E-posta Telefon
05318202436 | 7600
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1977 - 1981
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./

  Tez Adı:
 • D

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

  1996 - 2008
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/TÜRK EDEBİYATI EĞİTİMİ (DR)/

  Tez Adı: Şerh-i Dîvân-ı Hâfız (Sûdî): Kelimeler-remizler-kavramlar
 • Y

  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 1996
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: İbni Kemal Nesayih (İnceleme-Metin)
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Ali Nihat Tarlan’ın Yavuz Divanı Tercümesi Üzerine Bir İnceleme Uluslararası Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research 12 68
ŞERH-İ BAHÂRİSTAN’DA ŞEM’Î’YE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER Uluslararası Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research 11 15
Yavuz Sultan Selim’in Paul Horn Tarafından Neşredilen Matbu Farsça Divanı Hakkında Bazı Düşünceler ve Öneriler Uluslararası Social Sciences Studies Journal 5 50
Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’ın Giriş Kısmı ve Şerhin Telif Tarihini Gösteren Kıtadaki Nüsha Farklılıkları Ulusal Akademik-Us 3 1
Destâvîz-i Dâniş Şerhiyle Matbu Yavuz Divanı ve Tarlan TercümesininKarşılaştırılması Uluslararası Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 64
Yavuz Sultan Selim’in Matbu Farsça Divanı ile Tarlan Tercümesinin Karşılaştırılması Uluslararası Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 63
Mehmed Şâkir’in Şerh i Bahâristân’ı Üzerine Bazı Düşünceler ve Tashihler Uluslararası International Social Sciences Studies Journal 4 28
Şerh-i Bahâristan’da Şem’î’ye Yöneltilen Eleştiriler Uluslararası Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 55
Tuhfetü l Haremeyn in Metin Neşri ile İlgili Bazı Düşünceler Uluslararası Journal of International Social Research 8 39
Klasik Metinlerin Doğru Okunup Anlaşılması İçin Söz Diziminin Dikkate Alınması Gereği ve Gülistan Şerhi Örneği Uluslararası Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 2 1
Gülistan Şerhi Neşrinde Esas Alınan Nüsha Müellif Nüshası Olabilir mi Is The Copy Of Gulıstan Şerhı Taken From Orıgınal Text Of Author Uluslararası The Journal of Academic Social Science Studies 35 Summer I/2015
Sûdî nin Şerh i Gülistan da Şem î ye Yönelttiği Dilbilgisi Üslup Yanlışı ve Nazım Şekilleriyle İlgili Eleştiriler Ulusal KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi
Kemal Paşazade nin Pendname si Ulusal KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi
Paşazade nin Siyasetname Özelliği Gösteren Pendname si ve Bu Eserdeki Yönetimle İlgili Görüşler Ulusal Dil ve Edebiyat Dergisi
Sûdî nin Hafız Divanı Şerhindeki Tasavvufî Yaklaşımları Turkish Studies International Periodical For The Languages Literature and History of Turkish or Turkic Uluslararası Turkish Studies 6 2
Sûdî nin Şerh i Gülistan da Şem î ye Yönelttiği Anlamla İlgili Eleştiriler Turkish Studies International Periodical For The Languages Literature and History of Turkish or Turkic 1461 1488 pp 2012 Uluslararası Turkish Studies 7 1
Sûdî nin Şerh i Gülistan ındaki Eleştirilerine Toplu Bir Bakış Turkish Studies International Periodical For The Languages Literature and History of Turkish or Turkic 1719 1739 pp 2012 Uluslararası Turkish Studies 7 3
Sûdî nin Şerh i Gülistan da Şem î ye Yönelttiği Sahih Nüshalara Muhalefetle İlgili Eleştiriler Turkish Studies International Periodical For The Languages Literature and History of Turkish or Turkic Uluslararası Turkish Studies 7 2
Türkçede AGAn GAn ve IcI Ekleri ve Sûdî Şerhindeki Kullanımları Uluslararası Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 5 3
Konevî nin Hâfız Divanı Şerhi ve Tasavvufî Yorumu Üzerine Bazı Düşünceler TURKISH STUDIES International Periodical For The Language Literature and History of Turkish or Turkic Uluslararası Turkish Studies 6 1
Paşazâde nin Dekâyıku l Hakâyık ı Üzerine Bazı Düşünceler TURKISH STUDIES International Periodical For The Language Literature and History of Turkish or Turkic 671 704 pp 2011 Uluslararası Turkish Studies 6 4
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Ahmed Kuddûsi’nin Sultan ve Yönetim Hakkında Görüşleri Uluslararası Uluslar Arası Maraşîzâde Ahmed Kuddusi ve Kadiriîlik Sempozyumu 23.11.2018
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 Şerh-i Bostan 1. Bab, İnceleme-Tenkitli metin, Sûdî-i Bosnevi Tümü
2016 Elmalılı Tefsiri Üzerine Bazı Mülahazalar Tümü
2008 Nesayih
2014 Prof Dr Mehmet Özmen Armağanı Adana Çukurova Üniversitesi Sûdî: 16. Yüzyılda Bir Tercüme Ustasının Türkçe Türetim Gücü Bölüm(ler)
2013 Şerh i Dîvân ı Hâfız Bosnalı Sûdî İnceleme Tenkitli Metin 4 Cilt 661 pp Malatya Özserhat Matbaacılık 2013 Tümü
2013 Şerh i Dîvân ı Hâfız Bosnalı Sûdî İnceleme Tenkitli Metin 3 Cilt Tümü
2013 Şerh i Dîvân ı Hâfız Bosnalı Sûdî İnceleme Tenkitli Metin 2 Cilt Tümü
2013 Pendnâme Kemâl Paşazâde İnceleme Tenkitli Metin Sadeleştirme Tümü
2013 Şerh i Dîvân ı Hâfız Bosnalı Sûdî İnceleme Tenkitli Metin 1 Cilt Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2013 Dekâyıku'l-Hakâyık: İnceleme-metin MESUT TOPAL Yüksek Lisans Tamamlandı
2015 Mehmed Şâkir'in Bahâristan şerhi (s.279-607) İnceleme- Metin ERSOY ZEYBEK Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Uzmanlık Alan Dersi-II Yüksek Lisans
2019-2020 Uzmanlık Alan Dersi-I Yüksek Lisans
2019-2020 Yüksek Lisans Danışmanlık Yüksek Lisans
2019-2020 Seminer Yüksek Lisans
2019-2020 EskiTürk Edebiyatı V Lisans
2019-2020 Osmanlı Türkçesi Lisans
2019-2020 Türk İslam Edebiyatı Lisans
2018-2019 Eski Türk Edebiyatı II Lisans
2018-2019 İleri Osmanlıca Yüksek Lisans
2018-2019 Yüksek Lisans Danışmanlık Yüksek Lisans
2018-2019 Seminer Yüksek Lisans
2018-2019 Uzmanlık Alan Dersi-II Yüksek Lisans
2018-2019 Uzmanlık Alan Dersi-I Yüksek Lisans
2018-2019 İleri Osmanlıca (Giriş) Yüksek Lisans
2018-2019 Osmanlı Türkçesi Lisans
2018-2019 Türk İslam Edebiyatı Lisans
2017-2018 Yüksek Lisans Danışmanlık Yüksek Lisans
2017-2018 Farsçaya Giriş Yüksek Lisans
2017-2018 Osmanlıcaya Giriş Yüksek Lisans
2017-2018 Uzmanlık Alan Dersi-I Yüksek Lisans
2017-2018 Arapça I Lisans
2017-2018 Osmanlı Türkçesi Lisans
2017-2018 Türk İslam Edebiyatı Lisans
2014-2015 Türk Dili II Lisans
2014-2015 Türk Dili I Lisans
2015-2016 İslami Türk Edebiyatı Lisans
2016-2017 Türk İslam Edebiyatı Lisans
2016-2017 Osmanlı Türkçesi Lisans
2014-2015 Osmanlı Türkçesi Lisans
2014-2015 Türk Tasavvuf Edebiyatı Lisans
2014-2015 İslami Türk Edebiyatı Lisans
2013-2014 Arap Edebiyatının Türk Edebiyatına Etkisi Yüksek Lisans
2013-2014 Fars Edebiyatının Türk Edebiyatına Etkisi Yüksek Lisans
2013-2014 Arapça Dilbilgisi Yüksek Lisans
2013-2014 Farsça Dilbilgisi Yüksek Lisans
2013-2014 Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri II Lisans
2013-2014 Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri I Lisans
2013-2014 Farsça II Lisans
2013-2014 Farsça I Lisans
2013-2014 Eski Türk Edebiyatı IV Lisans
2013-2014 Eski Türk Edebiyatı III Lisans
2013-2014 Edebiyat Bilgi ve Teorileri II Lisans
2013-2014 Edebiyat Bilgi ve Teorileri I Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2017 Dekan Yardımcısı İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2018