaya,V.(2003).On some new sequence spaces involvig invariants means,The Journal of the Indian Matheatical Society,70.1-7

6.Altın,Y.ve Kara,H.(1994).modulas fonksiyon yardımiyle tanımlanan invaryant yakınsak dizi uzayları,yyü. Fen bilm. derg.5(5), 85-90

7.Altın,Y.and Kara, H.(2006).some sequence spaces in locally convex Hausdoff topological linear space, Journal of Contemporary Mathematics

8.Kara, H.ve Temel, C.(1998).Mutlak ve kuvvetli hemen hemen yakısaklık yardımı ile  tanımlanan  dizi uzayları,yyü.Fen Bilm.Enst.Derg.,5(1),83-88

                                                                                                                                                                                                                                                             


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.Karakaya, V.,Kara,H.ve Şimşek,N.(2003),Bazı dizi uzayları arasındaki matris dönüşümleri,XVI.Ulusal Matematik Sempozyumu,sözlü bildiri

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

Kara,H.and Karakaya,V.(2003).On some new sequence spaces involving invaariants means,The Journal of Indian Matheatical Society,70:1-7.


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1.Temel,C.,1998.Mutlak hemen hemen yakınsaklık yardımıyla tanımlanan dizi uzayları

2.Candan,K,E.,1998.F-toplanabilir ve L(p) dizi uzayları üzerinde matris dönüşümleri

3.Çamsarı,F.,2000.Dizi uzaylarında matris dönüşümleri

4.Yeter,M.,2001. paranorumlu fonksiyon uzayları

5.Caner,S.,2002. hemen hemen yakınsaklık yardımıyla tanımlanan dizi uzayları

6.Kılıçaslan,M.Ş.,2003.Modülüs fonksiyon yardımıyla tanımlanan diz uzayları

7.Çiftçi,İ.,2005.İstatistiksel yakınsaklık üzerine

8.Kılıçer,m.,2006. Analitik dizi uzaylarında matrıs dönüşümleri

9.Yıldız,M.A.,2008.Dizi uzaylarında istatistiksel yakınsaklık

10.Dündar,A.,2013.Fonsiyonel denklerin Hyers-Ulam-Rassial kararlılığı

1. Analiz-1-2-3-4

2. Kompleks Fonksiyonlar Teorisi-1-2

3. Genel Matematik -1 -2

4. Limitleme metodları -1 -2

5. Fourier Dönüşümleri -1-2