ibrahim-hosaflioglu.webp

Dr. Öğr. Üye.

İbrahim HosaflıoğluE-posta Telefon
+90.476.223 00 10 | 4033
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  1998 - 2009
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (DR)/

  Tez Adı: Yeşil alan tesisinde kullanılan bazı buğdaygil (Poaceae) taksonlarının Van koşullarında uygunluğunun belirlenmesi
 • L

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  1990 - 1995
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2004 Çim Alanlarında Uygun Azotlu Gübre Uygulama Zamanlarının Belirlenmesi Ulusal ZORER ÇELEBİ ŞEYDA,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,YILMAZ İBRAHİM HAKKI Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 14 1
2016 Effects of Nitrogen Fertilization on Some Turfgrass Characteristics of Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.) Uluslararası AKDENİZ HAKKI,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM Journal of Agricultural Science and Technology B 6 4 http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Article/index?id=31502.html
2019 EVALUATION OF HERBAGE YIELD AND NUTRITIVE VALUE OF EIGHT FORAGE CROP SPECIES Uluslararası AKDENİZ HAKKI,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,KOÇ ALİ Applied Ecology and Environmental Research 17 3 http://aloki.hu/pdf/1703_55715581.pdf
2019 Evaluation of Phenology, Growth Yield and Technological Characteristics of Some Winter Green Lentil (Lens culunaris Medik.) Genotypes Grown Under Mediterranean Environment Uluslararası AKDENİZ HAKKI,KOÇ ALİ,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,HOSSAİN AKBAR,İSLAM MOHAMMAD SOHİDUL,HAFEZ EMAD,EL SABAGH AYMAN Fresenius Environmental Bulletin 28 7
2019 Yield and Nutritive Value of Italian Ryegrass (Lolium italicum L.) ıs Influenced by Different Levels of Nitrogenous Fertilizer Uluslararası AKDENİZ HAKKI,BOZKURT MEHMET ALİ,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,ISLAM MOHAMMAD SOHİDUL,HOSSAİN AKBAR,ELSABAGH MABROUK,IQBAL MUHAMMAD AAMİR,EL SABAGH AYMAN FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 12 28
2000 Sorgum Sorghum bicolor L Moench ve Sorgum x Sudanotu Melezi Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Stapf Çeşitlerinin Silaj Amacıyla İkinci Ürün Olarak Yetiştirme Olanakları Ulusal YILMAZ İBRAHİM HAKKI,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM Çukurova Üniversites, Ziraat Fakültesi Dergisi 15 1
2017 Bazı Serin İklim Bitkilerinin Çim Kaliteleri ve Kaplama Derecelerinin Bilinmesi Uluslararası HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,YILMAZ İBRAHİM HAKKI Journal of the Institute of Science and Technology 7 1 http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/4787/301-308.pdf
2018 Impact of Different Sowing Rates and Cutting Times on Quality Properties of Kentucky Bluegrass (Poa pratensis L. cv. Geronimo) Uluslararası AKDENİZ HAKKI,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,KESKİN BİLAL Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 1
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 FarklıTohum Miktarları ve Biçim Zamanlarının İngiliz Çiminin (Lolium perenne L. Var. Ovation) Çim Performansları Üzerine Etkileri Uluslararası HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI I. International Iğdır Congress on Multidisciplinary Studies
2018 The Covering Ratio and Green Yield Performances of Turf Grass Species Uluslararası HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS
2018 Turfgrass Quality and Leaf Texture Performance in Cool ClimaticGrass Species Uluslararası HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL I. International Agricultural Science Congress
2018 Effects of Nitrogen Doses on Yield, Seed Yield and Nutrient Content of Feeding Oats (Avena fatua L. var. SAIA) under the Irrigated Conditions Uluslararası AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM I. International Agricultural Science Congress
2017 The Effects of Different Seed Quantities and Cutting Times on Quality Properties of Kentucy bluegrass (Poa pratensis L. Geramino) Uluslararası AKDENİZ HAKKI,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,KESKİN BİLAL International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences
2017 Compositions and Feeding Values of Silage Corn (Zea mays L.) Varieties Grown as the Second Crop Uluslararası AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM VIII International Scientific Agriculture Symposium
2017 The Effects of Different Seed Quantities on Turfgrass Performance of Rye Grass (Lolium perenne L. var. Ovation) Uluslararası HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL II. International Iğdır Symposium
2017 Effects of Different Irrigations Systems and Irrigation Regimes on Yields of Silage Corn Production (Zea mays L.) Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM International Conference on Agriculture Forest, Food Sciences and Technologies
2017 A study on the Plant Covering Ratio and Turfgrass Quality of Lolium perenne var. Ovation Used in Landscape under the Iğdır Ecological Conditions Uluslararası HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,AKDENİZ HAKKI II. International Iğdır Symposium
2016 Determination of the Appropriate Quantity of Sowing Dichondra repens in the Green Field Uluslararası HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,AKDENİZ HAKKI International Conference on Natural Science and Engineering
2016 The Comparison of Sowing Methots on Dichondra repens in Igdir Conditions Uluslararası HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,AKDENİZ HAKKI,KARA MEHMET KAZIM VII International Scientific Agriculture Symposium
2016 Effect of Nitrogen Fertilization on Herbage Yield and Some Plant Characteristics of Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.) Uluslararası AKDENİZ HAKKI,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM International Conference on Natural Science and Engineering
2015 Tüylü Dağ Çayı (Stachys lavandulifolia Vahl.) Türünün Uçucu Yağ Kompozisyonu Ulusal YILDIRIM BÜNYAMİN,ERYİĞİT TAMER,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM 11. Tarla Bitkileri Kpngresi
2015 Iğdır’da Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verimlerinin Belirlenmesi Ulusal HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,AKDENİZ HAKKI 11. Tarla Bitkileri Kongresi
2014 Iğdır İlinde Yem Bitkileri Üretimine Karar Vermede Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ulusal ŞAHİN KASIM,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi
2013 Iğdır İlinin Tarımsal Yapısına Genel Bir Bakış ve Yem Bitkilerinin Durumu Ulusal AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM 10. Tarla Bitkileri Kongresi
2010 Bingöl Ekolojik Koşullarında Çim Saha Tesisi Ulusal HOSAFLIOĞLU İBRAHİM III. Bingöl Sempozyumu
2009 Van Koşullarında Yetiştirilen Bazı Ayçiçeği Çeşitlerinin Silajlık Özelliklerinin Belirlenmesi Ulusal ARVAS ÖSMETULLAH,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,EKİN ZEHRA,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM Türkiye VIII Tarla Bitkileri Kongresi
1999 Van ın Gürpınar İlçesinde Yetiştirilen Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Tarımsal Karekterlerinin Saptanması Uluslararası YILMAZ İBRAHİM HAKKI,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM Uluslararası Hayvancılık Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2011-2012 Buğdaygil Yem Bitkileri Lisans
2011-2012 Peyzaj Mimarlığı Lisans
2010-2011 Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tesisi Lisans
2011-2012 Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tesisi Lisans
2012-2013 Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tesisi Lisans
2013-2014 Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tesisi Lisans
2010-2011 Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tesis Lisans
2011-2012 Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tesis Lisans
2012-2013 Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tesis Lisans
2013-2014 Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tesis Lisans
2011-2012 Yem Bitkilerinde Kalite Yüksek Lisans
2012-2013 Yem Bitkilerinde Kalite Yüksek Lisans
2013-2014 Yem Bitkilerinde Kalite Yüksek Lisans
2010-2011 Yem Bitkilerinde Kalite Yüksek Lisans
2009-2010 Yeşil alan Tesisinin Esasları Yüksek Lisans
2010-2011 Yeşil alan Tesisinin Esasları Yüksek Lisans
2011-2012 Yeşil alan Tesisinin Esasları Yüksek Lisans
2013-2014 Yeşil alan Tesisinin Esasları Yüksek Lisans
2012-2013 Yeşil alan Tesisinin Esasları Yüksek Lisans
2010-2011 Farklı Familyalarda Yem Bitkileri Yüksek Lisans
2011-2012 Farklı Familyalarda Yem Bitkileri Yüksek Lisans
2009-2010 Çim Tesis Yöntemleri Yüksek Lisans
2010-2011 Çim Tesis Yöntemleri Yüksek Lisans
2013-2014 Çim Tesis Yöntemleri Yüksek Lisans
2012-2013 Çim Tesis Yöntemleri Yüksek Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Toplum Yararına Çalışma Programı Proje Koordinatörü DİĞER
Toplum Yararına Çalışma Programı Proje Koordinatörü DİĞER
Toplum Yararına Programı Proje Koordinatörü DİĞER
Toplum Yararına Programı Proje Koordinatörü DİĞER
Toplum Yararına Çalışma Programı Proje Koordinatörü DİĞER
Toplum Yararına Çalışma Programı Proje Koordinatörü DİĞER
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
2010 Plaket MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
2013 Plaket MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
2013 Plaket IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2009 Teşşekür Belgesi YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
2008 Teşşekür Belgesi MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
2008 Takdirname MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Kurum Durum
Memur-Sen Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2015 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2016
2015 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ