E-posta Telefon
+90 - 476 - 223 0010 | 3720
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

  2020 -
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı:
 • Y

  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2016
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ) (ATATÜRK ÜNİV. ORTAK)/

  Tez Adı: Iğdır ilinde arıcılığın ekonomik analizi
 • L

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2012
  Lisans

  İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2018 Midyat İlçesi (Mardin) Tarım İşletmelerinde Mercimek Üretim Maliyetinin Hesaplanması Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,Bakcı Celal,KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2 http://dx.doi.org/10.17097/ataunizfd.384604
2017 Predicting Honey Production using Data Mining and Artificial Neural Network Algorithms in Apiculture Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI Pakistan Journal of Zoology 49 5 http://researcherslinks.com/current-issues/Predicting-Honey-Production-Data-Mining/20/1/715/html
2021 Karar Ağacı Algoritmaları ile Organik Ürün Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Iğdır İli Örneği Uluslararası KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI, KARADAŞ KÖKSAL, ÖZGER Ömer, KONU KADİRHANOĞULLARI Meryem Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 31 1 http://dx.doi.org/10.29133/yyutbd.799465
2020 Iğdır İli Çiftlik Hayvanı İçme Suyu Mineral İçeriklerinin Araştırılması Uluslararası KARADEMİR BAŞARAN, KOÇ EVREN, OĞRAK YUSUF ZİYA, TUFAN TUNCAY, KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology 8 12 http://dx.doi.org/10.24925/turjaf.v8i12.2677-2682.3875
2016 IĞDIR İLİ ARICILARININ SOSYO-EKONOMİK DURUMU Uluslararası KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI,KARADAŞ KÖKSAL,KÜLEKÇİ MURAT Uludağ Arıcılık Dergisi 16 1 http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/agam/DERGC4B0LER20PDF/2016/2016-1/mak1.pdf
2016 A Survey On The Determination Of Honey Production Cost in Igdır Province Uluslararası KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI,KARADAŞ KÖKSAL,KÜLEKÇİ MURAT Journal of the Institute of Science and Technology 4 6 http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/4455/2016-V6-I4-115-120.pdf
2022 Iğdır İlinde Organik Gıda Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi Uluslararası KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI, KONU KADİRHANOĞULLARI Meryem, KARA MEHMET KAZIM, KUMLAY AHMET METİN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 25 4 http://dx.doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.890284
2021 Amasya İlinde Toprak Tarımı Çiftçilerinin Organik Tarım Anlayışı Uluslararası AKSOY MEHMET, KARADEMİR BAŞARAN, KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology 9 http://dx.doi.org/10.24925/turjaf.v9i11.2065-2072.4646
2022 Tüketicilerin organik gıda ürün reklamından etkilenme faktörleri: Iğdır ili örneği Uluslararası KONU KADİRHANOĞULLARI MERYEM, KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI, KARADAŞ KÖKSAL Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 59 1 http://dx.doi.org/10.20289/zfdergi.893081
2022 Iğdır Yöresinde Organik Arıcılık ve Bal Üretimi Anla Uluslararası ARAZ Fatih, KARADEMİR BAŞARAN, KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology 10 5 http://dx.doi.org/10.24925/turjaf.v10i5.886-892.5153
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 IĞDIR YÖRESİNDE ORGANİK ARICILIK VE BAL ÜRETİMİ ANLAYIŞI Uluslararası ARAZ Fatih, KARADEMİR BAŞARAN, KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI 4. ULUSLARARASI FEN BİLİMLERİ VE İNOVASYON KONGRESİ chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.isarconference.org/_files/ugd/6dc816_8ee07aeef6f44373b0f349e6d16b626b.pdf
2021 BAZI VERİ MADENCİLİĞİ ALGORİTMALARI İLE FINDIK VERİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL, KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI, ŞAHİN DEMİREL AYÇA NUR BAZI VERİ MADENCİLİĞİ ALGORİTMALARI İLE FINDIK VERİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
2021 2.INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS Uluslararası AKSOY MEHMET, KARADEMİR BAŞARAN, KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI Amasya İlinde Toprak Tarımı Çiftçilerinin Organik Tarım Anlayışı
2019 TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM MİKTARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİNARAŞTIRILMASI: ERCİŞ (VAN) İLÇESİ ÖRNEĞİ Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI,KARA MEHMET KAZIM,TOPCU YAVUZ UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ https://docs.wixstatic.com/ugd/95d44a_479ad202aeaf47c8b886d97326e39bc1.pdf
2019 TÜKETİCİLERİN YUMURTA TÜKETİM MİKTARLARINI ETKİLEYENFAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ https://docs.wixstatic.com/ugd/95d44a_479ad202aeaf47c8b886d97326e39bc1.pdf
2018 IĞDIR İLİNDE MISIR ÜRETİMİ ve EKONOMİK ÖNEMİ Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI,KARA MEHMET KAZIM,Kadirhanoğulları Meryem Konu IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
2018 IĞDIR İLİNDE ŞEKER PANCARI ÜRETİMİ ve İL EKONOMİSİNE KATKISI Uluslararası KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI,KARADAŞ KÖKSAL,KUMLAY AHMET METİN,Kadirhanoğulları Meryem Konu IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
2017 Determination of Lentil Production Cost in Agricultural Enterprises in MidyatDistrict Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,Bakçı Celal,KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI II. International Iğdır Symposium http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/488II.20International20IC49FdC4B1r20Symposium20Absract20Book20Final20Draft.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: