E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 4695
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2009
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM FELSEFESİ (DR)/

  Tez Adı: İslam felsefesinde insanın özgürlüğü problemi (Farabi ve Kadı Abdulcebbar’xxa göre)
 • Y

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2003
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM FELSEFESİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: İbn Rüşd felsefesinde te`vil meselesi
 • L

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  1995 - 2000
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Klasik İslam Düşüncesinde İki Farklı Tanrı Tasavvuru Uluslararası OCAK HASAN TÜRKİYE DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 6 2018
Yaratılış/Fıtrat Kavramı Çerçevesinde İnsan-Çevre İlişkisinin Ahlaki Boyutu Uluslararası OCAK HASAN TUDEAR 2 2016 http://www.tjres.com/index.php/arsiv/2016-say-2-number-2
İslam Hukuk Felsefesinde İşlevselliği BakımındanÖrf ve İstihsan Uluslararası OCAK HASAN Iğdır ÜniversitesiSosyal Bilimler Dergisi 16 2018 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/166637154_02_Ocak_(15-45).pdf
EBU’L-MUİN EN-NESEFİNİN TANRI TASAVVURUNDA TEMELKAVRAMLAR Uluslararası OCAK HASAN KESİT AKADEMİ DERGİSİ 16 2018 http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1543
İhvan-I Safa Felsefesinde İhtilaf Kavramı ve İhtilafa Düşülme Sebepleri Uluslararası OCAK HASAN Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) 12 2017 http://www.kesitakademi.com/DergiTamDetay.aspx?ID=1368Detay=Ozet
Siyaset Toplum Felsefesi Ahlakı Açısından Kâtip Çelebi de Ulema ve Ümeranın Yeri Uluslararası OCAK HASAN
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Nazari ve Ameli Felsefe Kavramları Çerçevesinde Kınalızade de Mutluluk Ahlakı Uluslararası OCAK HASAN Uluslararası Kınalızade Ailesi Sempozyumu 31.05.2012
Türkiye de Cami Merkezli Yayın Din Eğitiminde Sosyal Bilimlerin Rolü Psikoloji Örneği Ulusal OCAK HASAN DİB, Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu 30.03.2012
İslam Ahlak Felsefesinde Et Tedbiru l Menzil Ev İdaresi Kavramı Etrafında Ele Alınan Başlıca Meseleler Ulusal OCAK HASAN 21. Yüzyılda Aile Sempozyumu 14.11.2014
İslam Düşüncesinde Aşk Mahremiyet İlişkisi Ulusal OCAK HASAN MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU 28.03.2015
Bilgiden Eyleme Geçiş Sürecinde Nebevi Metodoloji Ulusal OCAK HASAN DİN EĞİTİMİNDE VERİMLİLİK VE MOTİVASYON 14.05.2016
YARATILIŞ GERÇEĞİ VE ATEİZM: TEMEL İDDİALAR VE YANITLAR Uluslararası OCAK HASAN III. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ 24.10.2019
APATEİZM/DİNİ İLGİSİZLİK BAĞLAMINDA GENÇLİK VE DİN: FELSEFİ BİR SORUŞURMA Ulusal OCAK HASAN GÜNÜMÜZ GENÇLİĞİNİN ZİHİN PROBLEMLERİ ÇALIŞTAYI 28.09.2019
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE DİN TASAVVURU Tümü
2014 İBN RÜŞD FELSEFESİNDE YORUMBİLİM TE'VİL Tümü
2019 İhvan ı Safa nın İnsan Tasavvurunda Bilgi Ahlak İman İlişkisi Tümü
2019 GÜNÜMÜZ GENÇLİĞİNİN ZİHİN PROBLEMLERİ APATEİZM/DİNİ İLGİSİZLİK BAĞLAMINDA GENÇLİK VE DİN: FELSEFİ BİR SORUŞURMA Bölüm(ler)
2017 İSLAM FELSEFESİ ERKEN DÖNEM İSLAM FELSEFESİ (TABİAT FELSEFESİ) Bölüm(ler)
2016 DİN EĞİTİMİNDE MOTİVASYON ve VERİMLİLİK Bilgiden Eyleme Geçis Sürecinde Nebevi Metodoloji Bölüm(ler)
2012 Tanrı İnsan İlişkisi Bağlamında İnsanın Hürriyeti Tümü
2014 Mutezile Gelen Ek i Teklif Nedir Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2017 İhvân-ı Safâ felsefesinde nübüvvet meselesi ÖMER FARUK GÖRÜCÜ Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Kur'an merkezli bir yaklaşımla ahlak dışı davranışların aklileştirilmesi SAADET EREN Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Osmanzade Ahmed Tâib Efendi ve Hulasatu'l-Ahlak (Hikmet-i Ameliye) adlı eseri ABDULLAH ÇORUMLUOĞLU Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 İslam düşüncesinde selefi yaklaşım ve İbn teymiyye SOMIAH MOHAMMED NAJEEB HASSAN MOHAMMED Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 DİN FELSEFESİ II Lisans
2019-2020 DİN FELSEFESİ I Lisans
2016-2017 İSLAM MEDENİYET TARİHİ Lisans
2016-2017 İSLAM AHLAK ESASLARI Lisans
2016-2017 İSLAM FELSEFESİ' NE GİRİŞ Yüksek Lisans
2016-2017 SİSTEMATİK İSLAM FELSEFESİ TARİHİ I Yüksek Lisans
2016-2017 İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL METİNLERİ I Yüksek Lisans
2016-2017 MANTIK Lisans
2015-2016 İSLAM AHLAK ESASLARI Lisans
2015-2016 Seminer 2 Yüksek Lisans
2015-2016 Seminer 1 Yüksek Lisans
2015-2016 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2015-2016 Osmanlı Klasik Dönem Düşünürleri Yüksek Lisans
2015-2016 İslam Felsefesinin Batı Felsefesine Etkileri Yüksek Lisans
2015-2016 İslam Felsefesinin Temel Metinleri II Yüksek Lisans
2015-2016 İSLAM FELSEFESİNDE EKOLLER VE AKIMLAR Yüksek Lisans
2015-2016 İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL METİNLERİ I Yüksek Lisans
2015-2016 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE AHLAK Yüksek Lisans
2015-2016 İSLAM FELSEFESİNDE ANA AKIMLAR Yüksek Lisans
2015-2016 MANTIK Lisans
2015-2016 ARAP DİLİ BELAGATI I Lisans
2014-2015 İslam Ahlak Esasları Lisans
2014-2015 Kur'an Okuma ve Tecvit Bilgisi ll Lisans
2014-2015 Kur'an Okuma ve Tecvit Bilgisi l Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
GENÇ HATTATLAR PROJESİ Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
SEDYİM-DER Yönetim Kurulu Üyesi
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2014 Anabilim Dalı Başkanı İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2019