• L

  Lisans

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

 • Y

  Yüksek Lisans

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA ANABİLİM DALI

 • D

  Doktora

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.Yılmaz, A., & UZUNÇELEBİ (KARADAĞ), H. 2015. MODERN TÜKETİM KÜLTÜRÜNDEN POSTMODERN TÜKETİM KÜLTÜRÜNE GEÇİŞİN ELEKTRONİK TİCARET ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ETKİLER. Atatürk İletişim Dergisi, (9), 13-34.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 1.Yağızoğlu F,  Çepni Ö, ve  Uzunçelebi (Karadağ) H. Alternatif Medya Bağlamında Türkiye’de Yerel Basın: Fransa Yerel Basınıyla Karşılaştırmalı Olarak Sorunlar ve Çözüm Önerileri. (Sözlü sunum ) II. Disiplinlerarası Medya Çalışmaları Öğrenci Konferansı, 2012, 5-6 Mayıs, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Medya ve İletişim Sistemleri Programı, İsyanbul, Türkiye 

 

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1. Radyoda Program Yapımı

2. Televizyon Programcılığı

3. Film Yapımı

4. Kriz Yönetimi

5. Halkla İlişkilere Giriş

6. Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler

7. Sosyal Hizmetlerde Halkla İlişkiler