E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 3738
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  HARRAN ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2017
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (DR)/

  Tez Adı: Sürgü barajı (Sürgü/Doğanşehir/Malatya) çevresinin fitososyolojik yönünden araştırılması
 • Y

  HARRAN ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2011
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Sisplatin ve Urtica dioica L. ekstresinin Ehrlich ascites tümör hücreleri taşıyan fareler üzerindeki etkileri
 • L

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2006
  Lisans

  EĞİTİM FAKÜLTESİ/ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. (5 YILLIK)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2019 ŞANLIURFA İLİ NEOLİTİK DÖNEM YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2019 Uluslararası ÇELİK BAHATTİN,TOSYAGÜLÜ ÇELİK HATİCE,GÜLER GÜL,GÜLER MUSTAFA Karadeniz 1 43 https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/48671/601330
2021 A phytosociological research on the surroundings of Sürgü Dam (Sürgü/Doğanşehir/Malatya), Eastern Anatolia, Turkey Uluslararası TOSYAGÜLÜ ÇELİK HATİCE, KAYA ÖMER FARUK Ecologia Mediterranea 47 1 https://ecologia-mediterranea.univ-avignon.fr/wp-content/uploads/sites/25/2021/07/EM-47-1-Complet.pdf
2021 ŞANLIURFA’DA NEOLİTİK DÖNEMDE KULLANILAN BİTKİ MOTİFLERİ Ulusal TOSYAGÜLÜ ÇELİK HATİCE, ÇELİK BAHATTİN Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 27 https://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sobedergi/file/27/01%20%C5%9Eanl%C4%B1urfa%E2%80%99da%20Neolitik%20D%C3%B6nemde%20Kullan%C4%B1lan%20Bitki%20Motifleri.pdf
2021 An Investigation on Heavy Metal Pb, Zn, Cu, Ni and Cd Accumulation in Leaves of Robinia Pseudoacacia L. “Umbraculifera” Arising from Motor Vehicles Uluslararası KARAKEÇİ Hasan, KAYA ÖMER FARUK, TOSYAGÜLÜ ÇELİK HATİCE Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 7 2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1993541
2020 An ethnobotanical research in Şanlıurfa central district and attached Villages (Turkey) Uluslararası KAYA ÖMER FARUK,DAĞLI Mehmet,TOSYAGÜLÜ ÇELİK HATİCE Indian Journal of Traditional Knowledge 19 1 http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/52836
2017 Contribution to the Flora of Sürgü (Doğanşehir/Malatya) Ulusal TOSYAGÜLÜ ÇELİK HATİCE,KAYA ÖMER FARUK Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 1
2020 ŞANLIURFA TEK TEK DAĞLARI NEOLİTİK DÖNEM FAUNA VE FLORASINA GENEL BİR BAKIŞ Uluslararası TOSYAGÜLÜ ÇELİK HATİCE,ÇELİK BAHATTİN Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 1 47 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.17498/kdeniz.786174
2020 HARBETSUVAN TEPESİ 2019 YILI KAZI ÇALIŞMASI Uluslararası ÇELİK BAHATTİN,TOSYAGÜLÜ ÇELİK HATİCE Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 1 48 https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/56811/826272
2020 HARBETSUVAN TEPESİ 2018 YILI KAZI ÇALIŞMASI Uluslararası ÇELİK BAHATTİN,TOSYAGÜLÜ ÇELİK HATİCE Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 1 47 https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/56450/775238
2020 ŞANLIURFA TEK TEK DAĞLARI COĞRAFYASINDA NEOLİTİKDÖNEMDEN ROMA DÖNEMİNE TAŞ OCAKLARI VE KAYAMEZARLARI Ulusal ÇELİK BAHATTİN,TOSYAGÜLÜ ÇELİK HATİCE Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 26 https://www.kafkas.edu.tr/sobedergi/TR/sayfa10886
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Ethnobotanical Features of Kırıkhan District (Hatay) Uluslararası KAYA ÖMER FARUK, ASLANTAŞ Hülya, TOSYAGÜLÜ ÇELİK HATİCE International Anatolian Congress on Medicinal and Aromatic Plants https://4194d5fd-1d0f-45d8-a2b2-61ea0d4c6fda.filesusr.com/ugd/614b1f_4857bccd56734db291807576878ece08.pdf
2020 Ethnobotanic features of natural plants used by inhabitants in Bozova (Şanlıurfa). Uluslararası KAYA ÖMER FARUK, OYMAK Emine, TOSYAGÜLÜ ÇELİK HATİCE International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry https://www.biotechbiochem.org/bildiri%20taslaklar%C4%B1/Proceeding_Book_BioTechBioChem_2020.pdf
2019 A Phytosociological research on the surroundings of Sürgü Dam (Sürgü / Doğanşehir / Malatya) Uluslararası TOSYAGÜLÜ ÇELİK HATİCE,KAYA ÖMER FARUK International Biodiversity Ecology Sciences Symposium 2019
2019 An Ethnobotanical Research in Şanlıurfa Central District and Attached Villages Uluslararası KAYA ÖMER FARUK,DAĞLI Mehmet,TOSYAGÜLÜ ÇELİK HATİCE 3. International Conference on Agricultur, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences
2019 ERBAA (TOKAT)’DA ETNOBOTANİK BİR ARAŞTIRMA Uluslararası KAYA ÖMER FARUK,ÖZDEMİR ADEM,TOSYAGÜLÜ ÇELİK HATİCE 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi http://www.ubaksymposium.org/Upload/editor/files/ubak20fen20(1)20C3B6zet20kitap(1).pdf
2018 An Investigation on Heavy Metal (Pb, Zn, Cu, Ni, and Cd) Accumulation in Leaves of Robinia Pseudoacacia L. “Umbraculifera” Arising from Motor Vehicle Uluslararası Karakeçi Hasan,KAYA ÖMER FARUK,TOSYAGÜLÜ ÇELİK HATİCE International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences http://www.eurasianbiochem.org/
2010 Camelia sinensis, Hypericum perforatum ve Urtica dioica bitki ekstrelerinin karbon tetra klorürle oluşturulan böbrek nefrotoksisitesi üzerindeki koruyucu etkisi Ulusal musa davud,KOYUNCU İSMAİL,TOSYAGÜLÜ ÇELİK HATİCE 1. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu
2010 Cisplatin ile tedavi edilmiş kanserli farelerde meydana gelen karaciğer hasarı üzerinde Urtica dioica L. ekstresinin etkisi Ulusal TOSYAGÜLÜ ÇELİK HATİCE,musa davud,KOYUNCU İSMAİL 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
2010 Cisplatin ile tedavi edilmiş kanserli fareler de meydana gelen böbrek hasarı üzerine Urtica dioica L. ekstresinin etkisi Ulusal KOYUNCU İSMAİL,musa davud,TOSYAGÜLÜ ÇELİK HATİCE 1. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu
2010 Çeşitli bitki ekstrelerinin karbon tetra klorürle oluşturulan karaciğer hasarı üzerindeki etkisi Ulusal musa davud,KOYUNCU İSMAİL,TOSYAGÜLÜ ÇELİK HATİCE 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2022 YUKARI DİCLE HAVZASI NEOLİTİK DÖNEM İNSAN-HAYVAN-ÇEVRE İLİŞKİSİ: ANTROZOOLOJİK BİR BAKIŞ MUHAMMED EYYUB DALAR Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Laboratuvar Teknikleri Lisans
2019-2020 Botanik Lisans
2018-2019 Mikrobiyoloji Önlisans
2018-2019 Çocukta Bilim ve Teknoloji Önlisans
2018-2019 Çocuk ve Çevre Önlisans
2018-2019 Hastalık Bilgisi-II Önlisans
2018-2019 Tıbbi Dokümantasyon ve Arşivleme-I Önlisans
2017-2018 Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Önlisans
2017-2018 Hastalık Bilgisi-I Önlisans
2017-2018 Tıbbi Dokümantasyon ve Arşivleme-II Önlisans
2017-2018 Çocuk ve Çevre Önlisans
2017-2018 Tıbbi Dokümantasyon ve Arşivleme-I Önlisans
2017-2018 Hastalık Bilgisi-II Önlisans
2016-2017 Hastalık Bilgisi-I Önlisans
2016-2017 Tıbbi Dokümantasyon ve Arşivleme-II Önlisans
2016-2017 Tıbbi Dokümantasyon ve Arşivleme-I Önlisans
2015-2016 Tıbbi Dokümantasyon ve Arşivleme-II Önlisans
2015-2016 Tıbbi Dokümantasyon ve Arşivleme-I Önlisans
2014-2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Arşivleme-II Önlisans
2014-2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Arşivleme-I Önlisans
2013-2014 Tıbbi Dokümantasyon ve Arşivleme-II Önlisans
2020-2021 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Lisans
2021-2022 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği Yüksek Lisans
2021-2022 Arkeobotani 1 Yüksek Lisans
2021-2022 Paleoekoloji 1 Yüksek Lisans
2021-2022 Vejetasyon Tarihi 1 Yüksek Lisans
2020-2021 Paleoekoloji 2 Yüksek Lisans
2020-2021 Vejetasyon Tarihi 2 Yüksek Lisans
2020-2021 Arkeobotani 2 Yüksek Lisans
2020-2021 Dijital Okur Yazarlık Lisans
2020-2021 Bitki Fizyolojisi Lisans
2020-2021 İklim Bilgisi Lisans
2020-2021 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği Yüksek Lisans
2020-2021 Arkeobotani 1 Yüksek Lisans
2020-2021 Bitki Paleoekolojisi 1 Yüksek Lisans
2020-2021 Vejetasyon Tarihi 1 Yüksek Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Vejetasyon Tarihi 1
Paleoekoloji 1
Arkeobotani 1
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği
Proje Adı Görev: Tür:
Sürgü Barajı (Sürgü/Doğanşehir/Malatya) Çevresinin Fitososyolojik Yönünden Araştırılması Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ
Şanlıurfa Eyyübiye İlçesi PrehistorikDönem Tuzak Alanları” Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Sisplatin ve Urtica dioica L. Ekstresinin Ehrlich Scites Tümör Hücreleri Taşıyan Fareler Üzerindeki Etkileri Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ
Tuz Gölü Çevresinde Yetişen Bir Halofitin Tuza Tolerans Mekanizmasının Fizyolojik Yönden Araştırılması Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ
Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi. Araştırmacı Diğer (Ulusal)
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021
2017 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2019
2017 Anabilim Dalı Başkanı ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2019