E-posta Telefon
+90-476-223-0042 | 4060
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı

 • Y

  Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri ABD, Felsefe Tarihi

 • D

  Doktora

  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri ABD, Felsefe Tarihi

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Altuner, İ. (2020). Suhrawardī the Philosopher and the Reasons Behind His Death. Entelekya Logico-Metaphysical Review, 4 (1): 5-14.

Altuner, İ. (2018). The Image of Woman in the Islamic Philosophical Tradition. Entelekya Logico-Metaphysical Review, 2 (2): 113-122.

Altuner, İ. (2018). Descartes Felsefesinde Zihin ve Yöntem: Kartezyen Argümanlar. Beytulhikme An International Journal of  Philosophy, 8 (1): 33-44.

Altuner, İ. (2017). Some Remarks on Averroes' Long Commentary on the Metaphysics Book Alpha Meizon. Entelekya Logico-Metaphysical Review, 1 (1-2): 5-17.

Altuner, İ. (2013). Conceptual Determination of the Criticism of Metaphysics in Kant’s Philosophy. Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 3 (2): 13-24.

Altuner, İ. (2012). Dil, Anlamlandırma ve Yorumlama Üzerine Bir Deneme. Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2 (1): 75-86.

Altuner, İ. (2012). Locke’un Doğuştan İlkeler Eleştirisi ve Tabula Rasa Olarak Zihin. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 21: 107-114.

Altuner, İ. (2012). Critique of Metaphysics in the Philosophy of Ghazali and Kant. Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences, 5 (1): 22-30.

Altuner, İ. (2011). Beyânî ve Burhânî Epistemolojilerin Yöntem Tartışmaları Açısından İncelenmesi. Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 1 (2): 89-103.

Altuner, İ. (2011). Transandantal Diyalektik: Gazâlî ve Kant Felsefelerinde Metafizik Eleştirisi. Felsefe ve Sosial-Siyasi Elmler, 31: 49-57.

Altuner, İ. (2011). Methodological Discussions between Expository and Demonstrative Epistemologies in Islamic Thought.  International Journal of Human Sciences, 8 (2): 195-206.

Altuner, İ. (2011). Ayer’ın Metafizik Eleştirisi: Felsefenin Çıkmaz Sokağı Olarak Metafizik. International Journal of Human Sciences,  8 (2): 579-588.

Altuner, İ. (2011). Descartes Felsefesinde Kuşkudan Bilgiye Geçiş ve Zihnin Kendini Kavrayışı. Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 1 (1): 97-112.

Altuner, İ. (2010). Olguların Diliyle Konuşmak: Tractatus Üzerine Bir Deneme. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 17: 65-70.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Usta, N. B. & Altuner, İ. (2020). Herakleitos Felsefesinin Temel Kavramları. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23: 89-108.

Altuner, İ. (2018). Descartes'ta Yöntemin Amacı ve Aklın Yönetiminin Kuralları. İlâhiyât: Akademik Araştırmalar, 2: 27-36.

Altuner, İ. (2017). Etienne Gilson'da Tanrı ve Felsefe İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi, 1: 25-46.

Altuner, İ. (2017). Rönesans ve Modern Dönemde Değerlerin Teolojik, Metafizik ve Bilimsel Açıdan Konumu. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9: 27-38

Altuner, İ. (2016). Dawkins ve Tanrı Hipotezi Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10: 15-31.

Altuner, İ. (2015). Upanişad Metinlerinde Varlık Düşüncesi. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6: 45-54.

Altuner, İ. (2014). Klasik Felsefede Değerlerin Teolojik, Metafizik ve Bilimsel Açıdan Konumu. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3-4: 87-102.

Altuner, İ. (2013). Kartezyen Düalizm ve Ruhun Kavramsal Değişimi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4: 55-67.

Altuner, İ. (2013). Kartezyen Fiziğe Giriş: Üç Temel Kavram ve Post-Kartezyen Yaklaşımlar. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1: 15-30.

Altuner, İ. (2013). Ontological Bases of the Universe in Plato's and Aristotle's Cosmologies. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3: 1-10.

Altuner, İ. (2012). Descartes Felsefesinde Tanrı-Varlık İlişkisi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2: 31-48.

Altuner, İ. (2012). Gazâlî’nin Felsefeye Yaklaşım Tarzı Üzerine Bir Soruşturma. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1: 45-58.

Altuner, İ. (2009). David Hume’da Zihinselin İnkârı ve Olasılık Düşüncesi. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20: 125-136.

Altuner, İ. (2004). Ethik Yargıların Kaynağı: Tanrı. Tabula Rasa Felsefe-Teoloji, 12: 105-110.

 

İncelemeler:

Altuner, İ. (2018). Cevher ve Araz: Akıl, Varlık ve Küllîler Problemi. Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi, 4: 61-68.

Altuner, İ. (2017). The Matrix and the Desert of the Truth. Entelekya Logico-Metaphysical Review, 1 (1-2): 51-53.

Altuner, İ. (2016). İbn Sînâ’nın Kitâbu’l-Burhân Adlı Eserinde Bilimin Konu, Sorunsal ve İlkelerinin Açıklanması. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9: 275-280.

 

Kitap Kritikleri:

Altuner, İ.  (2019). Taḥrīr Uṣūl al-Handasa wa al-Ḥisāb by N. al-Ṭūsī. Entelekya Logico-Metaphysical Review, 3 (1), 51-53.

Özkan, F. & Altuner, İ. (2018). Ö. Türker, Ahlâkın TemeliBeytulhikme An International Journal of Philosophy, 8 (2): 863-869.

Altuner, İ. (2018). Being and Intellect: Theory of Demonstration in Aristotle and al-Fārābī  by A. Tekin. Entelekya Logico-Metaphysical Review, 2 (1): 67-70.

Altuner, İ. (2016). Aristoteles, Metafizik. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8: 209-212.

Altuner, İ. (2015). Gilbert Ryle, Zihin Kavramı. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7: 207-212.

 

Çeviriler:

Malcolm, N. (2020). Wittgenstein: Dindar Bir Adam. (Çev. İ. Altuner). Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi, 7: 113-117.

Themistius (2019). Paraphrase of Book Lambda, 9. (Trans. İ. Altuner). Entelekya Logico-Metaphysical Review, 3 (2): 53-60.

Wittgenstein, L. (2018). Renkler Üzerine Düşünceler, I.61-88. (Çev. İ. Altuner). Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11: 1-13.

Themistios (2017). Lambda Kitabı Yorumu, 9. (Çev. İ. Altuner). Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10: 9-15.

Aristoteles (2017). Metafizik: Lambda Kitabı, 9. (Çev. İ. Altuner). Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10: 1-7.

Descartes, R. (2017). İnsan Zihninin yahut Rasyonel Ruhun Açıklanması. (Çev. İ. Altuner). Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9: 1-8.

İbn Rüşd (2016). Metafizik Üzerine Büyük Şerh: Büyük Alfa Kitabı, C.18-24. (Çev. İ. Altuner & H. Kaya & F. Özkan). Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8: 1-27.

İbn Rüşd (2016). Metafizik Üzerine Büyük Şerh: Büyük Alfa Kitabı, C.11-17. (Çev. İ. Altuner & H. Kaya & F. Özkan). Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7: 1-36.

Antâkî & İsfizârî (2015). Tanrının İnayeti Bağlamında Evrenin Ebedîliği. (Çev. İ. Altuner & F. Özkan). Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6: 23-29.

Gregorios (2015). Aristoteles'in Ruh Üzerine Kitabının Konusu. (Çev. İ. Altuner). Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8: 1-11.

Frege, G. (2015). Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı. (Çev. İ. Altuner). Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8: 13-19.

Miskeveyh (2015). Adâletin Mahiyeti Üzerine. (Çev. İ. Altuner). Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5: 1-26.

Hippokrates (2015). Hipokrat Yemini. (Çev. İ. Altuner). Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7: 1-7.

İbn Rüşd (2015). Metafizik Üzerine Büyük Şerh: Büyük Alfa Kitabı, C.29-31. (Çev. İ. Altuner & H. Kaya & F. Özkan). Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7: 9-24.

Malcolm, N. (2014). Mantıksal Davranışçılık. (Çev. İ. Altuner). Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 4 (2): 77-93.

Descartes, R. (2014). Kişisel Düşünceler. (Çev. İ. Altuner). Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6: 13-20.

Theophrastos (2014). Metafizik yahut İlk İlkeler Üzerine, (Çev. İ. Altuner & A. Tekin). Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3-4: 1-9.

İbn Rüşd (2014). Metafizik Üzerine Büyük Şerh: Lambda Kitabı, Giriş. (Çev. İ. Altuner & F. Özkan). Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3-4: 11-34.

Wittgenstein, L. (2014). Renkler Üzerine Düşünceler, I.1-60. (Çev. İ. Altuner). Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 4 (1): 115-123.

Kak, S. (2014). Aristoteles ve Gautama'nın Mantık ve Fizik Anlayışları. (Çev. İ. Altuner). Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5: 133-145.

Fârâbî (2014). Aristoteles’in Metafizik Eserindeki Amacının Açıklanması. (Çev. İ. Altuner). Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5: 11-22.

Aristoteles (2014). Metafizik: Lambda Kitabı, 1-2. (Çev. İ. Altuner). Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5: 1-9.

Anaksagoras (2013). Fragmanlar. (Çev. İ. Altuner). Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 3 (2): 129-132.

İbn Rüşd (2013). Metafizik Üzerine Büyük Şerh: Büyük Alfa Kitabı, C.1-10. (Çev. H. Kaya & F. Özkan & İ. Altuner). Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2: 1-40.

Aleksandros (2013). Aristoteles Metafiziği Üzerine Yorumlar. (Çev. İ. Altuner). Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4: 219-226.

Wittgenstein, L. (2013). P. Coffey'in Mantık Bilimi: Doğru Düşünmenin ve Bilimsel Yöntemin İlkeleri Üzerine Bir Soruşturma Eseri Üzerine Eleştirel Bir Yazı. (Çev. İ. Altuner). Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 3 (1): 217-219.

Hourani, G. F. (2013). İslâm Felsefesinin Arkaplanı. (Çev. İ. Altuner). Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3: 153-160.

Afnan, S. M. (2012). İslâm Felsefesi Terminolojisine Giriş. (Çev. İ. Altuner). Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2: 183-194.

Malcolm, N. (2012). İnancın Temelsizliği. (Çev. İ. Altuner). Gelen-eksel ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesine Dair Okumalar, cilt 2. (Der. R. Alpyağıl). İstanbul: İz Yayıncılık: 117-130.

Ryle, G. (2011). Kategoriler. (Çev. İ. Altuner). Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 20: 233-246.

Kainz, H. P. (2011). Büyük ve Küçük Evrenlerdeki Paradokslar. (Çev. İ. Altuner). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 30: 265-276.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Altuner, İ. (2019). Filozof Sühreverdî ile Eyyûbî Din Adamları Arasındaki Tartışmalar. Uluslararası Eyyûbîler Sempozyumu. Iğdır: Iğdır Üniversitesi, 20-21 Nisan: X-Y.

Altuner, İ. (2018). Tanrının Dilini Anlamak, Evrenin Diliyle Anlamak. Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu. Iğdır: Iğdır Üniversitesi, 30 Kasım: 1-14.

Özkan, F. & Altuner, İ. (2018). Fârâbî'nin İlimler Sınıflamasında Psikolojinin Yeri. Uluslararası Orta Asya Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları Sempozyumu. Bişkek: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 10-12 Ekim: 849-858.

Altuner, İ. (2018). İslam Felsefe Geleneğinde Kadın İmgesi. Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı. Iğdır: Iğdır Üniversitesi, 9 Haziran: 39-48.

Altuner, İ. & Özkan, F. (2017). Dinî Düşüncenin Yeniden İnşası Bağlamında Muhammed İkbal'de Benlik Felsefesi. Uluslararası Din Bilimleri Çalıştayı, Iğdır: Iğdır Üniversitesi, 30 Aralık: 199-206.

Altuner, İ. (2017). The Relation between Bayān and Burhān as Methodology in Arabic Thought. 2nd International Workshop on Aristotelianism: Aristotelian Logic, Iğdır: Iğdır University, 5 November: 21-34.

Özkan, F. & Altuner, İ. (2017). Gümüşhane’de Din Eğitiminin Nicelik ve Niteliği Üzerine Düşünceler. I. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu, Gümüşhane: Gümüşhane Üniversitesi, 16-18 Ekim: 66.

Özkan, F. & Altuner, İ. (2017). Thoughts on Cultural Diversity and Compulsory Religious Education: The Case of Iğdır Province. II. International Iğdır Symposium, Iğdır: Iğdır University, 9-11 October: 367.

Yanardağ, A. & Altuner, İ. (2017). Iğdır from Sociocultural and Religious Perspective. II. International Iğdır Symposium, Iğdır: Iğdır University, 9-11 October: 364.

Özkan, F. & Altuner, İ. (2016). Whitehead’de Eğitimin Genel Amaçları ve Üniversitelerin İşlevi. Uluslararası Aile İçi Eğitim Çalıştayı, Iğdır: Iğdır Üniversitesi, 10 Aralık: 303-310.

Altuner, İ. & Özkan, F. (2016). Eğitimin Platoncu Temelleri ve Platoncu Eğitim Anlayışının Eleştirisi. Uluslararası Aile İçi Eğitim Çalıştayı, Iğdır: Iğdır Üniversitesi, 10 Aralık: 89-106.

Altuner, İ. (2016). Metaphysical Bases of Aristotle’s Natural Philosophy. 1st International Workshop on Aristotelianism: Metaphysics of Aristotle, Ankara: Social Sciences University of Ankara, 3 September: 23-30.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Altuner, İ. (2015). Birarada Yaşamanın Felsefî ve Ahlâkî Temelleri. Kutlu Doğum Paneli: Birlikte Yaşama Ahlâkı, Iğdır: Iğdır Müftülüğü, 15 Nisan.

Altuner, İ. (2008). Yeniçağ Felsefesinde Zihinsel Dönüşümlerin Rasyonel ve Ampirik Karakteristiği. Genç Akademisyenler İlahiyat Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul: Marmara Üniversitesi, 1-2 Mayıs: 443-460.

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

Altuner, İ. (2019). Descartes Felsefesine Giriş. İstanbul: Hiperlink Yayınları.

Özkan, F. & Altuner, İ. (ed.) (2019). Felsefeye Giriş: Sistematik Düşüncenin Kodları. Kahramanmaraş: Klm Yayınları.

Altuner, İ. (ed.) (2015). Birlikte Yaşama Ahlâkı. Iğdır: Iğdır Üniversitesi Yayınları.


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Altuner, İ. (2019). Felsefe Nedir. Felsefeye Giriş: Sistematik Düşüncenin Kodları. (Ed. F. Özkan & İ. Altuner). Kahramanmaraş: Klm Yayınları: 7-30.

Altuner, İ. (2015). Descartes Metafiziğine Giriş. Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni 3: Yeniçağ Düşüncesi. (Ed. B. A. Çetinkaya). İstanbul: İnsan Yayınları: 63-95.

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Metafizik

Felsefenin Temel Problemleri

Felsefeye Giriş

Felsefe Tarihi I-II

İlkçağ Felsefesi Tarihi

Yeniçağ Felsefesi

İslam Felsefesi Tarihi I-II

İslam Ahlak Felsefesi

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

Din Felsefesinin Problemleri

Din Felsefesi I-II

Tarih Felsefesi

Mantık

Dinler Tarihi I-II

Karşılaştırmalı Dinler

2019 SOB-KSP05. Günümüz Gençliğinin Zihin Problemleri. BAP Projesi. Yardımcı Araştırmacı. Iğdır: Iğdır Üniversitesi.

Üyelikler:

Türk Felsefe Derneği (Türkiye)

The Aristotelian Society (İngiltere)

British Wittgenstein Society (İngiltere)

Hellenistic Philosophy Society (ABD)

International Iqbal Society (Pakistan)

 

Editörlükler:

Beytulhikme An International Journal of Philosophy (2011-Devam)

Entelekya Logico-Metaphysical Review  (2017-Devam)

İlâhiyât: Akademik Araştırmalar (2018-Devam)

Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi (2017-Devam)

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  (2012-Devam)

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2013-2018)

İlahiyat Araştırmaları Dergisi (2014-2015)

Bilimsel Yayın ve Dergiler Koordinatör Yardımcısı (2019-Devam) / İlahiyat Fakültesi Erasmus Koordinatörü (2018-Devam) / Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı (2014-2016)