ibrahim-can.webp

Doç. Dr.

İbrahim CANE-posta Telefon
- | 3301
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2014
  Doktora

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)/

  Tez Adı: Tam squat hareketinin itme evresindeki kinetik - kinematiklerin sprint ve sıçrama performansı ile ilişkisi
 • Y

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2009
  Yüksek Lisans

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: 16-18 yaş grubu basketbol, futbol ve hentbolcuların aerobik güç performanslarının karşılaştırılması: Deneysel araştırma
 • L

  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2006
  Lisans

  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/REKREASYON BÖLÜMÜ/REKREASYON PR. (İÖ) (BK.2)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2012 Dizin Ekstansiyon Pozisyonunda Yapılan Maksimal Kuvvet Antrenmanının Bilateral Deficit Üzerine Etkisi Ulusal CİHAN Hamit,KALE RASİM,CAN İBRAHİM,SONGÜN Yeşim Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 14 2 http://www.atauni.edu.tr/userfiles/110914-b50f70ea7f5f4e44614ebd35fcb108c7.pdf
2021 Altitude and Athletic Performance Uluslararası CAN İBRAHİM Anatolia Sport Research 2 3 https://www.anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/35/21
2021 Tenisçilerde Çeviklik Yeteneğinin Yaş Faktörüne Göre Karşılaştırılması ve Tenis Performansı İle İlişkisinin Araştırılması Uluslararası YILMAZ YASİN YUSUF, CAN İBRAHİM Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1642352
2020 The Examination of Yo-Yo Intermittent Recovery Test Performance of Young Soccer Players at Different Playing Positions Uluslararası BAYRAKDAROĞLU SERDAR,ARI ERDAL,ÖZKAMÇI HÜSEYİN,CAN İBRAHİM Physical Education of Students 24 4 https://sportedu.org.ua/index.php/PES/article/view/1185
2011 Elit Futbolcuların Hazırlık Periyodu ve Müsabaka Sezonu Esnasındaki Aerobik Kapasite ve Toparlanma Sürelerinin Oyun Pozisyonlarına Göre Karşılaştırılması Ulusal SEYİS MUSTAFA,CİHAN HAMİT,CAN İBRAHİM Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 4 https://atauni.edu.tr/yuklemeler/e962c422c143e78a1d0626823c54b354.pdf
2016 Gümüşhane İl Aday Futbol Hakemlerinin Bazı Performans Parametrelerinin İncelenmesi Ulusal CAN İBRAHİM,ERSOY KEVSER,BAYRAKDAROĞLU SERDAR İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 3 3 http://dergipark.gov.tr/inubesyo/issue/28564/304791
2016 Tam Squat Hareketinin İtme Evresindeki Yük - Güç İlişkisi Uluslararası CAN İBRAHİM,CİHAN HAMİT,ARI ERDAL Spormetre 14 2 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/17/2144/22207.pdf
2017 Genç Amatör Futbolcularda Çeviklik Yeteneğinin Oyun Pozisyonlarına Göre Karşılaştırılması Ulusal CAN İBRAHİM,KOÇ BAHADIR,BAYRAKDAROĞLU SERDAR,DURAN HARUN Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 19 4 http://dergipark.gov.tr/uploads/issuefiles/d7bc/d603/0786/5a4b5590a6223.pdf
2017 Comparison of Power, Velocity And Force Parameters During Loaded Squat Jump Exercise In The Handball And Arm Wrestling Players Uluslararası CAN İBRAHİM Journal of Education and Training Studies 5 12 http://redfame.com/journal/index.php/jets/article/view/2057/2948
2016 Investigating The Relationship Between Some Performance Parameters And One Repetition Maximal Strength In Trained Athletes Uluslararası CAN İBRAHİM,DURAN HARUN,SONGÜN YEŞİM Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 3 http://dergi.nigde.edu.tr/index.php/besyodergi/article/view/1302/917
2021 Futbolcularda Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Testlerindeki (Seviye 1-2) Kalp Atım Hızı, Laktat Profili ve Toparlanma Sürelerinin İncelenmesi Uluslararası BAYRAKDAROĞLU SERDAR, CAN İBRAHİM, ALBAYRAK AHMET YILMAZ, İMAMOĞLU RECEP Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 3 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1801325
2017 The Compare of Oxygen Uptake Kinetics of Young Soccer Players According to Play Positions Uluslararası CİHAN HAMİT,ARI ERDAL,CAN İBRAHİM,DEMİR Bahadır Uluslararası Anadolu Spor Bilimleri Dergisi 2 2 http://www.jiasscience.com/Makaleler/160216616_2.pdf
2017 Antrenmanlı Sporcularda Çeviklik ve Ağırlıklı Squat Sıçrama Egzersizi Esnasındaki Hız ve Güç Değerleri Arasındaki İlişki Ulusal CAN İBRAHİM,ÖZMEN MUSTAFA,BAYRAKDAROĞLU SERDAR Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 2 http://dergipark.gov.tr/cbubesbd/issue/33059/350395
2016 Analyzing Restrictive Elements of Leisure Time Physical Activities Gümüşhane University Sample Uluslararası SONGÜN YEŞİM,ALBAYRAK AHMET YILMAZ,KATKAT DURSUN,BAYRAKDAROĞLU SERDAR,CAN İBRAHİM SHS Web of Conferences 31 http://www.shs-conferences.org/10.1051/shsconf/20163101017
2012 Comparison of Some Anthropometric Physiological and Motor Performance Characteristics of Football Players Played at Different Categories in Turkey Uluslararası CİHAN HAMİT,CAN İBRAHİM,DEMİRTAŞ ÖZLEM,İMAMOĞLU RECEP,ALBAYRAK AHMET YILMAZ Journal of Sports Science and Health 3 2
2013 Yo Yo Aralıklı Toparlanma Testleri ve Sportif Performans Üzerine Genel Bir Değerlendirme Uluslararası CAN İBRAHİM,CİHAN HAMİT Spormetre 11 2 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/17/1939/20320.pdf
2016 The Examination Of Fear Levels From Physical Education And Sports Lesson Of Students By Illustrated Phobia Test Uluslararası ÖZKAN ZEKİYE,AKA SERKAN TEVABİL,ARI ERDAL,CAN İBRAHİM,KALE RASİM Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 1 http://dergi.nigde.edu.tr/index.php/besyodergi/article/view/724/805
2011 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Verdikleri Notların Yorumlanması Üzerine Bir Araştırma Ulusal AKA SERKAN TEVABİL,ARI ERDAL,KALE RASİM,CAN İBRAHİM Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/beden/serkan.pdf
2011 Elit Kadın Futbolcuların Oyun Pozisyonlarına Göre Aerobik Güç Performansları ve Toparlanma Sürelerinin Karşılaştırılması Uluslararası SEZGİN EBRU,CİHAN HAMİT,CAN İBRAHİM Spormetre 9 4 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/17/1670/17817.pdf
2015 Tam Squat Hareketinin İtme Evresindeki Yük - Hız İlişkisi Ulusal CAN İBRAHİM,CİHAN HAMİT Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 17 2 http://www.atauni.edu.tr/userfiles/151520-bf403beb362226f7e04211026a6c3656.pdf
2014 The Investigation of Relationships Among Sprint and Jump Performance with Velocity Parameters During Propulsive Phase of Full Back Squat Exercise Uluslararası CAN İBRAHİM,CİHAN HAMİT,ARI ERDAL Türk Spor ve Egzersiz Dergisi 16 3 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tsed/article/view/1091000127/1091000117
2014 Genç Futbol Oyuncularının Müsabaka Aksiyonları İle Bazı Performans Parametrelerinin İncelenmesi Ulusal DELİCEOĞLU GÖKHAN,ARI ERDAL,CAN İBRAHİM Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 16 2 http://www.atauni.edu.tr/userfiles/180349-b9fc6e635b944d028e984a6e640ba80b.pdf
2015 Investigation of Relationships Among Sprint and Jump Performance with Power Parameters During Propulsive Phase of Full Back Squat Exercise Uluslararası CAN İBRAHİM,CİHAN HAMİT Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9 1 http://dergi.nigde.edu.tr/index.php/besyodergi/article/view/752
2018 Investigating the Relationship between Sprint and Jump Performances with Velocity and Power Parameters during Propulsive Phase of the Loaded-Squat Jump Exercise Uluslararası CAN İBRAHİM Universal Journal of Educational Research 6 4 http://www.hrpub.org/download/20180330/UJER23-19511119.pdf
2018 Comparison of Repeated Sprint Ability of Amateur Football Players According to Age and Playing Positions Uluslararası CAN İBRAHİM World Journal of Education 8 2 http://www.sciedupress.com/journal/index.php/wje/article/view/13313
2014 Analyzing Short 100 meters and Middele Distance 800 1200 meters Running and Coordination Values According to Sports Branches of Students Who Take Entrance Exams to Sports High School Uluslararası ALBAYRAK AHMET YILMAZ,İMAMOĞLU RECEP,CAN İBRAHİM,İMAMOĞLU MEHMET International Journal of Science Culture and Sport 2 2 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/intjscs/article/view/5000092843
2018 The Relationship between Repeated Sprint Performance and Velocity Values during Loaded-Squat Jump Exercise Uluslararası CAN İBRAHİM,SADIK SEDA,BAYRAKDAROĞLU SERDAR Journal of Education and Learning 7 2 http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jel/article/view/72946/40326
2013 The Evaluation of Athletic Organizations of International Association of Athletic Federations and Olympic Games According to Critical Velocity Concept Uluslararası ARI ERDAL,CİHAN HAMİT,DELİCEOĞLU GÖKHAN,SÖZEN HASAN,CAN İBRAHİM International Journal of Academic Research 5 4 http://www.ijar.lit.az/pdf/ijar/2013(24B-19).pdf
2019 Fitness Profiling in Women Soccer: Performance Characteristics of Elite Turkish Women Soccer Players Uluslararası CAN İBRAHİM,YAŞAR ARAS BEKA,BAYRAKDAROĞLU SERDAR,YILDIZ BEYZA Turkish Journal of Sport and Exercise 21 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/707477
2018 Analysis on the Relation Between Velocity and Power Values During Propulsive Phase of Bench Throw Exercise and Upper-Body Strength Characteristics in Professional Handball Players Uluslararası CAN İBRAHİM European Journal of Physical Education and Sport Science 3 12 https://oapub.org/edu/index.php/ejep/article/view/1275/3711
2019 Türk Milli Boksör ve Kickbokscularda Üst Vücut Kuvvet Özelliği ve Bench Throw Hareketi Esnasındaki Bazı Parametrelerin Karşılaştırılması Ulusal CAN İBRAHİM,BAYRAKDAROĞLU SERDAR CBU Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 14 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/741847
2011 The Comparison of the Aerobic Power Capacities of Male Amateur Football Players Competed in Different Playing Positions in Turkey Uluslararası CAN İBRAHİM,CİHAN HAMİT,DOĞAN ALİ AHMET,ARI ERDAL,AKA SERKAN TEVABİL,İMAMOĞLU RECEP Report Series Physical Education and Sport 15 1
2020 The Relationship Between the Upper-Body Strength Characteristics with Velocity and Power Parameters During the Bench Throw Movement: Is Sport Branch An Important Factor ? Uluslararası CAN İBRAHİM,BAYRAKDAROĞLU SERDAR Türk Spor ve Egzersiz Dergisi 22 2
2019 Comparison of Velocity and Power Parameters During Bench Throw and Loaded-Squat Jump Movements According to Some Sport Branches Uluslararası CAN İBRAHİM,BAYRAKDAROĞLU SERDAR,DURAN HARUN Sport and Health 5 11-12
2020 Ağırlıklı Squat Sıçrama Hareketi Esnasındaki Hız Değerlerinin Analizi: Anaerobik Güç ve Maksimal Kuvvet Önemli Bir Faktör Mü? Uluslararası CAN İBRAHİM,BAYRAKDAROĞLU SERDAR,TOPSAKAL NURİ Turkish Studies 15 3
2018 Anaerobic power, lower-body strength characteristic and some kinetics and kinematics during loaded-squat jump movement in Turkish national boxers and kickboxers Uluslararası BAYRAKDAROĞLU SERDAR,CAN İBRAHİM Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports 14 https://smaes.archbudo.com/view/abstract/id/12507
2020 Dövüş Sporcularına Uygulanan Direnç, Pliometrik ve Kompleks Antrenman Yöntemlerinin Hareket Hızına Etkilerinin Karşılaştırılması Uluslararası BAYRAKDAROĞLU SERDAR,CAN İBRAHİM,TOPSAKAL NURİ Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssr/issue/53098/690103
2018 Comparison of the Velocity and Power Parameters During Loaded-Squat Jump Exercise of National Athletes in Different Branches Uluslararası CAN İBRAHİM,CİHAN HAMİT,ARI ERDAL,BAYRAKDAROĞLU SERDAR Journal of Education and Training Studies 6 5 http://redfame.com/journal/index.php/jets/article/view/3132/3307
2012 The Comparison According to Playing Positions of 10 m and 30 m Sprint Times in Young Football Players Uluslararası CAN İBRAHİM,CİHAN HAMİT,İMAMOĞLU RECEP,AKA SERKAN TEVABİL Journal of Sports Science and Health 3 2
2012 Türkiye 1. ve 2. Bocce Liginde Oynayan Oyuncuların Sosyo-Ekonomik Durumlarına Göre Beslenme Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Uluslararası KABAKÇI ALPER CAVİT,ARI ERDAL,BOZKUŞ TANER,CAN İBRAHİM Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi 2 2 http://www.sstbdergisi.com/dergi/turkiye-1-ve-2-bocce-liginde-oynayan-oyuncularin-sosyoekonomik-durumlarina-gore-beslenme-bilgi-duzeylerinin-arastirilmasi20170803092536.pdf
2012 Comparison of Recovering Times and Aerobic Capacity According to Playing Positions of Elite Soccer Players Uluslararası CİHAN HAMİT,CAN İBRAHİM,SEYİS MUSTAFA Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 6 1 http://dergi.nigde.edu.tr/index.php/besyodergi/article/view/298/237
2012 The Effect of Maximal Leg Press Strength Training on Bilateral Deficit Uluslararası CİHAN HAMİT,KALE RASİM,CAN İBRAHİM,ARI ERDAL Türk Spor ve Egzersiz Dergisi 14 3 http://selcukbesyod.selcuk.edu.tr/sumbtd/article/view/111/79
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 The Effect of Altitude on Anaerobic Performance Uluslararası CAN İBRAHİM Başkent International Conference on Multidisciplinary Studies https://www.izdas.org/_files/ugd/614b1f_cc04fb49113b42f7ab52383b6630aa14.pdf
2021 The Importance of Anaerobic Performance in Team Sports Uluslararası CAN İBRAHİM Başkent International Conference on Multidisciplinary Studies https://www.izdas.org/_files/ugd/614b1f_cc04fb49113b42f7ab52383b6630aa14.pdf
2019 Comparison of Effects on the Movement Velocity of Resistance, Pliometric and Complex Training Methods Applied to Martial Art Athletes Uluslararası BAYRAKDAROĞLU SERDAR,CAN İBRAHİM,TOPSAKAL NURİ 2th World Congress of Sport Sciences Researches http://wcssr.org/tr/
2019 Comparison of Velocity and Power Parameters During Bench Throw and Loaded-Squat Jump Movements According to Some Sport Branches Uluslararası CAN İBRAHİM,BAYRAKDAROĞLU SERDAR,DURAN HARUN 6th International Balkan Conference in Sport Sciences
2019 The Analysis of Velocity Values During Loaded-Squat Jump Exercise: Are Anaerobic Power and Maximal Strength An Important Factor ? Uluslararası CAN İBRAHİM,BAYRAKDAROĞLU SERDAR,TOPSAKAL NURİ 5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport, http://www.natural2019.com/
2019 Investigation of the Effect of 12 Weeks of Circular Strength Training Applied to 14-16 Years Old Women Football Players on Speed, Agility and Strength Parameters Uluslararası BAYRAKDAROĞLU SERDAR,ÖZDEMİR EMRAH,KARACABEY KÜRŞAT,CAN İBRAHİM 3rd International Academic Sport Research Congress https://www.akademiksporarastirmalarikongresi.com/asad/
2019 The Relationship Between The Upper-Body Strength Characteristics With Velocity and Power Parameters During the Bench Throw Movement: Is Sport Branch an Important Factor ? Uluslararası CAN İBRAHİM,BAYRAKDAROĞLU SERDAR 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi file:///C:/Users/user/Desktop/YAYINLARIM/2019/Özet/17.20Spor20bilimleri20Antalya/SBK2019.pdf
2019 “Comparison of Some Parameters During Bench Throw Movement and Upper-Body Strength Characteristics in Turkish National Boxers and Kickboxers Uluslararası CAN İBRAHİM,BAYRAKDAROĞLU SERDAR 2th World Congress of Sport Sciences Researches http://wcssr.org/tr/
2018 Elit Kadın Futbolcularda Sprint, Sıçrama Ve Anaerobik Güç Değerleri Arasındaki İlişki Uluslararası YILDIZ Beyza,CAN İBRAHİM,BAYRAKDAROĞLU SERDAR,YAŞAR Aras Beka 5. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi http://www.isstr-sc.org/upload/iSSTR-ozet-Kitabi.pdf
2018 İl Futbol Hakemlerinin Anaerobik Güç Ve Tekrarlı Sprint Özelliklerinin İncelenmesi (Gümüşhane Örneği) Uluslararası BAYRAKDAROĞLU SERDAR,CAN İBRAHİM,KARAKAŞ Mevlana,DURAN Harun 5. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi http://www.isstr-sc.org/upload/iSSTR-ozet-Kitabi.pdf
2018 U-16 ve U-19 Genç Amatör Futbolcularda Tekrarlı Sprint Performansı ve Toparlanma Düzeylerinin Karşılaştırılması Uluslararası İMAMOĞLU RECEP,İMAMOĞLU OSMAN,ATAN TÜLİN,ÇEBİ MEHMET,CAN İBRAHİM 6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi
2018 Hentbol ve Dövüş Sporlarında Mücadele Eden Sporcuların Anaerobik Güç ve Kuvvet Değerlerinin Karşılaştırılması Uluslararası KAYA Beyza,CAN İBRAHİM,BAYRAKDAROĞLU SERDAR 5. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi http://www.isstr-sc.org/upload/iSSTR-ozet-Kitabi.pdf
2018 Kadın Futbolunun Uygunluk Profili: Elit Türk Kadın FutbolcularınınPerformans Özellikleri Uluslararası CAN İBRAHİM,YAŞAR Aras Beka,BAYRAKDAROĞLU SERDAR,YILDIZ Beyza 5. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
2017 Futbolda Küçük Alan Oyunlarında Dinamik Oyun Kuralının Etkisi Uluslararası CİHAN HAMİT,KÖKLÜ YUSUF,ALEMDAROĞLU BİLAL UTKU,CAN İBRAHİM,ARI ERDAL 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi http://sbk2017.org/SBK2017.pdf
2017 2015-2016 Sezonunda Türkiye Süper Liginde Yan Top Organizasyonlarıyla Atılan Gollerin Futbol Takımlarının Lig Sıralamasına Göre Değerlendirilmesi Uluslararası ARI ERDAL,CİHAN HAMİT,İNCE ALPARSLAN,CAN İBRAHİM,SARI MURAT 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi http://sbk2017.org/SBK2017.pdf
2017 2016-2017 Sezonunda Türkiye Süper Liginde Mücadele Eden Futbol Takımlarının Lig Sıralamalarının Atılan Gollerin Zamanına Göre Değerlendirilmesi Uluslararası ARI ERDAL,İNCE ALPARSLAN,CAN İBRAHİM,SÖZEN HASAN,ERDOĞAN ERCÜMENT,CEVAHİRCİOĞLU BURKAY Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi http://wcssr.org/tr/
2017 Euro 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında Duran Top Organizasyonları Sonucunda Atılan Gollerin Takım Başarısı Üzerindeki Etkisi Uluslararası ARI ERDAL,İNCE ALPARSLAN,CAN İBRAHİM,ERDOĞAN ERCÜMENT,SÖZEN HASAN,CEVAHİRCİOĞLU BURKAY,APAYDIN NECDET Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi http://wcssr.org/tr/
2017 Farklı Mevkilerde Oynayan 10-13 Yaş Aralığındaki Altyapı Futbol Oyuncularının Tekrarlı Sprint Performanslarının Karşılaştırılması Uluslararası ARI ERDAL,CAN İBRAHİM,CİHAN HAMİT,İNCE ALPARSLAN,BAYRAKTAR OSMAN 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi http://sbk2017.org/SBK2017.pdf
2017 Türkiye Süper Ligi 2016-2017 Futbol Sezonunda Yabancı Oyuncuların Gol Sayısı Bakımından Takımlarına Katkı Düzeylerinin Değerlendirilmesi Uluslararası ARI ERDAL,CAN İBRAHİM,İNCE ALPARSLAN,CEVAHİRCİOĞLU BURKAY,SADIK SEDA Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi http://wcssr.org/tr/
2016 Futbolda Küçük Alan Oyunlarında Dinamik Oyun Kuralının Etkisi Uluslararası CİHAN HAMİT,CAN İBRAHİM,ARI ERDAL 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/2016sbd.pdf
2016 Milli Atletlerin Doping Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Uluslararası BAYRAKDAROĞLU YEŞİM,BAYRAKDAROĞLU SERDAR,KATKAT DURSUN,CAN İBRAHİM,ATA HASAN VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi
2016 Milli Bilek Güreşçilerde Üst Vücut Kuvvet Özelliği ve Bench Throw Hareketindeki İtme Hızı Arasındaki İlişki Uluslararası CAN İBRAHİM,CİHAN HAMİT,DURAN HARUN,ARI ERDAL 14. International Sport Sciences Congress http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/2016sbd.pdf
2016 Ağırlıklı Squat Sıçraması Esnasındaki Kinetik ve Kinematiklerinin Belirlenmesi Uluslararası CAN İBRAHİM,CİHAN HAMİT 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/2016sbd.pdf
2016 Analyzing Restrictive Elements of Leisure Time Physical Activities (Gumushane University Sample) Uluslararası SONGÜN Yeşim,ALBAYRAK AHMET YILMAZ,KATKAT DURSUN,BAYRAKDAROĞLU SERDAR,CAN İBRAHİM ERPA Internation Congresses on Education
2016 Comparison of Upper and Lower Body Strength Values According to Some Sports Branches Uluslararası CAN İBRAHİM,BAYRAKDAROĞLU SERDAR,BAYRAKDAROĞLU YEŞİM ERPA Internation Congresses on Education http://www.2016.erpacongress.com/
2016 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Stres, Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi Uluslararası BAYRAKDAROĞLU SERDAR,CAN İBRAHİM,ÖNTÜRK YAVUZ,BAYRAKDAROĞLU YEŞİM,ULUÇ ENDER ALİ VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi
2015 Genç Amatör Futbolcularda Aerobik Performans, Kısa Sprint ve Tekrarlı Sprint Yeteneğinin Değerlendirilmesi Uluslararası CAN İBRAHİM,BAYRAKDAROĞLU SERDAR,İMAMOĞLU RECEP,ARI ERDAL Uluslararası Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi
2015 The Effects of Pressing on the Physiological Responses and Time-Motion Characteristics in Small-Sided Games Uluslararası KAYA SABRİ,CİHAN HAMİT,CAN İBRAHİM,ARI ERDAL ERPA International Congresses on Education https://www.erpacongress.com/upload/dosya/erpa_2015_book-of-abstracts_1559d8f3a909f9.pdf
2014 Analyzing 60 Meter Running Values According to Gender and Branches of Student Who Take Entrance Exams to Sports High School Uluslararası İMAMOĞLU RECEP,CAN İBRAHİM,İMAMOĞLU MEHMET,ALBAYRAK AHMET YILMAZ,ERDUĞAN FUAT The 3rd International Conference on Science Culture and Sport http://www.iscs-conference.org/Archive/3rd_International_Conference20_abstract-book-2014.pdf
2014 The Investigation of the Relationship Between Sprint and Jump Performance with Maximal Strength in Full Back Squat Exercise Uluslararası CAN İBRAHİM,CİHAN HAMİT 9th FIEP European Congrees and 7th International Scientific Congress: Sport, Stress, Adaptation
2013 Descriptive Analysis of the 2012 European Football Championship Goals Based on Technical and Tactical Criteria Uluslararası İMAMOĞLU RECEP,CAN İBRAHİM,İMAMOĞLU OSMAN,ÇEBİ MEHMET The 4th International Conference on Sports and Exercise Science: Well-Being Well Beyond Sport and Exercise
2013 Changes in the Athletic Performances of Soccer Players from Pre and Post Training Uluslararası CAN İBRAHİM,CİHAN HAMİT,İMAMOĞLU RECEP,ALBAYRAK AHMET YILMAZ,ARI ERDAL The 4th International Conference on Sports and Exercise Science: Well-Being Well Beyond Sport and Exercise
2013 Comparison of Some Anthropometric, Physiological and Motor Performance Factors in Professional and Amateur Soccer Players Uluslararası İMAMOĞLU RECEP,CAN İBRAHİM,İMAMOĞLU MEHMET,ALBAYRAK AHMET YILMAZ,İMAMOĞLU OSMAN The 4th International Conference on Sports and Exercise Science: Well-Being Well Beyond Sport and Exercise
2013 Investigation of the Relationship Between Sprint Times and Vertical Jump Performances at the Beginning of Preparation Period in Elite Soccer Players Uluslararası CAN İBRAHİM,ALBAYRAK AHMET YILMAZ,İMAMOĞLU RECEP The 4th International Conference on Sports and Exercise Science: Well-Being Well Beyond Sport and Exercise
2013 Profesyonel Futbolcuların Bazı Performans Parametrelerinin Mevkilerine Göre İncelenmesi Uluslararası ARI ERDAL,KABAKÇI ALPER CAVİT,SÖZEN HASAN,CAN İBRAHİM 2. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi http://www.iecses.org/Archive/2nd_International_Conference20_abstract-book-2013.pdf
2012 Londra 2012 Olimpiyatları Atletizm Dereceleri ile 2012 Yılı Türkiye Atletizm Süper Lig Final Yarışmaları Derecelerinin Kritik Hız Değeri Açısından Değerlendirilmesi Uluslararası ARI ERDAL,SÖZEN HASAN,CİHAN HAMİT,DELİCEOĞLU GÖKHAN,CAN İBRAHİM,AKA SERKAN TEVABİL 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
2012 The Comparison and Contrast of Fatigue and Recovery Levels in Footballers of Different Categories Through the Repetitive Sprint Test Uluslararası İMAMOĞLU OSMAN,İMAMOĞLU RECEP,DEMİRTAŞ ÖZLEM,CAN İBRAHİM,YAMANER FARUK The 3rd International Conference on Sports and Exercise Science: Toward the Global Future of Sports Science
2011 Geleneksel Sporlarımızdan Atlı Cirit’in Tarihi ve Günümüzdeki Yeri Uluslararası AKA SERKAN TEVABİL,BAŞ MUSTAFA,CAN İBRAHİM,ARI ERDAL 22. TAFİSA Dünya Kongresi: Herkes İçin Spor: Köprüler Kurmak
2011 Genç Amatör Basketbolcularda Aerobik Güç Performansının Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Testine Göre Belirlenmesi Ulusal CAN İBRAHİM,CİHAN HAMİT,ALBAYRAK AHMET YILMAZ,AYDOĞAN HAYRİ 4. Antrenman Bilimleri Kongresi
2011 The Comparison of the Aerobic Power Capacities of Male Amateur Football Players Competed in Different Playing Positions in Turkey Uluslararası CAN İBRAHİM,CİHAN HAMİT,DOĞAN ALİ AHMET,ARI ERDAL,AKA SERKAN TEVABİL,İMAMOĞLU RECEP Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health http://www.sportconference.ro/index.php?option=com_contentview=articleid=72Itemid=45
2011 Profesyonel Erkek Futbolcuların Aerobik Kapasite ve Toparlanma Sürelerinin Belirlenmesi Uluslararası CİHAN HAMİT,CAN İBRAHİM,SEYİS MUSTAFA,ARI ERDAL I. Uluslararası Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi
2011 Genç Amatör Hentbolcularda Aerobik Güç Performansının Belirlenmesi Uluslararası CAN İBRAHİM,CİHAN HAMİT,ALBAYRAK AHMET YILMAZ,İMAMOĞLU RECEP I. Uluslararası Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Sporda Bilimsel Metinler Kas Lif Tipleri Bölüm(ler)
2021 Antrenman Yöntemleri Direnç Antrenmanlarında Egzersiz Seçimi Bölüm(ler)
2017 Researces on Science and Art in 21st Century Turkey (Volume I) Mechanical Factors Affecting Muscular Force Bölüm(ler)
2021 Spor Bilimleri Araştırmaları Yüksek Yoğunluklu İnterval Antrenman ve Toparlanma Bölüm(ler)
2020 Fonksiyonel Antrenman Fonksiyonel Kuvvet Bölüm(ler)
2021 Spor Bilimleri Araştırmaları Farklı Spor Branşlarında Anaerobik Performansın Önemi Bölüm(ler)
2018 Squat Hareketinin Kinetik ve Kinematikleri Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2018 Farklı kuvvet antrenman yöntemlerinin bazı kinetik ve kinematiklere etkilerinin karşılaştırılması SERDAR BAYRAKDAROĞLU Doktora Tamamlandı
2019 Geleneksel kuvvet antrenmanlarına karşın dirençli güç interval antrenman protokolünün ivmelenme çeviklik ve hareket hızına etkisi HARUN DURAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Tenisçilerde çeviklik yeteneğinin yaş faktörüne göre karşılaştırılması ve tenis performansı ile ilişkisinin araştırılması YASİN YUSUF YILMAZ Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Taekwondo Lisans
2018-2019 Egzersiz Fizyolojisi Lisans
2018-2019 Basketbol Lisans
2018-2019 Fiziksel Uygunluk Lisans
2018-2019 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Lisans
2019-2020 Antrenman Bilgisi Lisans
2019-2020 Egzersiz Fizyolojisi Lisans
2019-2020 Kuvvet Antrenman Metodolojisi Yüksek Lisans
2019-2020 Basketbol Lisans
2019-2020 Fiziksel Uygunluk Lisans
2019-2020 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Lisans
2019-2020 Antrenman Bilimi Yüksek Lisans
2019-2020 Sporda Performans Testleri ve Analizi Yüksek Lisans
2013-2014 Beden Eğitimi - II (Seçmeli) Lisans
2012-2013 Beden Eğitimi - II (Seçmeli) Önlisans
2011-2012 Beden Eğitimi - II (Seçmeli) Önlisans
2011-2012 Beden Eğitimi - I (Seçmeli) Lisans
2010-2011 Beden Eğitimi - II (Seçmeli) Lisans
2013-2014 Beden Eğitimi - II (Seçmeli) Önlisans
2012-2013 Beden Eğitimi - I (Seçmeli) Önlisans
2011-2012 Beden Eğitimi - I (Seçmeli) Önlisans
2010-2011 Beden Eğitimi - I (Seçmeli) Lisans
2011-2012 Beden Eğitimi - II (Seçmeli) Lisans
2012-2013 Beden Eğitimi - I (Seçmeli) Lisans
2013-2014 Beden Eğitimi - I (Seçmeli) Lisans
2014-2015 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Lisans
2014-2015 Fiziksel Uygunluk Lisans
2014-2015 Egzersiz Fizyolojisi Lisans
2014-2015 Spor Biyomekaniği Lisans
2014-2015 Çocuk ve Gençlerde Spor Lisans
2015-2016 Basketbol - I Lisans
2015-2016 Uygulamalı Antrenman Bilgisi Lisans
2015-2016 Antrenman Bilgisi Lisans
2015-2016 Basketbol - II Lisans
2015-2016 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri Lisans
2015-2016 Egzersiz Fizyolojisi Lisans
2015-2016 Fiziksel Uygunluk Lisans
2015-2016 Yaşlılarda Spor Lisans
2015-2016 Sporda Motorsal Testler Lisans
2015-2016 Çocuk ve Gençlerde Spor Lisans
2016-2017 Basketbol - II Lisans
2016-2017 Basketbol - I Lisans
2016-2017 Uygulamalı Antrenman Bilgisi Lisans
2016-2017 Antrenman Bilgisi Lisans
2016-2017 Egzersiz Fizyolojisi Lisans
2016-2017 Taekwondo Lisans
2016-2017 Çocuk ve Gençlerde Spor Lisans
2016-2017 Fiziksel Uygunluk Lisans
2016-2017 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri Lisans
2016-2017 Sporda Motorsal Testler Lisans
2017-2018 Basketbol - II Lisans
2017-2018 Basketbol - I Lisans
2017-2018 Egzersiz Fizyolojisi Lisans
2017-2018 Fiziksel Uygunluk Lisans
2017-2018 Taekwondo Lisans
2017-2018 Çocuk ve Gençlerde Spor Lisans
2017-2018 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri Lisans
2017-2018 Antrenman Bilgisi Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2012 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı Spor Yoluyla Sosyal Uyum Projeleri Eğitmen Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
GÜBAP02: Hızlı Destek Programı Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
GÜBAP04: Araştırma Altyapısı Destek Programı Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
GÜBAP02: Hızlı Destek Programı Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
2018 En İyi Sözel Bildiri CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Çalışma Ödülü 07 - 09 Mayıs 2018 tarihleri arasında Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından organize 5. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi’xxnde Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında en iyi sözel sunum ödülü
Kurum Durum
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Teknik Kurulu Üye
Muay Thai Federasyonu Üniversiteler Organizasyon Kurulu Üye
Spor Bilimleri Derneği Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2021 Fakülte Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Iğdır Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Üyesi IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2017 BAP Sağlık Bilimleri Kurulu Üyesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2019
2017 Gümüşhane Üniversitesi Spor Faaliyetlerini Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2019
2017 Gümüşhane Üniversitesi Senato Üyesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2019
2017 Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2019
2016 Gümüşhane Üniversitesi Kütüphane Komisyonu Üyesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2018
2017 MYO/Yüksekokul Müdürü GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2019
2016 Bölüm Başkanı GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2017
2015 Bölüm Başkanı GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2016
2021 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2016 Gümüşhane Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Üyesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2019
2015 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2017
2015 Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2019
2014 Bölüm Başkanı GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015