ibrahimh.jpg

Dr. Öğr. Üye.

İbrahim Hosaflıoğlu


E-posta Telefon
+90.476.223 00 10 | 4033
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

 • Y

  Yüksek Lisans

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • D

  Doktora

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 1. Hosaflıoğlu, İ., Yılmaz, İ.H., 2017. Bazı Serin İklim Bitkilerinin Çim Kaliteleri ve Kaplama Derecelerinin Belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1):301-308
 2. Akdeniz, H., Hosaflıoğlu, İ., 2016. Effect of Nitrogen Fertilization on Some Turfgrass Characteristics of Perennial Ryegrass (L. perenne L.). Journal of Agricultural Science and Technology B 6 (2016) 226-237, doi:10.17265/2161-6264/2016.04.002

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Yılmaz, İ., Hosaflıoğlu, İ., 1999. Van’ın Gürpınar İlçesinde Yetiştirilen Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Tarımsal Karekterlerinin Saptanması. 21-24 Eylül, İzmir.
 2. Hosaflıoğlu, İ., Akdeniz H., Kara M.K. 2016. The Comparasion of Sowing Methods on Dichondra repens in Igdir Conditions (Turkey). VII International Scientific Agriculture Symposium Jahorina, Bosnia. October 06-09, p.1935-1941.
 3. Akdeniz, H., Hosaflıoğlu İ., 2016. Effect of Nitrogen Fertilization on Herbage Yield and Some Plant Characteristics of Perannial Ryegrass (Lolium perenne L.). International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16, Kilis), p. 2840-2848.
 4. Hosaflıoğlu İ., Akdeniz, H., 2016. Determination of the Appropriate Quantity of Sowing Dichondra repens in the Green Field Plant. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16, Kilis), p. 106 (Abstract).
 5. Akdeniz, H., Hosaflıoğlu İ., 2017. The Effects of Different Seed Quantities and Cutting Times on Quality Properties of Kentucy bluegrass (Poa pratensis L. Geranimo). 2 nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, Antalya- Turkey. 18-21 April. p. 180/518

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

 1. Yılmaz, İ., Hosaflıoğlu, İ., 2000. Sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) ve Sorgum x Sudanotu Melezi (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Stapf.) Çeşitlerinin Silaj Amacıyla İkinci Ürün Olarak Yetiştirme Olanakları. Çukurova Ünivesitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi. 15(1): 49-56

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

 1. Arvas, Ö., Yılmaz, İ., Ekin, Z., Hosaflıoğlu, İ., 1999. Van Koşullarında Yetiştirilen Bazı Ayçiçeği Çeşitlerinin Silajlık Özelliklerinin Belirlenmesi. VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim, Hatay.
 2. Hosaflıoğlu, İ., 2010. Bingöl Ekolojik Şartlarında Çim Saha Tesisi. III. Bingöl Sempozyumu, 17-19 Eylül, Bingöl, s. 255-260.
 3. Akdeniz, H., Temel, S., Hosaflıoğlu, İ., Şahin, K., 2013. Iğdır İlinin Tarımsal Yapısına Genel Bir Bakış ve Yem Bitkilerinin Durumu 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya, s. 556-562.
 4. Şahin, K., Hosaflıoğlu İ., 2014. Iğdır İlinde Yem Bitkileri Üretimine Karar Vermede Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül, Samsun, s.646-650.
 5. Hosaflıoğlu İ., Akdeniz, H., 2015. Iğdır’da Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verimlerinin Belirlenmesi. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül, Çanakkale, s. 282-285.
 6. Yıldırım, B., Eryiğit, T., Hosaflıoğlu, İ., 2015. Tüylü Dağ Çayı (Stachys lavandulifolia Vahl) Türünün Uçucu Yağ Kompozisyonu. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül, Çanakkale, s. 717-719.

Yönetilen Doktora Tezleri:

1. Iğdır Ekolojik Şartlarında Çim Tesis Bitkilerinden İngiliz Çimi (Lolium perenne L.) Türünde Farklı Azot (N) Dozlarının Çim Kalite Unsurlarına Etkisi
2. Iğdır Ekolojik Şartlarında Kamışsı Yumak (Festuca arundinaceae L.) Türünde Farklı Azot (N) Dozlarının Çim Kalite Unsurlarına Etkisi


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

ÖN LİSANS DERSLERİ

Arazi Düzenleme ve Biçimlendirme Tekniği

Bitki Besleme

Bitki Ekolojisi

Çim Alan Tesis Tekniği

Çim ve Yer Örtücü Bitkiler

İç Mekân Süs Bitkileri

Fidanlık Tesisi ve Yöntemi

Süs Bitkilerini Muhafaza ve Pazarlama

LİSANS DERSLERİ

Bitki Sistematiği

Botanik-I

Buğdaygil Yem Bitkileri

Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tesisi

Dış Mekân Süs Bitkileri

İç Mekân Süs Bitkileri

Peyzaj Mimarlığı

Tarım Tarihi ve Meslek Etiği

Tarım Deontolojisi

Tarla Bitkileri

Tarla Tarımı

Serin İklim Tahılları

LİSANSÜSTÜ DERSLERİ

Baklagil Türlerinin Peyzaj Alanlarında Kullanılması

Çim Tesis Yöntemleri

Farklı Familyalarda Yem Bitkileri

Yeşil Alan Tesisinin Esasları

Yem Bitkilerinde Kalite

ETKİNLİKLER ve PROJELER

2008. Yüzüncü Yıl Kampüsü Kütüphane Çevresinde Toprak Islahı ve Çimlendirme Üzerinde Bir Çalışma, İş-Kur Projesi, Yardımcı Yönetici.

2011. YÖK Başkanlığı ÖÜDP kapsamında A.B.D. Teksas Eyaleti, Kuzey Teksas Üniversitesinde 3 ay süreli dil eğitimi ve araştırma çalışmaları yaptı.

2013. ‘Iğdır’da Seracılığın Yaygınlaştırılması’ projesinde eğitmen

2013-2015. Iğdır Üniversitesi ile İş-Kur İl Müdürlüğü ortak çalışmasında işçi istihdamlı projelerde üniversite temsilcisi

2015. ‘Tarımsal Nüfus Gençleşiyor’ projesinde kesme çiçek kurs eğitmeni

2016. “Iğdır Ekoljik Şartlarında Kamışsı Yumak (Festuca arundinacea L.) Türünde Farklı Azot (N) Dozlarının Çim Kalite Unsurlarına Etkisi” konulu yüksek lisans çalışmasında BAP proje yürütücüsü

1. Ödül: Islamic Azad University of Tabriz, Iran-2016
2. Plaket: Iğdır Valisi, Iğdır-2010
3. Teşekkür Belgesi: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü, Van-2008
4. Takdir Belgesi: Jandarma Asayis Kolordu Komutanlığı, Van-2007
5. Takdir Belgesi: Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, Van-2006
6. Takdir Belgesi: Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Van-2005