E-posta Telefon
+90 - 476 - 223 0010 | 3727
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

  2020 -
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı:
 • Y

  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2016
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ) (ATATÜRK ÜNİV. ORTAK)/

  Tez Adı: Iğdır ilinde arıcılığın ekonomik analizi
 • L

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2012
  Lisans

  İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Karar Ağacı Algoritmaları ile Organik Ürün Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Iğdır İli Örneği Uluslararası KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI, KARADAŞ KÖKSAL, ÖZGER Ömer, KONU KADİRHANOĞULLARI Meryem Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 31 1 2021 http://dx.doi.org/10.29133/yyutbd.799465
Iğdır İli Çiftlik Hayvanı İçme Suyu Mineral İçeriklerinin Araştırılması Uluslararası KARADEMİR BAŞARAN, KOÇ EVREN, OĞRAK YUSUF ZİYA, TUFAN TUNCAY, KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology 8 12 2020 http://dx.doi.org/10.24925/turjaf.v8i12.2677-2682.3875
IĞDIR İLİ ARICILARININ SOSYO-EKONOMİK DURUMU Uluslararası KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI,KARADAŞ KÖKSAL,KÜLEKÇİ MURAT Uludağ Arıcılık Dergisi 16 1 2016 http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/agam/DERGC4B0LER20PDF/2016/2016-1/mak1.pdf
Midyat İlçesi (Mardin) Tarım İşletmelerinde Mercimek Üretim Maliyetinin HesaplanmasıDetermination of Lentil Production Cost in Agricultural Enterprises in Midyat District Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,Bakcı Celal,KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 2 2018 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/505056
A Survey On The Determination Of Honey Production Cost in Igdır Province Ulusal KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI,KARADAŞ KÖKSAL,KÜLEKÇİ MURAT Journal of the Institute of Science and Technology 4 6 2016 http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/4455/2016-V6-I4-115-120.pdf
Predicting Honey Production using Data Mining and Artificial Neural Network Algorithms in Apiculture Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI Pakistan Journal of Zoology 49 5 2017 http://researcherslinks.com/current-issues/Predicting-Honey-Production-Data-Mining/20/1/715/html
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM MİKTARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİNARAŞTIRILMASI: ERCİŞ (VAN) İLÇESİ ÖRNEĞİ Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI,KARA MEHMET KAZIM,TOPCU YAVUZ UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019 https://docs.wixstatic.com/ugd/95d44a_479ad202aeaf47c8b886d97326e39bc1.pdf
TÜKETİCİLERİN YUMURTA TÜKETİM MİKTARLARINI ETKİLEYENFAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019 https://docs.wixstatic.com/ugd/95d44a_479ad202aeaf47c8b886d97326e39bc1.pdf
IĞDIR İLİNDE ŞEKER PANCARI ÜRETİMİ ve İL EKONOMİSİNE KATKISI Uluslararası KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI,KARADAŞ KÖKSAL,KUMLAY AHMET METİN,Kadirhanoğulları Meryem Konu IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018
IĞDIR İLİNDE MISIR ÜRETİMİ ve EKONOMİK ÖNEMİ Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI,KARA MEHMET KAZIM,Kadirhanoğulları Meryem Konu IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018
Determination of Lentil Production Cost in Agricultural Enterprises in MidyatDistrict Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,Bakçı Celal,KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI II. International Iğdır Symposium 09.10.2017 http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/488II.20International20IC49FdC4B1r20Symposium20Absract20Book20Final20Draft.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Proje Adı Görev: Tür:
IĞDIR İLİNDE ARICLILIĞIN EKNONMİK ANALİZİ Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: