E-posta Telefon
- | -
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  Lancaster University

  2013 - 2018
  Doktora

  Sosyoloji

  Tez Adı: Internal Migrants and Everyday Islam in the Turkish Context
 • Y

  The University of Houston

  2010 - 2012
  Yüksek Lisans

  Sosyoloji

  Tez Adı: A Study of Muslims’ Experiences of Anti-Muslim Sentiment in Houston
 • L

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 GÜVENLİKLEŞTİRİLEN GÖÇE DİNİ YAKLAŞIM Uluslararası YILMAZ HASAN ALİ Uluslararası sosyal araştırmalar dergisi 14 78 https://www.sosyalarastirmalar.com/abstract/religious-approach-to-securitized-migration-82256.html
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Göçmenlerin Uyumunda Dinin Rolü Uluslararası YILMAZ HASAN ALİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI KONFERANSI GÖÇ: ÖNÜMÜZDEKİ YİRMİ YILIN PROJEKSİYONU VE ÖTESİ https://interdisipliner.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2021/03/BILDIRI-OZET_ABSTRACTS-1.pdf
2020 İÇ GÖÇÜN MEMLEKETE DİNİ VE TOPLUMSAL YÖNDEN SONUÇLARI Uluslararası YILMAZ HASAN ALİ BİRİNCİ ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU file:///C:/Users/hayil/Downloads/Tebli%C4%9F%20%C3%96zetleri%20Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1%202.pdf
2020 Internal Migrants' Associations: Sacred Home‐Making and Feeling at Home Uluslararası YILMAZ HASAN ALİ The Migration Conference 2020 file:///C:/Users/hayil/Downloads/The_Migration_Conference_2020_Book_of_Ab.pdf
2019 Dini Cemaat Derneklerin Aidiyet Mekanına Dönüşmesi Ulusal YILMAZ HASAN ALİ IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi http://www.sosyolojikongresi.org/s/2498/i/BildiriOzetleri_Ulusal9_12092019_(1).pdf
2019 Gebze Bağlamında İç Göçmenlerin Kendilerini Gecekondu Mahellesine Yerleştirmesi Ulusal YILMAZ HASAN ALİ IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi http://www.sosyolojikongresi.org/s/2498/i/BildiriOzetleri_Ulusal9_12092019_(1).pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Doğu Karadeniz'de Toplum ve Kültür Göç Bağlamında Din ve Yerel-Ötesi Aile İlişkileri (Giresun Örneği) Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Eğitim Bilimine Giriş Lisans
2019-2020 Din Sosyolojisi Lisans
2020-2021 Din Sosyolojisi Lisans
2019-2020 Eğitim Bilimine Giriş Lisans
2019-2020 Sosyolojiye Giriş Lisans
2018-2019 Din Sosyolojisi Lisans
2018-2019 Eğitim Sosyolojisi Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: